Пошук по сайту


Кабінет міністрів україни постанова від 9 грудня 1999 р. №2246

Кабінет міністрів україни постанова від 9 грудня 1999 р. №2246

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 грудня 1999 р. № 2246
Київ

Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 644 від 08.06.2001
№ 476 від 14.04.2004
№ 938 від 05.07.2006
№ 1697 від 08.12.2006
№ 821 від 13.06.2007
№ 346 від 09.04.2008
№ 165 від 17.02.2010
№ 1408 від 26.12.2011
№ 119 від 22.02.2012}

З метою підвищення якості та надійності надання населенню послуг з газопостачання, посилення відповідальності виконавців цих послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила надання населенню послуг з газопостачання (додаються).

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ № 938 від 05.07.2006}

3. Покласти на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, надання роз'яснень щодо застосування цих Правил.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 1999 р. № 2246
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2004 р. № 476)

ПРАВИЛА
надання населенню послуг з газопостачання

{У тексті Правил слова "газопостачальна організація" та "газотранспортна організація" в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами "газопостачальне підприємство" та "газорозподільне підприємство" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007}

1. Ці Правила регулюють відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами газу.

{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 13.06.2007, № 165 від 17.02.2010}

Постачання та розподіл природного газу може здійснювати одне підприємство.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 13.06.2007, № 119 від 22.02.2012}

Визначення основних термінів

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

виконавець - підприємство, що виконує роботи та/або надає послуги з газопостачання;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007}

внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення своїх побутових потреб у природному газі;

{Абзац четвертий пункту 2 в редакції Постанови КМ № 165 від 17.02.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

газопостачання - послуга, яка передбачає реалізацію природного або скрапленого газу шляхом транспортування його до споживача;

газопостачальне підприємство - суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами;

{Абзац шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; в редакції Постанови КМ № 119 від 22.02.2012}

газорозподільне підприємство - суб’єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об’єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління;

{Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; в редакції Постанови КМ № 119 від 22.02.2012}

група будинків - будинки з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, яким постачання газу здійснюється через спільний ввідний (вуличний) газопровід;

дворовий газопровід (для приватних будинків) - ділянка газопроводу від місця приєднання до розподільного газопроводу до запірного пристрою на вводі в будинок;

лічильник газу - прилад обліку газу, що встановлюється на внутрішньому газопроводі в окремій квартирі або іншому ізольованому житловому приміщенні чи на відводі до газового приладу споживача або на ввідних газопроводах у багатоквартирний будинок (або на групу будинків);

міжопалювальний період - період між закінченням опалювального періоду та початком наступного;

норма споживання природного газу - обсяг споживання газу, установлений згідно із законодавством для проведення споживачами розрахунків за спожитий газ у разі відсутності лічильників газу;

об'єкт споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

{Абзац тринадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

опалювана площа - загальна площа квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами;

оплата наданих послуг з газопостачання в неповному обсязі - сплата коштів у розмірі, меншому ніж сума, що підлягає сплаті за весь обсяг використаного споживачем природного газу;

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

побутовий споживач (населення) (далі - споживач) - фізична особа, яка отримує природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення житлових приміщень;

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007; в редакції Постанов КМ № 165 від 17.02.2010, № 119 від 22.02.2012}

якісні показники газу - параметри та характеристики якості газу, визначені нормативними документами;

якість надання послуг - відповідність показників якості послуг з технічного обслуговування вимогам нормативних документів.

Порядок надання послуг

3. Постачання природного, а також скрапленого газу від групових резервуарних установок здійснюється безперервно відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, що затверджуються Держнаглядохоронпраці, та цих Правил.

4. Послуги з газопостачання надаються споживачеві на підставі договору, що укладається між ним та газопостачальним підприємством відповідно до типового договору, затвердженого у встановленому порядку.

{Абзац перший пункту 4 в редакції Постанови КМ № 938 від 05.07.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

Договір підписується газопостачальним підприємством і споживачем протягом 14 календарних днів з дня отримання відповідної заяви від споживача.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

Для укладення договору або внесення змін до нього споживач на вимогу газопостачального підприємства повинен пред’явити:

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює);

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

технічний паспорт на будівлю або домову книгу;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

Газопостачальні підприємства, що здійснюють постачання природного газу на закріпленій території, не мають права відмовити споживачеві, об'єкти якого розташовані на цій території, в укладенні договору.

У разі розташування декількох об'єктів споживача за однією адресою укладається один договір.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007}

У разі зміни власника об'єкта споживача укладається новий договір.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 165 від 17.02.2010}

У разі коли об’єкт споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в договорі.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 119 від 22.02.2012}

5. Після закінчення строку або дострокового припинення дії договору газові прилади і пристрої споживача відключаються від системи газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.

Припинення газопостачання

6. Газопостачання припиняється у разі:

проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;

ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;

порушення споживачем строків сплати за надані послуги з газопостачання, встановлених в абзаці п'ятнадцятому пункту 10 та у пункті 17 цих Правил;

{Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 821 від 13.06.2007, № 165 від 17.02.2010, № 119 від 22.02.2012}

самовільного використання газу споживачем;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою № 165 від 17.02.2010}

зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі в будинок, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою № 165 від 17.02.2010}

порушення споживачем Правил безпеки систем газопостачання, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;

подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання;

відмови споживача від встановлення лічильника газу з ініціативи і за кошти газопостачального підприємства.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 821 від 13.06.2007}

У зазначених випадках газорозподільне підприємство зобов'язане поінформувати споживача про причини і строки припинення газопостачання, а газопостачальне підприємство - здійснити протягом одного місяця перерахунок оплати послуг, що надавалися споживачеві.

7. Припинення постачання газу споживачеві в житлових будинках залежно від обставин здійснюється шляхом перекриття запірних пристроїв та встановлення пломби та/або інвентарної заглушки перед газовим приладом (пристроєм) або на ввідному газопроводі.

У разі самовільного відновлення споживачем газопостачання здійснюється механічне від'єднання відводу газопроводу від діючого газопроводу.

Про припинення газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

8. Роботи з ліквідації наслідків аварійних ситуацій у внутрішньобудинкових системах газопостачання і дворових газопроводах, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських служб газорозподільних підприємств за рахунок цих організацій.

9. Відновлення газопостачання здійснюється газорозподільним підприємством протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості після усунення порушень, сплати споживачем боргу та відшкодування збитків, завданих його неправомірними діями газопостачальному або газорозподільному підприємству.

Оплата послуг

10. Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється починаючи з 1 січня 2007 р. за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1697 від
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Про житлово-комунальні послуги"
Про затвердження Типового договору про надання населенню послуг з газопостачання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів...

Кабінет міністрів україни постанова від 28 квітня 2009 р. N 422
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" ( 375-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о...

Кабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статті 34 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Постанова від 18 грудня 1998 р. N 2026 Київ Питання запобігання та...
На виконання Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (снід) та соціальний захист населення"...

Кабінет міністрів україни постанова від 23 травня 2001 р. №559 Київ...
Відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова від 24 березня 1999 р. N 441...
Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі

Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів І квітників...
Нету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. №1045 (Офіційний вісник України, 2006 р., №31, ст. 2215; 2009 р., №61, ст. 2173, №90,...

Постанова про державну експертизу з енергозбереження від 15 липня 1998 року
Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" (74/94-вр) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є

Кабінет міністрів україни постанова від 2008 р. №
Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здешевлення вартості страхових премій...

Кабінет міністрів україни постанова
Положення пункту 241 Положення, затвердженого цією постановою, визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним)...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка