Пошук по сайту


Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Ленінський районний суд м. Полтава
Позивач (фізична особа): Гончарова Євгенія Іванівна,

1962 р.н., проживає: пров. Заячий 1-82, дом. тел.586777

Відповідач: КП „Полтававодоканал”

вул. Паризької Комуни, 49-а, тел. 506411.

Третя сторона: Полтавське обласне управління у справах захисту прав споживачів

м. Полтава, вул. Пушкіна, 16 тел. 565634

Про порушення підприємством КП „Полтававодоканал” чинного законодавства України та моїх прав споживача щодо здійснення повірки квартирних засобів обліку води та компенсації матеріальних та моральних збитків.

Позовна заява

Суть проблеми полягає в наступному. Чинним законодавством України передбачено, що повірка квартирних засобів обліку води (лічильників) здійснюється за рахунок виконавця, тобто организацій, що надають житлово-комунальні послуги, а в жодному разі не за рахунок споживача. Контроль за періодичністю повірок також здійснює виконавець.

Натомість КП „Полтававодоканал”, грубо порушивши чинне законодавство України, переклав витрати на повірку квартирних засобів обліку води на споживача. Крім того, в разі порушення термінів періодичних повірок, за якими повинен слідкувати Водоканал – згідно Договору між споживачем та Водоканалом, останній переводить оплату замість фактично спожитої на нормативну, тобто за кількістю зареєстрованих в квартирі мешканців (чотирьох).

Зокрема, з 01.09.2008 р. Водоканал змінив для мене заднім числом схему оплати з фактично спожитої на нормативну, що обраховується згідно з кількістю зареєстрованих осіб (139 гривень 08 копійок на місяць – див. додаток), без жодних письмових чи усних попереджень про необхідність проведення планової повірки лічильника, і нараховував в наступному нормативну схему оплати як борг. Дізнавшись про необхідність повірки лічильника, я ініціювала її, за чергою 24.10.2008 р. мій лічильник був знятий на повірку, яка показала, що лічильник цілком справний і 01.12.2008 р. він має бути встановлений на місце та опломбований. Згідно з діючим законодавством України, на час повірки лічильника оплата має нараховуватись по середньому за три попередні місяці (Постанова Кабміну №630 п.15). До зняття лічильника я продовжувала сплачувати за фактично спожиту воду за його показниками.

Я зверталась в КП „Полтававодоканал” двічі з листами, в яких перелічила чинні нормативно-правові акти і вказала на те, що деякі пункти Договору КП „Полтававодоканал”, який між мною та КП „Полтававодоканал” було укладено, та окремі дії Водоканалу суперечать чинному законодавству України та порушують мої права. Натомість отримала 14.10 та 10.11.2008 р. дві відписки без жодних врозумілих пояснень.

Перелічу нормативно-правові акти, які стосуються цієї теми.

1. Цивільний кодекс України.

2. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11.02.1998 № 113/98-ВР, який встановлює загальний порядок проведення повірки засобів вимірювальної техніки.

3. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” від 21 липня 2005 року за № 630 ( зі змінами, внесеними постановою Кабміну № 1268( 1268-2007-п) від 31.10.2007).

4. Постанова Кабінету Міністрів України №560 від 12.07.2005 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” зі змінами згідно Постанови КМ №297 від 27.02.2007.

Коротко зупинюсь на кожному з цих нормативно- правових актів і поясню, які саме пункти цих актів грубо порушує водоканал.

Цивільний кодекс України, ст. 4. п. 4 говорить, що постанови Кабінету Міністрів України є актами цивільного законодавства. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням цього Кодексу або іншому закону, застосовуються відповідні положення цього Кодексу або іншого закону. Стаття 6. п. 3. говорить: Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд. Сторони в договорі не можуть відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Отже, оскільки Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» чітко виписані обов’язки виконавця стосовно повірки побутових лічильників, а постановою Кабміну №630 чітко виписані обов’язки виконавця та споживача, то водоканал зобов’язаний в тексті пропонованого для укладення споживачам договору так само чітко дотримуватись виписаних в цих нормативно-правових актах обов’язків виконавця та споживача. Замість цього водоканал в пункті 16(д) пропонованого для укладення споживачам договору самовільно переставив обов’язки виконавця в обов’язки споживача, грубо порушивши тим самим і Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», і постанову Кабміну №630, і Цивільний кодекс України.

Конкретно, Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» передбачає в п. 3 статті 28 наступне: «Порядок подання фізичними особами, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, ­­­– власниками засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань якими використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну і теплову енергію, газ і воду) на періодичну повірку цих засобів та оплати за роботи, пов'язані з повіркою, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) зазначених засобів вимірювальної техніки здійснюються за рахунок підприємств і організацій, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання.»

Отже, згідно п.3 статті 28 цього Закону за повірку побутових лічильників, в том числі за їх обслуговування, ремонт, демонтаж, транспортування і монтаж, платить не власник лічильника, а організації та підприємства, що надають послуги – в нашому випадку з водопостачання.

Так саме чітко обов’язки для виконавця та споживача щодо повірок лічильників окреслює постанова Кабміну №630.

Розділ “Порядок обліку та оплати послуг” постанови Кабміну №630, пункт 9 говорить наступне: Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця”.

Розділ “Права та обов'язки виконавця” постанови Кабміну №630, пункт 32.2 говорить наступне: Виконавець зобов'язаний: контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж);

Замість цього п.16(д) Договору, що КП „Полтававодоканал” укладає зі споживачем, говорить: „Споживач зобов’язаний забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води, здійснювати своєчасно їх періодичну повірку та не втручатись в їх роботу” – явне порушення Закону та Постанови №630.

Більше того, водоканал не виконав пункт 18(в) договору, укладеного зі мною як споживачем. Цей пункт стверджує, що „водоканал зобов’язаний контролювати встановлені міжповірочні інтервали засобів обліку води”. Водоканал ніколи не попереджав мене про те, що термін повірки лічильника збігає, ані усно, ані письмово. Замість попередження про збігання терміну повірки лічильника, проведення його повірки коштом водоканалу у відповідності з переліченими мною нормативно- правовими актами, водоканал без попередження після збігання терміну повірки лічильників змінив схему оплати з фактично спожитої на нормативну за кількістю мешканців, не пояснюючи якими нормативними актами при цьому керується.

Вочевидь, що Водоканал свідомо переклав обов’язки та витрати щодо повірки водолічильників на споживача, хоча за законом це має робити виконавець, тобто організація, що надає послуги. Водночас в п.18(в) Договору Полтававодоканал фактично визнав себе виконавцем, взявши на себе обов’язок з контролю міжповірочних інтервалів.

Також питання повірки лічильників розтлумачено у постанові Кабінету Міністрів України №560 від 12.07.2005 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій” зі змінами згідно постанови КМ №297 від 27.02.2007 у п.29: „Витрати на періодичну повірку, обслуговування і ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії визначаються відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку або його уповноваженою особою та організацією, яка здійснює зазначені роботи”.

Скориставшись тим, що Постанова №560 не може бути застосована без укладання додаткових договорів між суб’єктами господарювання та узгодження їх з місцевими органами влади, Полтававодоканал замість вирішення проблеми в дусі законодавства, просто переклав повірку квартирних засобів обліку води з себе на споживача, порушивши при цьому і саму Постанову №560, і Постанову №630, і Закон про метрологію.

Для чіткішого розуміння ситуації з тлумаченням установами м. Полтава постанови Кабміну №560 додаю копію листа на тему “Про повірку квартирних лічильників” за №801 від 07.04.2008. Цей лист надіслав в. о. начальника Полтавського обласного управління у справах захисту споживачів Зайцев В. В. міському голові Матковському А. В. у відповідь на його запит. Цей лист, вочевидь, свідчить про те, що механізм здійснення повірки лічильників води установами ЖЕД через укладення договорів зі споживачами води ще тільки мусить бути сформовано і відрегульовано в майбутньому органами місцевої влади згідно з загальними положеннями, які містить постанова Кабміну від 12.06.2006 №560 про “Порядок формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”. Виконком міськради мусить затвердити включення витрат на повірку лічильника води в перелік тарифів послуг ЖЕД в тексті типового договору споживача і ЖЕД після обговорення і врахування суспільної думки. Подібну картину щодо визначення виконавця послуг і тарифікацію стосовно повірок квартирних засобів обліку води надає відповідь прокурора (див. додаток) та Полтавського обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Але, доки механізм обслуговування лічильників води через додаткові договори з ЖЕД не затверджено і не відлагоджено, фактичним виконавцем послуги з водопостачання та, відповідно, повірки засобів обліку води, є не хто інший як КП „Полтававодоканал”, але в жодному разі не споживач.

На підставі вищесказаного та у відповідності з Постановами Кабміну за №560, №630, Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ст.16 п.2, ст16 п.3 Цивільного Кодексу, ст.4 п.1, ст.4 п.5-6, ст. 18 п.9, ст.23 п.1.11 Закону України „Про захист прав споживачів”

ПРОШУ:

1. Визнати пункт 16(д) Договору, який КП „Полтававодоканал” уклав зі мною як споживачем таким, що суперечить чинним нормативно-правовим актам України і порушує мої права споживача, в частині, де зобов’язує мене, як споживача, здійснювати своєчасну періодичну повірку лічильників води власним коштом; вилучити з Договору частину п.16(д), де споживача зобов’язують „здійснювати своєчасно періодичну повірку” квартирних засобів обліку води.

2. Відповідно, зобов’язати КП „Полтававодоканал” відшкодувати витрати, які я понесла за демонтаж, повірку та монтаж лічильника в розмірі 66 (шістьдесят шість) гривень 88 копійок згідно квітанції (див. додаток).

3. Визнати, що КП „Полтававодоканал” порушив пункт 18(в) укладеного зі мною як споживачем Договору, оскільки не проконтролював встановлені міжповірочні інтервали засобів обліку води в моїй квартирі і не повідомив мене про це заздалегідь ані в усній, ані в письмовій формі.

4. Визнати незаконним переведення схеми оплати з 01.09.2008 року замість фактично спожитої на нормативну за кількістю мешканців, та рахувати за фактично спожиту воду до моменту зняття лічильника 24.10.2008 р., а з 24.10.2008 до 01.12.2008 р. (на час повірки лічильника та очікування черги на встановлення і пломбування) за середнім значенням за попередні три місяці. Відповідно з зазначеним здійснити перерахунок.

5. Не нараховувати пеню за весь час вирішення питання, починаючи з початку подій, які стали предметом позову, тобто з 1 вересня 2008 р.

4. Стягнути з КП „Полтававодоканал” на відшкодування моральної шкоди, погіршення стану здоров’я та лікуванням у зв’язку з нервуванням, витрат часу, транспортні та ін., всього – 2000 (дві тисячі) гривень.

6. Зобов’язати КП „Полтававодоканал” в майбутньому попереджати про планові повірки лічильника та узгоджувати терміни зі споживачем.

7. У випадках, коли вся процедура повірки лічильника, починаючи з розпломбування до опломбування вже повіреного пристрою, займає більше місяця з причин, що не залежать від споживача, і якщо при цьому лічильник не потребував тривалого ремонту, а затримка мала місце виключно через черги на розпломбування, опломбування та повірку в КП „Полтававодоканал”, його підрозділах, філіях та інших сертифікованих організаціях, які зайняті в процедурі повірки, – за весь цей час зобов’язати КП „Полтававодоканал” нараховувати плату за воду за середнім показником за попередні три місяці, як це передбачено в п.15 Постанови №630, де відводиться на повірку термін один місяць.

8. В подальшому, до остаточного вирішення питання щодо здійснення повірок квартирних засобів обліку води між КП „Полтававодоканал”, ЖЕДами і міською владою, включаючи укладення нових договорів та затвердження тарифів, зобов’язати КП „Полтававодоканал”: контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) за власний кошт, або компенсувати ці витрати споживачеві.

Додатки:

 1. Копія мого Договору з КП „Полтававодоканал” про надання послуг водопостачання та водовідведення.

 2. Копії двох моїх звернень до КП „Полтававодоканал”.

 3. Копії двох відповідей мені з боку КП „Полтававодоканал”.

 4. Копія листа на тему “Про повірку квартирних лічильників” за №801 від 07.04.2008. Цей лист надіслав в. о. начальника Полтавського обласного управління у справах захисту споживачів Зайцев В. В. міському голові Матковському А. В. у відповідь на його запит.

 5. Копія звернення до полтавського облуправління в справах захисту прав споживачів.

 6. Копія відповіді облуправління в справах захисту прав споживачів.

 7. Копія мого звернення до прокурора м. Полтави Канішевського І. О.

 8. Копія відповіді прокурора м. Полтави Канішевського І. О..

 9. Копії платіжних документів за здійснення мною платної повірки лічильника води (66 гр. 88 коп.)

 10. Копії запису з розрахункової книжки сплати за водопостачання.

 11. Копія акту про встановлення та прийняття в експлуатацію лічильника.

 12. Копія акту про розпломбуванню лічильника

 13. Копія додатку до паспорта лічильника із записом про повірку.

 14. Копія рахунку за жовтень 2008 р. з першим попередженням про повірку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Внести зміни до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 30-31, ст....

Н а к а з
Відповідно до статей 21-25, 28, 37 І 38 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-вр ) н а к а з у ю

Звіт про технічний стан вихідного еталона України (додаток 1)
Цей Порядок розроблено відповідно до статті 9 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (далі — Закон України)

Тов сп «товариство технічного нагляду діекс» навчальний центр
Основні вимоги Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на шляху гармонізації з законодавством єс

Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації,...

Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову...
Я звернулася в Харківські теплові мережі з проханням здійснити планову повірки квартирного лічильника тепла, посилаючись на Закон...

Нака з
Відповідно до вимог Закону України „Про метрологію та метрологічну діяльність, інших нормативно-правових актів з питань метрології...

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів...
...

Інструкція про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Тема: Організація І регулювання аудиторської діяльності в Україні
В україні аудиторська діяльність регламентується з одного боку державою через закон України Про аудиторську діяльність від 22. 04....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка