Пошук по сайту


Додаток 1 - Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці №9, від 29. 01. 1998 р....

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Наказ Держнаглядохоронпраці №9, від 29. 01. 1998 р. Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці наказ

Сторінка2/2
1   2

Додаток 1


до пункту 4.2.11 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма титульного аркуша примірної інструкції з охорони праці

__________________________________________________________________

(найменування міністерства чи іншого органу виконавчої влади,

__________________________________________________________________

об'єднання підприємств)

Примірна інструкція з охорони праці

___________________________________

(назва)
__________________________

(місце видання)

Додаток 2


до пункту 4.2.11 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма заголовного аркуша примірної інструкції з охорони праці

Узгоджено Затверджено

__________________________ Наказ _______________________

(найменування органу, який (найменування органу,

__________________________ _______________________

узгоджує) який затверджує)

__________________________ _____________________________

__________________________ ____________________ N ______

(число, місяць, рік) (число, місяць, рік)

_____________________________________

(скорочене позначення)

Примірна інструкція з охорони праці

___________________________________

(назва)
__________________________

(місце видання)

Додаток 3


до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма титульного аркуша інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

__________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Інструкція з охорони праці N ______

___________________________________

(назва)
__________________________

(місце видання)

Додаток 4


до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма першої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

__________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

Затверджено

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

(найменування підприємства)

____________________ N ______

(число, місяць, рік)

Інструкція з охорони праці N ______

___________________________________

(назва)
(Текст інструкції)

Додаток 5


до пункту 4.3.9 Положення про розробку інструкцій з охорони праці Форма останньої сторінки інструкції з охорони праці, що діє на підприємстві

(Текст інструкції)

____________________________ __________ ____________________

(посада керівника підрозділу (особистий (прізвище, ініціали)

(організації) - розробника) підпис)
Узгоджено:
Керівник (спеціаліст) служби

охорони праці підприємства __________ ______________________

(особистий (прізвище, ініціали)

підпис)
Юрисконсульт __________ ______________________

(особистий (прізвище, ініціали)

підпис)
Головний технолог* __________ ______________________

(особистий (прізвище, ініціали)

підпис)
_______________

* У разі потреби проект інструкції узгоджується з іншими зацікавленими службами, підрозділами і посадовими особами підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці.

Додаток 6


до пункту 5.1 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Журнал

реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Дата |Наймену-|Дата |Код або|Плановий|Посада, пріз-|Підпис

п/п|реєст-|вання |зат- |номер |термін |вище, ініціа-|особи,

|рації |інструк-|верд- |інстру-|перегля-|ли особи, яка|яка про-

| |ції |ження |кції |ду інст-|проводила |водила

| | |інст- | |рукції |реєстрацію |реєст-

| | |рукції| | | |рацію

| | |і вве-| | | |

| | |дення | | | |

| | |її в | | | |

| | |дію | | | |

———+——————+————————+——————+———————+————————+—————————————+————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

———+——————+————————+——————+———————+————————+—————————————+————————

| | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Формат А4 (210 Х 297)

Додаток 7


до пункту 5.3 Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Журнал

обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві

——————————————————————————————————————————————————————————————————

N |Дата |Код або |Найме- |Підрозділ|Кількість|Посада, |Підпис

п/п|видачі|номер |нування|(служба),|виданих |прізвище,|одержу-

| |інструк-|інстру-|якому ви-|примірни-|ініціали |вача

| |ції |кції |дана ін- |ків |одержува-|інструк-

| | | |струкція | |ча інст- |ції

| | | | | |рукції |

———+——————+————————+———————+—————————+—————————+—————————+————————

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

———+——————+————————+———————+—————————+—————————+—————————+————————

| | | | | | |

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Формат А4 (210 Х 297)


1   2

Схожі:

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони...
України, затвердженого Указом Президента України від 09. 03. 98 N 182/98, з метою виконання Державної програми навчання та підвищення...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про охорону праці", "Про освіту", Положення "Про розробку інструкцій з охорони...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання керівником...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Бориспільському міському центрі туризму...

Інструкція з безпеки діяльності є обов'язковою для виконання директором...
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в школі, Положення про розробку інструкцій...

Міністерство охорони здоров'я україни державний комітет україни по...
На виконання Закону України "Про охорону праці" та доручення Кабінету Міністрів України від 4 січня 1994 р.№25684/45, н а к а з у...

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...
Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання...

Про затвердження Правил охорони праці у птахівництві
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на...
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових...

Закону України “Про освіту”
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держкомітету України з нагляду за охороною праці від 08. 1993...

План: Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Охорона...
Лекції №1 Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праціБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка