Пошук по сайту


Затверджено

Затверджено

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Проект - 2015.06.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

________ № ________

ПРАВИЛА З ВОГНЕЗАХИСТУІ. Загальні положення
1. Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів, виробів, будівельних конструкцій, а також вимоги щодо утримання вогнезахисних покривів (просочення, облицювання) та виробів.
2. У цих Правилах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

вогнезахисна ефективність (здатність) – властивість ВЗ щодо забезпечення вогнестійкості або показників пожежної небезпеки об’єкта вогнезахисту;

вогнезахисне облицювання – шар одиничних, листових або рулонних ВЗ, змонтований на поверхні об'єкта вогнезахисту за допомогою кріпильних елементів або клейових складів;

вогнезахисне просочення – шар ВЗ, що утримується у товщі об’єкта вогнезахисту;

вогнезахисний екран – екран, що змонтований з одиничних, листових або рулонних ВЗ безпосередньо біля об'єкта вогнезахисту;

вогнезахисний засіб (ВЗ) – вогнезахисна речовина, суміш, фарба, штукатурка, штучний виріб або листовий (рулонний) матеріал тощо, який за своїми властивостями придатний для вогнезахисту;

вогнезахисний покрив – шар ВЗ, що утворений безпосередньо на поверхні об'єкта вогнезахисту і утримується за рахунок адгезійних властивостей ВЗ;

вогнезахист – зниження показників пожежної небезпечності матеріалу (тканини, папір, очерет, облицювальні та оздоблюючі будівельні матеріали, сценічні декорації тощо) або підвищення вогнестійкості конструкції (несучі та огороджувальні будівельні конструкції будинків і споруд) чи виробу (повітропроводи, проходки, електричні кабелі тощо);

вогнестійкість конструкції (виробу) – здатність конструкції (виробу) зберігати несучі та/або огороджувальні функції в умовах пожежі;

заміна вогнезахисного засобу – проведення робіт з вогнезахисту після видалення попередньо застосованого ВЗ;

захисний покрив – покрив, що наноситься на поверхню вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) для його захисту від шкідливих дій навколишнього середовища;

корозійність ВЗ – здатність ВЗ сприяти корозії металів;

об'єкт вогнезахисту – матеріал, виріб, конструкція, що підлягає (піддається) вогнезахисту;

повторні роботи з вогнезахисту – проведення робіт з вогнезахисту без видалення попередньо застосованого ВЗ;

пожежна небезпека матеріалів – сукупність властивостей (показників), що характеризують здатність матеріалів до виникнення і поширення горіння (горючість, займистість, поширення полум’я, димоутворювальна здатність, токсичність тощо);

прогнозований (ймовірний) строк придатності вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) та виробу – строк, упродовж якого ВЗ після його застосування може зберігати свою вогнезахисну ефективність (здатність);

проходка – виріб або збірна будівельна конструкція, призначена для захисту місць перетинання інженерними комунікаціями (електричні кабелі, кабельні лінії, труби, повітроводи, інші комунікації) огороджувальних конструкцій (стіни, перегородки, перекриття тощо) з нормованими класами вогнестійкості;

регламент робіт з вогнезахисту – нормативний документ, у якому визначено технологічні вимоги щодо застосування вогнезахисного засобу та утримання вогнезахисного покриву (просочення, облицювання);

строк збереження (придатності) ВЗ – строк, упродовж якого ВЗ після його виготовлення може застосовуватися для вогнезахисту;

точка роси – температура, при якій волога з повітря конденсується на твердій поверхні.
3. Вогнезахист здійснюється з метою зниження показників пожежної небезпеки матеріалів та підвищення вогнестійкості конструкцій та виробів шляхом нанесення (закріплення, монтування) ВЗ на об’єкт вогнезахисту або безпосередньо біля нього.
4. Вимоги щодо необхідності вогнезахисту матеріалів (виробів, конструкцій) визначаються нормативно-правовими актами та іншими нормативними документами.
5. Вогнезахист забезпечується послідовним виконанням таких етапів робіт:

проектування робіт з вогнезахисту;

виконання робіт з вогнезахисту;

перевірки якості робіт з вогнезахисту та підтвердження готовності його до експлуатування;

утримання вогнезахисних покривів (просочень, облицювань, проходок, екранів);

відновлення (ремонт), заміна ВЗ.
ІІ. Способи виконання робіт з вогнезахисту (обробляння)
1. Роботи з вогнезахисту (обробляння) здійснюються такими способами:

просочування (глибоке та поверхневе);

фарбування;

штукатурення (обмазування);

облицьовування;

заповнення;

екранування.

Спосіб робіт з вогнезахисту визначається залежно від властивостей ВЗ, об'єкта вогнезахисту та умов його експлуатації.
2. Вогнезахисне просочування застосовується для об'єктів вогнезахисту, виготовлених з пористих матеріалів (деревина, тканина, папір тощо). При просочуванні використовують просочувальні ВЗ, які проникають (просочуються) в об'єкт вогнезахисту.

Поверхневе просочування здійснюється способом нанесення на поверхню (за допомогою пензля, щітки, валику, механічних пристроїв повітряного та безповітряного розпилювання), способом вимочування та способом «прогрів – холодна ванна».

Глибоке просочування здійснюється у спеціальних ємностях (автоклавах), що герметично зачиняються, при вакуумі та/або надлишковому тиску.

При вогнезахисному просочуванні у товщі об’єкта вогнезахисту утворюється вогнезахисне просочення. Залежно від глибини проникнення просочення поділяється на поверхневе (до 5 мм) та глибоке (5 мм і більше).
3. При фарбуванні застосовуються вогнезахисні фарби, лаки та пасти (обмазки), які наносяться (закріплюються) за допомогою пензля, щітки, валику, механічних пристроїв повітряного та безповітряного розпилювання і утворюють на поверхні об'єкта вогнезахисту тонкошаровий вогнезахисний покрив.
4. При штукатуренні (обмазуванні) застосовуються вогнезахисні штукатурки або пасти (обмазки), які наносяться (закріплюються) за допомогою ручних штукатурних інструментів (шпателів, кельм, терок тощо) та (або) механічних пристроїв (штукатурних станцій тощо).
5. Облицьовування здійснюється із застосуванням одиничних виробів або листових (рулонних) матеріалів, які закріплюються (монтуються) на поверхні об’єкта вогнезахисту за допомогою кріпильних елементів, клейових розчинів тощо.

6. Способом вогнезахисного заповнення монтуються (ущільнюються) місця проходок, а також щілини та прорізи у будівельних конструкціях та місцях їх стиків.
7. Екранування здійснюється шляхом монтування безпосередньо біля об’єкта вогнезахисту вогнезахисного екрану із застосуванням листових або рулонних матеріалів.

ІІІ. Класифікація вогнезахисних засобів та вимоги до них

1. Залежно від складу та властивостей ВЗ поділяються на такі види:

просочувальні вогнезахисні речовини розчини антипіренів у органічних або неорганічних рідинах, які проникають (просочуються) у товщу об’єкта вогнезахисту без утворення плівки і постачаються виробником готовими до застосування;

суміші для просочувальних вогнезахисних речовин постачаються у вигляді одного чи декількох компонентів, з яких перед застосуванням готується робочий розчин шляхом розчинення суміші в органічних або неорганічних рідинах до необхідної концентрації;

фарби вогнезахисні однорідні суспензії пігментів і антипіренів у плівкоутворювальних речовинах (можуть включати також наповнювачі, розчинники, пластифікатори, отверджувачі та інші речовини), що утворюють на поверхні об’єкта вогнезахисту тонку непрозору плівку, яка під впливом високих температур збільшується у розмірах (спучується) з утворенням коксового теплоізолюючого шару;

лаки вогнезахисні розчини (емульсії) плівкоутворювальних речовин на органічній або водній основі, що містять антипірени (можуть містити також пластифікатори, отверджувачі та інші речовини) і утворюють на поверхні об’єкта вогнезахисту тонку прозору плівку, яка під впливом високих температур збільшується у розмірах (спучується) з утворенням коксового теплоізолюючого шару;

пасти (обмазки) вогнезахисні композиції, які за змістом компонентів аналогічні фарбам, але відрізняються пастоподібною консистенцією і більшою дисперсністю наповнювачів і антипіренів, утворюють на поверхні об’єкта вогнезахисту шар покриву більшої товщини ніж лаки та фарби;

штукатурки вогнезахисні штукатурні суміші, як правило, з комплексом спеціальних добавок для підвищення їх теплоізоляційних та адгезійних властивостей;

облицювальні ВЗ одиничні вироби, листові та рулонні матеріали, які монтуються безпосередньо на поверхні об’єкта вогнезахисту або поруч з ним (екранування);

вогнезахисні вироби – штучні або погонажні вироби (протипожежні муфти, вогнезахисні піни, замазки, ущільнювачі тощо), які застосовуються для захисту місць проходок, а також щілин та прорізів у будівельних конструкціях з нормованими класами вогнестійкості та місцях їх стиків.

2. Залежно від методів захисту ВЗ поділяються на:

пасивні;

реактивні.

До пасивних відносяться ВЗ, які під час температурного впливу не змінюють своїх розмірів, і вогнезахисна ефективність яких забезпечується завдяки їх теплофізичним властивостям (просочувальні та облицювальні ВЗ, штукатурки, пасти (обмазки), деякі вогнезахисні вироби).

До реактивних відносяться тонкошарові ВЗ, які під час температурного впливу внаслідок хімічних реакцій значно збільшуються у розмірах (спучуються) з утворенням коксового теплоізолюючого шару, який захищає об’єкт вогнезахисту від високотемпературного впливу (фарби, лаки, а також деякі пасти (обмазки), що спучуються).

3. Залежно від товщини нанесення ВЗ поділяються на:

тонкошарові (з товщиною шару до 3 мм включно);

товстошарові (з товщиною шару більше 3 мм).

4. Залежно від умов експлуатації ВЗ поділяються на:

призначені для експлуатування на відкритому повітрі (під впливом будь-яких атмосферних факторів);

призначені для експлуатування під навісом (під впливом сукупності кліматичних факторів, характерних для певного мікрокліматичного району, або коливань температури й вологості повітря, що несуттєво відрізняються від коливань на відкритому повітрі і мають відносно вільний доступ зовнішнього повітря);

призначені для експлуатування у закритому неопалювальному приміщенні (без штучно регульованих кліматичних умов, де коливання температури й вологості повітря істотно менше, ніж на відкритому повітрі);

призначені для експлуатування в закритому опалювальному приміщенні з кліматичними умовами, що штучно регулюються, температурою вище 0 0С й відносною вологістю повітря не більше 70%;

призначені для експлуатування в інших спеціальних умовах (агресивне середовище, підвищена вібрація тощо).

ІV. Регламент робіт з вогнезахисту

1. Для кожного ВЗ розробляється Регламент робіт з вогнезахисту (далі Регламент).

Регламент установлює сферу та порядок застосування ВЗ, прогнозований строк та умови експлуатації, порядок утримання і заміни ВЗ, а також безпечні умови праці при виконанні робіт з вогнезахисту.

Регламент затверджується виробником або представником виробника ВЗ та погоджується з ДСНС України. На погодження разом з Регламентом подаються документи, які підтверджують зазначені в ньому показники.

Внесення змін та доповнень до Регламенту здійснюється в такому самому порядку.

2. Регламент складається у двох примірниках на аркушах формату А4. Текст виконується 12 або 14 шрифтом. Сторінки Регламенту нумеруються, прошнуровуються. Шнурівку в кінці Регламенту скріплюють печаткою розробника Регламенту.

На титульній сторінці Регламенту вказуються його назва, ким і коли він розроблений, затверджений та погоджений, термін дії, а також реєстраційний номер (присвоюється ДСНС України). На наступній сторінці викладається зміст Регламенту. На останній сторінці Регламенту ставляться підписи осіб, що її розробили.

3. Регламент повинен включати в себе такі розділи:

1) «Назва, призначення та сфера застосування ВЗ», у якому зазначаються:

повна та скорочена назва ВЗ;

технічна документація, відповідно до якої виробляється ВЗ (стандарт, технічні умови тощо);

виробник ВЗ та його представник (у разі наявності);

об’єкти вогнезахисту, що можуть захищатися (для металевих конструкцій додатково зазначається мінімально допустима приведена товщина металу);

2) «Технічні характеристики ВЗ», у якому зазначаються:

класифікація ВЗ відповідно до розділу ІІІ цих Правил;

загальні фізико-технічні характеристики (органолептичні властивості, густина, розчинність, концентрація солей, масова частка нелетких речовин (за наявності);

показники, які характеризують вогнезахисні властивості згідно із сертифікатом відповідності (група вогнезахисної ефективності, клас вогнестійкості захищених конструкцій тощо);

допустимі умови експлуатації (відповідно до пункту 4 розділу ІІІ цих Правил);

прогнозований строк придатності вогнезахисного покриву (просочення, облицювання), що утворюється.

3) «Розрахунок витрат ВЗ», у якому зазначаються питомі його витрати згідно із сертифікатом відповідності, а також методика розрахунку витрат ВЗ залежно від його властивостей, способу нанесення, технологічних втрат;

4) «Порядок застосування ВЗ», у якому зазначаються:

порядок підготовки поверхні об'єкта вогнезахисту;

проведення вхідного контролю ВЗ та підготовка його до застосування (приготовлення робочого розчину або суміші, перемішування, підігрів тощо);

час придатності ВЗ до застосування після відкриття тари, приготовлення робочого розчину (суміші);

вимоги до кліматичних умов під час проведення робіт;

вимоги до об’єкта вогнезахисту (вологість, поява роси тощо) під час проведення робіт;

способи виконання робіт з вогнезахисту (обробляння) із зазначенням усіх необхідних та послідовних дій виконавців робіт;

можлива кількість шарів нанесення ВЗ та допустима їх товщина, час міжшарової сушки (якщо ВЗ наноситься пошарово);

час, протягом якого ВЗ остаточно набирає свої вогнезахисні властивості після застосування;

5) «Контроль якості робіт з вогнезахисту», в якому наводяться показники якості, що підлягають контролю, та методи їх визначення під час виконання робіт та після їх закінчення;

6) «Порядок утримання вогнезахисного покриву (просочення, облицювання)», у якому зазначаються:

заходи щодо підтримання у належному технічному стані вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) упродовж його експлуатації;

порядок визначення стану вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) щодо порушення цілісності (здуття, відшарування, вимивання, висолювання тощо);

порядок відновлення (ремонту) вогнезахисного покриву (просочення, облицювання);

7) «Порядок заміни вогнезахисного покриву (просочення, облицювання) або повторного застосування ВЗ», у якому зазначаються критерії, згідно з якими визначається необхідність проведення заміни або повторного застосування ВЗ, а також вимоги до проведення цих робіт;

8) «Зберігання та транспортування ВЗ», у якому відображаються види тари, в яких постачається ВЗ, вимоги до транспортування, термін та умови зберігання (температурний діапазон, вологість тощо), вимоги пожежної безпеки під час транспортування та зберігання;

9) «Охорона праці та пожежна безпека», в якому зазначаються:

відомості про токсичність ВЗ;

клас небезпеки ВЗ;

пожежонебезпечні властивості ВЗ;

індивідуальні та колективні засоби захисту, які слід використовувати при виконанні робіт з вогнезахисту;

вимоги пожежної безпеки під час застосування ВЗ (за необхідності).

V. Проектування робіт з вогнезахисту

1. Роботи з вогнезахисту повинні здійснюватися на підставі проекту проведення робіт з вогнезахисту (далі ППР).

2. ППР розробляється на підставі завдання на проектування (додаток 1), виданого замовником. ППР має відповідати вимогам нормативно-правових актів, нормативних документів та актів, Регламенту та даних сертифіката відповідності на ВЗ, що застосовується. У разі необхідності ППР повинен пройти експертизу згідно із статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

За рішенням замовника (проектувальника) ДСНС України та її територіальні органи розглядають ППР щодо його відповідності вимогам нормативних документів.

3. ППР можуть розробляти суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на проектування вогнезахисного обробляння.

ППР може бути виконаний як у складі проектно-кошторисної документації на об'єкт у цілому, так і окремо на виріб, конструкцію, які підлягають вогнезахисту.

4. У ППР необхідно передбачати застосовування ВЗ, вогнезахисна ефективність (здатність) яких підтверджена сертифікатом відповідності, і які відповідають сфері застосування та умовам експлуатації.

5. ППР на вогнезахист несучих конструкцій будинку або споруди розробляється комплексно для всього будинку (споруди) або у межах протипожежного відсіку. ППР на вогнезахист дерев’яних конструкцій горищних приміщень, виробів (повітроводів, електричних кабелів тощо) може виконуватися окремо.

6. Для вогнезахисту конструкцій, які згідно з проектною документацією закриваються, і в процесі експлуатації доступ до них унеможливлено, необхідно передбачати заходи щодо можливості періодичного контролювання стану вогнезахисного покриву (просочення, облицювання).

7. Для вогнезахисту деревини та матеріалів на її основі допускається застосовувати ВЗ, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363.


Для вогнезахисту вже змонтованих дерев’яних конструкцій та облицювальних (оздоблюваних) матеріалів не допускається застосовувати ВЗ, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності лише такими способами як вимочування, «прогрів – холодна ванна» або в автоклавах.

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

I. Відкриття зборів
Наглядової ради Товариства (Протокол №84 від 22 лютого 2016р.) затверджено головою Зборів Соколова Олега Анатолійовича, згідно з...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

М. Тодики доктора юридичних І політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено

Затверджено

Рішення №41 від 04 червня 2013 р. Президент пл данілов В. Б. «Затверджено»

Затверджено постанова правління Пенсійного фонду України 14. 02. 2011 №5-1 Довідка

Затверджено
Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування

Затверджено
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Затверджено наказ Міністерства
Найменування. Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство “Луцькспецкомунтранс”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка