Пошук по сайту


Розпорядження

Розпорядження

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
14.03.2014 р. 144
Про проект районної комплексної програми «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»

З метою покращення якості надання медичної допомоги населенню, у відповідності до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 356-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877 «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки», від 27 грудня 2006 року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», від 31 травня 2006 року N 761 «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки», державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 637, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 червня 2013 року № 275 «Про перегляд та оптимізацію діючих районних програм», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 17, статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Ухвалити проект районної комплексної програми «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік» (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд сесії районної ради.

2. Виконавцям, зазначеним у програмі, в січні 2015 року надати інформацію про хід виконання даної Програми до відділу охорони здоров’я районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулюка В.М.

Голова районної

державної адміністрації А.О. Євстратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від ___________ № ________
РАЙОННА КОМПЛЕКСНА Програма

«Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»
1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1

Ініціатор розроблення програми

Скадовська районна державна адміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 лютого 2014 року № 42 «Про робочу групу щодо розробки та узгодження формування проекту районної комплексної програми «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»

3

Розробник програми

Відділ охорони здоров'я

районної державної адміністрації

4

Співрозробники програми

Комунальний заклад «Скадовська центральна районна лікарня»,

Комунальний заклад «Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги»,

Скадовський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5

Відповідальні виконавці

програми

1.Відділ охорони здоров'я районної державної

адміністрації,

2. Комунальний заклад «Скадовська центральна районна лікарня»,

3.Комунальний заклад «Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги».

6

Учасники програми

Учасниками програми є:

1.Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації;

2.Відділи районної державної адміністрації:

- відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації.

3.Відділи апарату районної державної адміністрації:

- сектор з питань внутрішньої та інформаційної політики апарату районної державної адміністрації.

4.Комунальний заклад «Скадовська центральна районна лікарня».

5.Комунальний заклад «Скадовський центр первинної медико-санітарної допомоги».

6.Скадовський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

7.Скадовське міжрайонне Управління Головного управління Держсанепідслужби у Херсонській області (за згодою).

8.Районний відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Херсонській області (за згодою).

9.Скадовський міжрайонний відділ кримінально-виконавчої інспекції Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в Херсонській області (за згодою).

10.Органи місцевого самоврядування (за згодою).

11. Громадські та благодійні організації.

7

Термін реалізації програми

2014 рік

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

21,5 тисяч гривень

- з них коштів районного бюджету

21,5 тисяч гривень

10

Основні джерела фінансування програми

- районний бюджет;

- інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством


2. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМИ
Районна комплексна програма «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік» розроблена у відповідності до Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 356-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року № 877 «Про затвердження Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009-2013 роки», від 27 грудня 2006 року №1849 «Про затвердження Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року», від 31 травня 2006 року N 761 «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 роки», Постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 637, на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 червня 2013 року № 275 «Про перегляд та оптимізацію діючих районних програм».

В основу розроблення програми покладені пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню у сфері охорони здоров’я, а саме: збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу онкохворих та збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства і дитинства. Програма складена із розділів, відповідно до проектів обласних програм, схвалених головою обласної державної адміністрації.

Цукровий діабет складне системне захворювання, викликане абсолютним або відносним дефіцитом гормону інсуліну, внаслідок чого в організмі розвивається важкі порушення обміну речовин, що дуже часто призводить до інвалідізації.

Цукровий діабет посідає третє місце після серцево-судинних та онкологічних захворювань та є соціальною проблемою, що пов’язана з подальшим зростанням захворюваності населення та високою частотою ураження при цукровому діабеті різних органів і систем.

У Скадовському районі станом на 01 січня 2014 року зареєстровано 1619 хворих на цукровий діабет, що становить 3% від загальної кількості населення району. За 12 місяців 2013 року виявлено та взято на диспансерний облік 103 особи з цукровим діабетом, що в порівнянні з відповідним періодом 2012 року більше 5 %. За 2012 рік показник захворюваності на цукровий діабет становив 45,3 випадків на 1 тисячу населення.

Намітилась тенденція по зменшенню діабетичних ускладнень, таких як діабетичні гангрени – 1 випадок проти 2 випадків у 2012 році, не було смертей від діабетичних нефропатій та діабетичних ком, що забезпечено постійною інсулінотерапією.

Для покращення рівня надання допомоги хворим на цукровий діабет, своєчасному виявленню, взяттю на диспансерний облік та проведення кваліфікованого диспансерного нагляду в районі необхідний лікар ендокринолог. Необхідно постійно підвищувати кваліфікацію медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на цукровий діабет, зокрема лікарів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, а також офтальмологів, хірургів та лікарів інших спеціальностей. Медичні заклади району, амбулаторії, ФАПи потребують забезпечення візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення рівня глюкози в крові, забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, забезпечення дітей із лабільним перебігом захворювання на цукровий діабет, частими гіпоглікеміями – препаратами глюкагону для запобігання розвитку гіпоглікемічних станів, забезпечення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в структурних підрозділах Скадовського центру первинної медико-санітарної допомоги під час профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. Потребує покращення санаторно-курортне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, у спеціалізованих санаторіях та оздоровчих центрах.

Серцево – судинні захворювання залишаються одною з найбільших медичних проблем. Смертність від них вища за злоякісні пухлини, травми та інфекційні захворювання взяті разом. Серцево – судинні захворювання також займають перше місце серед хвороб, що приводять до втрати працездатності. В зв’язку з цим проведення дієвих заходів по боротьбі з серцево – судинними захворюваннями є першочерговою необхідністю.

Основними показниками дієздатності програми є:

1. Захворюваність.

2. Розповсюдженість.

3. Смертність.

4. Первинний вихід на інвалідність.

На диспансерному обліку з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями в районі перебуває 12376 осіб, з них з ішемічною хворобою серця – 8956 осіб та з ішемічною хворобою серця, стенокардією – 3543 особи, з артеріальною гіпертензією – 14365 осіб, цереброваскулярною патологією – 1097 осіб.

За 2013 рік виявлено та взято на диспансерний облік з серцево-судинною та цереброваскулярною патологією 2129 осіб, з них: ішемічна хвороба серця – 906 осіб, ішемічна хвороба серця, стенокардія – 354 осіб, артеріальна гіпертензія – 908 осіб, цереброваскулярна патологія – 39 осіб.

Не зважаючи на постійну роботу по ранньому виявленню, взяттю на диспансерний облік хворих з серцево-судинною та цереброваскулярною патологією, проведення запобіжних заходів, диспансерного огляду хворих, проведення санітарно-просвітницької та лікувально-оздоровчої роботи серед населення району, залишаються на високому рівні ускладнення серцево-судинних захворювань: кількість гострих інфарктів міокарду та гострих порушень мозкового кровообігу, а також померлих від серцево-судинної патології.

Для покращення контрольних показників з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями необхідно покращити роботу по виявленню та взяттю на диспансерний облік хворих з серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями. Постійно у відділеннях центральної районної лікарні та підрозділах центру первинної медико-санітарної допомоги мати набір медикаментів для надання невідкладної допомоги хворим з ускладненнями захворювань серцево-судинної системи та цереброваскулярної патології, а у відділенні реанімації постійно мати набір тромболітиків.

Вчасно направляти на вторинний та третинний рівні медичної допомоги хворих з серцево-судинною патологією для проведення діагностики та лікування вроджених та набутих серцево-судинних захворювань.

Забезпечити неухильне дотримання стандартів діагностики та клінічних протоколів лікування та реабілітації хворих на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання на всіх етапах надання медичної допомоги.

Висвітлювати у засобах масової інформації району матеріали, присвячені запобіганню захворювань системи кровообігу, лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації матеріалів присвячених Всесвітньому Дню здоров'я, Дню серця, Всеукраїнським акціям «Кинути палити та перемогти».

Щорічно при формуванні районного бюджету адміністрацією лікарні вносяться економічно обґрунтовані пропозиції щодо включення видатків на придбання медикаментів за пільговими рецептами. За 2013 рік виписано пільгових рецептів на суму – 60000 гривень.

Аналіз захворюваності дитячого населення району протягом останніх 3-х років свідчить про зріст випадків народження дітей з вродженими аномаліями розвитку, відсоток яких серед інших нозологічних груп найвищий. Не зменшується захворюваність дітей в перинатальному періоді, яка напряму пов’язана з патологією вагітності, передчасними пологами та іншими окремими станами, які виникають під час пологів. Важкі вроджені захворювання найчастіше призводять до інвалідізації дітей, яка потребує проведення висовартісних реабілітаційних заходів. Якщо в 2011 році показник первинної інвалідності складав 11,1 (обласний показник 20,9), то в 2012 році показник первинної інвалідності по району становив 26,4 (обласний показник 22,0), в абсолютній кількості 25 дітей одержали соціальну допомогу по інвалідності, із них 2 дітей у 2012 році померли від вродженої патології не сумісної з життям, в 2013 році за 2013 рік вперше одержали інвалідність по району 13 дітей (показник 15,1, менший ніж у 2012 році), також зареєстрований випадок смерті дитини-інваліда від вродженої патології. Серед нозологічних груп на першому місці в 2013 році, як і в 2012 році вроджені аномалії (вади розвитку, деформації та хромосомні порушення), на другому місці хвороби центральної нервової системи (в 2013 році з незначним ростом випадків), на третьому місці ендокринні хвороби, розлади харчування, порушення обміну речовин (в 2013 році, як і в 2012 році, зареєстровано по одному випадку цукрового діабету, який маніфестував в важкому кетоацидозі).

З 2008 року проводиться оформлення на кожну дитину інваліда індивідуальної програми реабілітації, яка визначає всі заходи по проведенню оздоровлення дитини-інваліда, в тому числі і медичних, соціальних, фізичних, технічних та інших заходів.

Серед видів медичної реабілітації проведення протирецидивного лікування відповідно до індивідуальних планів, що включає призначення медикаметів по кожному захворюванню, а також при деяких вроджених генетичних захворювань (фенілкетонурії) і лікувального харчування. Адекватне лікування, проведення медичних та інших реабілітаційних заходів дозволить зменшити кількість загострень, забезпечити соціальну адаптацію дітей-інвалідів.

Однією з найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем є злоякісні новоутворення. Станом на 01 січня 2013 року на обліку у Скадовському районі перебувало 1009 дорослих, 2 дітей та 1 підліток зі злоякісними захворюваннями. В 2013 році захворюваність по району зросла і склала 356,8 осіб на 100 тисяч населення. Відмічається збільшення занедбаності до 33,3%. Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення. Смертність за 2013 рік становить 144,7 на 100 тисяч населення, дорічна летальність – 24,4%. Для розв’язання проблеми, пов'язаної з онкологічними захворюваннями, необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Розповсюдженість ВІЛ-інфекції/СНІДу з початку епідемії виросла в 30 разів і складає 315,6 випадків на 100 тисяч населення. Народжуваність дітей від матері з ВІЛ зросла з 1 випадку в 1996 році до 12 випадків в 2013 році. Смертність збільшилась в 3 рази, тобто на сьогоднішній день в районі щоквартально помирає 1 людина хвора на ВІЛ-інфекцію або СНІД віком від 18 до 35 років.

Людина, її життя є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Демографічна ситуація в районі є критичною: зменшується середня тривалість життя, збільшується питома вага осіб похилого віку. В районі реєструється високий показник малюкової смертності – 10 малюків на 1 тисячу новонароджених, продовжуються випадки підліткової вагітності (у 2013 році 7 випадків), 121 випадок штучного переривання вагітності, 67 випадків безпліддя сімей. Щороку зростає поширення онкологічної патології репродуктивних органів. Недостатнім залишається рівень матеріально-технічного забезпечення родопомічних закладів. Одним із основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці стають причинами безпліддя, невиношування вагітності, онкогінекологічної патології, внутрішньоутробного інфікування плоду з можливими тяжкими наслідками і навіть вадами розвитку.

Вірусні гепатити є серйозною проблемою суспільної охорони здоров’я країни, що пояснюється їх глобальним поширенням, тяжко тривалим і тяжким перебігом, несприятливими близькими та віддаленими наслідками.

В різних країнах світу вірусними гепатитами інфіковані сотні мільйонів людей, що значно перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, але це не привертає до себе належної уваги. За частотою ураження населення вірусні гепатити посідають третє місце після грипу, гострих респіраторних вірусних інфекцій та кишкових інфекцій, але значно переважають їх за тривалістю, схильністю до легкого, затяжного і часто скритого перебігу з частим формуванням хронічного патологічного процесу (цироз та рак печінки), що більш характерно для хронічних вірусних гепатитів В, С, D. Якщо рівень захворюваності на гострі вірусні гепатити в області та районі в останні роки невпинно зменшується (пов’язано з поліпшенням екології, покращення умов водопостачання та запровадженням вакцинації новонароджених і деяких «груп ризику» проти вірусу гепатиту В), то хронічні вірусні гепатити мають невпинний зріст.

Передумовою цього є також і те, що основним фактором інфікування є статевий шлях і парентеральний.

До 20 % хворих на гострий вірусний гепатит В та до 80 % хворих на вірусний гепатит С стають хронічними носіями на довгі роки, що призводить до розвитку хронічних вірусних гепатитів, цирозу та раку печінки і завдає значних економічних та матеріальних збитків як хворим, так і державі. Значна частка хворих на ВІЛ-інфекцію є одночасно хворими на вірусні гепатити В, С, D.

За останні 10 років у районі в півтора рази збільшилась смертність від хронічних вірусних гепатитів, цирозу та раку печінки.

З метою доступності медичної допомоги хворим, зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних та інфекційних хвороб, поліпшення демографічної ситуації, збереження репродуктивного здоров’я, поліпшення здоров’я населення, розроблено комплексну районну програму «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік».


3. Мета ПРОГРАМИ
Головною метою програми є покращення рівня та стану здоров’я населення у Скадовському районі за рахунок:

- зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, вертикальної трансмісії від матері до дитини шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

- зниження рівня захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, що веде до інвалідності та смертності, підвищенню рівня профілактики, діагностики та лікування хворих шляхом реалізації завдань і заходів програми;

- зниження показника смертності від злоякісних новоутворень, зниження рівня дорічної летальності онкохворих, підвищення показника одужання, доступність медичної допомоги для онкохворих шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики онкологічних захворювань;

- поліпшення демографічної ситуації в районі, збереження репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства та дитинства, зниження рівня малюкової та материнської смертності шляхом реалізації основних завдань програми;

- забезпечення доступу широких верств населення до профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С.
4. МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ ГОЛОВНОЇ МЕТИ,

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для досягнення визначеної програмою мети слід забезпечити реалізацію завдань та заходів, визначених програмою, реалізація їх на рівні кожного медичного та лікувально-профілактичного закладу району: профілактика, рання діагностика, амбулаторне лікування, реабілітація хворих, соціальна підтримка хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, цукровий діабет, онкологічні захворювання, передбачення фінансового забезпечення.

Виконання програми передбачається здійснити протягом 2014 року.

Орієнтована потреба у фінансових ресурсах на реалізацію програми становить 354,0 тисяч гривень. Обсяги необхідного ресурсного забезпечення реалізації програми наведено у додатку 1.
5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Основними завданнями Програми є:

1.Знизити рівень захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, вертикальної трансмісії від матері до дитини шляхом реалізації: організаційних та профілактичних заходів; підготовки спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД; первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу; профілактичної роботи серед працівників груп ризику; специфічної профілактики ВІЛ-інфекції; догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих.

2.Забезпечити виявлення хворих на цукровий діабет на ранніх стадіях захворювання та забезпечити профілактику його ускладнень, що веде до інвалідності та смертності, внаслідок: розроблення нормативно-правових та організаційно-структурних засад, удосконалення надання медичної допомоги хворим; поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування захворювання на цукровий діабет та його ускладнень; покращення рівня своєчасного виявлення захворювання; забезпечення закладів охорони здоров’я та хворих лікарськими засобами і виробами медичного призначення; створення умов для ефективного функціонування закладів охорони здоров’я з метою підвищення рівня та якості надання медичної допомоги хворим; удосконалення системи медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих; забезпечення керованості діяльністю та розвитком ендокринологічної служби; підвищення якості санітарно-просвітницької роботи серед населення з питань запобігання розвитку захворювання на цукровий діабет.

3.Знизити показник смертності від злоякісних новоутворень, доричної летальності онкохворих та підвищення показника одужання, удосконалення системи первинної профілактики та методів діагностики онкологічних захворювань.

4.Поліпшити демографічну ситуацію в районі: недопущення материнської смертності, зниження рівня анемії серед вагітних; рівня малюкової смертності; рівня гемолітичної хвороби новонароджених; зниження показника смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів; утворення у родопомічному лікувальному закладі пункту соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль; запровадження школи відповідального батьківства; зниження рівня запальних захворювань статевих органів у підлітків; зниження рівня штучного переривання вагітності підлітків; підвищення рівня використання сучасних засобів запобігання незапланованої вагітності; зниження рівня захворюваності на рак шийки матки та онкологічної захворюваності молочної залози.

Результативні показники виконання програми наведено у додатку 2.
6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
На підставі визначених у розділі 5 пріоритетних завдань по забезпеченню виконання головної мети цієї програми визначено орієнтовні суми коштів на реалізацію заходів програми, терміни їх виконання та відповідальних виконавців.

Головним розпорядником коштів є Скадовська районна державна адміністрація.

Робота структурних підрозділів районної державної адміністрації та інших відповідальних виконавців по виконанню окремих завдань програми здійснюватиметься за наступними напрямками:

1. Заходи щодо забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

2. Заходи щодо реалізації завдань протидії захворюванню на цукровий діабет.

3. Заходи щодо запобіганню серцево – судинних захворювань.

4. Заходи щодо медичного обслуговування інвалідів ВВв, праці та дітей інвалідів.

5. Заходи щодо боротьби з онкологічними захворюваннями.

6. Репродуктивне здоров’я нації.

7. Заходи щодо реалізації завдань протидії захворюванню на вірусний гепатит В і С.

З метою забезпечення виконання окремих завдань та цієї програми в цілому розроблено план організаційно-технічних заходів, визначено орієнтовні суми коштів на їх реалізацію, встановлено конкретні терміни їх виконання та визначено відповідальних виконавців. План заходів по виконанню програми наведено у додатку 3.

7. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Координацію діяльності щодо виконання заходів програми здійснює районна державна адміністрація.

Контроль за виконанням програми забезпечується на місцевому рівні районною державною адміністрацією та районною радою.

Форми і методи організації контролю за виконанням програми включають:

- постійний аналіз ходу виконання програми;

- забезпечення виконання програми фінансовими та іншими ресурсами;

- налагодження постійного зворотного зв’язку з відповідальними виконавцями та суб'єктами, що беруть участь у виконанні програми.

Відповідальні виконавці заходів програми щоквартально до 03 числа місяця наступного за звітним періодом надають аналітичні звіти про хід їх виконання до районної державної адміністрації.

Щорічно районна державна адміністрація готує звіт про хід виконання заходів комплексної районної програми для його розгляду на сесії районної ради та при необхідності ініціює внесення змін та доповнень.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації В.М. Кулюк

Додаток 1

до районної комплексної програми «Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»
Ресурсне забезпечення реалізації районної комплексної програми

«Здоров’я населення у Скадовському районі на 2014 рік»

з/п

Заходи по програмі

Виконавці

Усього витрат на виконання

програми

І. Програма «цукровий діабет»

1

Забезпечення хворих на цукровий діабет II типу цукрознижувальними лікарськими засобами (таблетки)

центр первинної медико-санітарної допомоги

8,0 тис. грн.

ІІІ. Програма онкологія

1

Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань

(статті в газету, телебачення, радіо)

центр

первинної

медико-санітарної допомоги

1,0 тис. грн.

центральна районна лікарня

1,0 тис. грн.

2

Забезпечення надання онкологічним хворим стаціонарної допомоги (наркотичні засоби)

центральна районна лікарня

5,0 тис. грн.

V. Програма «Репродуктивне здоров'я нації»

1

Забезпечення жіночих консультацій та акушерських стаціонарів необхідними розхідними матеріалами для обладнання

центральна районна лікарня

2,0 тис. грн.

2

Забезпечити акушерські відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах

центральна районна лікарня

2,0 тис. грн.

3

Забезпечення закупівлі препаратів для лікування новонароджених хворих на гемолітичну хворобу

центральна районна лікарня

1,0 тис. грн.

VI. Профілактика, діагностика та лікування вірусних гепатитів

1

Забезпечення безкоштовного скринінгового обстеження на маркери вірусних гепатитів малозабезпечених, передбачивши на вказану мету кошти в районному бюджеті

центральна районна лікарня

1,5 тис. грн.

Обсяг ресурсів усього

21,5 тис. грн.

у тому числі:
  1. районний бюджет

21,5 тис. грн.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 08. 2013 року №195/2013-р

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 вересня 2014 року №541 «Про утворення на особливий...

Розпорядження
Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2015 року №601 Про профілактику...

Розпорядження
Про виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 листопада 2015 року №647 «Про план обласних заходів...

Розпорядження
Рекомендувати головам міської, селищної та сільських рад, керівникам підприємств, установ І організацій у порядку І на умовах, визначених...

Розпорядження
«Про зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 березня 2012 року №165 «Про створення мобільної групи...

Розпорядження
Положення, на виконання розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2014 року №359 «Про приписку...

Розпорядження
Земельного кодексу України, розпорядження голови адміністрації "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником...

Рішення від 17. 02. 2011 р. №193
України “Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...

Розпорядження
Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 року за №1511/24043, розпорядження голови адміністрації від 27 листопада 2013 року №279/2013-р...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка