Пошук по сайту


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ - 4 програма І методика випробувань 6

4 програма І методика випробувань 6

Сторінка2/7
1   2   3   4   5   6   7

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги безпеки дорожнього руху

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення
ДСТУ 3501-97 Годинники електронні, що живляться від мережі змінного струму. Загальні технічні умови

ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения (ДСВ. Методики виконання вимірювань. Основні положення)

ГОСТ 8.476-82 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений в диапазоне частот 0,5 –30 Гц (ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повірочна схема для засобів вимірювань в діапазоні частот 0,5-30 Гц)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги і позначення)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические требования (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні вимоги)

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия (Лінійки повірочні. Технічні умови)

ГОСТ 18955-73 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения (Акселерометри низькочастотні лінійні. Терміни та визначення)

ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных размеров. Методы измерений (Автотранспортні засоби. Номенклатура зовнішніх розмірів. Методи вимірювань)

ГОСТ 23350-98 Часы наручные карманные электронные. Общие технические требования (Годинники наручні кишенькові електронні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26272-98 Часы электронно-механические кварцевые наручные карманные. Общие технические требования (Годинники електронно-механічні кварцові наручні кишенькові)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ


У цьому стандарті використано терміни, визначення понять та познаки, установлені в ДСТУ Б В.2.3-10 та ДСТУ Б В.2.3-12.

Нижче подано терміни, додатково застосовані в цьому стандарті.

3.1 динамічний габарит наїзду на огородження (Wo)

Максимальне горизонтальне відхилення крайніх точок траєкторії руху дорожнього транспортного засобу для випробувань (далі – ДТЗ) разом з деформованими елементами огородження під час наїзду ДТЗ на огородження (рисунок 1).

3.2 вибіг ДТЗ

Переміщення ДТЗ після контакту з огородженням. Характеризується параметрами смуги вибігу: шириною смуги (с) – максимальною відстанню крайніх точок ДТЗ від лінії розташування огороджень та протяжністю смуги (L) –відстанню переміщення ДТЗ від останньої точки контакту з огородженням до зупинки.

3.3 випробувальна лабораторія (полігон)

Підприємство, на якому проводять натурні випробування дорожніх огороджень згідно з цим стандартом. Вимірювальна інформаційна система лабораторії (полігону) підлягає метрологічній атестації відповідно до положень Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" [1] та вимог "Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі" [2].

3.4 параметри безпечного вибігу ДТЗ

За Європейськими нормами EN 1317-2 параметри вибігу ДТЗ не повинні перевищувати:

  • протяжність смуги (L) – показник В (таблиця 1);

  • ширина смуги (с) – значення, яке складається з показника А (таблиця 1), габаритної ширини ДТЗ та 16 % габаритної довжини ДТЗ.


Таблиця 1 – Значення показників А та В У метрах

Тип ДТЗ

А

В

Легковий автомобіль

2,2

10,0

Вантажний автомобіль або автобус

4,4

20,0
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності
Програму для складання кандидатського іспиту за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено відповідно...

Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними...
Вчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами (далі – Методика), розроблена відповідно до завдань Міністерства...

Наказ
Згідно із Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...

Податкове середовище підприємства
Деякі податки, збори й відрахування. Методика розрахунку й віднесення їх на витрати І ціни

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-5869 від 11. 10. 2005р.)

Програма передбачає дальше створення необхідних умов для набуття
Затвердити Національну програму правової освіти населення (далі Програма), що додається

Проект паспорту міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка