Пошук по сайту


10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ - 4 програма І методика випробувань 6

4 програма І методика випробувань 6

Сторінка7/7
1   2   3   4   5   6   7

10 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ


10.1 За результатами проведених випробувань Замовнику надають одне з наведених:

– звіт про проведення першої стадії випробувань з негативним висновком щодо їх результатів (невідповідність інерційним навантаженням);

– звіт і позитивний висновок щодо інерційних навантажень та звіт і негативний висновок про випробування огородження на стримувальну здатність;

– звіти про проведення випробувань у повному обсязі згідно з цим стандартом і висновок – дозвіл на виготовлення даної конструкції (марки) огородження.

10.2 Звіт про випробування

10.2.1 До вступної частини кожного звіту належить надати:

– інформацію про Замовника і Виконавця випробувань (повну назву, код, адреса, засоби зв'язку тощо);

– вид ДТЗ і марку автомобіля для випробувань, вид навантаження згідно з ДСТУ Б В.2.3-10;

– тип та марку огородження з посиланням на ТУ;

10.2.2 В розділах звіту "Випробування першої (другої) стадії" описують процес наїзду ДТЗ на огородження, де зазначають:

 • дату і час випробувань;

 • покриття смуги розгону;

 • погодні умови, стан ґрунтової смуги, смуги розгону;

 • дійсну швидкість руху ДТЗ перед контактом з огородженням;

 • місце розташування первинного контакту ДТЗ з огородженням (по номеру стояків огородження бар'єрного типу та відстані від нього);

 • реакцію елементів огородження на наїзд (у загальному вигляді);

 • траєкторію руху автомобіля під час випробувань.

10.2.3 У підрозділі "Огородження" розділу звіту "Наслідки наїзду на огородження" фіксують зміни, які сталися в конструкції огородження під час наїзду:

 • загальні пошкодження огородження;

 • розміри та розташування тріщин, параметри зсуву огородження парапетного типу;

 • розрив балки, відрив та деформації консолі, згинання, вирив стояка, розрив поздовжнього зв'язку тощо у огородженнях бар'єрного типу;

 • конкретні пошкодження кожного з конструктивних елементів та елементів кріплення огородження.

10.2.4 У підрозділі "ДТЗ" розділу звіту "Наслідки наїзду на огородження" детально описують стан ДТЗ і його положення після наїзду на огородження. Відмічають чи пересік автомобіль огородження чи ні, наводять дійсний кут наїзду, положення автомобіля після наїзду (чи перевернувся на бік (дах, інший бік, на 360 °).

10.2.5 У підрозділах звіту "Результати випробувань" до кожної стадії випробувань відповідно надають:

 • зведену таблицю вимірювань інерційних навантажень;

 • параметри дійсного і безпечного вибігу ДТЗ;

 • величину поперечного прогину огородження і місце його знаходження;

 • величину динамічного габариту ДТЗ.

10.2.6 У зведених таблицях вимірів інерційного навантаження наводять дані про повздовжнє, поперечне і вертикальне навантаження і загальне інерційне навантаження (ASI), визначене за формулою:

(1)

де ах, ay, az – визначене акселерометрами максимальне поздовжнє (ах), поперечне (ау), вертикальне (az) інерційне уповільнення легкового автомобіля під час наїзду на огородження.

10.2.7 У відповідній таблиці окремо зазначають індекс поперечного інерційного перевантаження водія, пасажирів (І):

2)

10.2.8 До звіту про проведення випробувань огороджень додають: кіно-відеокасету, фотографії, план-схему випробувань, оригінали всіх документів, складених під час випробувань, копії актів (протоколів) перевірки приладів, що використовувались.

10.3 Висновки

10.3.1 Позитивний висновок про відповідність конструкції даної марки огородження вимогам призначеності дають у тому разі, якщо:

 • під час контакту легкового автомобіля з огородженням були виконані вимоги призначеності даного типу огородження;

 • індекс загального інерційного навантаження легкового автомобіля у центрі його мас (ASI) не перевищує 1,0, а індекс інерційного перевантаження водія, пасажира – 0,5;

 • параметри вибігу легкового автомобіля не перевищують параметри його безпечного вибігу.

10.3.2 Позитивний висновок щодо надійності конструкції даної марки огородження видають, якщо при наїзді ДТЗ дотримані вимоги відповідного НД:

 • огородження не було зруйновано;

 • ДТЗ не пересік огородження;

 • параметри вибігу ДТЗ не перевищують параметри безпечного вибігу.

10.3.3 Протокол-висновок за 10.3.1, 10.3.2, позитивний або негативний, оформлюють згідно з додаткам Б та додатком В (форма протоколу надається з прикладом заповнення).

10.3.4 Результати проведення випробувань (оригінали протоколів випробувань першої і другої стадії, звіт про випробування тощо) повинні зберігатися не менше ніж 10 років.

10.4 Висновок – дозвіл

10.4.1 Висновок-дозвіл видають замовнику, якщо висновки за 10.3.1, 10.3.2, позитивні. Дозвіл оформляють згідно з додатком Г.

ДОДАТОК А
(обов'язковий)

СХЕМА ВИПРОБУВАЛЬНОГО ПОЛІГОНУ
1, 2, 3 – кіно-відеокамери

 1. - смуга розгону ДТЗ

 2. - ґрунтова смуга для огородження

 3. - огородження

 4. - смуга з твердим покриттям

 5. - пристрій для вимірювання швидкості руху ДТЗРисунок А.1ДОДАТОК Б
(обов'язковий)

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ПЕРШОЇ СТАДІЇ


Марка огородження

Номер випробуваньДата


27.06.2005

Вид навантаження

ТВ11

Автомобіль

Опель Корса

Маса (кг)

913

Баласт (кг)

68 + 75 (манекени)

Висота центра мас (мм)

480

Відстань від передньої вісі до центра мас (мм)


910

Швидкість (км/год)

104,4

Кут наїзду (градус)


20

Довжина робочої ділянки огородження

15 секцій по 4 м = 60 м

Довжина початкової і кінцевої ділянок


24м

Результати:
Перевертання ДТЗ (так, ні)

Ні

Безпечний вибіг ДТЗ (так, ні)

Так

Довжина контакту (м)

7,2

ASI (-)

0,77

І


0,45

Висновок та коментар:
Конструктор

підпис

_________________________

(П.І.Б.)

Технолог

підпис

__________________________

(П.І.Б.)ДОДАТОК В
(обов'язковий)

ФОРМА З ПРИКЛАДОМ ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ ВИПРОБУВАНЬ ДРУГОЇ СТАДІЇ


Марка огородження

Номер випробуваньДата

30.06.2005

Вид навантаження

ТВ51

Автомобіль

MAN SL 200 автобус

Маса (кг)

12700

Баласт (кг) (бак з водою та бетонні блоки)

3500

Висота центра мас (мм)

1434

Відстань від передньої вісі до центра мас (мм)


3891

Швидкість (км/год)

72,0

Кут наїзду (градус)


20

Довжина робочої ділянки огородження

20 секцій по 4 м = 80 м

Довжина початкової і кінцевої ділянок


24 м

Перевертання ДТЗ (так, ні)

Ні

Протяжність контакту ДТЗ з огородженням

34 м, починаючи з стояка № 3

Поперечний прогин

103 см біля стояка № 32

Точка первинного контакту

10 см після стояка № 3

Динамічний габарит

3,2 м, W 8

Розрив (руйнування) огородження (так, ні)

Ні

Безпечний вибіг ДТЗ (так, ні)

Так

Стримувальна здатність

Н2 (280 кДж)

Висновок та коментар:
Конструктор

підпис

_________________________

(П.І.Б.)

Технолог

підпис

__________________________

(П.І.Б.)ДОДАТОК Г
(обов'язковий)

ФОРМА ВИСНОВКУ-ДОЗВОЛУ НА ВИРОБНИЦТВО ДОРОЖНЬОГО ОГОРОДЖЕННЯ


ВИСНОВОК-ДОЗВІЛ

На основі проведених натурних випробувань згідно з ДСТУ Б.В.2.3-13:2006 випробувальна лабораторія (полігон)

(назва лабораторії, адреса)(дані метрологічної атестації)

за висновками протоколів випробувань № від

№ від

ДАЄ ДОЗВІЛ

(повна назва, код, адреса підприємства – замовника)

на виготовлення дорожнього огородження типу,

марки

за робочим кресленням

Показники огородження:

Вид навантаження (стримувальна здатність)

Поперечний прогин –

Динамічний габарит –

Індекс загального інерційного навантаження –
Додатки: Протокол випробувань першої стадії.

Протокол випробувань другої стадії.
Висновок-дозвіл не підлягає передачі іншим фізичним та юридичним особам
Керівник випробувальної лабораторії

підпис (П.І.Б)

М.П.

ДОДАТОК Д
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (від 15 червня 2004 p. № 1765-IV).

 2. Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі (Затверджено Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики; наказ від 29.03.2005 № 71; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2005 р. за № 392/10672).

УДК 621.778.8.006.354 93.080.30

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма кандидатського іспиту зі спеціальності
Програму для складання кандидатського іспиту за спеціальністю 13. 00. 04 – “Теорія та методика професійної освіти” розроблено відповідно...

Методика розрахунку потреби навчальних закладів в оснащенні навчальними...
Вчальних закладів в оснащенні навчальними комп’ютерними комплексами (далі – Методика), розроблена відповідно до завдань Міністерства...

Наказ
Згідно із Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...

Податкове середовище підприємства
Деякі податки, збори й відрахування. Методика розрахунку й віднесення їх на витрати І ціни

Пометун О. П5 5 Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г. О. Фрей-ман
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-5869 від 11. 10. 2005р.)

Програма передбачає дальше створення необхідних умов для набуття
Затвердити Національну програму правової освіти населення (далі Програма), що додається

Проект паспорту міської цільової програми
Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Характеристика структури навчальної програми. Програма включає пояснювальну записку, основний зміст І державні вимоги до рівня загальноосвітньої...

Робоча програма з дисципліни “Фінанси підприємств”
Робоча програма складена на основі “Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста І магістра напряму 0501 “Економіка...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...
Відображення в обліку оперцій з оподаткування сільськогосподарських підприємств. (9 ст.)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка