Пошук по сайту


Сьомого скликання

Сьомого скликання

Сторінка1/4
  1   2   3   4


УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб

Про підсумки виконання сільського

бюджету за 2015 рік
Заслухавши та обговоривши інформацію “Про виконання бюджету сільської ради за 2015 рік “, сільська рада відмічає, що загальний обсяг доходів бюджету складає 3 254 962,00грн., в тому числі обсяг доходів загального фонду –2 274 794,00грн, що становить 148,3 % від затвердженого бюджетом 1 534 400,00грн., спеціального фонду –

225 677,00грн, що складає 154,0 % від затвердженого 146 531,00грн.

В тому числі в розрізі доходів:
(грн.)

№п/п

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Затверджено

бюджетом з урах. змін

на 2015р.

Фактично надійшло

за 2015р

+, - від затвердженого бюджетом

% виконан-ня

1.

Рентна плата та плата за викор.інших природних ресурсів
1 688

+1688

-

2.

Акцизний податок з реалізації суб.господ.роздріб.торгівлі

16 000

57 120

+41120

357

3.

Податок на майно

718 500

810 993

+92493

112,9

4.

Єдиний податок

778 600

1 360 450

+581850

174,7

5.

Екологічний податок

900

1 124

+224

124,9

6.

Неподаткові надходження

20 400

46 403

+26003

227,5

7.

Збір за провадж.деяких видів підпр.діяльн.
-2 984

-

-
Всього без урахування трансфертів

1 534 400

2 274 794

+740394

148,3

8.

Дотації

933 600

933 600

-

100

9.

Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та міських,сільських, селищних голів

46 568

46 568

-

100
Всього доходів загального фонду

2 514 568

3 254 962

+740394

129,5

1.

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами

40 000

41 941

+1941

104,9

2.

Інші джерела власних надходжень

2864

2863

-1

100

3.

Інші субвенції

103 667

103 667

-

100

4.

Інші надходження
77 207

+77207

-
Всього доходів спеціального фонду

146531

225678

+79147

154,0
Разом

2 661 099

3 480 640

+819541

130,8Загальний обсяг видатків складає суму - 562276,00 гривень. В тому числі видатків загального фонду – 526320,00 грн, що становить – 72,4% від затвердженого бюджетом 727440,00грн. та спец.фонду 35956,00 гривень, що складає –17,6% від затверджених призначень 203667,00 грн.
В тому числі в розрізі видатків за функціональною структурою:


Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією

Затверджено бюджетом з урахуванням

змін
на 2015р


Касові

видатки
за 2015р


% фінансування
видатків

1.Органи місцевого самоврядування

938 562

936 742

99,8

2. Дошкільні заклади освіти

1 191 888

1 179 607

99,0

3.Інші освітні програми

186 462

183 033

98,2

4. Інші видатки на соц.зах.населення

6 000

5200

86,7

5. Благоустрій села

6 000

4 847

80,8

6. Філарм.муз.колектив.

12 653

12 653

100

7.Бібліотеки

68 980

68 976

99,99

8. Клуби

102 037

101 564

99,5

9. Інші видатки

126 744

126 641

99,9

10.Інші субвенції

192 500

192 500

100

11. Дотація житлово-комун.господарству

9 470

9 470

100

12.Проведення виборів депутатів місцевих рад,міських,селищних та сільських голів

46 568

46 568

100

Всього по бюджету видатків загального фонду

2 887 864

2 867 801

99,3

1.Органи місцевого самоврядування

124634

124633

100

2 Дошкільні заклади

58566

58328

99,6

3.Благоустрій міст,сіл,селищ

3987

3986

100

4. Видатки на ремонт доріг

47519
-

5..Землеустрій

103667

35744

34,5

6.Інші субвенції

34200

34200

100

Всього видатків спец.фонду

372 573

256 891

69,0

Разом

3 260 437

3 124 692

95,8Підсумовуючи вищезазначене сільська рада, –
ВИРІШИЛА :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 2015 рік по доходах в сумі – 3 480 640,00 гривень, по видатках – 3 124 692,00гривень.

2. Затвердити залишки коштів загального фонду в сумі 762 456,76 грн., спеціального фонду - 347 209,35 грн., в т.ч. бюджет розвитку – 129465,52 грн.

Сільський голова Заїка В.Г.УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб

Про внесення змін до рішення

Новостародубської сільської ради

від 25.12.2015 р. № 22/7

«Про сільський бюджет на 2016 рік»
Відповідно до статей 71,72,77,78,96,101 Бюджетного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

сільська рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити видатки сільського бюджету за рахунок залучення залишку коштів,що склався станом на 01.01.2016 року по загальному фонду на суму 200 000,00 грн., по спеціальному фонду на суму 67923,00грн., згідно з додатком №7.
2. Внести зміни до показників сільського бюджету визначених у додатках

№2,3 до рішення сільської ради від 25.12.2015 року №22/7 “Про сільський

бюджет на 2016 рік”./Додатки додаються/.
3. Затвердити субвенцію районному бюджету в сумі 60 000,00грн., з них:

загальний фонд:

- для забезпечення діяльності Новостародубської ЗОШ І-ІІІ ст.

у сумі 60 000,00грн./
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань економіки, АПК, бюджету та фінансів.


Сільський голова Заїка В.Г.


УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб

Про вилучення земельних ділянок
Відповідно до статей 140, 141 Земельного Кодексу України (згідно поданих заяв), сільська рада , -

ВИРІШИЛА:

Вилучити земельні ділянки з присадибного фонду:

  1. Захарова Олена Петрівна – 0,10 га. З них: 0,10 га, земельна ділянка розташована по вул. Правобережна, 56 с. Червоносілля Петрівського району Кіровоградської області;

  2. Корж Маїна Дем'янівна — 1,5 га, земельна ділянка розташована по вул. Дружби с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області;

  3. Глушко Олег Михайлович — 0,36 га, земельна ділянка розташована по вул. Дружби с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області;

  4. Алєксєєнко Микола Васильович — 0,10 га, земельна ділянка розташована по вул. Грушевського с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області;


Сільський голова Заїка В.Г.
УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб
Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою, щодо встановлення

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статей 12, 33, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного Кодексу України сільська рада, -

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості):

- Кучинова Катерина Іванівна - площею 0,25 га. З них: 0,25 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (у тому числі 0,25 га — землі одно — та двоповерхової житлової забудови із земель комунальної власності територіальної громади Новостародубської сільської ради), земельна ділянка розташована по вул. Грушевського, 5а с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено при затвердженні технічної документації);
- Карпенко Марії Степанівні - площею 0,25 га. З них: 0,25 га - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (у тому числі 0,25 га — землі одно — та двоповерхової житлової забудови із земель комунальної власності територіальної громади Новостародубської сільської ради), земельна ділянка розташована по вул. Степняка-Кравчинського, 71 с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено при затвердженні технічної документації);
Сільський голова Заїка В.Г.УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб
Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою, щодо відведення у власність

земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статей 12, 33, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного Кодексу України сільська рада, -

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства:

  • Алєксєєнко Іван Васильович — площею 0,10 га, земельна ділянка розташована по вул. Грушевського с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено після затвердження проекту землеустрою);

  • Момот Олександр Анатолійович — площею 1,18 га, земельна ділянка розташована по вул. Степова с. М'арянівка Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено після затвердження проекту землеустрою);

  • Момот Лідія Самківна — площею 0,79 га, земельна ділянка розташована по вул. Івана Франка с. Олімпіадівка Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено після затвердження проекту землеустрою);

  • Зеленокур Тетяна Михайлівна — площею 0,36 га, земельна ділянка розташована по вул. Дружби, 155 с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено після затвердження проекту землеустрою);

  • Волосовська Людмила Людвигівна — площею 0,37 га, земельна ділянка розташована по вул. Лівобережна, 31 с. Новий Стародуб Петрівського району Кіровоградської області (уточнення площі буде здійснено після затвердження проекту землеустрою).Сільський голова Заїка В.Г.УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб
Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою, щодо відведення у власність

земельних ділянок для ведення особистого
селянського господарства

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статей 12, 33, 40, 116, 118, 120, 121 Земельного Кодексу України сільська рада, -

ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель комунальної власності Новостародубської сільської ради для ведення особистого селянського господарства у власність за межами населеного пункту:
-
Герасімов Олександр Вадимович - до 2,00 га ріллі;
-
Карпенко Марія Степанівна - до 2,00 га ріллі;
-
Козинець Євген Олександрович - до 2,00 га ріллі;
-
Козинець Георгій Олександрович - до 2,00 га ріллі.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань економіки, АПК, бюджету та фінансів.


Сільський голова Заїка В.Г.УКРАЇНА

Кіровоградська область Петрівський район
П'ЯТА СЕСІЯ НОВОСТАРОДУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від березня 2016 року № /7

село Новий Стародуб
Про надання висновку Новостародубської
сільської ради про передачу в приватну власність
земельної частки (паю) із земель колишнього
КСП ім. 40-річчя Жовтня
гр. Дідулі Аллі Василівні
Розглянувши заяву гр. Дідули Алли Василівни, згідно, статей 12, 81, пунктом 12 розділу Х Земельного Кодексу України та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Новостародубська сільська рада ,-
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Дідулі Аллі Василівні висновок Новостародубської сільської ради про передачу в приватну власність земельної частки (паю) із земель колишнього КСП ім. 40-річчя Жовтня.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань економіки, АПК, бюджету та фінансів.

Сільський голова Заїка В.Г.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Догов І р купівлі-продажу виробничої бази місто Київ, двадцять сьомого...

Vіі скликання
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Боярської...

Д о в І р е н І с т ь місто Київ, одинадцятого квітня дві тисячі сьомого року

Місто Київ, тридцять першого січня дві тисячі сьомого року

Д о в І р е н І с т ь місто Київ, двадцять першого травня дві тисячі сьомого року

Договір купівлі-продажу частки квартири місто Київ, шостого квітня дві тисячі сьомого року

Догов І р купівлі-продажу квартири місто Київ, двадцять четвертого липня дві тисячі сьомого року

Час який сплинув з моменту проведення сьомого З’їзду фпу був достатньо...
Час який сплинув з моменту проведення сьомого З’їзду фпу – був достатньо динамічним для роботи по втіленню його рішень

Місто Київ, тридцятого січня дві тисячі сьомого року
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення

Місто Київ, тринадцятого червня дві тисячі сьомого року
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору дорученняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка