Пошук по сайту


Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8УКРАЇНА
СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
01.02.2012 № 77


Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік


З метою забезпечення подальшого економічного, соціального та культурного розвитку району у 2012 році, відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 17, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації“:

1. Схвалити проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік (далі Програма), що додається, та винести його на розгляд районної ради.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад та іншим місцевим органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію Програми:

2.1. Після затвердження Програми забезпечити виконання її показників за галузевою спрямованістю та щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління економіки районної державної адміністрації для узагальнення.

2.2. У разі потреби ініціювати внесення змін до Програми за погодженням з управлінням економіки районної державної адміністрації, супроводжуючи пропозиції щодо змін при їх розгляді на засіданні колегії районної державної адміністрації і в подальшому на засіданнях відповідних постійних комісій та сесії районної ради.

3. Управлінню економіки районної державної адміністрації (Зінчук О. Д.) щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, забезпечити узагальнення матеріалів про хід виконання Програми та надання відповідної інформації до Головного управління економіки обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної державної адміністрації
Є.О. Устинов


Схвалено

Розпорядженням голови районної
державної адміністрації

01.02.2012 року № 77
ПРОГРАМА

ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК
Зміст Програми

Вступ

4
Загальна характеристика програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік

5

I.

Соціально-економічний розвиток району у 2011 році

7

II.

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2012 рік

16

III.

Завдання розвитку економіки та соціальної сфери району на 2012 рік

16

1.

Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки району

16

1.1.

Фінансові ресурси

16

1.2.

Ринкові перетворення

16
1.2.1.

Реформування відносин власності

16
1.2.2.

Розвиток підприємництва

17
1.2.3.

Розвиток ринкової інфраструктури

17

1.3.

Механізми регулювання

17
1.3.1.

Управління об'єктами комунальної власності

17
1.3.2.

Інвестиційна діяльність

18
1.3.3.

Реалізація державних цільових та районних програм

19

1.4.

Розвиток реального сектору економіки

19
1.4.1.

Агропромисловий комплекс

19
1.4.2.

Переробна промисловість

20
1.4.3.

Будівництво

20
1.4.4.

Транспорт

21
1.4.5.

Житлово-комунальне господарство

21
1.4.6.

Торгівля

21

1.5.

Виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою

22

2.

Підвищення якості життя населення

22

2.1.

Соціальна сфера

22
2.1.1.

Демографічна ситуація

22
2.1.2.

Зайнятість населення та ринок праці

23
2.1.3.

Грошові доходи населення та заробітна плата

23
2.1.4.

Соціальне забезпечення

23

2.2.

Гуманітарна сфера

24
2.2.1.

Охорона здоров'я

24
2.2.2.

Освіта

24
2.2.3.

Культура та туризм

24
2.2.4.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді

25
2.2.5.

Фізична культура і спорт

26
2.2.6.

Курортно-рекреаційний комплекс

26

3.

Раціональне природокористування та безпека життєдіяльності людини

27

3.1.

Охорона навколишнього природного середовища

27

3.2.

Охорона праці

27


IV.

Додатки до програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік
1.

Основні показники економічного і соціального розвитку Скадовського району на 2012 рік
2.

Завдання та заходи, які необхідно здійснити у 2012 році для забезпечення подальшого розвитку економіки, соціальної та гуманітарної сфер діяльності району
3.

План заходів по виконанню в 2012 році Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою
4.

Ресурсне забезпечення виконання плану заходів щодо реалізації в 2012 році Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою
5.

Заходи по підвищенню ефективності системи управління та утримання об`єктів права спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району
6.

Ресурсне забезпечення виконання заходів по підвищенню ефективності системи управління та утримання об’єктів права спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району
7.

Перелік районних програм з питань соціально-економічного розвитку району у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2012 році


ВСТУП


Проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік (далі – Програма) розроблено структурними підрозділами районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 грудня 2011 року № 649 ”Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік”.

До роботи по формуванню проекту Програми крім структурних підрозділів районної державної адміністрації було залучено і інші місцеві органи виконавчої влади, враховано окремі пропозиції органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району в частині формування окремих показників розвитку основних галузей економіки, соціальної та гуманітарної сфер району.

Проект Програми розроблено з урахуванням вимог Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма визначає основні завдання та заходи по забезпеченню в 2012 році подальшого економічного, соціального та культурного розвитку району, містить результативні показники по їх виконанню.

Основні показники економічного і соціального розвитку району на 2012 рік розроблено з урахуванням результатів проведеного аналізу економічного та соціального розвитку району у 2011 році (за наявними статистичними даними станом на кінець грудня 2011 року та на базі квартальної звітності за 9 місяців 2011 року по окремим галузям економіки) на підставі наданих пропозицій управлінь та відділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад, установ і організацій різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності.

У Програмі враховано пропозиції щодо виконання в 2012 році спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ СКАДОВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012 РІК


1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 грудня 2011 року № 649 “Про формування проекту програми економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2012 рік”

3.

Головний розробник програми

Управління економіки районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

- Управління районної державної адміністрації: агропромислового розвитку, фінансове, праці та соціального захисту населення,

- Відділи районної державної адміністрації: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; освіти; культури і туризму; у справах сім’ї, молоді та спорту;

- Інші місцеві органи виконавчої влади: відділ статистики у Скадовському районі; Державна податкова інспекція у Скадовському районі; районний центр зайнятості

5.

Відповідальний виконавець програми

Районна державна адміністрація (структурні підрозділи);

Інші місцеві органи виконавчої влади

6.

Учасники програми

Виконкоми місцевих рад

7.

Терміни реалізації програми

2012 рік

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет

(в частині фінансування виконання заходів по підвищенню ефективності управління та утримання об’єктів права спільної власності територіальних громад міста, селища, сіл району);

Інші місцеві бюджети: Лазурненської селищної ради, Антонівської сільських рад

(в частині фінансування виконання спільних заходів Угоди щодо регіонального розвитку Херсонської області між Кабінетом Міністрів України та Херсонською обласною радою)

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього

6423,0 тис.грн.
- з них:- кошти державного бюджету

50,0 тис.грн.
- кошти районного бюджету

135,0 тис.грн.
- Лазурненської селищної ради

- Антонівської сільської ради

583,0

810,0- кошти небюджетних джерел

4840,0 тис.грн.

10.

Основні джерела фінансування програми

Виконання заходів програми буде здійснюватися в межах бюджетних призначень під реалізацію окремих галузевих програм за рахунок коштів Державного, обласного бюджету, коштів місцевих бюджетів району, позабюджетних коштів, власних коштів підприємств, установ та організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавствомI.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РАЙОНУ У 2011 РОЦІ


Упродовж 2011 року зусилля районної державної адміністрації спрямовувались на неухильне виконання законів України, указів та розпоряджень Президента України, актів і доручень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а також програми економічного і соціального розвитку Скадовського району.

Розглядаючи результати соціально-економічного розвитку району за підсумками 2011 року, слід зазначити, що основою для його забезпечення стало формування дієвої управлінської команди; забезпечення відкритості та прозорості місцевої влади; створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій; забезпечення оперативності у вирішенні нагальних, поточних та проблемних питань. Аналіз роботи районної державної адміністрації у звітному періоді засвідчує, що основні зусилля влади були  спрямовані на стабілізацію економічного становища району.

Відповідно до комплексної оцінки соціально-економічного розвитку Херсонщини протягом 2011 року наш район посідав чільні місця в області. Досягнуті показники соціально-економічного розвитку є наслідком ефективної реалізації започаткованих урядом економічних реформ. Аналізуючи досягнення в усіх сферах діяльності району за останній рік, слід чітко розуміти, що реалізація соціальних проектів на відповідній території є головним завданням діяльності органів виконавчої влади. Вони спрямовані перш за все на поліпшення соціальної складової життя району.

З цією метою було забезпечено розробку та прийняття Програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2011 рік, налагоджено дієвий контроль за станом виконанням її основних завдань та заходів. Підсумовуючи роботу структурних підрозділів райдержадміністрації, слід зазначити, що в 2011 році в районі діяло 41 програма, з яких 18 фінансувалося за рахунок районного бюджету на загальну суму 2 млн.622,6 тис.грн. Протягом 2011 року економічна ситуація в районі була стабільною.

Першочергову увагу протягом 2011 року районною державною адміністрацією було приділено питанням наповнення місцевих бюджетів. Місцеві бюджети району за власною доходною базою до затверджених показників на 2011 рік виконані на 109,2 відсотки і рівень їх виконання на 11,5 відсотків вищий від аналогічного показника за 2010 рік. Забезпечено 100 % виконання всіх місцевих бюджетів.

Районний бюджет виконано на 106,7 % і понадпланові надходження становили 778,1 тис. гривень. Вільні залишки коштів районного бюджету на 01 січня 2012 року склали 1,2 млн. грн., що дасть можливість спрямувати їх на вирішення важливих питань розвитку району в 2012 році.

З державного бюджету в район надійшло 105,4 млн. гривень міжбюджетних трансфертів, або 99,8 відсотків до планових призначень. У повному обсязі перераховано дотацію вирівнювання з державного бюджету. Порівняно з 2010 роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів зросли на 2 млн. 819,5 тис. гривень, або на 11,5 відсотків, завдяки наполегливій праці та пошуку додаткових джерел формування, надходження до місцевих бюджетів району. Запорукою успіху стала кропітка робота районної державної адміністрації щодо легалізації найманої праці та заробітної плати, а також перегляд ставок орендної плати за землю в сторону їх збільшення, які є основними статтями наповнення місцевих бюджетів району. Протягом року районна державна адміністрація координувала діяльність відділу Держкомзему в Скадовському районі. Постійно проводилися засідання постійно діючої комісії з врегулювання земельних питань, на яких обговорювалися та вирішувалися землевпорядні питання. За звітний рік прийнято 176 розпоряджень щодо врегулювання земельних відносин.

Видаткова частина загального фонду місцевих бюджетів у 2011 році профінансована на 96,7 відсотків. На фінансування установ та закладів соціально-культурної сфери спрямовано 128,8 млн. гривень, що на 12 млн. гривень більше, ніж за попередній рік. Установи, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, профінансовані на 99,2 відсотка до запланованого на рік.

Основними пріоритетами у виконанні місцевих бюджетів за видатками в 2011 році було забезпечення оптимального рівня функціонування установ бюджетної сфери, удосконалення системи послуг, своєчасне фінансування захищених статей бюджетних витрат, ефективне використання бюджетних ресурсів. Дотації з державного бюджету, власний фінансовий ресурс дали змогу забезпечити своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та проведення розрахунків за енергоносії.

За звітний період районом отримано з Державного бюджету заплановані дотації у повному обсязі у сумі 64357,6 тис.грн., з них дотацію вирівнювання у сумі 61544,1 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) мобілізовано 76,2 тис.грн.

Заборгованість по заробітній платі в бюджетній сфері станом на 01 січня 2012 року відсутня.

У розрізі основних галузей економіки району отримано слідуючі результати:

Протягом року районною державною адміністрацією проводилася робота по стабілізації ситуації на селі, визначенні пріоритетних напрямків розвитку агропромислового комплексу, та збільшенні обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, особливо - зерна, овочів, молока та м’яса. З метою розвитку агропромислового комплексу, покращення рентабельності виробництва, управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації спільно з виробниками сільгосппідприємств та фермерських господарств розроблена структура посівних площ основних сільськогосподарських культур. Сільгосппідприємства в значній мірі переорієнтувалися на посів конкурентноспроможних культур та врахували рекомендовані площі посіву основних сільськогосподарських культур.

Основним напрямом сільськогосподарського виробництва в районі є рослинництво. В основному, сільськогосподарські підприємства спеціалізуються на вирощуванні зернових, овочевих та баштанних культур. У 2011 році виробництво валової сільськогосподарської продукції по всіх категоріях господарств складає 342 млн. 058,8 тис. грн., що на 18,6 % перевищує фактичне виробництво 2010 року. У 2011 році, в цілому, по району виробили 121248,6 тонн зерна урожайністю 34,5 ц/га з площі 35156,6 га, що на 58,8% перевищує фактичне виробництво 2010 року; 9266,5 тонн кукурудзи урожайністю 46,6 ц/га з площі 1988,38 га; 19460,9 тонн рису з площі 3358,4 га, урожайністю 57,9 ц/га; 18146,2 тонн соняшнику урожайністю 12,9 ц/га з площі 14057,68 га; 85586,4 тонни овочів урожайністю 219,7 ц/га з площі 3895,2 га, що на 21,7% перевищує фактичне виробництво 2010 року; 126686,4 тонн баштанних продовольчих урожайністю 151,5 ц/га з площі 8359,55 га, що на 34,6 % перевищує фактичне виробництво 2010 року. Найвищу урожайність зернових отримано у Дослідному господарстві Інституту рису НААН України - 62,8 ц/га озимої пшениці з площі 455 га та озимого ячменю з площі 70 га урожайністю 62,8 ц/га. У зв’язку з несприятливими погодними умовами посіяно озимих зернових культур на площі 21752 га, що складає 76,7 % до плану, з них озимої пшениці 16076 га, або 69,9 % до плану, озимого ячменю 5566 га, або 106,3 % та озимого жита 110 га, або 90,2 % до плану. Відставання спричинено значною осінньою посухою впродовж останніх чотирьох місяців 2011 року.

Усіма категоріями господарств реалізовано худоби у живій вазі 5820 тонн, що на 44 тонни більше, ніж в 2010 році. Від ефективного використання маточного поголів’я отримано: на 100 маток корів - 99 голів телят; на 100 свиноматок - 2198 голів поросят, це більше на 28 голів, ніж у 2010 році; на 100 вівцематок - 103 голови ягнят, це більше на 5 голів, ніж у 2010 році. Усіма категоріями господарств району вироблено 15266 тонн молока.

Скадовські сільгоспвиробники активно брали участь у виставкових та ярмаркових заходах, що проводилися в містах - Херсон, Нова Каховка, Цюрупинськ. Організовано продаж широкого асортименту сільськогосподарської продукції та продуктів переробки виробників району на ярмарках у місті Скадовську. Успіхи в будь-якій роботі не з’являються самі по собі. І цьогорічний великий урожай зібраний не тільки у результаті сприятливих погодних умов. Секрет успіху – у грамотній організації праці сільгосппідприємств, правильно розставлених акцентах діяльності всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Прогресивний рух уперед став можливим за умови збереження кращих традицій землеробства, професіоналізму та самовідданої праці кожного члена колективу – від механізаторів до головних спеціалістів та керівників, що подбали про суттєву зміну технічного потенціалу своїх підприємств. Відтак на поля району вийшло багато нової, сучасної агротехніки. Саме ці складові і стали фундаментом великих досягнень, які на даний час має хліборобська Скадовщина.
Аналіз роботи промислового комплексу регіону за 2011 рік показав, що район зберіг позитивні темпи розвитку галузі. Підприємствами переробної промисловості району упродовж 2011 року випущено продукції на суму 32 млн.719,9 тис.грн., що на 7,2% більше ніж обсягів минулого року та становить 102,3% до передбаченого на 2011 рік річного завдання. Підприємствами, які займалися виробничою діяльністю, протягом звітного періоду збільшено обсяги виробництва продукції проти попереднього року за відповідний період. 49,0% з них припадає на ДП «Дослідне господарство інституту рису НААН», 36,0% - на Хлібокомбінат районного споживчого товариства, 14,2% - на СГВК «Лідія», 0,5% - ВАТ «Скадовська харчосмакова фабрика».

З урахуванням перехідних залишків готової продукції на початок поточного року переробними підприємствами у звітному періоді було реалізовано продукції власного виробництва на загальну суму 33 млн. 600,8 тис.грн., що на 6,2% більше за 2010 рік.
Підводячи підсумки діяльності підприємств будівельного комплексу та житлово-комунального господарства за 2011 рік, перш за все потрібно відзначити введення в експлуатацію міжселищного газопровіду сполученням Новокиївка-Комсомольське-Комунарівка протяжністю 14,2 км. У результаті газифіковано 70 житлових будинків: 42 - у с.Комунарівка, 28 - у с.Комсомольське. Робота по газифікації населених пунктів району триває. Затверджено програму розвитку та вдосконалення газорозподільної системи Скадовського району до 2020 року.

У 2011 році будівельними організаціями району виконано підрядних робіт в обсязі 4 млн 637 тис. грн., що на 34,3 % більше поти 2010 року.

Для забезпечення населення та інших споживачів якісними житлово-комунальними послугами на об'єктах житлово-комунального господарства району проводилося оновлення та заміна існуючого обладнання. У 2011 році виділено та профінансовано придбання насосно-силового обладнання та водопідйомних труб на артсвердловині села Птахівки на суму 5,6 тис. грн., 8,3 тис. грн., направлено на ремонт артсвердловини у селі Гостроподолянське (Широківська сільська рада). МКП «Водне господарство» проведено заміну енергозберігаючого насоса на свердловинах на суму 157 тис.грн. КП «Райкомунсервіс» протягом року в населених пунктах району виконано роботи по заміні 25 глибинних насосів на загальну суму 145,0 тис. грн., проведена автоматизація управління 3-х глибинних насосів на суму 3,6 тис.грн, проведено реконструкцію трубопроводів подачі води з верхнім наливом в 4 водонапірних вежах на суму 4,2 тис.грн. КП «Новомиколаївське джерело» виконало ремонтних робіт загальною вартістю 25,5 тис.грн.

У 2011 році в районі проведено ряд заходів, спрямованих на упорядкування та озеленення територій, їх санітарну очистку. З 21 березня по 22 квітня пройшов місячник по благоустрою населених пунктів та масова акція «За чисте довкілля», у рамках якої 16 квітня і 14 травня повсюди проведено суботники, приурочені до Великодніх і Травневих свят. Підведені підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу на звання «Кращий населений пункт району». Переможцями стали с.Новомиколаївка, с.Красне, с.Радгоспне. Подякою голови районної державної адміністрації відзначено Приморську сільську раду.
У сфері автотранспортних перевезень згідно наявних даних протягом 2011 року обсяги пасажирських перевезень перевізниками усіх форм власності та форм господарювання збільшилися проти 2010 року на 14,5% і склали 1207,9 тис. пасажирів. При цьому обсяги пасажирообороту зросли проти минулорічних за цей же період на 28,5% і склали 95369,2 тис.пас./км. Автопідприємствами району перевезено 2,87 тис.тонн вантажів, та обсяги вантажообороту склали 87,4 тис.т/км.

За звітний рік відремонтовано 1,606 км доріг (6 вулиць району) на загальну суму 1905,9 тис.грн.: у м. Скадовську, у селах Красне, Приморське, Птахівка, Шевченко. У 2011 році з місцевого бюджету профінансовано роботи з планування та вирівнювання доріг, ямкові ремонти на суму 284,3 тис. грн. Усі дороги приведено до належного санітарного стану. Замінено та відремонтовано 120 дорожніх знаків, нанесено горизонтальну дорожню розмітку та розмітку пішохідних переходів на 6300 кв.м. Виконано ямковий ремонт 2610 кв.м на загальну суму 490 тис. грн. Влаштовано асфальто-бетонне покриття на автодорозі Р-57 362 кв.м вартістю 105 тис. грн.

У 2011 році встановлено 41 новий дорожній знак та замінено 20.
У сфері внутрішньої торгівлі та споживчого ринку району протягом 2011 року забезпечено належне функціонування наявної мережі об`єктів торгівлі, ринків та об`єктів послуг. Завдяки цьому вдалося у повному обсязі забезпечити потреби місцевого населення у продовольчих та непродовольчих товарах, різного виду послуг, вжито заходів по підвищенню рівня обслуговування та створенню додаткових зручностей для споживачів.

Наявна мережа об`єктів торгівлі району на сьогодні налічує 808 магазинів та кіосків, що дозволяє у повному обсязі забезпечити потреби як місцевого населення, так і гостей району.

За попередніми розрахунками протягом 2011 року забезпечено збільшення на 16,4% обсягів роздрібного товарообороту юридичних та фізичних осіб, який в цілому становитиме 608678,6 тис.грн.

З метою насичення внутрішнього споживчого ринку району продукцією місцевого виробництва та забезпечення створення умов для пріоритетної торгівлі місцевим підприємствам-виробникам у 2011 році в районі було організовано та проведено ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції та продукції місцевих переробних підприємств. Неодноразово місцеві виробники були залучені до проведення виставково-ярмаркових заходів на обласному та загальнодержавному рівні.

Відповідно до наявних статистичних даних суб`єктами господарської та підприємницької діяльності району протягом січня-листопада періоду надано платних послуг споживачам в обсязі 114897,0 тис.грн. Із загального обсягу наданих послуг питома вага послуг, наданих населенню, становить 51,0%. У розрахунку на одного мешканця району сума наданих послуг за звітний період склала 2359,3 грн. (у 2010 році – 2399,7 грн.).
Протягом 2011 року в повному обсязі було забезпечено реалізацію державної регуляторної політики, завдяки чому створено належні умови для подальшого розвитку малого підприємництва.

Зокрема забезпечено ефективну роботу реєстраційного офісу та дозвільного центру районної державної адміністрації. Завдяки запровадженню автоматизованої системи проведення реєстраційних процедур, залученню представників місцевих дозвільних органів до роботи в дозвільному центрі значно спрощено порядок та скорочено терміни започаткування підприємницької діяльності, а також отримання суб`єктами господарювання необхідних для здійснення їх діяльності дозвільних документів.

Виконання заходів місцевої програми сприяння розвитку малого підприємництва в цілому дозволило забезпечити створення сприятливих умов для розвитку в районі підприємницької ініціативи, свідченням чого є збільшення кількості суб`єктів малого підприємництва. Так станом на 01 жовтня 2011 року здійснювало свою діяльність 3027 суб’єктів, що на 3,4% менше проти їх кількості на початок поточного року. При цьому кількість малих підприємств-юридичних осіб на звітну дату склала 266 одиниць (на 5 одиниць або на 1,9% більше), а кількість фізичних осіб-підприємців – 2761 одиниця (на 110 одиниць або на 3,8% менше).
Значна увага протягом 2011 року була приділена питанням активізації зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності. З цією метою вжито ряд заходів по створенню позитивного іміджу району з метою залучення інвестиційних ресурсів у розвиток окремих галузей та сфер діяльності.

Зокрема, у вересні поточного року Скадовський район взяв участь у Міжнародному інвестиційному форумі ”Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток”. Обмін досвідом переконав: одним із важливих напрямків у роботі районної державної адміністрації повинно стати залучення інвестицій в економіку району. Основні зусилля в інвестиційній діяльності у 2011 році були спрямовані на усунення регуляторних перешкод у реалізації права суб’єктів господарювання на здійснення інвестиційної діяльності, стимулювання внутрішніх та іноземних інвестиційних ресурсів у господарський комплекс, створення сприятливого інвестиційного клімату на території району.

За попередніми розрахунками протягом 2011 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 83 млн.065 тис.грн. капітальних інвестицій. При цьому інвестиції в основний капітал зросли порівняно з попереднім роком на 8,9 % і склали 68 млн.876,7 тис.грн. Таким чином, вдалося створити належні умови для ведення бізнесу та залучення інвестицій у розвиток економіки. Це, у свою чергу, стало запорукою реалізації на території району низки проектів, найбільш значущими серед яких є будівництво першої черги вітро-електрогенеруючої електростанції (ТОВ «Віндкрафт Україна») та проведення реконструкції виробничих потужностей по переробці овочів (ТОВ «Меркурій»).

У 2011 році розпочалась реалізація нових інвестиційних проектів: будівництво центру реабілітації та відпочинку Дельфінарій (ТОВ «Скадовськ Аква»); сонячної електростанції потужністю 12 мВт (ТОВ «Соларенерго»), міні-заводу по переробці рису-сирцю (ТОВ «Івашківський інкубатор»).
Завдяки виваженій діяльності районної державної адміністрації протягом звітного періоду забезпечено поступовий розвиток усіх складових гуманітарної сфери району. Адже освіта була і залишається національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Створення високоефективної системи якісної освіти — об’єктивна вимога часу.

Існуюча мережа загальноосвітніх навчальних закладів району є оптимальною і гарантує конституційне право кожного громадянина на доступність до якісної освіти. У районі діє 18 дошкільних та 24 загальноосвітні навчальні заклади, гімназія, 2 позашкільні навчальні заклади та міжшкільний навчально-виробничий комбінат. У загальноосвітніх навчальних закладах нині навчається 4750 учнів. У 2011 році дошкільною освітою в районі було охоплено 1383 дітей. На території району проживає 479 дітей п’ятирічного віку, з них 405 (84%) охоплено навчанням у дошкільних закладах, що на 9 % більше ніж у 2010 році.

З метою створення умов для якісного навчання школярів у 2011 році було організовано роботу 20 груп продовженого дня у 14 загальноосвітніх школах для 654 учнів. Реалізацію творчих здібностей школярів стабільно забезпечує позашкільна освіта. У районі функціонує 2 позашкільні навчальні заклади: Центр дитячої та юнацької творчості налічує 50 гуртків, у них займаються 610 дітей, районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа виховує загалом 30 груп юних спортсменів, у них налічується 449 дітей.

На організацію літнього відпочинку дітей із районного бюджету використано 349,8 тис. грн. З метою оздоровлення школярів улітку в районі функціонували 19 пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням, у яких відпочили 2038 дітей. У пришкільних таборах відпочили 434 дитини пільгових категорій (60 % від загальної кількості). Унаслідок проведеної районною державною адміністрацією роботи, район отримав шкільний автобус за кошти державного бюджету вартістю 336 тис. гривень. Він здійснює перевезення учнів за маршрутом м.Скадовськ – с.Лиманське – с.Новоросійське – с.Володимирівка, забезпечує перевезення учнів Володимирівської та Красненської загальноосвітніх шкіл до Скадовського міжшкільного навчально-виробничого комбінату для здобуття ними професійної освіти.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік
Здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних резервів...

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про проект середньострокової програми комплексного розвитку та підвищення...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Рішення районної ради від 2008 р. №
Овідіопольської райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2007 рік

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Законукра ї н и
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства І державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка