Пошук по сайту


2.2. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та виробництва молока

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Сторінка5/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2.2. Динаміка поголів’я корів, їх продуктивності та виробництва молока
Найважливішою галуззю продуктивного тваринництва України є скотарство, яке постачає незмінні продукти харчування і цінну сировину для харчової і переробної промисловості.

В останні роки відбувається тенденція до різкого скорочення поголів'я ВРХ та й взагалі галузі тваринництва. На сьогоднішній день підприємcтву сільського господарства, не вигідно займатися тваринництвом. Галузь рослинництва більш менш переживає скрутне становище.

Найвищого рівня виробництва молока в Україні було досягнуто наприкінці 90-х років. Пізніше тенденції його розвитку істотно змінилися. У Кіровоградській області, як і по всій Україні, у період кризи у найскладнішому становищі опинилася молочна галузь. Обсяг виробництва скоротився у 2006 році порівняно з 1990 роком майже у 2 рази.

Економічну ефективність галузі скотарства в окремих категоріях господарств можна охарактеризувати за допомогою таких натуральних та вартісних показників: продуктивність великої рогатої худоби; витрати кормів на 1 ц. молока; 1 ц приросту великої рогатої худоби та на одну умовну голову; трудомісткість одиниці продукції.

Показники ефективності галузі скотарства співставляють по кожній групі тварин, як в натуральній так і у вартісній формах з середніми показниками по району чи показниками іншого господарства, або з даними цього ж господарства за кілька років. При цьому необхідно проаналізувати та спів ставити показники продуктивності худоби, та продуктивність праці, затрати праці у люд. год. в розрахунку на одиницю продукції.

Потім аналізують собівартість продукції по кожному виду продукції, що дасть змогу установити рівень тенденції, зміни собівартості продукції та виявити невикористані резерви.

Вся вироблена продукція в господарстві несе назву валова продукція. При цьому проводять аналіз рівня товарності в розрізі окремих видів продукції. Рівень товарності в галузі тваринництва значно більш ніж в галузі рослинництва. Це можна пояснити тим, що більшість продукції рослинництва використовують на внутрішньогосподарські потреби.

Виробнича спеціалізація господарства визначається питомою вагою ведучої товарної продукції. Ведучою галуззю в даному господарстві, СВК “Колос” є рослинництво.

Станом на 1 серпня 2007 року у сільськогосподарському виробничому кооперативі "Колос" є в наявності 1329 голів великої рогатої худоби, із них 724 голови м'ясного напрямку так як дане господарство являється племінною фермою великої рогатої худоби м'ясного напряму породи "Знам'янська", в тому числі корів м'ясного напрямку 220 голів, середнє поголів'я корів молочного стада становило 279 голів, наявність свиней становило 2632 голови, коней 44 голови, середнє поголів'я птиці складало 2500 голів, в тому числі курей-несучок становило 1815 голів.

В той же час на початок 2007 року поголів'я великої рогатої худоби становило 1315 голів, в тому числі корів 501 голова, що на 100 га сільськогосподарських угідь припадає 8 голів. Із загальної кількості поголів'я великої рогатої худоби телят до 1 року було 376 голів, телиць від 1 до 2 років осіменених було 21 голова, телиць від 2 років і старше осіменених було 70 голів, телиць від 2 років і старше неосіменених було 30 голів, бугаїв плідників становило 6 голів. Свиней станом на 1 січня 2007 року обліковувалось 1824 голови, в тому числі основних свиноматок 150 голів, ремонтних свинок старше 4-х місяців 257 голів, поросят до 2-х місяців 338 голів.

Динаміку чисельності поголів'я худоби та птиці можна побачити із таблиці 8.

таблиця 8

(голів)

2004

2005

2006

2005р. до 2004р.,%

2006р. до 2004р.,%

2006р. до 2005р.,%

Велика рогата худоба

1160

1175

1315

101,3

113,4

111,9

в т.ч. корів

452

500

501

110,6

110,8

100,2

Свині

1182

1613

1824

136,5

154,3

113,1

Коні

35

37

39

105,7

111,4

105,4

Птиця

4554

6305

5097

138,4

111,9

80,8


Як видно із таблиці поголів'я худоби щороку збільшується в зв'язку із тим, що господарство має не лише племінну ферму по відгодівлі великої рогатої худоби м'ясного напряму породи "Знам'янська", а й племінну ферму по вирощуванню свиней породи "Біла Українська". Поголів'я птиці на кінець 2006 року зменшилося у порівнянні з початком 2006 року, але у порівнянні із 2004 роком поголів'я зросло.

Сільськогосподарським виробничим кооперативом “Колос” вироблено основних видів продукції тваринництва:

таблиця 9

(цнт)

2004

2005

2006

2005р. до 2004р.,%

2006р. до 2004р.,%

2006р. до 2005р.,%

Молоко

10400

10181

11169

97,9

107,4

109,7

М’ясо – всього

2475

2814

4040

113,7

163,2

143,6

в тому числівеликої рогатої худоби

1623

1209

1476

74,5

90,9

122,1

свинини

756

1529

2509

202,2

164,1

164,1

птиці

96

76

55

79,2

57,3

72,4

Яйця (тис.шт.)

244

446

392

182,8

160,7

87,9


Як видно у 2006 році виробництво продукції тваринництва збільшилося у порівнянні з 2005 роком окрім виробництва м’яса птиці та яєць.

Розглянемо динаміку розвитку молочного скотарства у сільськогосподарському виробничому кооперативі „Колос" (табл. ).

Аналізуючи худобу, насамперед необхідно проаналізувати показники її продуктивності, які показують, чи взагалі потрібно утримувати дану худобу в господарстві. Показники продуктивності молочного поголів'я у сільськогосподарському виробничому кооперативі „Колос" можна розглянути у таблиці.

Таблиця


Динаміка виробництва молока у сільськогосподарському виробничому коперативі „Колос”

Показники

2002

2003

2004

2005

2006

2006 р. до 2004 р.

2006 р. до 2002 р.відхи-лення +;-

%

відхи-лення +;-

%

Поголів’я корів, гол

367

272

272

272

291

19

107,0

-76

79,3

Валовий надій, ц

13930

10162

10400

10181

11169

769

107,4

-2761

80,2

Надій молока на одну корову, кг

3796

3736

3824

3743

3838

14

100,4

42

101,1

Обсяги виробництва молока на 100 га с/г угідь, кг

229

167

171

167

184

13

107,6

-45

80,4


Таблиця

Показники динаміки поголів'я корів у СВК “Колос”


Роки

Поголів’я корів, гол

Абсолютний приріст, гол.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Значення 1% приросту, %базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

ланцюго-вий

2002

367

-

-

-

-

-

-

-

2003

272

-95

-95

74,1

74,1

-25,9

-25,9
2004

272

-95

0

74,1

100,0

-25,9

0,0
2005

272

-95

0

74,1

100,0

-25,9

0,0
2006

291

-76

19

79,3

106,7

-20,7

6,7

Таблиця

Показники динаміки надою молока від однієї корови у СВК "Колос"


Роки

Надій молока від однієї корови, кг.

Абсолютний приріст, гол.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

Значення 1% приросту, %базис-ний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

ланцюго-вий

2002

3796

-

-

-

-

-

-

-

2003

3736

-60

-60

98,4

98,4

-1,6

-1,6
2004

3824

28

88

100,7

102,4

0,7

2,4
2005

3743

-53

-81

98,6

97,9

-1,4

-2,1
2006

3838

42

95

101,1

102,5

1,1

2,5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Та перспективи його розвитку
Розкриті основні проблеми розвитку ринку біопалива в Україні І вказані причини відсталого розвитку його виробництва. Для підвищення...

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

План вступ. Економічна суть податку на прибуток підприємств та його...
Основні проблеми функціонування податку на прибуток підприємств та можливі шляхи їх розв’язання

План Вступ Розділ Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого...
Розділ Основні проблеми та шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні

“ Законодавче регулювання робочого часу”
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення...

Лекція 10 Тема Аспекти екологізації виробництва
Екологізація – це зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва та споживання одиниці продукції

Господарський кодекс україни
Дарювання, розвиток підприємництва І на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...

О. О. Орлова історія розвитку та сучасний стан післядипломної освіти...
Розкриття потенціалу кожної людини, а також значенні підготовки її до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Визначається...

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури...
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка