Пошук по сайту


Список використаної літератури - Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Сторінка9/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Список використаної літератури
1) Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 31.;

 1. Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991р.;

3) Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами від 24.12.02р. № 349-ІV.;

4) Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1992 р.;

 1. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991р.;

Закон України "Про систему оподаткування" від 18 лютого 1997р.;

6) Про підприємницво в Україні. Закон України від 7 лютого1991р. - Голос України 6.05.1991р.;

 1. Бочарников В.П., Свешников С.В., Возняк С.Н. Прогнозные коммер-ческие расчёты и анализ рисков на Fuzzy for Excel.-К.: 2000. - 159с.;

9) Бугуцький О.А., Дієсперов В.С.. Проблеми сільськогосподарської праці в Україні // Економіка АПК.-1998.-№1.-с.65-70;

10) Бугуцький О.А., Михайлов. Ефективне використання праці-основа підвищення продуктивних сил суспільства// Україна: аспекти праці.-2000.-№3.-с.3-9;

 1. В.В.Вітвицький. Оптимізація трудових затрат на виробництві молока.// Економіка АПК.-2001.№2.-ст.52.;

 2. В.Н.Зимовець. Економічні проблеми розвитку виробництва та розвитку молокопродукції.// Екноміка АПК.-2001.№2.-ст.20-41.;

10) Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. -Київ: Лібра, 2002. -712с.;

 1. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник -К.: Вища школа, 1994.;

12) Дієсперов В.. Продуктивність сільськогосподарської праці // Україна: аспекти праці.-2000.-№5.-с.30-35;

13) Економіка сільського господарства / В.П.Мертенс, В.І.Мацибора, Л.Ф.Жмано та ін.; За ред. В.П.Мертенса.-К.: Урожай,-1995.-228 с.;

 1. Економічний довідник аграрника. В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононенко та ін./ За ред.Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука.-К.: Перса України., 2003.-800с.;

 2. І.О.Васчніл. Промислове виробництво молока.//підручник- К.,1986.-Технологія виробництва.;

 3. Кардаш В.Я.. Маркетингова товарна політика.: Підручник. -К.: КНЕУ, 2001.-240с.;

15) Касьянов, В.І.Мацибора, В.Й.Шиян: За редакцією О.І.Здоровцова, В.І.Мацибори.-К.: Вир-во УСГА,-1993.- 320 с.;

14) Котлер Ф.. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М.: Прогресс,1990.;

15) Лановська М.Г., Черненко Р.М., Шатовська Г.Г. Тваринництво. К.: „Вища школа”, 1993.;

16) Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдергге Н. Т. Управление проектами: Учебное пособие/ Под общ. ред. И. И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега Л, 2004. – 664с.;

 1. Маркетинг: Учебник /Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.;

 2. Мацибора В.І.. Економіка сільського господарства: Підручник.-К.: Вища шк.,-1994.-415 с.;

 1. Микитюк В.В., Повод Н.Г. Методические рекомендации Кормление сельскохозяйственных животных. 1997.;

 2. О.В.Єгорова. Інтенсифікація виробництва продукції скотарства.// Економіка АПК.-2001.№3.-ст.74-77.;

 3. О.І.Боярчук. Кадрове забезпечення розвитку молочного скотарства на Дніпропетровщині.// Економіка АПК.-2001.№5.-ст.109-112.;

 4. Опря А.Т.. Статистика: (з програмованою формою контролю знань).-К.: Урожай,-1996.-448 с.;

21) Паблик рилейшнз. Теория и практика /Пер. с англ.: Учебн пособие - М.: Издат. дом "Вильясис", 2000.;

22) П.П.Руснак. Економіка сільського господарства.Київ.-2001.-ст.237-360.;

23) С.М.Курило. Факторний аналіз ефективності молочного скотарства.// Економіка АПК.-2002.№1.-ст.70-76.;

24) С.Р.Камілова. Розвиток молокопродуктивного підкомплексу в Україні // Економіка АПК.-2002.№4.-ст.30-31.;

25) Рабинович И.А.. Маркетинг в комерческой деятельности - Одесса: ИНТМАР, 1993.;

 1. Тарасюк Г. М.. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . – К.: Каравела, 2004. – 344с.;

 2. Україна у цифрах у 2003 році: короткий статистичний довідник / за ред.Осауленка О.Г..-2004.-К.-271с.;

27) Шаталин Б.Д., Повод Н.Г. Потребности сельскохозяйственных животных в питательных веществах: Учебное пособие (Днеропетровский государственный аграрный университет, 1998, 154 с.;
Додаток 2
Склад і структура товарної продукції в СВК "Колос"


Види продукції

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

В середньому за 2002-2004 р.р.

В середньому за 2004-2006 р.р.
тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Тис.грн.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Зернові і зернобобові- всього

1712,0

19,8

974,0

13,1

2582,0

30,3

2943,2

32,0

3540,1

28,8

1756,0

21,4

3021,8

30,2

в тому числі:пшениця

1160,0

13,4

69,0

0,9

1466,0

17,2

1606,2

17,5

1573,5

12,8

898,4

10,9

1548,6

15,5

просо

18,0

0,2

128,0

1,7

233,0

2,7-
126,3

1,5

77,7

0,8

гречка

64,0

0,7

130,0

1,8

166,0

2,0

137,8

1,5

175,4

1,4

120,0

1,5

159,7

1,6

кукурудза

297,0

3,4

303,0

4,1

226,0

2,6

527,8

5,8

697,5

5,7

275,3

3,4

483,8

4,8

ячмінь

108,0

1,3

259,0

3,5

192,0

2,3

351,7

3,8

836,9

6,8

186,3

2,3

460,2

4,6

горох

44,0

0,5

54,0

0,7

199,0

2,3

289,1

3,1

144,4

1,2

99,0

1,2

210,8

2,1

овес

21,0

0,3

31,0

0,4

100,0

1,2

30,6

0,3

112,4

0,9

50,7

0,6

81,0

0,8

Соняшник

201,0

2,3

244,0

3,3

315,0

3,7

428,3

4,7

765,7

6,2

253,3

3,1

503,0

5,0

Соя12,0

0,2

148,0

1,7

161,2

1,7

225,9

1,8

53,3

0,7

178,4

1,8

Ріпак

144,8

1,248,3

0,5

Цукрові буряки

1014,0

11,7

688,0

9,3

418,0

4,9

253,3

2,8

418,9

3,4

706,7

8,6

363,4

3,6

Картопля

-
3,0

0,1

4,0

0,1

25,0

0,3

3,5

0,1

2,3

0,0

10,8

0,1

Овочі відкритого грунту

57,0

0,7

108,0

1,4

121,0

1,4

100,3

1,1

180,0

1,5

95,4

1,2

133,8

1,3

Плоди зерняткові, кісточкові

-
-
12,0

0,1

7,1

0,14,0

0,1

6,4

0,1

Ягідники

-
-
0,0
0,3

0,0

0,3

0,00,2

0,0

Інша продукція рослинництва

574,0

6,6

838,0

11,3

735,0

8,6

959,2

10,4

964,0

7,8

715,7

8,7

886,1

8,9

Разом по рослинництву

3558,0

41,1

2867,0

38,7

4335,0

50,8

4877,9

53,1

6243,2

50,8

3586,7

43,8

5152,2

51,5

Продано на м'ясо:

1362,0

15,7

1499,0

20,2

1332,0

15,6

1895,4

20,6

2990,0

24,3

1397,7

17,0

2072,5

20,7

ВРХ

875,0

10,1

907,0

12,2

846,0

9,9

1062,5

11,5

1458,0

11,9

876,0

10,7

1122,2

11,2

свині

366,0

4,2

483,0

6,5

363,0

4,2

742,0

8,1

1443,0

11,7

404,0

4,9

849,3

8,5

Птиці

121,0

1,4

109,0

1,5

123,0

1,4

90,9

1,0

89,0

0,7

117,7

1,4

101,0

1,0

Молоко

740,0

8,6

740,0

10,0

647,0

7,6

852,9

9,3

1111,0

9,0

709,0

8,7

870,0

8,7

Яйця курячі

136,0

1,6

115,0

1,5

63,0

0,7

141,9

1,6

154,0

1,3

104,6

1,3

119,6

1,2

Мед

9,0

0,1

12,0

0,2

14,0

0,2

11,2

0,1

-
111,7

0,1

8,4

0,1

Інша продукція тваринництва

263,0

3,0

176,0

2,4

11,0

0,1

111,5

1,2

7,0

0,1

150,0

1,8

43,2

0,4

Разом по тваринництву

2510,0

29,0

2542,0

34,3

2067,0

24,2

3012,9

32,8

4262,0

34,7

2373,0

28,9

3114,0

31,1

Промислова продукція- всього

2324,0

26,8

1524,0

20,6

1595,0

18,7

740,1

8,0

861,0

7,0

1814,3

22,1

1065,4

10,7

у тому числі:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

продукція допоміжних виробництв і промислів (крім продукції переробки сільгосппродуктів)

2174,0

25,1

188,0

2,5

244,0

2,9

88,8

1,0

42,0

0,3

868,7

10,6

124,9

1,3

Реалізація іншої продукції, робіт і послуг

266,0

3,1

478,0

6,4

533,0

6,3

558,6

6,1

922,0

7,5

425,7

5,2

671,0

6,7

Всього по підприємству

8658,0

100,0

7411,0

100,0

8530,0

100,0

9189,5

100,0

12288,2

100,0

8199,7

100,0

10002,6

100,0Додаток

Динаміка і структура собівартості виробництва 1 ц молока

Статті витрат

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006 р. до 2004 р.

2006 р. до 2002 р.
тис.грн.

%

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

відхи-лення +;-

%

відхи-лення +;-

%

Оплата праці з нарахуваннями

127,3

17,2

146,2

19,8

204,7

31,6

215,6

25,3

261,0

23,5

56,3

127,5

133,7

205,0

Корми

414,4

56,0

368,6

49,8

333,3

51,5

515,9

60,5

506,0

45,5

172,7

151,8

91,6

122,1

Засоби захисту тварин

1,9

0,3

1,8

0,2

2,1

0,3

3,2

0,4

4,3

0,4

2,2

347,6

2,4

226,3

Роботи та послуги

12,4

1,6

15,6

2,1

0,4

0,1

4,6

0,5

7,0

0,6

6,6

1750,0

-5,4

56,4

Витрати на утримання основних засобів

29,0

3,9

24,3

3,3

30,2

4,7

27,8

3,3

34,0

3,1

3,8

112,6

5,0

117,2

Витрати на організацію і управління

14,6

2,0

13,7

1,8

11,6

1,8

35,8

4,2

45,4

4,1

33,8

391,4

30,8

311,0

Інші витрати

140,6

19,0

169,8

23,0

64,7

10,0

50,0

5,8

253,3

22,8

188,6

391,5

112,9

180,4

Всього витрат

740,0

100,0

740,0

100,0

647,0

100,0

852,9

100,0

1111,0

100,0

464,0

171,7

371,0

150,1

Собівартість 1 ц. молока, грн.

53,12
72,82
62,21
83,77
99,47
37,26

159,9

46,35

187,3


Додаток 3
Енергетичні ресурси, їх структура, енегрозабезпеченість та електроозброєність праці


Показники

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2006р. до

2004р.

2006р. до 2002р.відхи-

лення +;-

%

відхи-лення +;-

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наявність тракторів-всього, од.

43

40

39

39

39

-

100,0

-4

90,7

Тракторні причепи-всього,од.

41

41

42

40

38

-4

90,5

-3

92,7

Наявність сівалок, од.

22

22

20

18

21

1

105,0

-1

95,5

Наявність зернозбиральних комбайнів, од.

10

10

9

9

9

-

100,0

-1

90,0

Наявність кормозбиральних комбайнів, од.

5

6

5

4

4

-1

80,0

-1

80,0

Наявність бурякозбиральних машин, од.

3

3

4

4

4

-

100,0

1

133,3

Наявність жаток валкових, од.

6

6

4

4

4

-

100,0

-2

66,7

Наявність доїльних установок та агрегатів, од.

6

6

6

6

6

-

100,0

-

100,0

Наявність роздавачів кормів, од.

3

2

2

2

2

-

100,0

-1

66,7

Наявність транспортерів для прибирання гною, од.

17

17

17

17

17

-

100,0

-

100,0

Енергетичні потужності-всього, к.с.

15523

15104

15078

14137

13330

-1748

88,4

-2193

85,9

Спожито електроенергії, тис. кВт*год.

1310,5

1075,8

962,0

951,7

995,0

33

103,4

-315,5

75,9

Припадає енергоресурсів, к.с.:
на одного середньорічного робітника

35

39

50

45

46

-4

92,0

11

131,4

на 100 га. посівної площі

3,65

3,85

3,63

3,20

2,95

-0,68

81,3

-0,7

80,8

Припадає електроенергії, тис. кВт*год.:
на одного середньорічного робітника

2,97

2,76

3,22

3,04

3,42

0,2

106,2

0,45

115,1

на 100 га. сільськогосподарських угідь

21,56

17,70

15,83

15,66

16,39

0,56

103,5

-5,17

76,0

Додаток 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Та перспективи його розвитку
Розкриті основні проблеми розвитку ринку біопалива в Україні І вказані причини відсталого розвитку його виробництва. Для підвищення...

Курсова робота з курсу “Теорія фінансів” на тему: Дефіцит державного...
При такому підході сфера дії перерозподільчої функції бюджету була майже безмежною

План Вступ. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства....
Види діяльності підприємства ( на прикладі фінансового управління Дубенської районної державної адміністрації )

План вступ. Економічна суть податку на прибуток підприємств та його...
Основні проблеми функціонування податку на прибуток підприємств та можливі шляхи їх розв’язання

План Вступ Розділ Теоретичні основи виникнення та розвитку непрямого...
Розділ Основні проблеми та шляхи удосконалення системи непрямого оподаткування в Україні

“ Законодавче регулювання робочого часу”
Поліпшення використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення...

Лекція 10 Тема Аспекти екологізації виробництва
Екологізація – це зменшення інтегрального екодеструктивного впливу процесів виробництва та споживання одиниці продукції

Господарський кодекс україни
Дарювання, розвиток підприємництва І на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...

О. О. Орлова історія розвитку та сучасний стан післядипломної освіти...
Розкриття потенціалу кожної людини, а також значенні підготовки її до постійного саморозвитку та самовдосконалення. Визначається...

Стан та шляхи підвищення якості викладання української мови та літератури...
Держава забезпечує всебічний розвиток І функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка