Пошук по сайту


до рішення № 42/1907 Боярської міської ради - Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2013 рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2014 рік

Сторінка4/7
1   2   3   4   5   6   7


ДОДАТОК 2

до рішення № 42/1907 Боярської міської ради

VI скликання

від 06 лютого 2014 року

ПРОГРАМА
соціально-економічного та культурного розвитку міста БОЯРКА

на 2014 рік

Боярка – 2014 рік

ЗМІСТ

Розділ І.

Загальні положення.

1.1.

Мета і завдання програми

1.2.

Загальна характеристика програми

1.3.

Нормативно-правова база програми

1.4.

Основні пріоритети програми

Розділ ІІ.

Аналіз стану соціально-економічного розвитку міста.

2.1.

Населення, трудові ресурси, соціально-демографічне становище

2.2.

Інфраструктура міста

2.3.

Земельно-правові відносини

2.4.

Комунальне господарство.

2.5.

Охорона здоров’я і соціальне забезпечення

2.6.

Система освіти, культури, мистецтва, спорту та відпочинку

Розділ ІІІ.

Основні заходи щодо реалізації соціально-економічної політики в м. Боярка у 2014році.


РОЗДІЛ І

Загальні положення


  1. Мета і завдання програми

 • Мета розроблення Програми визначається необхідністю планування напрямів розвитку усіх галузей економіки, соціальної та культурної сфер життєдіяльності міста на 2014 рік.

 • Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку міста Боярка у 2014 році є: забезпечення економічної стабільності в умовах світової економічної кризи, розв’язання першочергових соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням рівня життя населення та забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного мешканця міста, проведення активної промислової політики, спрямованої на підвищення ефективності роботи підприємств, розвитку підприємництва в місті, забезпечення комплексного розвитку території міста стале наповнення міського бюджету.

 • Стратегічне завдання Програми полягає у вирішенні актуальних соціальних проблем жителів міста шляхом активізації подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу.

 • На виконання поставленого завдання у 2014 році передбачається спрямування зусиль на забезпечення подальшого розвитку всіх напрямків економіки, господарства та соціальної сфери міста, а саме:

 • Реконструкція міських водопровідних мереж, міських очисних мереж, проведення заходів по енергозбереженню з метою здешевлення водопостачання та водовідведення, виконання робіт із благоустрою міста.

 • Структура платних послуг населенню, в тому числі і побутових, залишиться сталою. Як і раніше, планується зростання обсягу послуг, які пов’язані з обов’язковими платежами та послугами першої необхідності.

 • У цілому зростатиме обсяг перевезень автотранспортом, покращуватиметься культура та рівень обслуговування пасажирів.

 • Продовжиться робота з розвитку та реформування житлово-комунального господарства, поліпшення технічного стану об’єктів комунальної власності та їх ефективного використання.

 • Основні напрями діяльності в сфері житлово-комунального господарства стануть наступними:

 • 1) удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством шляхом його реформування, реструктуризацію та запровадження договірних відносин між споживачами та виробниками послуг, з урахуванням забезпечення їх правового захисту;

 • 2) покращення системи надання комунальних послуг та підвищення їх якості;

 • 3) врегулювання тарифів на комунальні послуги для населення.

 • Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва сприятиме стабільному функціонування суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм господарювання та підприємців без утворення юридичної особи. Завдяки реалізації “Міської програми розвитку підприємництва” буде забезпечена інформаційна підтримка підприємців, популяризація підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату.

 • Продовжуватиметься робота, спрямована на подальший розвиток соціальної інфраструктури міста.

 • Передбачається удосконалення роботи комунальних підприємств з метою зменшення навантаження на міський бюджет.

 • Планується продовжити роботу з об’єднання зусиль різних господарських структур та громадських організацій для розробки й реалізації комплексної програми екологічного відродження міста.

 • Діяльність виконавчого комітету у 2014 році буде спрямована на координацію функціонування підприємств, установ, організацій та громадськості для забезпечення комплексного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання трудових та фінансових ресурсів, створення відповідного рівня добробуту жителів, забезпечення соціальних гарантій незахищених верств населення, взаємодію з органами державної влади з метою вирішення проблем міста Боярка.


1.2. Загальна характеристика програми

 • Програма базується на аналізі соціально-економічного розвитку міста за попередні роки, які враховують стан розвитку економіки та містять перспективи підвищення фінансово-економічного рівня підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в першу чергу установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста, а також зовнішні та внутрішні чинники.

 • Завдання та заходи програми узгоджені з бюджетом міста на 2014 рік.

 • За основу розробки Програми взято забезпечення реалізації заходів, визначених Планом стратегічного розвитку міста та міськими цільовими програмами.

 • На основі аналізу динаміки й тенденцій основних економічних показників та соціальних змін, що обумовили сучасний стан окремих галузей і сфер соціально-економічного розвитку територіальної громади міста, в Програмі сформульовані проблеми, які постають перед міською владою та потребують як першочергового, так і перспективного розв’язання.

 • У Програмі враховані пропозиції структурних підрозділів міськвиконкому, комунальних підприємств, громадських організації міста.

 • У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Боярської міської ради депутатів, для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці міста, а також при уточненні бюджету міста на 2014рік.

 • Зміни та доповнення до Програми затверджуються Боярською міською радою депутатів за поданням депутатських комісій.

 • Для оцінки повноти та якості виконання програмних завдань впродовж 2014року здійснюватиметься аналіз виконання Програми.

  1. Нормативно-правова база програми

 • Програма розроблена відповідно до ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, згідно з оперативними цілями та завданнями Стратегічного плану міста, та базується на засадах Конституції України та чинного законодавства.

1.4. Основні пріоритети програми

Основними пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2014 році є:

 • створення умов для подальшого зростання рівня життя населення, поліпшення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;

 • залучення інвестиційних ресурсів до економіки міста;

 • підтримка та сприяння розвитку малого бізнесу на території міста;

 • реформування та розвиток житлово-комунального господарства;

 • вирішення екологічних проблем;

 • затвердження генерального плану території міста та затвердження меж міста;

 • формування сучасного інформаційного простору;

 • створення умов для комплексної реалізації молодіжної політики у місті;

 • створення умов для покращення громадянського, екологічного, військово-патріотичного, фізичного виховання та діяльності із покращення розвитку масових видів спорту.

Розділ ІІ

Аналіз соціально-економічного стану міста

2.1 Населення, трудові ресурси, соціально-демографічне становище.

Боярка є важливим елементом Київської агломерації населених пунктів. За показником кількості населення (35,3 тис. чол.) – це найбільший населений пункт Києво-Святошинського району, а серед найбільших міст області - займає шосте місце.

У значній мірі Боярка виконує роль спального району Києва (12 тис. чол., 43,6% працездатного населення міста працює на підприємствах та установах столиці). У той же час м. Боярка відіграє роль місцевого центру розселення, в зоні впливу якого знаходяться ряд сіл: Тарасівка, Забір’я, Білогородка, Бобриця, Малютянка, Юрівка. У структурі населення 54% - жінки, діти до 15 років - 17%, 25% - люди пенсійного віку. Досить високе навантаження на працездатне населення: на 100 осіб працездатного віку припадає 64 непрацездатних.

Демографічна ситуації в місті в останні роки покращилась за рахунок незначного перевищення народжуваністі над смертністю та додатнім сальдо механічного руху. Розташування міста в безпосередній близькості до столиці, в зоні великих зелених масивів, обумовлює збільшення населення за рахунок притоку з інших регіонів і навіть з Києва.

Населення й трудові ресурси є важливим фактором економічного та соціального розвитку міста.

Населення складає 35, 3 жителів, із них:

працездатного населення 15,5 тис. осіб;

діти дошкільного віку – 2304 осіб;

діти шкільного віку – 5949 осіб;

люди пенсійного віку – близько 11,5тис. осіб.

2.2. Інфраструктура міста

Залізничним полотном місто розподілено на дві частини: Південно-східна (історична частина міста) – це житловий сектор приватної забудови (близько 7 тис. житлових будинків) в північно-західній (новій частині) поєднані масиви приватного сектору та 268 багатоповерхових будинків.

У місті розташовано понад 40 об’єктів загальнодержавного, обласного та районного значення, зокрема:

Загальнодержавні:

Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового господарства.

Українська державна лісодослідна станція.

Укргазтехзв’язок.

АТ ”Укргазенергосервіс”

Дитячий санаторій “Барвінок”.

Будинок відпочинку УТОС

Військовий ліцей ім. Богуна

Обласні:

Обласна тублікарня №1.

Київська обласна дитяча лікарня.

Київська обласна дерматологічна дитяча лікарня.

Обласний будинок дитини.

Спецшкола інтернат для слабозорих дітей.

Спеціалізоване автопідприємство “Київоблгаз”.

ПМК “Київтрансгаз”

Склади ГУ МВС України в Київській обл.

Районні:

Києво-Святошинське ВУ ЖКГ.

Києво-Святошинський сільгоспринок.

Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київський області.

Інспекція в справах неповнолітніх.

ДАІ Києво-Святошинського району.

Районна бібліотека для дітей.

Районна класична гімназія.

Районний будинок урочистих подій.

Боярська районна лікарня.

Районна санепідемстанція.

У місті функціонує 6 дошкільних дитячих закладів, які відвідує майже 1100 дітей, навчально-виховне об’єднання, 6 загальноосвітніх шкіл на 5043 місця. З 2014 року розпочинає роботу новий ДНЗ потужністю 250 міст.

У Боярці близько 250 підприємств займаються торгівельною діяльністю, біля 200 підприємств працюють у сфері обслуговування, більше 100 промислових підприємств.
2.3 Земельно-правові відносини.

Місто розташовано у центральній частині України, у 22 км. на південний захід від м. Києва, має зручне транспортне сполучення зі столицею.

Площа міста складає 11 220 000 кв. м, в т. ч.:

● сільськогосподарські землі - , в т.ч.:

сільськогосподарські угіддя - нема;

лісова зона – 2 817 000 кв. м.;

● під забудовою - 6 646 000 , в т.ч.:

житлова забудова – 5 000 000 кв. м., в т.ч.:

комунальне житло - 423 000 кв. м.;

індивідуальна забудова – 4 577 000 кв. м.;

землі промисловості - 204 000 кв. м.

землі, які використовуються у комерційних цілях (в т.ч.: торгівля) -30 600 кв.м.;

землі громадського призначення – 870 000 кв. м.;

землі, які використовуються для транспорту (дороги, вулиці) та зв’язку -34 000 кв. м. ;

- землі, які використовуються для технічної інфраструктури – 232 000 кв. м;

землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (зелені насадження, вулиці, площі, рекреаційні території та інші) - 16640 кв. м.:

санаторно-курортні заклади – 314 000 кв. м.;

території вищих навчальних закладів – 38 000 кв. м.

колективні сади – 123 100 кв. м.

парки – 81 000 кв. м.

● інші – 93 000 кв. м.

До сприятливої, за інженерно-будівельними нормами, відноситься майже вся територія міста.

Для визначення функціональних призначень земель території міста необхідно розробити та затвердити генеральний план забудови м. Боярки. У 2013 році планується завершити цю роботу та затвердити межі міста.

Зонування міської території необхідно проводити відповідно до закону України „Про основи містобудування”. У зв’язку з цим, завданням землеустрою в межах міста потрібно звести до проведення землевпорядних заходів разом з містобудівною діяльністю. Землевпорядні та містобудівні документи одного рівня повинні доповнювати один одного.

Землевпорядні роботи будуть проводитись в наступному розрізі:

Розробка планів використання міських земель;

Правове зонування міських земель;

Проведення інвентаризації земель в 3 етапи:

приватний сектор;

юридичні особи;

фізичні особи;

Виявлення територіальних земель запасу та розробка проектів організації їх для перспективного розвитку міста;

Розробка планів земельно-господарського устрою земель, які не підлягають забудові;

Встановлення та закріплення в натурі (на місцевості) меж міста;

Розробка проектів розмежування земель права державної та комунальної власності;

Формування земельних ділянок, як об’єктів нерухомості при наданні (продажу), вилученні (викупі), здійсненні угод;

Встановлення обмежень і обтяжень (сервітутів) у використанні земель;

Складання спеціальних тематичних карт (атласів) стану і використання земель.

Плани використання земель міста, правового зонування необхідно проводити наряду з генеральним планом міста.

Основними завданнями плану є розробка та подальша реалізація на землях міста необхідного обсягу інженерно технічних заходів з освоєння поліпшенні якості земель, їх раціонального використання, охорони від руйнівних процесів з врахуванням потреб екології міста тощо.

При розробці плану використання земель необхідно визначити:

поділ земель за використанням відповідно до цільового призначення;

поділ земель за формами власності;

організаційні, правові, фінансові заходи з вдосконалення структури територій.

вихідні дані для обчислення розмірів земельного податку і орендної плати за землю, надання пільг щодо земельного оподаткування, обґрунтування і визначення загального обсягу земельного податку;

заходи щодо забезпечення режиму використання земель в охоронних, захисних зонах, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення таких зон;

напрямки природоохоронної діяльності;

обґрунтування напрямків тимчасового використання земель;

зони перспективної забудови.

2.4. Комунальне господарство.

Міська рада та її виконавчі органи, в своїй роботі керується Програми прийнятими сесією Боярської міської ради, забезпечуючи стабільний розвиток міста.

Основними напрямками розвитку комунального господарства міста у 2014 році є :

 • Запровадження енергозберігаючих технологій на КП «Боярка-Водоканал»

 • Удосконалення системи фінансування житлово-комунального господарства,

 • Удосконалення системи управління в галузі ЖКГ;

 • Проведення виваженої тарифної політики;

 • Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі житлового фонду.

Водопровідні мережі

Забезпечення населення питною водою здійснюється з артезіанських свердловини.

Постачає воду КП “Боярка-Водоканал”, яке належить до комунальної власності.

Потужність - 8,6 тис. м3/добу.

Кількість насосних станцій - 4 .

Завантаженість - 90 %.

Повна довжина водогону – 31,2 км., мережі - 131,2 км.

Громада забезпечена водопостачанням на – 80 %

Всього споживачів послуг – абонентів - 12118,

у т.ч. населення - 1899,

бюджетні організації - 31,

промисловість – 188.

Якість води відповідає ГОСТУ

Здійснюється механічна очистка води та хлорування.

Необхідно встановлення на всіх насосних станціях систем знезалізнення та знержавлення води.

Каналізаційні мережі:

Повна довжина мережі – 433км.

Обслуговує КП “Боярка-Водоканал”, яке належить до комунальної власності.

Потужність 1250 м3/год.

Завантаженість 100%

Громада забезпечена каналізаційною мережею на – 70%

Всього споживачів послуг кількість споживачів - 7937,

у т.ч. населення -7797,

бюджетні організації - 23,

промисловість – 117.

Очисні споруди:

Експлуатуються - з 1989 року.

Відстань від міста 2 км.

Очищені стоки скидаються в р. Ірпінь.

Планова потужність – 11,7 тис. м3 /добу

Завантаженість -7-8 тис.м3/добу.

Параметри очищення – повна екологічна очистка (механічна, біологічна,)

Власник очисних споруд -КП “Боярка-Водоканал”.

Утилізація відходів:

Господарювання комунальних відходів на території обслуговує – РВУЖКГ, БГВУЖКГ, Селекційного збирання немає.

На території громади знаходиться близько 200 контейнерів.

Санкціонованих, паспортизованих сміттєзвалищ немає.

Енергетика:

Підприємством, що обслуговує територію громади є ЗАТ “Київобленерго”.

Кількість абонентів - 18060,

На території міста знаходиться 60 розподільчих підстанцій загальною потужністю 22080КВА. Завантаженість 85%.

Споживання електроенергії становить 84,6млн. кВт/год в рік, в тому числі населення –20,5 млн. кВт/год.

Теплова енергія:

Постачальником послуг на території міста є БМВУЖКГ,

К-Святош тепломережа.

На території громади налічуються 8 котелень на газовому паливі.

Потужність – 57,4 МВт. Завантаженість (крім котельні «Арксі», яка завантажена на 30%) - 100%,

Газові мережі:

Постачальником газу є: для населення - ДП «УЕГГ» для тепломереж - ДК «Газ України».

Для промислових підприємств - Оптові постачальники: обслуговуюча організація - ДП «Києво-Святошинське УЕГГ».

Повна довжина газових мереж – 103,2 км.

Споживання: 52,3 млн. м³ (по місту). Кількість ГРП на території – 13, ШРП – 31.

Кількість споживачів – 12 800 од., у т.ч. населення 12715 ос., бюджетні орг.. 30 од., промисловість 55 од.

Громада є газифікованою на – 100 %

Телекомунікаційні мережі:

Постачальник ВАТ “Укртелеком” ЦЕЗ №9, ЧП “Оптима”, Укргазтехзв’язок

Кількість телефонних абонентів – 10000 осіб.

Покриття мобільний зв’язок 100%.

Відсоток телефонізації громади складає – 83 %

Поштові потреби громади в повному об’ємі забезпечує 4 відділення розташованих на території міста.

Висновок:

Місто Боярка має добре розвинуту систему інженерно-технічної інфраструктури. Система газопостачання, електропостачання та телекомунікаційна мережа повністю забезпечують потреби населення. Але існують досить серйозні проблеми з водопостачанням та водовідведенням. Майже вся система потребує капітального ремонту та заміни комунікацій, стара частина міста не підключена до центральної каналізації. Не вирішена проблема альтернативних джерел питної води (при аваріях на водогоні місто залишається без питної води). Потужність свердловин в старій частині міста недостатня для 100% забезпечення потреби населення (особливо у літній період). Необхідно також проводити заходи з покращення якості питної води (обеззалізнення) .

Головною проблемою теплозабезпечення є заборгованість теплопостачальних організацій за енергоносії, що призводить до неможливості своєчасного та безперебійного постачання тепла. Незадовільним є також стан внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж.

Через неспроможність міських комунальних служб налагодити селекційне збирання та вивезення твердих побутових відходів та відсутність власного комплексу по їх утилізації виникають проблеми санітарної очистки міста.

Вирішення цих проблем потребує значних капіталовкладень, які відсутні в міському бюджеті, тому для їх розв'язання необхідне залучення зовнішніх інвестицій.

Дороги:

Кількість кілометрів на території міста – 217 км.

Протяжність мережі з твердим покриттям - 87 км.

Ґрунтові дороги – 130 км.

Загальна площа мережі – 1,3 тис. м2

Вулиць та доріг з штучним освітленням – 98 км.

Автомобільні мости - немає.

Щільність існуючої магістрально-дорожньої мережі – 1,83 км/ км2 є вище середнього показника серед аналогічних міст України. Але разом з тим покриття багатьох доріг є незадовільним, багато вулиць у приватному секторі не мають твердого покриття, облаштованих тротуарів та пішохідних зон.

Житловий фонд:

Загальна площа житлового фонду на території міста складає 259 000 кв.м. Всього квартир – 7 500 од. Загальна площа житла на кінець 2011 року: 259 тис. кв.м, у т.ч. у розрахунку на 1 жителя 13,9 кв.м при нормативі на 1 особу 21,5 кв.м.

Проводиться індивідуальне житлове будівництво. Але основною стримуючою причиною зростання обсягів індивідуального будівництва є щільність забудови міста та обмеженість вільних земельних ділянок. Резервом для розширення площ під індивідуальне будівництво є дачні ділянки, які примикають до житлового сектору. У 2012 році спостерігається тенденція збільшення звернень власників цих ділянок про зміну цільового призначення землі для індивідуального житлового будівництва.

На території функціонує 1 житлово-комунальне підприємство - БГВУЖКГ. Воно територіально жорстко закріплено за житловим фондом, який обслуговує.

Характеристика житлового фонду закріпленого за комунальним підприємством

Кількість будинків, од.

Кількість квартир, од.

Корисна площа, кв.м.

Доля підприємства

у загальній корисній площі, %

254

7500

259000

100%

Структура житлового фонду за терміном експлуатації.

до 5 років,

% / од.

5 - 10 років,

% / од.

10 - 15 років,

% / од.

15 - 20 років,

% / од.

більше 20 років,

% / од.

0,003/1

0,02/5

0,008/2

0,02/6

94/240


Структура житлового фонду за рівнем благоустрою, ( % / од.)

з усіма

зручностями,

з ліфтом

з усіма

зручностями,

без ліфта ,

з сміттєпроводом

з усіма

зручностями,

без ліфта і

сміттєпровода


напів-

упорядковані


невпоряд-ковані

0,12/30

-

37/94

47/120

0,04/10


Висновок:

Житловий фонд міста на 94 % складають будівлі, яким понад 20 років. Інженерні мережі, дахи та ліфтове обладнання в них потребують капітального ремонту. Але важкий економічний стан житлово-комунального підприємства, яке є на сьогодні єдиним в місті, не дозволяють належним чином обслуговувати житловий фонд.

Для вирішення цієї проблеми необхідно, в першу чергу, провести реорганізацію комунального господарства міста із забезпечення удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, шляхом його реструктуризації та запровадження договірних відносин між споживачами й виробниками послуг та забезпечення їх правового захисту.

Обсяги житлового будівництва в місті незначні через обмеженість земельних ресурсів.

Обмеженість коштів не дозволяє КП БГВУЖКГ експлуатувати та ремонтувати житловий фонд в повному обсязі ,що негативно впливає на технічний стан будинків.

Основними напрямками розвитку комунального господарства міста у 2014 році є :

 • Запровадження енергозберігаючих технологій на КП «Боярка-водоканал»

 • Удосконалення системи фінансування житлово-комунального господарства,

 • Удосконалення системи управління в галузі ЖКГ;

 • Проведення виваженої тарифної політики;

 • Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі житлового фонду.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік
Заслухавши звіт заступника міського голови “Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік”,...

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку...

Рішення районної ради від 2008 р. №
Овідіопольської райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного розвитку району за 2007 рік

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік
Здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних резервів...

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка