Пошук по сайту


Розділ II Організаційно-економічна та фінансова характеристика підприємства

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств»

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

Розділ II Організаційно-економічна та фінансова характеристика підприємства.

2.1 Виробничий потенціал і спеціалізація підприємства

Повна назва підприємства: українською мовою Дочірнє Підприємство «Агроінвест» Товариство з обмеженою відповідальністю «Борзна-Агроінвест»

Скорочена назва підприємства: ДП «Агроінвест» ТОВ «Борзна-Агроінвест».

Місце знаходження підприємства: Чернігівська область, місто Борзна, вул.Пантелеймона Куліша,44.

Підприємство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України.

Відстань від головного корпусу підприємства до найближчої залізничної станції ( с.Плиски) 20км, до обласного центру 95км.

Бази постачання: м.Чернігів, м.Київ, м.Рівне, м.Ніжин та інші.

Бази реалізації продукції: м.Чернігів, м.Київ, м.Ужгород та інші.

Природно-кліматичні умови: ДП «Агроінвест» знаходиться в зоні мішаних хвойно-широколистих листів. Зона займає північну частину України.
Метою діяльності підприємства ДП «Агроінвест» є:

 • Задоволення потреб громадян, підприємств, установ та організацій в продукції, товарах, послугах;

 • cтворення робочих місць;

 • поповнення ринку продукцією, товарами, послугами;

 • одержання прибутку в інтересах членів трудового колективу підприємства;

 • впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;

 • сприяння розвитку підприємницької діяльності а також задоволення соціально-економічних потреб юридичних та фізичних осіб, в тому числі трудового колективу підприємства.

Предметом діяльності ДП «Агроінвест» є:

 • організація сільськогосподарського виробництва та реалізація продукції і сировини;

 • переробка сільськогосподарської сировини як власного виробництва так і придбаного;

 • оптова і роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, товарами власного виробництва;

 • надання матеріально-технічної і агросервісної допомоги та посередницьких послуг приватним власникам (селянам), в тому числі фермерам, іншим юридичним особам, як правило, на селі;

 • надання технічної допомоги в обробітку землі і збирання урожаю;

 • постачальницька діяльність товаровиробникам сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин для сільськогосподарської техніки:

а) сільськогосподарського інвентарю, інструментів;

б) гербіцидів, міндобрив, насіння та інших товарів сільськогосподарського призначення;

в) будівельних матеріалів, столярних, металевих, сантехнічних виробів;

 • виготовлення малогабаритної сільськогосподарської техніки, інструментів, дрібного інвентарю, предметів побуту;

 • надання консультацій і організація навчання з агротехнічних і економічних питань, в тому числі платних курсів з менеджменту;

 • розведення великої рогатої худоби;

Предметом діяльності підприємства можуть бути інші види діяльності, які не забороняються чинним законодавством України. [Статут підприємства]

Таблиця 1

Склад та структура товарної продукції


Види продукції

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за три роки

Сума тис. грн.

Струк тура,%

Сума тис. грн.

Струк тура, %

Сума тис. грн.

Струк тура, %

Сума тис. грн.

Струк тура, %

Зернові та зернобобові

1350,3

85,38

3526,8

88,1

3719,8

86

2865,6

87

Цукрові буряки

130,2

8,2

128,3

3,2

257,4

6

172

5

ріпак озимий

-

-

22,9

0,6

86,2

2

36,4

1

ріпак ярий

-

-

-

-

124,3

3

-

-

соняшник

-

-

206,0

5,1

-

-

-
Разом по рослинництву

1480,5

93,6

3884

97

4187,7

97

3184,1

96

Скотарство – всього

21,5

1,4

121,4

3

138,9

3

93,9

1,85

в т. ч.: молоко

6,3

0,39

6,8

0,17

15,9

0,37

9,7

0,3

м’ясо ВРХ

15,2

0,96

16,7

0,4

2,6

0,06

11,5

0,3

свинарство

-

-

-

-

26,3

0,6

-

-

Птиці

-

-

17,3

0,4

72,6

1,7

30

0,9

інша продукція тваринництва

79,4

5

80,6

2

21,5

0,5

60,5

1,8

Разом по галузям

1581,4

100

4005,4

100

4326,6

100

3304,5

100


Аналізуючи дану таблицю ми бачимо, що найбільш питому вагу в структурі товарної продукції займають зернові та бобові - 2865,6 тис. грн. в середньому за три роки. На протязі трьох років спостерігається динаміка росту випуску продукції рослинництва з 93,6 % до 97 %, тваринництва з 1,4% до 3%. Серед продукції рослинництва випуск зернових та бобових зріс на 0,62 %; випуск цукрових буряків в 2007 році в порівнянні з 2005 також зріс, проте в структурі товарної продукції показник знизився на 2%, це пов’язано з тим, що у 2006 році на підприємстві почали вирощувати соняшник, а у 2007 році - ріпак озимий та ріпак ярий. Оскільки посівна площа на дані культури не змінювалась на протязі трьох років, то можна зробити висновок, що на підприємстві використовуються інтенсивні технології вирощування, забезпечується раціональне використання трудових та земельних ресурсів.

Щодо продукції тваринництва то за 2005-2007 роки спостерігається ріст випуску товарної продукції по таких видах продукції як молоко та продукція свинарства, по випуску м’яса ВРХ та іншої продукції тваринництва спостерігається зниження показника з 0,96% до 0,06% та з 5% до 0,5% відповідно. Проте питома вага випуску продукції по тваринництву зросла на 1,6% в 2006 та в 2007 роках в порівнянні з 2005 роком.

Таблиця 2
Склад та структура земельних угідь

Назва угідь

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Площа, га

Структура с.г. угідь, %

Площа, га

Структура с.г. угідь, %

Площа, га

Структура с.г. угідь,%

Сільськогосподарські угіддя - всього

4248,37

100

4248,37

100

4248,37

100

З них :

- рілля

4246,87

99,96

4246,87

99,96

4246,87

99,96

- сіножаті

1,5

0,04

1,5

0,04

1,5

0,04

- пасовища

-

-

-

-

-

-

- багаторічні насадження

-

-

-

-

-

-


Аналізуючи дану таблицю ми бачимо, що площа сільськогосподарських угідь з 2005 по 2007 роки не змінилася. При цьому відсоток ріллі та пасовища в структурі сільськогосподарських угідь також не змінився і становить 99,96 % та 0,04 % відповідно.

Таблиця 3
Економічна ефективність використання земельних ресурсів
Назва показників

2005 рік

2006 рік

2007 рік

Середній показник

Вироблено в розрахунку на 100 га ріллі, ц

- зерна

1148,2

1152,4

1598,87

1299,83

- цукрових буряків

317,4

261,72

699,62

426,25

- картоплі

-

-

-

-

- овочів

-

-

-

-

- м’яса свиней

2,7

1,15

3,25

2,37

Вироблено в розрахунку на 100 га с.г. угідь, ц :

- молока

4,98

5,08

4,26

4,77

- м’яса ВРХ

0,63

0,47

0,71

0,6

- худоби

-

-

-

-

- вовни

-

-

-

-

Вироблено в розрахунку на 100 га зернових культур :

- яєць, тис. шт.

-

-

-

-

- м’яса птиці, ц

0,95

0,04

1,05

0,68

Одержано в розрахунку на 100 га с.г. угідь, тис. грн.:

- валової продукції

114,3

110,7

151,85

125,62

- товарної продукції

85,8

83,02

87,56

85,46

- валового доходу

31,71

29,61

47,55

36,29

- чистого доходу

84,18

110,7

156,72

117,2

- прибутку (збитку)

1,03

1,87

4,87

4,63


Аналізуючи дану таблицю, ми бачимо, що обсяг виробництва зерна на 100 га ріллі зріс у 2007 році в порівнянні з 2005 на 450,67 ц; цукрових буряків – 382,22 ц; м’яса свиней на 0,55 ц. Обсяг виробництва молока в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зменшився у 2007 році в порівнянні з 2005 на 0,72 ц; м’яса ВРХ збільшився на 0,08 ц. Обсяг виробництва м’яса птиці в розрахунку на 100 га зернових культур збільшився на 0,1 ц. Обсяг валової продукції в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь зріс на 37,55 тис. грн., товарної продукції на 1,76 тис. грн., валового доходу на 15,84 тис.грн., чистого доходу на 72,54 тис. грн., проте прибуток знизився на 2,29 тис. грн. в порівнянні з 2005 роком.

У 2005 році було отримано за три роки мінімальний прибуток в сумі 1,03 тис.грн., у 2006 році - в сумі 1,87 тис. грн., у 2007 році отриманий прибуток склав 4,87 тис. грн.. Загалом на підприємстві спостерігається ефективне використання земельних ресурсів, тому що при незмінній площі збільшився обсяг валової продукції.

Для ефективного використання землі слід звернути увагу на якісну та економічну оцінку. На ефективність використання землі впливають наступні чинники: рівень розвитку продуктивних сил, ступінь розораності землі, структура посівних площ, частка меліорованих земель в загальній площі сільськогосподарських угідь.
Таблиця 4
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка