Пошук по сайту


Склад і структура основних засобів виробництва - Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему:...

Курсова робота з дисципліни: Організація І методика аудиту на тему: «Аудит оподаткування сільськогосподарських підприємств»

Сторінка3/6
1   2   3   4   5   6

Склад і структура основних засобів виробництва


Групи і види основних засобів

2005 рік

2006 рік

2007 рік

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

сума, тис. грн.

структура, %

всього

с. г. приз.

всього

с. г. приз.

всього

с. г. приз

будівлі,споруди передавальні пристрої

501,7

501,7

48

502

502

32

1103,4

1103,4

45

машини і обладнання

506

506

48

992,1

992,1

64

1262,3

1262,3

51

транспортні засоби

37,8

37,8

4

52

52

3

83,9

83,9

3,04

виробничий і господарський інвентар

-

-

-

-

-

-

1,6

1,6

0,06

Всього основних виробничих засобів с. г. призначення

1045,5

1045,5

100

1546,1

1546,1

100

2451,2

2451,2

100

Разом осн. Засобів

1045,5

1045,5

100

1546,1

1546,1

100

2451,2

2451,2

100


Аналізуючи дану таблицю можна побачити, що найбільш питому вагу в структурі основних засобів займають машини та обладнання. В 2005 році вони займали разом з будівлями і спорудами 48 %, вже у 2006 році машини і обладнання займали 64 %, а будівлі і споруди в два рази менше – 32 %. У 2007 році питома вага будівель і споруд в структурі основних засобів зросла на 13 %, машин і обладнання зменшилась на 13 %. Питома вага транспортних засобів за три роки майже не змінилася і становила 3-4 %.

Загалом за три роки вартість основних засобів зросла від 1045,5 тис. грн. до 2451,2 тис. грн., що свідчить про придбання машин та обладнання та побудову чи купівлю будівель і споруд, що сприяють ефективному виробництву сільськогосподарської продукції.
Таблиця 5

Забезпеченість підприємства основними виробничими засобами та ефективність їх використання


Назва показників

2005 рік

2006 рік

2007 рік

відношення, % (2007 до 2005 р)

Фондозабезпеченість підприємства, тис. грн.

0,27

0,30

0,90

0,49

Фондоозброєність праці, тис. грн..

7,8

8,02

10,72

8,65

Коефіцієнт фондовіддачі

1,15

1,37

1,68

1,4

валової продукції

0,17

0,28

0,59

1,04Аналізуючи дану таблицю можна побачити, що фондозабезпеченість підприємства в 2007 році зросла у з рази в порівнянні з 2005 та 2006 роком, фондоозброєність зросла на 2,92 в порівнянні з 2005 роком та на 2,7 в порівнянні з 2006 роком. Також спостерігається підвищення коефіцієнта фондовіддачі на 0,53 в порівнянні з 2005 роком, через збільшення виходу валової продукції на 0,42.

Використання трудових ресурсів (різних категорій працівників)

Таблиця 6


Показники

апарат управління

працівники рослинництва

трактористи-машиністи

працівники тваринництва

Всього по господарству

2005 рік

Середньрічна чисел. працівників, чол.

5

121

11

22

159

Нормативний роб.час люд.-дн.всього

 

 

 

 

45520

2006 рік

Середньрічна чисел. працівників, чол.

5

121

11

22

159

Нормативний роб. час люд.-дн.всього

 

 

 

 

45520

2007 рік

Середньрічна чисел.працівників, чол.

6

94

28

59

187

Нормативний роб. час люд.-дн.всього

 

 

 

 

52360


Аналізуючи дану таблицю можна зробити висновок, що середньорічна чисельність працівників у 2007 році зросла на 28 чоловік в порівнянні з 2005 та 2006 роком. При цьому спостерігається підвищення чисельності працівників апарату управління на 1 чоловіка, зниження чисельності працівників рослинництва на 27 чоловік, збільшення чисельності трактористів-машиністів на 17 чоловік та збільшення чисельності працівників тваринництва на 37 чоловік.
Продуктивність праці (натуральні показники) і трудомісткість виробництва продукції.

Таблиця 7

Назва показників

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за три роки

Вироблено за 1 люд-год

Зерна

0,27

0,3

0,42

0,33

цукрових буряків

1,38

1,85

4,95

2,73

молока

0,003

0,03

0,02

0,02

приросту ВРХ

0,002

0,003

0,02

0,008

приросту свиней

0,001

0,002

0,006

0,003

приросту птиці

0,0004

0,0007

0,001

0,0007

Трудомісткість виробництва 1 ц продукції, люд-год

Зерна

3,8

3,3

2,37

3,16

цукрових буряків

0,71

0,54

0,2

0,48

молока

38,5

37,04

44,2

39,9

приросту ВРХ

359

300

200

286,3

приросту свиней

501,3

489,8

173,9

388,3

приросту птиці

1391,67

1380,95

935,5

1236,04


Провівши аналіз даної таблиці, можна сказати що виробництво зерна за 2007 рік в порівнянні з 2005 роком за 1 люд-год зросло на 0,15; цукрових буряків – на 3,57; виробництво молока у 2006 році в порівнянні з 2005 зросло на 0,027, проте в 2007 знову знизилось на 0,01 в порівнянні з 2006 роком; приріст ВРХ за 1 люд-год також зріс на 0,018; приріст свиней - на 0,005; приріст птиці зріс на 0,0006. Щодо трудомісткості виробництва 1 ц продукції в 2007 році, то вона знизилась по таких видах продукції, як зерно - на 1,43 люд-год; цукрових буряків – на 0,51 люд-год; приросту ВРХ – на 159 люд-год; приросту птиці – на 456,17 люд-год в порівнянні з 2005 роком. Це є позитивним явищем, проте по виробництву 1 ц молока трудомісткість зросла на 5,7 люд-год у 2007 році в порівнянні з 2005. Для зниження трудомісткості виробництва продукції необхідно закупати нове обладнання, замінювати ручні роботи механізованими та використовувати інтенсивні технології виробництва.

Вартісні показники продуктивності праці

Таблиця 8

Назва показників

2005 рік

2006 рік

2007 рік

В середньому за три роки

Одержано в розрахунку на одного середньорічного працівника за рік, грн:

валової продукції

27,03

29,08

34,5

30,2

валового доходу

4,92

7,91

10,8

7,87

прибутку (збитку)

0,3

0,5

1,11

0,64

Одержано в розрахунку на 1 люд-год, грн.:

валової продукції

0,12

0,017

0,24

0,13

валового доходу

0,003

0,005

0,07

0,03

прибутку (збитку)

0,23

0,29

0,77

0,43

Одержано в розрахунку на одного працівника рослинництва, грн.:

валової продукції

35,4

38,21

68,63

47,4

прибутку (збитку)

1,03

0,66

2,2

1,3

Трудомісткість виробництва 1 грн валової продукції, люд-год

0,021

0,017

0,24

0,09


Проаналізувавши дану таблицю можна побачити, що на одного середньорічного працівника в 2007 році одержано валової продукції більше на 7,47 грн; валового доходу – на 5,88 грн; прибутку – на 0,81 грн; на 1 люд-год одержано більше валової продукції на 0,12 грн; валового доходу – на 0,067 грн; прибутку – на 0,54 грн; на одного працівника рослинництва одержано більше валової продукції на 33,23 грн; прибутку – на 1,17 грн в порівнянні з 2005 роком. Також зросла трудомісткість виробництва 1 грн валової продукції на 0,22 люд-год, але це є позитивним тому, що прибуток по всіх показниках також зріс.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Курсова робота з дисципліни “Маркетинг” на тему «Організація міжнародного...
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу

Курсова робота на тему: «Фінансові ресурси підприємств»
Напрярямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві

План вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація...
В наш час, з переходом нашої країни до ринкової економіки, більше уваги починають приділятися окремим господарським одиницям, що...

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»
Бакалаврська робота виконана на тему «Управління прибутком підприємства» І складається з трьох розділів

Реферат На тему: «Аудит. Ефективність проведення торгівельної діяльності»
Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета І завдання

Курсова робота на тему: “ Ліцензування підприємств туристичної індустрії”
Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Курсова робота на тему: “ Конституція України фундамент подальшої розбудови правової держави”
Розвиток конституційної думки в Україні як історична передумова сучасної Конституції 5База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка