Пошук по сайту


Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі за 2013 рік

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі за 2013 рік

ІНФОРМАЦІЯ

про соціально-економічний стан та

суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі

за 2013 рік
Протягом 2013 року робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації була спрямована на реалізацію державної регіональної політики, виконання положень Конституції України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

Протягом 2013 року було проведено 12 засіданнь колегії райдерж-адміністрації, на яких було розглянуто 41 заплановане та 4 додатково винесених питань на розгляд засідання колегії райдержадміністрації.

По результатах обговорення прийнято 40 розпоряджень голови райдержадміністрації та 5 протокольних рішень.

Всього ж за 2013 рік головою райдержадміністрації видано 313 розпоряджень з питань економіки, виробництва, роботи агропромислового комплексу і земельних питань, бюджету, фінансів, цін, питань гуманітарної сфери та соціальної політики, організаційно-кадрового забезпечення, благоустрою території, питань розвитку культури та інші.

Згідно квартальних планів роботи районної державної адміністрації у 2013 році в порядку контролю було розглянуто хід виконання 31 закону України; 14 указів Президента України; 9 постанов Кабінету Міністрів України; 8 розпорядженнь Кабінету Міністрів України; 26 розпоряджень голови обласної та 24 голови районної державних адміністрацій.

З метою інформування населення про найважливіші суспільно-економічні новини життя країни, району проведено 12 днів райдержадміністрації в населених пунктах району та 12 єдиних днів інформування населення.

З метою підвищення ефективності роботи службовців юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено 12 навчань з державними службовцями апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Протягом звітного періоду відбулося 4 навчання з кадровим резервом для державної служби.

Сприяє вирішенню соціально-економічних проблем населення району організація виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.

Згідно графіка виїзних прийомів громадян голова, заступники голови адміністрації, керівники управлінь та відділів райдержадміністрації здійснюють виїзди у сільські ради, населення яких завчасно повідомлене через засоби інформації про захід. Так, протягом 2013 року проведено 72 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 162 громадяни.

З метою інформування громадян району про їх права і свободи, а також надання безкоштовної правової допомоги населенню в райдержадміністрації діє „Громадська приймальня".

За 2013 рік надано консультацій 98 громадянам, які потребували юридичної допомоги.

У вирішенні проблем соціально-економічного розвитку району державна адміністрація, її управління та відділи тісно співпрацюють з районною радою, її постійними комісіями, сільськими та селищними радами.

У січні-грудні 2013 року до загального та спеціального фондів бюджету району за рахунок усіх джерел надійшло 126018,5 тис. грн. доходів, з них податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів 25519,0 тис. грн.

Темп приросту власних доходів району до відповідного періоду минулого року склав 111,3 відсотка.

До загального фонду місцевих бюджетів району у січні - грудні 2013 року за рахунок усіх джерел доходів надійшло 120479,3 тис. грн.

Податків, зборів (обов’язкових платежів) без врахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду надійшло 21009,2 тис. грн.

Темп росту доходів загального фонду до відповідного періоду минулого року в цілому по району склав 109,8 відсотка.

Найбільш питома вага у надходженні власних доходів загального фонду за січень-грудень 2013 року становить податок на доходи фізичних осіб – 16951,0 тис.грн., або 80,7 відсотка. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 110,9% ( 2013р. – 16951,0 тис. грн., в 2012 році – 15287,1 тис. грн.).

Станом на 01.01.2014 року рівень виконання ПДФО до річних призначень становить 97,6% до річних призначень, або менше на 420,5 тис.грн. Причинами невиконання планових показників податку на доходи фізичних осіб є: - сплата у січні 2012 року боргів минулих років по ПДФО ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" у сумі 398,3 тис.грн.;

- підприємства, які не досягли запланованого росту СФГ «Кузьминці» с. Кузьминці – 112,5 %;

- по бюджетних установах: Теофіпольська селищна рада -104,0 %, відділ освіти, молоді та спорту – 107,1 % , відділ культури – 108,7 %, управління пенсійного фонду – 101,7%, центр зайнятості – 107,8 % та інші;

- скорочення обсягів робіт та скорочення чисельності працюючих на підприємствах.

Темп росту доходів місцевих бюджетів (без трансфертів) до відповідного показника 2012 року, без врахування боргів минулих років становить 113,3% (2013 р. – 25519,0 тис. грн., в 2012 р. – 22528,6 тис. грн.).

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на душу населення становить – 823,8 гривень.

З метою виконання завдань визначених головою облдержадміністрації, управлінням фінансів райдержадміністрації розроблено заходи щодо забезпечення приросту доходної частини місцевих бюджетів Теофіпольського району на 2013 рік, відповідно до прийнятих заходів план додаткових річних надходжень становить 1201,1 тис.грн. Робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення за 2013 рік було проведено 96 перевірок. За результатами проведеної роботи направленої на легалізацію зайнятості до бюджету району донараховано податків на суму 104,9 тис.гривень (ПДФО).

По сільських та селищних радах в цілому забезпечено виконання доходів на 111,4% до показників затверджених на відповідний період. Запланованих обсягів досягли 24 із 24 рад району. Темп приросту до відповідного періоду минулого року становить 9,4%, або 827,5 тис.гривень.

Видатки бюджету Теофіпольського району в повному обсязі забезпечили потребу в коштах на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ в сумі 68 340,0 тис.грн., оплату вартості спожитих енергоносіїв в сумі 11 411,0 тис.грн., придбання продуктів харчування в сумі 1 486,3 тис.грн. та медикаментів в сумі 271,3 тис.грн. Заборгованість загального фонду по захищених статтях станом на 1 січня 2014 року відсутня.
Податкова політика

Податковою службою району протягом 2013 року вживались заходи спрямовані на забезпечення максимальної сплати нарахованих сум податків, зменшення податкового боргу та розширення фактичної бази оподаткування за рахунок контрольно-перевірочної роботи. В результаті цього до зведеного бюджету надійшло 34993,7 тис.грн. при плані 33326,9 тис.грн, що становить 105,0 % від прогнозних показників.

Надходження до загального фонду держбюджету забезпечено в розмірі 4873,2 тис. грн., виконання становить 97,2%. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 78,0 %.

До місцевого бюджету надійшло 29114,0 тис. грн. Виконання становить 105,6%, додатково надійшло 1535,7 тис. грн., темп росту до минулого року складає 111,0%.

Бюджетні призначення загального фонду місцевого бюджету виконані на 100,7%, тобто при запланованому показнику МФУ в сумі 20854,3 тис. грн. до бюджету району забезпечено надходження в сумі 21009,2 тис. грн.

Найбільша питома вага у надходженні власних доходів загального фонду місцевого бюджету за 2013 рік становить податок з доходів фізичних осіб (75%) - 16951 тис грн. або 80,7%. Темп росту до минулого року складає 110,9%.

Станом на 01.01.2014 року доведені планові показники МФУ виконані лише на 97,6% або в абсолютній величині невиконання складає - 420,5 тис. грн.. Планові показники МФУ на 2013 рік доведені з темпом росту до минулого року 123,8%, тоді як зростання рівня мінімальної заробітної плати до минулого року складає лише 105%.( сер. з/п 2012р.- 1098 грн. при сер. з/п 2013р. -1153грн.).

Станом на 01.01.2014 року податковий борг допустили 7 підприємств боржників. Сума податкового боргу за оперативними даними до зведеного бюджету становить 448,9 тис.грн., в т.ч. до державного бюджету 145,1 тис.грн., до місцевого бюджету 303,8 тис.грн.

Найбільшими підприємствами-боржниками є СТОВ «Хлібороб» с. Волиця Польова - 104,2 тис.грн.(по підприємству ініціюється порушення справи про банкрутство), ТзОВ «Холдінгова компанія «Базалія»» - 131,3 тис. грн.., ДП «Теофіпольський молокопереробний завод» -8,3 тис. грн.

За 2013 рік проведено 85 перевірок з метою виявлення виплати заробітної плати в конвертах та не законного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Перевірено 104 суб'єкти господарської діяльності, в результаті чого залучено до державної реєстрації 73 найманих працівників.

За 2013 рік документальними перевірками охоплено 385 СГД, з яких 320 перевірки результативні.

Пенсійне забезпечення

Робота управління Пенсійного фонду України в Теофіпольському районі протягом 2013 року спрямовувалась на продовження реалізації соціальних реформ, направлених на підвищення стандартів життя, зростання ефективності та стабільності соціального захисту пенсіонерів.

Потреба на виплату пенсій та допомог по управлінню за 12 місяців 2013 року склала 145665,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року потреба збільшилась на 9134,3 тис.грн. або на 6,7%.

На обліку перебуває 9966 пенсіонерів, що на 132 чол. менше ніж станом на 01.01.2013 року. Пенсія виплачується 9627особам.

За 12 місяців 2013 року з усіх джерел фінансування до Пенсійного фонду в Теофіпольському районі надійшло 191017,99 тис.грн., що на 2569,69 тис.грн. менше до відповідного періоду минулого року. Забезпеченість власними коштами станом на 01 січня 2014 року склала 36,42% ( - 0,14% до відповідного періоду минулого року).

Станом на 01.01.2014 року середній розмір пенсії склав 1244,49 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року він зріс на 47,39 грн.( або на 3,96%).

Надходження власних коштів за 2013 рік склали 53054,2 тис.грн. що на 3135,4 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року. Планове завдання за 12 місяців поточного року виконано на 99,7%. Темпи росту власних надходжень до відповідного періоду минулого року склали 106,3%.

Станом на 01.01.2014 року загальний борг до управління складає 127,6 тис.грн. Загальну суму боргу до початку року зменшено на 103,8 тис.грн., або

на 44,9%. Недоїмку із сплати страхових внесків економічно - активних платників погашено повністю. (3,4 тис.грн.).

Аналіз заборгованості в розрізі основних галузей виробництва району свідчить, що 106,2 тис.грн., або 83,2% в загальній сумі боргу займає борг підприємств житлово - комунальнального господарства (Базалійський ККП). Протягом 12 місяців поточного року заборгованість залишилася без змін.

Станом на 1 січня 2014 року заборгованість із сплати страхових внесків сільськогосподарських товаровиробників району становить 13,4 тис.грн. (10,5% в загальній сумі боргу), заборгованість по сплаті страхових внесків до ПФУ фізичних осіб - приватних підприємців становить 8,0 тис.грн.(6,3% в загальній сумі боргу).

Спеціалістами управління проводилась робота із стягнення несплачених сум боргу. Так, станом на 1 січня 2014 року на виконані у відділі ДВС районного управління юстиції знаходяться виконавчі листи на суму 2,9 тис.грн. та вимоги на суму 3,8 тис.грн.

Протягом 12 місяців 2013 року 14 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення платіжної дисципліни зі сплати єдиного соціального внеску та застосовано адмінштрафи на загальну суму 11,9 тис.грн.
У сфері соціального захисту населення відділом обробки документів управління соціального захисту населення райдержадміністрації 434 сім'ям призначено допомогу відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”. Порівнюючи з минулим роком кількість одержувачів збільшилася на 57 сімей. Загальна сума виплаченої допомоги становить 2823,3 тис. грн., що на 44 % більше в порівнянні до відповідного періоду минулого року.

Згідно Закону України ”Про державну допомогу сім'ям з дітьми” з початку 2013 року призначено допомогу 2215 сім’ям, порівнюючи з 2012 роком кількість одержувачів збільшилась на 46 сімей, сума призначеної допомоги зросла в 1,1 рази і становить 20098,5 тис.грн.

Відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам” на обліку в управлінні соціального захисту населення перебуває 398 осіб, визнаних інвалідами в установленому порядку. Призначено державну соціальну допомогу на суму 4935,2 тис.грн., в порівнянні з минулим роком сума нарахувань збільшилася на 10%.

В управлінні соціального захисту населення на обліку перебуває 2 прийомні сім’ї, в яких виховується троє дітей. Станом на 01.01.2014 року прийомним сім’ям нараховано та виплачено соціальної допомоги та грошового забезпечення на загальну суму 139,0 тис. грн.

Одним із видів соціальної допомоги є безготівкова субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП та субсидія готівкою для придбання твердого палива та скрапленого газу.

З початку року за призначенням субсидії на тверде паливо та скраплений газ звернулося 49 сімей. Призначено субсидію 43 одержувачам на суму 26,4 тис.грн. Профінансовано на суму 26,6 тис.грн.( в т.ч.1,5 тис.грн. борги минулих років.) Станом на 01.01.2014 року існує заборгованість в сумі 1,3 тис.грн.

За призначенням субсидії на житлово-комунальні послуги з початку року звернулося 655 сімей, з них призначено 647 сім’ям. Загальна сума нарахованої субсидії на житлово – комунальні послуги становить 1377,8 тис.грн, а профінансовано на суму 1201,8 тис.грн.( в т.ч. 98,3 тис.грн. борги минулих років.) Станом на 01.01.2014 року заборгованість по субсидії на житлово – комунальні послуги становить 274,3 тис.грн.

На обліку в управлінні перебувають 5 осіб, які звернулися із заявою та необхідними документами для проведення безоплатного капітального ремонту.

Протягом 2013 року відремонтовано помешкання трьох осіб, які мають право на пільгу на загальну суму 34,9 тис.грн.

На обліку в управлінні щодо забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 154 осіб, з них 28 ветеран війни та 126 інвалідів. 30 осіб забезпечено санаторно-курортними путівками, що становить 19,48% від загальної кількості потребуючих.

Компенсацію замість путівки на санаторно-курортне лікування виплачено 22 особам у розмірі 5950 грн.

У січні-грудні 2013 року середня заробітна плата штатних працівників району склала 2424 грн., що на 8% або 179 грн. більше до середньої заробітної плати штатних працівників за відповідний період 2012 року.

Фонд оплати праці штатних працівників в порівнянні до 2012 року зріс на 161,5 тис. грн., або на 2%. Найвищий рівень середньої заробітної плати за 12 місяців 2013 року спостерігався у переробній промисловості-2859 грн.. освіті-2593 грн.. державному управлінні-2443 грн. Згідно моніторингу статистичних даних станом на 01.01.2014 заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій району відсутня.

На фіксованому ринку праці в звітному періоді спостерігалося незначне збільшення кількості безробітного населення, яке скористалося послугами районної служби зайнятості в порівнянні до відповідного періоду минулого року на 6,4 %., а чисельність безробітних зросла на 11,6 %. Всього на обліку в звітному році перебувало 2952 особи, з них мали статус безробітних 2866 (в минулому році відповідно 2775 та 2569 безробітних)

За звітний період активними формами сприяння зайнятості (працевлаштування, навчання, участь в громадських роботах) охоплено 1823 особи, що становить 93,4 % до ринку праці. Із них працевлаштовано 1309 осіб, рівень працевлаштування становить 44,3 % від чисельності осіб які перебували на обліку.

Для підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці служба зайнятості велику увагу приділяє професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації незайнятого населення. Протягом звітного періоду проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 367 безробітних (12,8% до кількості безробітних, що перебували на обліку), з них 92.4 % навчалися за конкретними замовленнями роботодавців. Закінчили навчання 329 безробітних з них 323 працевлаштовані за направленнями служби зайнятості.

Суттєвим фактором підтримки безробітних в період пошуку постійного місця роботи є організація оплачуваних громадських та тимчасових робіт. У звітному періоді до участі в тимчасових роботах залучено 147 безробітних за рахунок коштів підприємств (5,1% до кількості безробітних, що перебували на обліку). За рахунок коштів Фонду ЗДССнВБ громадські роботи в 2013 році не проводились через відсутність коштів в сільських радах на ці цілі. Тимчасові роботи організовували сільськогосподарські підприємства району.

За ініціативою центру зайнятості укладено угоди щодо співпраці з питань зниження рівня безробіття з сільськими та селищними радами. Такі угоди дають можливість скоординувати напрямки надання послуг центром зайнятості незайнятому населенню та роботодавцям в питаннях працевлаштування, професійного навчання, організації громадських та тимчасових робіт, підприємницької діяльності.
На даний час в районі працює 2 промислових підприємства: ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" та приватне підприємство "Добрий хліб".

Основним промисловим підприємством району є ВАТ "Теофіпольський цукровий завод", яке займається сезонним виробництвом.

За 2013 рік в районі реалізовано промислової продукції в сумі 352,7 млн.грн., що на 69,5 млн.грн. більше до 2012 року, або становить 124,5%.

Обсяг реалізації промислової продукції у розрахунку на одиницю населення становить 12 828 грн., або 125,6 % до відповідного періоду минулого року.

Питома вага ПАТ «Теофіпольський цукровий завод», у випуску і реалізації промислової продукції становить 98%.

За 2013 рік Теофіпольським цукровим заводом перероблено 275,5 тис.тонн цукрових буряків; виробництво цукру становить 34 560 тонн або 52% до 2012 року. ПП «Добрий хліб» вироблено хлібобулочних виробів 1427,7 тонн, що становить 102% до відповідного періоду 2012 року.
За 2013 рік у розвиток економіки району підприємствами та організаціями спрямовано біля 100 млн.грн. капітальних інвестицій, що є на рівні 2012 року. Найбільшу частку інвестицій вкладено в сільське господарство та промисловість району.

Обсяг будівельних робіт по району за 2013 рік виконаний на суму 6,9 млн.грн., що становить 197,1 % до відповідного періоду минулого року.

На ремонт автомобільних доріг району на 2013 рік виділена субвенція з державного бюджету в сумі 1585,0 тис.грн., в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим - в сумі 828,8 тис.грн., субвенція з державного бюджету обласному – 465,7 ти.грн., субвенція з обласного бюджету по напрямку "збір за першу реєстрацію транспортних засобів” – 290,5 тис.грн.

По коштах субвенції з державного бюджету місцевим (828,8 тис.грн.) – це 25 об’єктів. По даній субвенції на рахунки сільських рад поступили кошти в сумі 594,4 тис.грн. (71,7% коштів від загальної суми). Завершено роботи по 13 об’єктах на суму 316 тис.грн.

По субвенції з державного бюджету обласному (465,7 тис.грн.) кошти розподілені на 5 об’єктів, по Святецькій, Карабіївській сільських радах та Теофіпольській селищній раді. Кошти освоєно стовідсотково.

КП «Тепловик» за 2013 рік виконано ремонтних робіт на суму 638,0 тис.грн., в тому числі по вуличному освітленню на 104,6 тис.грн. Роботи по освітленню проводилися в селах: Карабіївка, Човгузів, Святець, Великий Лазучин, Лютарівка.
По результатам роботи в агропромисловому комплексі району по сільськогосподарських підприємствах району одержано 118,3 тис. тонн зерна у вазі після доробки, при середній урожайності 41,2 ц/га. що становить 85 відсотків до прогнозованого.

Валовий збір цукрових буряків склав 195,4 тис. тонн в заліковій вазі, при урожайністі 461,5 ц/га.

На зимово-стійловий період 2013-2014 років сільськогосподарськими підприємствами району заготовлено 3,9 тис. тонн сіна (100% ), 23 тис. тонн соломи (105%), 14,2 тис. тонн сінажу (101%), 53 тис. тонн силосу (110%), засипано 15,3 тис. тонн зернофуражу (101%) до потреби .

Під майбутній урожай 2014 року в сільгосппідприємствах району посіяно 10,2 тис. га озимих зернових культур, що становить 109 відсотків до плану, в тому числі озима пшениця 9,4 тис. га , озиме жито 170 га , озимий ячмінь 0,6 тис. га., крім того 1,0 тис. га. озимого ріпаку на зерно. Практично всі посіви проведено в оптимальні строки з внесенням мінеральних добрив. Посів проведено кондиційним насінням, з якого 100 % еліта - II репродукція.

Для проведення комплексу весняно–польових робіт господарствами району станом на 14.01.2014 року засипано 2,5 тис. тонн насіння при плані 2,2 тис. тонн, перевірено 2,3 тис. тонн, з якого 2,3 тис. тонн кондиційного, що становить 105 % до потреби.

Певна робота була проведена по питанню оновлення матеріально-технічної бази господарств району. За 2013 рік агроформуваннями району було придбано 59 одиниць техніки на суму 19,1 млн.грн., що більше ніж у 2012 році на 32 відсотка. Зокрема придбано 21 трактор, 7 машин для внесення мінеральних добрив, 2 обприскувачі, 15 ґрунтообробних комбінованих агрегати, 3 посівних агрегати та ряд іншої с/г техніки.

Підсумки роботи галузі тваринництва за 2013 рік засвідчують, що в цілому по району підтримується стабільність та нарощування виробництва продукції тваринництва.

По сільськогосподарських формуваннях району виробництво молока зросло в порівнянні до минулого року на 8 відсотків, або на 2821 тонну і становить 22123 тонни. Виробництво м‘яса у господарствах району складає 5047 тонн., що на 30 відсотків, або на 1170 тонн більше минулорічного показника.

Станом на 1 січня 2014 року в агроформуваннях району утримується 10788 голів ВРХ, що на 335 голів менше до минулого року, поголів’я корів зменшилося на 111 голів і становить 3693 голови.

Основною причиною зменшення відгодівельного поголів’я ВРХ, є низькі закупівельні ціни на яловичину.

Щодо зменшення поголів’я дійного, слід відмітити, що основною причиною зменшення поголів’я стала масова вибраковка низькопродуктивних корів, для подальшої заміни їх високопродуктивними первістками.

Слід відмітити ріст поголів’я свиней, кількість яких в порівнянні до минулого року зросла на 12994 голови, або на 69 % і на сьогоднішній день становить 31663 голови.

За 2013 рік виробництво валової продукції по сільськогосподарських підприємствах в порівняльних цінах 2005 року становить 382,1 млн.грн., що менше проти 2012 року на 38,1 млн. грн., або 9,1%, продукція тваринництва зросла на 22,8 % , рослинництва зменшилась – 18,5% . Питома вага продукції тваринництва в загальному обсязі валової продукції становить 31 %, рослинництва – 69 %.

Аналізуючи суспільно-політичну ситуацію в районі, варто відмітити, що вона залишається передбачуваною та стабільною.

У січні поточного року керівництво райдержадміністрації взяло участь у заходах з нагоди Новорічних та Різдвяних свят.

22 січня на межі с.Лисогірка Теофіпольського району та с.Осники Лановецького району відбулась громадсько-політична акція до 94-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно – Української Народної Республіки за участю громадськості Теофіпольського та Лановецького районів.

4 березня 2013 року в с. Караїна та Теофіполі біля пам’ятника Загиблим воїнам відбулися мітинги-реквієми та покладання квітів до могили загиблих воїнів з нагоди 69-ї річниці визволення Теофіпольського району від німецько-фашистських загарбників.

7 березня 2013 року в актовій залі дитячої музичної школи відбулись урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради, начальників та працівників управлінь і відділів райдержадміністрації, райради, керівників та представників трудових колективів підприємств, установ, організацій, громадськості.

9 березня 2013 року з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Шевченка відбулося урочисте покладання корзин квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка на території Теофіпольської ЗОШ І-ІІІст. №1 за участю керівництва райдержадміністраці та громадськості району.

18 квітня заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук побував на Теофіпольщині з робочим візитом.

9-го травня 2013 року у райцентрі відбулись урочистості з нагоди 68-ї річниці Перемоги над фашистськими загарбниками.

25 травня в Теофіполі відбулась зустріч представників територіальних громад м.Докучаєвська Донецької області та Теофіпольського району Хмельницької області під гаслом  „Схід-Захід”.

15 липня до 1025-річчя Хрещення Київської Русі було приурочено відкриття та освячення храму Святого Духа в селі Котюржинці Теофіпольського району, єпископом Шепетівським і Славутським Діонісієм (Константиновим) при настоятелі протоієрею Іоани ( Чупіль).

20 серпня відбулось розширене засідання Союзу промисловців і підприємців та Об’єднання організацій роботодавців Хмельницької області на базі ТОВ «Святець» та Святецької сільської ради.

22 серпня в смт Теофіполь відбулось урочисте відкриття Дошки пошани та святкові заходи приурочені до Дня Незалежності України за участю керівництва райдержадміністрації, райради, представників трудових колективів, ветеранів війни та праці, молоді, громадськості району.

2 вересня було проведено Всеукраїський телевізійний Шевченківський урок.

10 вересня голова облдержадміністрації Василь Степанович Ядуха представив активу Теофіпольського району нового керівника районної державної адміністрації – Юрія Юрійовича Кучерука.

13 жовтня за участю керівництва райдержадміністрації, районної ради сільських, селищних голів відбулось театралізоване районне свято «Свята Покрова – козацький оберіг».

21 жовтня відбулась XV конференція районної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, на якій голову Теофіпольської районної державної адміністрації Юрія Кучерука було обрано головою районної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ.

14 листопада за участю керівництва райдержадміністрації, районної ради відбулись урочисті заходи з нагоди Дня працівників сільського господарства.

17 листопада проведено проміжні вибори депутатів Теофіпольської районної ради по одномандатних мажоритарних виборчих округах №5 с. Великий Лазучин та №9 с. Гальчинці.

23 листопада у смт Теофіполі біля пам’ятника жертвам Голодомору відбувся мітинг-реквієм з нагоди 80-тих роковин Голодомору 1932-1933 р.

19 грудня голова за участю керівництва райдержадміністрації, районної ради у День Святого Миколая відкрито новорічну ялинку на центральній площі смт Теофіполь.

В районі створені належні умови для нормальної життєдіяльності територіальних громад, підприємств, установ і організацій. Суспільно-політична ситуація залежатиме від подій, які відбуватимуться на загальнодержавному рівні.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Закони України
Відповідно до графіку роботи Відділу Держземагентства у Теофіпольському районі Хмельницької області

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Як збудувати ефективну суспільно-політичну організацію, що позбавлена...
Одночасно з цим, вони комплексно впливатимуть на інші корпоративні утворення, наприклад, на всю систему охорони здоров’я, стимулюючи...

Одні вважають таким предметом владу, другі — політичну систему, треті...
«політична система суспільства». Це інтегративна категорія, яка органічно поєднує всі інші категорії політології — політичні інститути,...

Звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності...

Про роботу за 2013 рік
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную вашій увазі звіт про роботу за 2013 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка