Пошук по сайту


Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка1/41
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля та громадське харчування"


Зміст документу


МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерство праці та Наказ Міністерства зовнішніх соціальної політики України економічних зв’язків і

торгівлі України

30.11.1999 N 918

ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

ВИПУСК 65 Торгівля та громадське харчування

ВСТУП

Випуск 65 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників підготовлено за результатами перегляду випусків 00 та 55 ЕТКС (Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) на основі Державного класифікатора України “Класифікатор професій” ДК 003-95.

Підготовка випуску 65 Довідника здійснена з урахуванням вимог та положень таких нормативно-методичних документів та законодавчих актів:

Державного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності” (ДК 009-96);

постанови КМ України від 7 серпня 1998 р. N 1247

( 1247-98-п ) "Про розроблення державних стандартів вищої освіти";

постанови КМ України від 20 січня 1998 р. N 65 ( 65-98-п )

"Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні

(ступеневу освіту)";

Закону України “Про освіту” ;

Закону України “Про професійно-технічну освіту” ;

Закону України “Про загальну середню освіту” ;

Угоди між Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, ЦК профспілки працівників державних установ України, ЦК профспілки працівників торгівлі і громадського харчування (від 29 квітня 1998 р.).

Враховуючи суттєвий вплив ринкових перетворень на процеси структурної трансформації та професійної переорієнтації персоналу в сфері торговельної діяльності, Українська академія зовнішньої торгівлі як розробник випуску 65 Довідника планує підготувати додаток до чинного випуску з розширенням номенклатури професій працівників зазначеної сфери за рахунок робіт, пов’язаних з посередницькою діяльністю суб’єктів господарювання на товарному ринку, виконанням працівниками торгівлі функцій з окремих аспектів менеджменту на середньому та низькому рівнях управління, формуванням цінової політики торговельних підприємств тощо.

Планується також врахувати об’єктивні зміни умов виробництва праці та видів діяльності при віднесенні нових професій до класифікаційних угруповань з відповідними вимогами до кваліфікації працівників та необхідного освітнього рівня.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРІВНИКИ

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК)


ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

(АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ)

Завдання та обов’язки. Здійснює управління всіма видами діяльності об’єднання підприємств торгівлі. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об’єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Аналізує та оцінює проблеми і тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об’єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об’єднання в цілому, функціональних підрозділів. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування, реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення; міжнародне торговельне право; норми та документи міжнародних організацій з питань торговельної діяльності; ринкову систему господарювання: кредитно-банківський та фінансовий механізми, податкову політику держави і систему страхування тощо; основи організації роботи бірж та банківських установ; стратегічні цілі і тактику поведінки об’єднань підприємств торгівлі на внутрішньому та зовнішніх ринках; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп’ютерні системи обробки даних, комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності; методи прогнозування і розроблення стратегії розвитку об’єднання підприємств торгівлі у цілому та його складових частин; сучасні комп’ютерні системи обробки даних, інформаційні технології та засоби зв’язку; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності трудових колективів; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основи трудового законодавства; основи загальної теорії систем кооперації і прогнозування; сучасні теорії та методи стратегічного маркетингу, менеджменту, логістики; основи фінансового менеджменту та бухгалтерського обліку; основи психології та етики в торгівлі; організацію обліку та звітності; державну мову та іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 3 років, для спеціаліста — не менше 5 років.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка