Пошук по сайту


16. ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка10/41
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

16. ЗАВІДУВАЧ СЕКЦІЇ


(В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Спрямовує роботу секції на забезпечення відповідного рівня торговельного обслуговування покупців. Забезпечує додержання правил продажу продовольчих і непродовольчих товарів, вимог з охорони праці, трудової дисципліни, санітарного стану приміщення та торгово-технологічного обладнання секції. Організує проведення ситуаційного аналізу стану торгівлі у секції, вивчення купівельного попиту населення. Готує проект заявки на постачання товарів. Організує приймання товарів за кількістю та якістю. Раціонально розміщує та викладає товари, формує запаси товарів в обсягах, необхідних для безперебійної торгівлі. Контролює додержання графіків виходу працівників секції на роботу. Інструктує працівників секції з питань асортименту та якості, організації продажу товарів. Контролює додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, хід оперативного торговельного процесу, стан та раціональне використання торгово-технологічного устаткування, обладнання та інвентарю. Бере участь у розгляді скарг покупців та прийнятті відповідних рішень. У разі необхідності обслуговує покупців, бере участь в інвентаризації товарів та обладнання. Забезпечує облік і зберігання товарно-матеріальних цінностей у секції. Складає товарні звіти. Здійснює контроль за додержанням працівниками підприємства вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду; за своєчасним проходженням установленого медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок маркування товарів штриховими кодами; методи формування товарного асортименту; специфіку конкуренції; організацію товаропостачання; методи вивчення купівельного попиту; правила приймання товарів; вимоги стандартів та технічних умов; правила та методи визначення якості товарів; способи зберігання та терміни реалізації товарів; порядок обліку товарів, проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила складання товарних звітів; основи маркетингу і менеджменту, принципи оформлення внутрішньовіконних та внутрішньомагазинних вітрин; способи демонстрації товарів; основні принципи організації та засоби реклами; основи трудового законодавства; нормативно-технічну документацію щодо порядку проведення та документального оформлення сертифікації товарів та послуг у торгівлі; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 1 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

17. КЕРУЮЧИЙ АГЕНТСТВОМ ТОРГОВЕЛЬНИМ


Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво торговельним агентством відповідно до чинного законодавства України про підприємництво. Діє від імені агентства, представляє його інтереси, розпоряджається майном, укладає угоди, в тому числі трудові договори, в межах наданих йому повноважень. Координує і спрямовує роботу працівників, організує ефективну взаємодію структурних підрозділів агентства, які вивчають товарну кон’юнктуру, визначають потенційних споживачів і конкурентів, розміри ринку, рівні цін, канали збуту, проводять необхідні рекламні заходи, організують укладання угод. Аналізує та оцінює проблеми та тенденції розвитку соціально-економічних процесів господарського комплексу України в цілому, а також окремих галузей та регіонів, на які поширюється діяльність агентства. Організує розроблення пропозицій щодо коректив стратегії і тактики діяльності та створення позитивного іміджу агентства. Здійснює моделювання ринкових операцій і ситуацій, поведінки споживачів, сегментування ринків, виконує інші операції з метою входження і закріплення на ринках збуту. Організує маркетингові ринкові дослідження та розроблення маркетингових планів. Забезпечує необхідні організаційні, матеріально-технічні, економічні та правові умови розвитку і функціонування агентства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію. Контролює додержання працівниками агентства правил і норм охорони праці, виробничої санітарії.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; кон’юнктуру вітчизняного і світових ринків; основи стратегічного маркетингу, менеджменту; порядок укладання та оформлення угод; психологію та етику ділового спілкування; теорію і практику ведення переговорів; основи інформатики, сучасну комп’ютерну техніку і системи зв’язку; основи трудового законодавства; бухгалтерський облік та статистичну звітність; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг торгівлі; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці; основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка