Пошук по сайту


18. КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка11/41
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

18. КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ


Завдання та обов’язки. Керує діяльністю працівників магазину, спрямованою на забезпечення процесу обслуговування покупців. Готує заявки на поставку товарів, контролює ритмічність надходження товарів та їх відповідність поданим заявкам. Перевіряє наявність супровідних документів, сертифікатів відповідності, посвідчень про якість та відповідність товарів чинним стандартам та вимогам. Контролює додержання працівниками магазину вимог щодо збереження товарів та належного рівня обслуговування, правил і культури торгівлі, порядку розрахунків з покупцями, оформлення цінників на товари з урахуванням реквізитів. Вживає заходів щодо прискорення обороту товарів, усунення товарних втрат. Контролює своєчасне відвантаження тари. Організує вивчення попиту на види товарів та послуг, які задовольняють потреби споживачів. Впроваджує прогресивні форми торгівлі та методи продажу товарів. Забезпечує умови для одержання покупцем інформації про наявність товарів, їх ціну, якість та споживчі властивості. Оперативно розглядає скарги покупців і вживає заходів щодо усунення порушень та недоліків у роботі працівників магазину. Раціонально використовує торговельні площі та забезпечує торговельним і технологічним обладнанням відповідно до рекомендованих норм та вимог щодо охорони праці, захисту навколишнього середовища, протипожежного захисту, санітарних правил. Забезпечує працівників магазину форменим та спеціальним одягом, що відповідає санітарним та естетичним вимогам. Контролює виконання працівниками правил експлуатації устаткування, обладнання, ваговимірювальних приладів. Організує атестацію та раціоналізацію робочих місць. Забезпечує розміщення працівників з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних особливостей. Створює сприятливі умови для виявлення творчої ініціативи працівників, досягнення високих результатів роботи та підвищення продуктивності праці. Організує підвищення кваліфікації персоналу. Контролює санітарно-технічний стан торговельних та складських приміщень відповідно до вимог санітарних норм і правил, впорядкованість і чистоту прилеглої території. Створює умови для забезпечення зберігання товарно-матеріальних цінностей, грошей у касах, торгово-технологічного устаткування та обладнання. Приймає пропозиції та розробляє заходи щодо поліпшення комерційної та фінансово-господарської діяльності, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, бере участь у розробленні заходів щодо економічного та соціального розвитку колективу, укладанні колективного договору. Виконує зобов’язання та забезпечує додержання умов колективного договору. Організує належний відпочинок працівників під час перерв у роботі. Оцінює ефективність трудової діяльності працівників та вирішує питання щодо матеріального та морального їх заохочення. Веде обліково-звітну, статистичну та іншу встановлену документацію, контролює складання звітності та своєчасне її подання працівниками магазину. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; основи економіки, менеджменту, маркетингу; номенклатуру, асортимент товарів, що продаються в магазині, їх властивості та призначення, порядок маркування товарів штриховими кодами; стандарти та технічні вимоги до якості товарів; порядок інформування покупців про роздрібні ціни на товари та інші їх реквізити; правила складування та зберігання товарів; вітчизняну та зарубіжну практику з організації та технології торгівлі; види торгово-технологічного устаткування та обладнання, їх будову та правила експлуатації; завдання та обов’язки працівників магазину, їх права; основи психології та етики в торгівлі, організацію нормування та оплати праці; трудове законодавство; порядок організації та ведення обліково-звітної та іншої встановленої для торгівлі документації; правила проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; правила роботи магазину та внутрішнього трудового розпорядку; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації та оплати праці, основи психології та етики в торгівлі; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра — не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 1,5 року, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 2 років.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка