Пошук по сайту


19. КЕРУЮЧИЙ (МЕНЕДЖЕР) ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРЧУВАННЯ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка12/41
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

19. КЕРУЮЧИЙ (МЕНЕДЖЕР) ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРЧУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Керує виробничою, комерційною, фінансово-економічною та соціальною діяльністю підприємства харчування. Координує роботу, організує ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць підприємства, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння продукції та страв і високого рівня торговельного обслуговування та відпочинку споживачів. Забезпечує своєчасне постачання продовольчої сировини, напівфабрикатів, покупних товарів. Організує роботу маркетингових служб та структурних підрозділів щодо поточного та перспективного планування діяльності підприємства, його господарських відносин з іншими підприємствами та організаціями. Організує забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами, сировиною, напівфабрикатами та продуктами харчування, їх одержання, складування, збереження, контроль якості. Забезпечує високий рівень організації та ефективності виробництва, правової та претензійної роботи, впровадження нової техніки і технології, вилучення ручної та малопродуктивної праці. Формує штат працівників, чітко розподіляє їх функції, обов’язки і відповідальність, керує персоналом, створює умови для підвищення його кваліфікаційного рівня. Організує оцінювання роботи працівників, оплату їх праці та винагороди за кінцеві результати. Створює нормальні умови праці відповідно до трудового законодавства. Вживає заходів щодо підвищення продуктивності праці, забезпечення зайнятості працівників. Приймає компромісні рішення у разі виникнення конфліктних ситуацій у колективі підприємства або під час обслуговування споживачів. Організує виконання умов контракту (договору, угоди). Створює на виробництві базу даних з професійної гігієни та гігієни харчування. Організує проведення інструктажу працівників з безпеки громадського харчування та перевірку знань з цих питань. Вивчає і застосовує науково-методичні розробки з питань раціонального харчування. Забезпечує ефективність результатів роботи підприємства, додержання санітарних вимог до технологічних процесів, правил обслуговування споживачів, відповідного санітарно-технічного стану підприємства, трудової і виробничої дисципліни. Здійснює контроль за виконанням працівниками правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств харчування; мікроекономіку, передовий вітчизняний і світовий досвід організації харчування; теорію і практику менеджменту, маркетингу, підприємницької діяльності; методи вивчення, аналізу та оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності продукції; методи прогнозування, технологію виготовляння страв і організацію обслуговування споживачів; вимоги до організації дієтичного харчування; принципи раціональної організації праці персоналу; методи рекламування продукції; призначення і види торговельного і технологічного устаткування та обладнання, умови його ефективного використання; порядок калькуляції цін на готову продукцію; методи прогнозування впливу попиту на ціни і навпаки цін на пропозицію та попит продукції громадського харчування; систему стандартизації і сертифікації продукції; методи і способи управління персоналом; принципи формування колективу, форми найму на роботу; порядок добору і розміщення кадрів; системи і форми оплати праці; способи і методи підвищення кваліфікації працівників; умови і способи укладання угод купівлі-продажу; соціологію організації і психологічні аспекти діяльності трудових колективів; правила службового етикету; трудове законодавство, бухгалтерський облік; діловодство; основи психології та етики в торгівлі; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; правила конкурентних взаємовідносин; форми та методи організації і оплати праці, критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері організації харчування: для магістра — не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 1,5 року, для бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 2 років.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка