Пошук по сайту


21. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЦТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка14/41
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

21. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЦТВА


(В ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)

Завдання та обов’язки. Керує виробничою діяльністю підприємства харчування. Спрямовує діяльність колективу на забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у потрібному асортименті. Систематично здійснює діяльність з удосконалення організації та індустріалізації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції на основі раціональної організації праці, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання зі складів, контролює терміни, асортимент, кількість та якість їх надходження та реалізації. Забезпечує максимально можливу відповідність асортименту та якості продукції попиту споживачів. Забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. Контролює додержання норм закладання сировини у продукцію власного виробництва та технології виготовляння їжі. Складає графіки виходу на роботу працівників виробництва відповідно до вимог раціональної організації виробничого процесу. Здійснює перевірку якості приготовленої їжі. Веде облік виробничої діяльності на підприємстві харчування, організує своєчасне складання та подання відповідним інстанціям звітів з виробництва. Контролює правильну та безпечну експлуатацію обладнання. Проводить інструктаж щодо технології виготовляння їжі та з інших виробничих питань. Вживає необхідних заходів щодо підвищення продуктивності праці. Контролює додержання працівниками підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни; своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; технологію приготування їжі; асортимент і вимоги до якості страв та кулінарних виробів; основи організації раціонального дієтичного харчування; правила користування збірками рецептур страв; порядок складання меню; норми закладання сировини і продуктів та виходу готової продукції; порядок калькулювання цін на готову продукцію; режими та терміни зберігання продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; вимоги до обладнання, інвентарю, посуду; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; основи менеджменту, маркетингу, економічного аналізу підприємницької діяльності; основи трудового законодавства; форми та методи організації та оплати праці, принципи її нормування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра — не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.

22. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ АСОРТИМЕНТУ ТА ЯКОСТІ ТОВАРІВ


(У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділу. Проводить політику управління товарним ринком. Аналізує підсумки реалізації товарів, стан та динаміку попиту. Разом з іншими комерційними службами підприємства розробляє довго-, середньо- та короткострокові прогнози попиту згідно із заданим товарним асортиментом. Контролює стан товарних запасів, розробляє заходи, спрямовані на поліпшення збалансованості попиту та пропозиції за обсягом, товарною структурою та якістю. Здійснює методичне керівництво та систематичний контроль за прийманням товарів за якістю, додержанням правил зберігання та транспортування товарів. Розробляє пропозиції щодо проектів договорів та умов постачання заданого товарного асортименту. Керує роботою з подання претензій постачальникам за товари, які не відповідають вимогам стандартів, технічних умов, сертифікатів якості. Здійснює, у разі потреби, роботу з уцінення товарів. Аналізує пропозиції працівників підприємства та споживачів щодо поліпшення якості товарів, дизайну, розширення та оновлення асортименту. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань асортименту та якості товарів, науково-методичних, технічних та художньо-технологічних рад промислових підприємств, будинків моделей виставок, ярмарків зразків споживчих товарів. Бере участь у затвердженні нових зразків, розгляді питань щодо їх виробництва та внесення змін або доповнень до відповідних стандартів та технічних умов. Організує конференції споживачів, демонстрації-перегляди товарів за участю підприємств промисловості та торгівлі. Складає звіти за результатами перевірки асортименту та якості товарів, її реалізації. Контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщення відділу, додержання вимог правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем у торговому процесі підприємства; порядок проведення оптово-промислових виставок, ярмарків, біржових торгів; методи вивчення попиту на товари; кон’юнктуру товарного ринку; нормативні документи із стандартизації товарів та технічні вимоги, основні властивості та якісні характеристики товарів; технологію виробництва; характеристики підприємств постачальників та виробників, асортимент їх; порядок укладення угод; порядок ведення правової претензійної роботи; методи визначення якості товарів; порядок проведення інвентаризації та списання товарно-матеріальних цінностей; організацію обліку та звітності; основи менеджменту персоналом; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; правила конкурентних взаємостосунків; форми та методи організації та оплати праці; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Торгівля”, “Економіка і підприємництво”. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра та спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра — не менше 3 років.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка