Пошук по сайту


1. ІНОКОРЕСПОНДЕНТ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка17/41
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

1. ІНОКОРЕСПОНДЕНТ


(З ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

Завдання та обов’язки. Готує рекламні матеріали з експорту та імпорту, каталоги, проспекти, листи-представлення. Збирає та аналізує інформацію про продаж товарів і відгуки на товари від кінцевих споживачів. Бере участь у складанні списків потенційних покупців. Збирає та систематизує інформацію про потенційних вітчизняних та зарубіжних продавців товарів за інформацією спеціальних довідників, фірмових каталогів, рекламних видань, річних звітів, матеріалів спеціалізованих інформаційних компаній та організацій. Бере участь у підготовці оферт та розсилає їх контрагентам з урахуванням зазначеного в оферті строку дії. Веде переписку з експортних та імпортних контрактів, готує та розсилає запити, збирає та накопичує інформацію про міжнародні ярмарки-виставки показу та продажу товарів. Перекладає тексти оферт та контрактів, телексів та листів комерційного характеру, технічної та юридичної документації, пов’язаної із зовнішньоторговельною діяльністю.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку та зовнішньоекономічну діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; національне законодавство та законодавство зарубіжних країн з питань митного регулювання процесу товаропросування; методи аналізу та оцінки кон’юнктури вітчизняного і світових ринків; порядок укладання та оформлення комерційних угод та їх правове забезпечення; методи аналізу та оцінювання попиту покупців та конкурентоспроможності товарів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі, організацію рекламних заходів; психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів; основи стратегічного маркетингу; основи інформатики, комп’ютерної техніки і використання систем зв’язку; 1-2 іноземні мови міжнародного спілкування; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Інокореспондент I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією інокореспондента II категорії не менше 2 років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Інокореспондент II категорії: повна вища освіта (спеціаліст)

за напрямом підготовки “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); стаж роботи за професією інокореспондента не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Інокореспондент: повна вища освіта (спеціаліст) за напрямом підготовки “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"); без вимог до стажу роботи.

2. ФАХІВЕЦЬ-АНАЛІТИК З ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ


Завдання та обов’язки. Проводить комплексне дослідження внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Вивчає та аналізує становище підприємства або товару на ринку. Комплексно аналізує потреби споживачів та їх поведінку на окремих сегментах ринку, оцінює вплив соціальних та демографічних факторів на стан ринку. Оцінює конкурентоспроможність товарів та послуг і розробляє пропозиції щодо підвищення її рівня та оптимізації товарного асортименту. Вносить пропозиції та корективи в асортиментний перелік товарів та послуг з урахуванням особливостей різних сегментів ринку. Визначає споживчі, технічні, експлуатаційні, екологічні, естетичні та інші параметри якості товарів та їх відповідність нормативно-технічній документації, договорам, чинному законодавству та іншим вимогам. Обирає методи моделювання розвитку ринкових ситуацій з конкретних проблем. Аналізує та обгрунтовує цінову політику підприємства, розробляє рекомендації з рекламної політики, організації торговельних агентств, сприяння продажу товарів. Дає оцінку за результатами проведення або участі підприємства в ярмарках. Готує періодичні аналітичні огляди про товарні ринки та позицію підприємства на них. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози щодо товарної політики підприємства. Організує та планує діяльність з отримання інформації про стан і перспективи розвитку попиту та пропозиції.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних технологій при дослідженнях товарного ринку; порядок проведення оптово-промислових ярмарків; кон’юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування; джерела інформації про торговельну кон’юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення; методи прогнозування попиту на окремі групи товарів; принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів; тенденції розвитку моди; чинні стандарти та технічні умови на товари споживчого призначення; асортимент товарів, методи визначення їх якості; основи сучасного маркетингу; методи економічного та статистичного аналізу; методи прогнозування економічних та соціальних процесів; основи міжнародної статистики, державну статистичну звітність; систему показників внутрішньо- та зовнішньоторговельного обороту; основні принципи ціноутворення, які застосовуються у міжнародній торгівлі; державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності; товарознавство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку:

повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра або спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця-аналітика I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії “провідний фахівець-аналітик”.

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку I категорії:

повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — стаж роботи за професією фахівця-аналітика II категорії не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії.

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку II категорії:

повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; для магістра — без вимог до стажу роботи, для спеціаліста — стаж роботи за професією фахівця-аналітика не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії.

Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Менеджмент"; без вимог до стажу роботи.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка