Пошук по сайту


4. ГОЛОВНИЙ ТОВАРОЗНАВЕЦЬ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка3/41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

4. ГОЛОВНИЙ ТОВАРОЗНАВЕЦЬ


(У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Аналізує стан і тенденції зміни попиту населення на споживчі товари. Розробляє короткострокові та довгострокові прогнози попиту населення на споживчі товари. Вивчає перспективи розвитку виробництва споживчих товарів відповідного асортименту. Забезпечує максимальну збалансованість товарообороту та товарних ресурсів підприємства як за обсягом, так і за товарною структурою. Розробляє заходи щодо прискорення обігу товарів та запобігання товарним втратам, контролює стан товарних запасів. Керує закупівлею товарів, вживає заходів щодо розширення асортименту та поліпшення якості товарів. Бере участь у ярмарках з оптового продажу товарів, в укладанні договорів на поставляння товарів. Здійснює комерційний зв’язок з постачальниками товарів, в тому числі з іноземними фірмами. Формулює умови договірних зобов’язань щодо кількості та якості товарів, термінів їх поставляння та контролює їх виконання. Оформляє та подає до відповідних інстанцій претензії до постачальників у разі порушення ними договірних зобов’язань. Під час погодження нормативно-технічної документації впливає на технічний рівень та якість товарів. Бере участь у роботі арбітражних судів з питань якості товарів. Контролює організацію транспортування та зберігання товарів, стан тари та пакувальних матеріалів. Організує виставки-продажі товарів. Бере участь у розробленні заходів щодо підвищення рівня організації торговельного процесу, впровадження прогресивної технології торгівлі товарами різних асортиментних груп, поліпшення рекламування товарів. Організує облік комерційної діяльності із застосуванням комп’ютерної та обчислювальної техніки. Розробляє пропозиції для виробників товарів та постачальників щодо розширення їх асортименту і покращання якості товарів. Організує регіональні ярмарки за участю виробників, підприємств роздрібної та оптової торгівлі. Керує роботою товарознавців нижчої кваліфікації.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; порядок здійснення експортно-імпортних операцій із закупівлі, постачання, зберігання, транспортування та реалізації продовольчих та непродовольчих товарів; порядок складання заявок та укладання договорів з постачальниками на реалізацію споживчих товарів та контроль за їх виконанням; порядок обміну товарів; умови постачання товарів та правила їх приймання, зберігання та реалізації; товарні класифікації України та зарубіжних країн; принципи сертифікації систем контролю якості товарів на підприємствах торгівлі; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; методи визначення якості товарів; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я споживачів; стандарти та технічні умови щодо якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають встановленим нормам; порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів; сучасні теорії та методи менеджменту, маркетингу, логістики та основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників на посадах нижчого рівня; основні положення і порядок перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників; порядок проведення атестації працівників; основи трудового законодавства; основи етики та психології в торгівлі; сучасні комп’ютерні технології для обліку надходження і реалізації товарів; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі не менше 5 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка