Пошук по сайту


21. ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка41/41
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

21. ПРОДАВЕЦЬ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


(НА РИНКУ)

2-й розряд

Завдання та обов’язки. Одержує дозвіл від адміністрації ринку на право здійснення торгівлі на території ринку: сплачує ринковий збір або укладає з дирекцією договір на оренду місця, приміщень або інших пунктів торгівлі. Отримує документ (довідку або інше свідоцтво) ветеринарно-санітарної лабораторії про якість продукції. Розкладає товар, призначений до продажу, забезпечує наявність цінників. Установлює та налагоджує ваговимірювальні приклади. Відпускає товар повною мірою та вагою за готівку. Надає покупцю повну інформацію про виробника, основні споживчі властивості товару, забезпечує належний рівень обслуговування. Виконує вимоги дирекції ринку з додержання правил торгівлі на ринку, правил використання ваговимірювальних приладів, ветеринарно-санітарних правил на ринку.

Повинен знати: асортимент, класифікацію, харчову цінність товарів, терміни зберігання товарів певної групи; правила торгівлі на ринках; правила продажу продовольчих товарів; порядок заняття торговельною діяльністю; правила торговельного обслуговування населення; правила експлуатації ваговимірювальних приладів та терміни проведення перевірок; правила обміну (повернення) недоброякісних товарів та умови їх вилучення з продажу; зміст та порядок оформлення товарно-супровідних документів; ветеринарно-санітарні правила для ринку; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

22. РУБАЧ М’ЯСА НА РИНКУ


3-й розряд

Завдання та обов’язки. Перевіряє наявність тавра на туші, відповідного документа м’ясоконтрольної станції та результати аналізу в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. Розділяє туші згідно з діючими схемами розрубу. Допомагає викладати м’ясо на прилавку та розвішувати окремі частини туші на крюки відповідного торгово-технологічного обладнання. Утримує розрубну колоду та інструмент відповідно до вимог ветеринарно-санітарних правил, протягом усього дня здійснює поточне прибирання робочого місця.

Повинен знати: схему розрубу туш різних тварин та правила їх розбирання; вимоги санітарно-ветеринарних правил прийому м’яса для розрубування; вимоги до якості м’ясних товарів та правила таврування туш; призначення, правила використання технологічного обладнання та виробничого інвентарю, способи загострення, правлення інструментів та порядок їх зберігання; правила торгівлі на ринках; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Індивідуальне або курсове навчання на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

23. ШЕФ-КУХАР

Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю підрозділу із забезпечення ритмічного випуску якісної продукції власного виробництва у належному асортименті. Розробляє рецептури нових страв. Організує вивчення попиту споживачів з метою забезпечення різноманітного асортименту страв, кулінарних виробів. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати, сировину, забезпечує своєчасне їх отримання зі складу, контролює терміни, асортимент, кількість і якість їх надходження і реалізації. Здійснює постійний контроль за технологією виготовляння їжі, нормами закладання сировини та додержанням санітарних правил. Проводить у складі бракеражної комісії бракераж готової продукції. Забезпечує раціональну організацію технологічного процесу, підбирає і розміщує кухарів та інших робітників виробництва, складає графіки виходу їх на роботу. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування, виробничого інвентарю, ваговимірювальних приладів. Організує облік та контролює складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність. Контролює додержання працівниками правил охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Проводить інструктаж з технології виготовляння їжі, роботу з підвищення кваліфікації працівників.

Повинен знати: нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; правові засади забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоров’я населення; категорії і види стандартів, нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; асортимент, рецептури, технологію виготовлення усіх видів страв, кулінарних та кондитерських виробів, напоїв, вимоги до їх якості; порядок складання різних меню; норми закладки сировини та виходу готової продукції; порядок оформлення калькуляційних карток; методи лабораторного аналізу і контролю якості продукції; правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі; наукові основи розпорядництва, регулювання і координації діяльності працівників нижчої кваліфікації; основи організації та нормування праці; системи і методи оцінки праці робітників; основи менеджменту, економіки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта (бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"); для бакалавра або молодшого спеціаліста — стаж роботи в закладах харчування не менше 3 років або курсове підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією кухаря 5 розряду не менше 5 років.

ПЕРЕЛІК

назв професій працівників, передбачених цим випуском,

із зазначенням їх назв за випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р.

-------------------------------------------------------------------

| N |Назви професій за цим|Діапазон| Назви професій за |Діапазон|

|п/п| випуском |розрядів| випусками 00 та 55 |розрядів|

| | | |ЕТКС видання 1986 р. | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 1 |Бармен | 4 - 5 |Бармен | 4 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 2 |Буфетник | 3 - 5 |Буфетчик | 3 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 3 |Виробник харчових | 2 - 5 |Изготовитель пищевых | 1 - 5 |

| |напівфабрикатів | |полуфабрикатов | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 4 |Готувач молочних | 3 |Приготовитель | 3 |

| |коктейлів | |молочних коктейлей | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 5 |Готувач напоїв | 3 - 4 |Приготовитель | 3 - 4 |

| | | |напитков | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 6 |Декоратор вітрин | 4 - 5 |Декоратор витрин | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 7 |Електромеханік | 3 - 6 |Электромеханик по | 3 - 6 |

| |торговельного та | |торговому и | |

| |холодильного | |холодильному | |

| |обладнання | |оборудованию | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 8 |Калькулятор | 3 |Калькулятор | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 9 |Касир торговельного | 2 - 3 |Кассир торгового зала|III - I |

| |залу | | |катег. |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|10 |Контролер-касир | 2 - 4 |Контролер-кассир |III - I |

| | | | |катег. |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|11 |Кіоскер | 2 |Киоскер | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|12 |Комплектувальник | 2 |Комплектовщик товаров| - |

| |товарів | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|13 |Кондитер | 3 - 5 |Кондитер | 1 - 6 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|14 |Контролер ринку | 2 |Контролер рынка | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|15 |Кухар | 3 - 6 |Повар | 2 - 6 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|16 |Кухар дитячого | 5 |Повар детского | - |

| |харчування | |питання | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|17 |Кухонний робітник | 2 |Кухонный рабочий | 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|18 |Мийник посуду | 1 - 2 |Мойщик посуды | 1 - 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|19 |Офіціант | 3 - 5 |Официант | 3 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|20 |Пекар | 3 |Пекарь | 2 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|21 |Приймальник замовлень| 2 |Приемщик заказов | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|22 |Приймальник | 3 |Приемщик | - |

| |сільськогосподарських| |сельскохозяйственных | |

| |продуктів та сировини| |продуктов и сырья | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|23 |Приймальник товарів | 3 |Приемщик товаров | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|24 |Продавець з лотка | 2 |Нова професія | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|25 |Продавець | 3 - 5 |Продавец |III - I |

| |непродовольчих | |непродовольственных |катег. |

| |товарів | |товаров | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|26 |Продавець | 2 |Нова професія | |

| |непродовольчих | | | |

| |товарів (на ринку) | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|27 |Продавець | 3 - 5 |Продавец | III - |

| |продовольчих товарів | |продовольственных | I. |

| | | |товаров |катег. |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|28 |Продавець | 2 |Нова професія | - |

| |продовольчих товарів | | | |

| |(на ринку) | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|29 |Рубач м'яса на ринку | 3 |Разрубщик мяса на | - |

| | | |рынке | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|30 |Шеф-кухар | - |Шеф-повар | - |

-------------------------------------------------------------------

ПЕРЕЛІК

назв професій працівників, передбачених випусками 00 та 55 ЕТКС видання 1986 р., із зазначенням їх назв за цим випуском

-------------------------------------------------------------------

| N | Назви професій за |Діапазон|Назви професій за цим|Діапазон|

|п/п| випусками 00 та 55 |розрядів| випуском |розрядів|

| |ЕТКС видання 1986 р. | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 1 |Бармен | 4 - 5 |Бармен | 4 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 2 |Буфетчик | 3 - 5 |Буфетник | 3 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 3 |Изготовитель пищевых | 1 - 5 |Виробник харчових | 2 - 5 |

| |полуфабрикатов | |напівфабрикатів | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 4 |Приготовитель | 3 |Готувач молочних | 3 |

| |молочных коктейлей | |коктейлів | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 5 |Приготовитель | 3 - 4 |Готувач напоїв | 3 - 4 |

| |напитков | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 6 |Декоратор витрин | - |Декоратор вітрин | 4 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 7 |Калькулятор | - |Калькулятор | 3 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 8 |Кассир торгового зала|III - I |Касир торговельного | 2 - 3 |

| | |катег. |залу | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

| 9 |Контролер-кассир |III - I |Контролер-касир | 2 - 4 |

| | |катег. | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|10 |Киоскер | - |Кіоскер | 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|11 |Комплектовщик товаров| - |Комплектувальник | 2 |

| | | |товарів | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|12 |Кондитер | 1 - 6 |Кондитер | 3 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|13 |Контролер рынка | - |Контролер ринку | 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|14 |Повар | 2 - 6 |Кухар | 3 - 6 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|15 |Повар детского | - |Кухар дитячого | 5 |

| |питання | |харчування | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|16 |Кухонный рабочий | 2 |Кухонний робітник | 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|17 |Мойщик посуды | 1 - 2 |Мийник посуду | 1 - 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|18 |Офицнант | 3 - 5 |Офіціант | 3 - 5 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|19 |Пекарь | 2 - 5 |Пекар | 3 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|20 |Приемщик заказов | - |Приймальник замовлень| 2 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|21 |Приемщик | - |Приймальник | 3 |

| |сельскохозяйственных | |сільськогосподарських| |

| |продуктов и сырья | |продуктів і сировини | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|22 |Приемщик товаров | - |Приймальник товарів | 3 |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|23 |Продавец |III - I |Продавець | 3 - 5 |

| |непродовольственных |катег. |непродовольчих | |

| |товаров | |товарів | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|24 |Продавец |III - I |Продавець | 3 - 5 |

| |продовольственных |катег. |продовольчих товарів | |

| |товаров | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|25 |Разрубщик мяса на | - |Рубач м'яса на ринку | 3 |

| |рынке | | | |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|26 |Шеф-повар | - |Шеф-кухар | - |

|---+---------------------+--------+---------------------+--------|

|27 |Электромеханик по | 3 - 6 |Електромеханік | 3 - 6 |

| |торговому и | |торговельного та | |

| |холодильному | |холодильного | |

| |оборудованию | |обладнання | |

-------------------------------------------------------------------

1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка