Пошук по сайту


6. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка5/41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

6. ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК)


МАЛОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ФІРМИ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю малої торговельної фірми та її структурних підрозділів. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Організує комерційну господарську, фінансову, інші види діяльності торговельної фірми. Забезпечує раціональне використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів фірми. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку фірми, контролює їх виконання. Забезпечує збереження майнової та грошової власності фірми. Аналізує результати фінансово-господарської діяльності фірми, контролює виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення її діяльності. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану фірми.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; системи оплати праці; правила торговельного обслуговування населення; основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств; основи етики та психології в торгівлі; трудове законодавство; форми та методи організації та оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; бухгалтерський облік та звітність; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи в сфері торгівлі: для магістра — не менше 1 року, спеціаліста, бакалавра — не менше 1,5 року, молодшого спеціаліста — не менше 2 років.

7. ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК)


ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства торгівлі, забезпечує ефективну взаємодію всіх підрозділів, пов’язаних з одержанням, збутом та реалізацією товарів, обслуговуванням покупців, наданням допоміжних послуг. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Організує вивчення та прогнозування кон’юнктури ринку на основі результатів маркетингових досліджень. Забезпечує наявність у продажу достатнього асортименту товарів. Спрямовує діяльність підприємства на використання сучасних методів планування, управління, ринкових принципів у відносинах з партнерами. Визначає напрями формування цінової, фінансової, страхової, зовнішньоекономічної політики підприємства торгівлі. Організує розроблення комплексного плану розвитку підприємства на основі даних аналізу господарської діяльності. Контролює виконання угод, забезпечує своєчасність бюджетних платежів. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану підприємства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; правила торговельного обслуговування населення; правила конкурентних взаємовідносин; основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств; принципи формування асортименту і контролю якості товарів; основи етики та психології в торгівлі; трудове законодавство; форми і методи організації та оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; принципи обліку та порядок організації бухгалтерської звітності; основи діловодства; правила використання засобів зв’язку, комп’ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: магістра — не менше 2 років, спеціаліста, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка