Пошук по сайту


8. ДИРЕКТОР-РОЗПОРЯДНИК - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка6/41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

8. ДИРЕКТОР-РОЗПОРЯДНИК


(У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує організацію технологічно-оперативних процесів на підприємстві торгівлі. Контролює своєчасне оформлення та переоформлення торговельних залів та експозицій товарів, правильність застосування цін, наявність відповідно оформлених цінників. Забезпечує умови для збереження товарно-матеріальних цінностей. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Контролює повноту надаваної споживачам інформації про характеристики наявних у продажу товарів, консультує споживачів з питань наявності та розташування товарів у залах, контролює правильність надання споживачам додаткових послуг. Забезпечує своєчасне поповнення запасів товарів. Контролює правильне використання та експлуатацію торгово-технологічного обладнання. Наглядає за торговим процесом, розглядає претензії покупців щодо незадовільного обслуговування, приймає відповідні рішення. Вживає заходів щодо створення для споживачів комфортних умов, запобігання конфліктним ситуаціям. Вивчає попит і оцінює потреби і запити споживачів, готує пропозиції для керівництва підприємства щодо конкурентоспроможних видів і асортименту товарів з бажаними споживчими характеристиками. Бере участь у проведенні організаційно-технічних заходів щодо підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечує додержання працівниками правил і норм з охорони праці, належний санітарно-технічний стан підприємства. Інформує керівництво про наявність у торговельних залах недоліків, бере участь в їх усуненні, в оцінці праці персоналу підприємства, підготовці і поданні пропозицій щодо заохочення працівників, які відзначилися у роботі. Проводить навчання і консультує працівників торговельних залів з питань організації торговельного обслуговування покупців. Бере участь у роботі кваліфікаційних атестаційних комісій.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; організаційну структуру управління підприємством, права та обов’язки працівників; режим роботи і правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і методи організації торгово-оперативного процесу; види, асортимент, товарознавчу характеристику товарів; правила продажу продовольчих і непродовольчих товарів; правила експлуатації торгово-технологічного обладнання; принципи оформлення торговельного залу і вітрин, розміщення і викладки товарів; методи вивчення попиту покупців, рекламування і реалізації товарів; торговий менеджмент; основи трудового законодавства; основи економіки праці; основні принципи раціонального планування та організації робочих місць; системи і методи оцінки організації та оплати праці; соціально-психологічні особливості управління персоналом; основи етики та психології в торгівлі; порядок ведення облікової та звітної документації; основи діловодства; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра — не менше 3 років.

9. ДИРЕКТОР ТЕХНІЧНИЙ


(У ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Забезпечує підприємство торгово-технологічним обладнанням, електронними контрольно-касовими апаратами, обчислювальною та комп’ютерною технікою. Організує виконання експлуатаційних та ремонтних робіт. Перевіряє правильність визначення в заявках підрозділів підприємства потреби в устаткуванні та обладнанні. Укладає угоди та затверджує графіки постачання обладнання, готує проекти угод з постачальниками на виготовляння нестандартного обладнання, документацію для погодження з проектними організаціями технічних умов на їх виробництво. Контролює своєчасне виконання виробниками встановлених графіків постачання, додержання якості та комплектності обладнання. Складає акти, веде листування та переговори щодо претензій у разі порушення постачальниками договірних умов, погоджує зміни строків постачання та можливої заміни окремих видів обладнання. Контролює приймання замовленої техніки, її складування, розконсервування та своєчасне передавання підрозділам підприємства. Виявляє факти відхилень від умов угод на постачання торгово-технологічного обладнання та складає відповідні акти. Аналізує ефективність використання торгово-технологічного обладнання та устаткування і подає пропозиції керівництву підприємства щодо підвищення її рівня. Організує участь маркетингових служб та підрозділів у поточному і перспективному плануванні забезпечення основним і допоміжним торгово-технологічним обладнанням. Контролює додержання працівниками підпорядкованих йому служб підприємства правил і норм охорони праці, протипожежного захисту. Забезпечує належний санітарно-технічний стан підприємства.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативні акти уряду, інші методичні матеріали щодо організації та функціонування підприємств торгівлі; постанови, розпорядження, накази керівництва, методичні та нормативні документи щодо матеріально-технічного забезпечення суб’єкта господарювання; перспективи технічного розвитку підприємства; типи, види та номенклатуру необхідного підприємству обладнання та устаткування, їх технічні характеристики та конструктивні особливості, принципи їх експлуатації; порядок обгрунтування потреби в торгово-технологічному обладнанні; принципи укладання угод на придбання торгово-технологічного обладнання на умовах договорів купівлі-продажу та лізингу; основи економіки, маркетингу та менеджменту; категорії та види стандартів щодо технічних та якісних характеристик торгово-технологічного обладнання та його обслуговування; основи трудового законодавства; форми та методи організації і оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр) за напрямом підготовки “Інженерна механіка” спеціальність “Обладнання переробних і харчових виробництв"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста, бакалавра — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка