Пошук по сайту


10. ДИРЕКТОР ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка7/41
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

10. ДИРЕКТОР ТОРГОВЕЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА


Завдання та обов’язки. Представляє в регіоні інтереси об’єднання (підприємства, фірми) з питань торговельної діяльності, діє від його імені. Організує роботу представництва. Розпоряджається майном та коштами на правах повного господарського відання. Організує роботу з укладання торговельних угод від імені об’єднання (підприємства, фірми) або виконує представницькі функції у разі посередництва в торговельній діяльності. Формує в регіоні або в країні перебування посередницьку мережу агентів, які вирішують питання щодо просування продукції, товарів чи послуг об’єднання (підприємства, фірми) на місцеві ринки, аналізує та контролює їх роботу. Розробляє маркетингові стратегії, обгрунтування асортиментної та цінової політики. Планує та вирішує правові, організаційні та фінансові аспекти забезпечення рекламних компаній. Визначає раціональні канали товаропросування. Сприяє налагодженню та розвитку форм співробітництва, встановленню контактів, проведенню відповідних переговорів, експертиз, укладанню контрактів. Веде переговори з державними установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності регіону (держави) перебування. Бере участь у роботі міжнародних торговельних представництв та їх органів з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва. Виконує в повному обсязі управлінські функції щодо організації діяльності представництва згідно із статутом об’єднання (підприємства, фірми) та чинним законодавством України.

Повинен знати: чинне законодавство України та країни перебування, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; цінову, податкову, фінансово-кредитну політику країни перебування; порядок проведення переговорів, експертиз, укладання контрактів; основи міжнародного торговельного права, мікро- та макроекономіки, міжнародного стратегічного маркетингу; методи комплексної діагностики фінансово-господарської діяльності об’єднання (підприємства, фірми); правила та порядок організації або участі у міжнародних виставках та ярмарках; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; особливості обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності в країні перебування; менеджмент персоналу; психологічні та етичні аспекти ведення переговорів; соціологію організації та психологічні аспекти діяльності колективу; основи трудового законодавства; історію, культуру, економіку України та країни перебування; державну мову країни перебування та офіційні мови міжнародних організацій торгівлі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

11. ЗАВІДУВАЧ ВИРОБНИЦТВА


(В ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю виробничого підрозділу ресторану, кафе, їдальні або іншого типу закладу харчування. Спрямовує діяльність колективу на ритмічний випуск продукції власного виробництва в необхідному асортименті та високої якості. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. Організує своєчасне постачання виробничого підрозділу закладу харчування продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання із складів, контролює їх асортимент, кількість та якість, терміни надходження та реалізації. На основі вивчення попиту споживачів забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. Здійснює постійний контроль за додержанням технології приготування страв, нормами використання сировини та напівфабрикатів. Забезпечує вхідний, оперативний та вихідний контроль якості продукції. Організує облік, складання і своєчасне надання звітності виробничої діяльності. Контролює правильну та безпечну експлуатацію технологічного устаткування. Забезпечує належну організацію праці робітників на робочих місцях. Складає графіки виходу на роботу працівників виробничого підрозділу. Веде облік робочого часу. Контролює виконання працівниками правил і норм охорони праці, проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; нормативні, методичні матеріали з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; технологію приготування їжі; асортимент та вимоги до якості страв та кулінарних виробів; технологію приготування дієтичних страв; правила користування збірниками рецептур, технологічними картами; порядок складання меню, обліку та видавання споживачам продуктів, страв та кулінарних виробів; норми витрат сировини на виготовлення продукції та порядок їх розрахунку; порядок розрахунку відпускних цін на продукцію та товари; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації продовольчої сировини, напівфабрикатів та готової продукції; принципи роботи технологічного устаткування, вимоги до інвентарю та посуду; менеджмент персоналу, форми та методи організації праці; системи нормування та оплати праці; вимоги до організації робочих місць: критерії оцінки ефективності трудової діяльності; основи економічної інформації та комп’ютерні технології; психологію та етику відносин в колективі; діловодство; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для магістра — не менше 1 року, для спеціаліста — не менше 2 років, для бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка