Пошук по сайту


12. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка8/41
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

12. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ


(В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ)

Завдання та обов’язки. Керує діяльністю відділу. Спрямовує роботу колективу на забезпечення високого рівня обслуговування покупців, організує ефективну взаємодію всіх працівників відділу, пов’язану з одержанням, реалізацією товарів, обслуговуванням, наданням супровідних послуг. Орієнтує персонал відділу на зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Бере участь у вивченні попиту та кон’юнктури ринку, підготовці проектів заявок та угод на закупівлю та постачання товарів. Організує приймання і реалізацію товарів. Забезпечує виконання вимог технології торгово-оперативних процесів, впровадження нових форм обслуговування споживачів. Вносить пропозиції щодо доцільності використання нових видів та типів торгово-технологічного обладнання. Забезпечує необхідною інформацією покупців щодо наявності в продажу товарів та їх споживчих характеристик, організує показ зразків товарів, що є у відділі. Бере участь у виставках-продажах, ярмарках. Здійснює підбір персоналу, розміщення працівників згідно з їх кваліфікацією та оперативно переміщує їх з урахуванням інтенсивності продажу товарів. Забезпечує створення сприятливого мікроклімату у колективі, належні і безпечні умови праці. Планує заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з виробничо-економічних питань, їх навчання з психологічних та етичних аспектів спілкування з покупцями. Вносить пропозиції щодо заохочення окремих працівників за сумлінну працю. Здійснює аналіз комерційної діяльності відділу, контролює виконання персоналом відділу поточних робочих завдань, додержання правил торгівлі та обслуговування покупців, наявність у продажу планового асортименту товарів. Контролює санітарно-технічний стан приміщень відділу, додержання працівниками відділу вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; методи вивчення, аналізу і оцінки попиту споживачів, конкурентоспроможності товарів; асортимент, характеристики товарів, показники якості різних видів товарів (продукції); призначення і види торгово-технологічного обладнання, умови його ефективного використання; порядок формування цін на товари; організацію обліку продажу товарів та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем в торговому процесі підприємства; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг в торгівлі; основи менеджменту персоналу; порядок підбору і розміщення працівників на робочих місцях; форми і методи організації, і оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.

13. ЗАВІДУВАЧ ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ


Завдання та обов’язки. Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування; правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції; види та типи технологічного обладнання; технологію приготування їжі; основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування; встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами; порядок організації бухгалтерського обліку та звітності; основи трудового законодавства, форми та методи організації та оплати праці; основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування; основи конфліктології; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Торгівля”, “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування"). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка