Пошук по сайту


14. ЗАВІДУВАЧ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля

Сторінка9/41
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

14. ЗАВІДУВАЧ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ


Завдання та обов’язки. Керує діяльністю підприємства роздрібної торгівлі. Спрямовує роботу підприємства на забезпечення високого рівня торговельного обслуговування покупців. Налагоджує ефективну взаємодію всіх підрозділів підприємства. Організує своєчасне постачання підприємства товарами в повному асортименті. Забезпечує високий рівень ефективності торговельного процесу, впровадження на підприємстві прогресивних форм торгівлі, вдосконалення технології оперативних процесів торгівлі, впровадження нового торгово-технологічного обладнання. Сприяє прискоренню обороту товарів та скороченню товарних втрат. Організує комерційну та іншу торговельно-господарську діяльність підприємства. Забезпечує прибутковість діяльності підприємства, контролює збереження товарно-матеріальних цінностей. Комплектує персонал підприємства кваліфікованими кадрами. Розміщує працівників підприємства за видами робіт з урахуванням раціонального розподілу праці, їх професійною кваліфікацією. Контролює додержання на підприємстві безпечних умов праці. Організує розроблення заходів щодо економічного та соціального розвитку підприємства, їх виконання. Систематично аналізує результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Планує організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності роботи підприємства, оптимізації товарних запасів, удосконалення форм торговельного обслуговування покупців. Контролює виконання правил і додержання норм охорони праці на підприємстві, санітарно-технічний стан підприємства, додержання працівниками вимог виробничої санітарії, особистої гігієни і зовнішнього вигляду, своєчасне проходження ними в установленому порядку медичного огляду.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості товарів та послуг у торгівлі; призначення та види торгово-технологічного обладнання; організацію бухгалтерського обліку та звітності; правила застосування штрих-кодів та сучасних комп’ютерних систем в торговому процесі підприємства; основи менеджменту персоналу; форми та методи організації та оплати праці; основи трудового законодавства; психологічні аспекти діяльності трудових колективів; норми службового етикету; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.

15. ЗАВІДУВАЧ РИНКУ


Завдання та обов’язки. Керує діяльністю ринку як підприємства торгівлі. Згідно з правилами торгівлі на ринках створює умови продавцям для ведення торгівлі та обслуговування покупців на належному рівні, відповідає за санітарний, технічний та протипожежний стан території ринку. Забезпечує регулярне проведення спеціальних санітарних заходів. Узгоджує свою роботу з установами санітарно-епідеміологічної служби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами щодо запобігання та недопущення порушень санітарних норм. Створює на ринку необхідні умови для діяльності правоохоронних і контролюючих органів. Вирішує питання щодо функціонального планування території ринку, розміщення торгових місць, приміщень та об’єктів торгівлі, оснащення їх торговельним і технологічним обладнанням та інвентарем. Організує спеціалізовані торговельні зони, ряди, майданчики для продажу окремих груп товарів. Вживає заходів до збільшення привозу на ринок продукції, залучення до торгівлі на ринку виробників та власників товарів. Сприяє організації на території ринку зустрічної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. Організує сезонні ярмарки продажу продовольчих товарів з широким залученням до їх проведення сільськогосподарських виробників, підприємств торгівлі і харчування всіх форм власності. Забезпечує повноту і правильність справляння ринкових зборів. Організує надання продавцям необхідних послуг. Затверджує калькуляцію на тарифну плату за ці послуги. Здійснює контроль за додержанням вимог правил паркування транспортних засобів. Організує добір персоналу, розміщення працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи. Забезпечує умови для прибуткової діяльності ринку. Координує роботу підрозділів та служб ринку. Забезпечує на території ринку додержання санітарних, протипожежних правил, контроль за додержанням порядку торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

Повинен знати: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; правила торгівлі на ринках; правові засади захисту прав споживачів; законодавчі акти щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя споживачів; правила сертифікації споживчих товарів; порядок вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, які не відповідають установленим вимогам щодо їх якості; принципи роботи та правила експлуатації ваговимірювальних приладів, строки та порядок їх перевірки; правила і норми охорони праці; ветеринарно-санітарні правила для ринків; правила протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”, “Торгівля”. Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки “Менеджмент"). Стаж роботи за спеціальністю в сфері торгівлі: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   41

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної...
Торгівля – це особлива діяльність людей пов’язана із здійсненням актів купівлі продажу, яка покликана на задоволення потреб населення...

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка