Пошук по сайту


Головне контрольно-ревізійне управління України

Головне контрольно-ревізійне управління України

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Головне контрольно-ревізійне управління України


Аудиторський звіт

за результатами державного фінансового аудиту

виконання бюджетів на території м. Севастополя

за 2008-2010 роки, І півріччя 2011 рокуКИЇВ 2011

У звіті представлено результати дослідження стану виконання та ефективності використання коштів місцевих бюджетів м. Севастополя.
Державний фінансовий аудит проведено на виконання п. 3.5 Плану контрольно-ревізійної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України на ІІ квартал 2011 року.
Контрольний захід здійснено відповідно до вимог ст. 113 Бюджетного кодексу України, Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 698.
Аудиторський звіт призначений для керівників та спеціалістів Севастопольської міської державної адміністрації (далі – СМДА), Севастопольської міської ради, Міністерства фінансів України, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів м. Севастополя.

ЗМІСТ


Вступ


4

РОЗДІЛ І.

Організація проведення державного фінансового аудиту


5

РОЗДІЛ ІІ.

Оцінка виконання зведеного бюджету м. Севастополь за доходами у 2008-2010 роках


6

РОЗДІЛ ІІІ.

Оцінка виконання зведеного бюджету м. Севастополя за видатками у 2008-2010 роках


8

РОЗДІЛ ІV.

Результати аудиту


13
Висновки


36
Пропозиції


41
Джерела інформації


43
Додаток 1

45
Протокол узгодження


46


ВСТУП
Севастополь розташований у південно-західній частині Кримського півострова на території площею майже 1,1 тис. км2. Із загальної площі акваторії внутрішніх морських бухт займають понад 200 км2.
Севастополь заснований у 1783 році як база Чорноморського флоту Росії. На сьогодні це один з найбільших в Україні морських портів, культурних, історичних та рекреаційно-туристичних центрів. З 1948 року Севастополь має особливий статус міста центрального підпорядкування.

У 2010 році на території Севастополя мешкало 380,5 тис. осіб, в тому числі в містах та селищі міського типу – 357,2 тис. осіб (або 94 %), в сільській місцевості – 23,3 тис. осіб (або 6 %). [1 – тут і далі посилання на джерела інформації].
Адміністративно Севастополь поділяється на:

- 2 міста (Севастополь та Інкерман);

- 4 райони у місті (Ленінський, Нахімовський, Балаклавський, Гагаринський);

- 1 селище міського типу (Кача);

- 29 сільських населених пунктів.
До складу зведеного бюджету міста входить 11 місцевих бюджетів, серед яких 2 міських (з них 1 районного підпорядкування), 4 внутриміських районів, 4 сільських та 1 селищний.
Загалом до зведеного бюджету міста за 2008-2010 роки надійшло понад 3,8 млрд гривень.
За рахунок зведеного бюджету фінансувалось 358 бюджетних установ (у 2008 році – 357, 2009, 2010 – 358). [11]
Затвердження та виконання місцевих бюджетів є компетенцією органів місцевого самоврядування. Саме вони на місцевому рівні є суб’єктами надання громадянам державних соціальних гарантій. Відтак, пріоритетними напрямами аудиторського дослідження визначено ефективність механізму формування та використання коштів бюджетів Севастополя для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій мешканців регіону.
РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ
Підстава для проведення: п. 3.35 Плану контрольно-ревізійної роботи на ІІ квартал 2011 року.
Об’єкт аудиту: кошти місцевих бюджетів Севастополя, ресурсна база для їх формування, в тому числі земля, комунальне майно та інші активи спільної власності територіальних громад на території Севастополя.
Мета аудиту:

  • оцінка стану формування та виконання бюджетів Севастополя;

  • оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів Севастополя, земельних ресурсів, комунального майна, інших активів, функціонування системи внутрішнього контролю;

  • оцінка діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів на всіх стадіях; бюджетного процесу

- встановлення причин, що негативно впливають на стан формування та виконання місцевих бюджетів, використання активів територіальних громад, забезпечення належного рівня державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій громадянам;

- визначення шляхів підвищення ефективності використання бюджетних коштів, активів територіальних громад, резервів зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів.
Період аудиту: 2008-2010 роки, І півріччя 2011 року.
Методи аудиту:

- збирання даних від органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, підприємств, установ та організацій шляхом направлення запитів, а також за місцезнаходженням структурних підрозділів СМДА, міськради, інших розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів;

- аналіз нормативно-правових актів, рішень та розпорядчих документів, планових розрахунків та обґрунтувань, видань та публікацій щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин;

- аналіз фінансових, статистичних, бухгалтерських, розрахункових, аналітичних документів та інших матеріалів учасників бюджетного процесу, тощо.
РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ М. СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ДОХОДАМИ У 2008-2010 РОКАХ
Фактичні доходи зведеного бюджету м. Севастополь за 2008-2010 роки склали понад 3,8 млрд грн. (довідково: у 2008 році – 1266,3 млн грн, 2009 – 1166,0 млн грн., 2010 – 1338,3 млн грн). [2]. Додаток 1.
Більше двох третин доходів зведеного бюджету формувались за рахунок доходів міського бюджету Севастополя, третина – за рахунок районних бюджетів. При цьому, доля міського бюджету продовж досліджуваного періоду зменшувалась – з 82 % за 2008 рік до 79,9 % за 2010 рік, а доля районних бюджетів відповідно збільшувалась - з 18 % за 2008 рік до 20,1 % за 2010 рік. (довідково: надходження до міського бюджету склали у 2008 році по загальному фонду 755,5 млн грн. з 970,3 млн. грн., або 77,9%, по спеціальному – 282,4 млн. грн. з 296,0 млн. грн., або 95,4 %; у 2009 році по загальному фонду 733,2 млн. грн. з 954,2 млн. грн., або 76,8 %, по спеціальному – 183,2 млн. грн. з 211,8 млн. грн., або 86,5 %; у 2010 році по загальному фонду 970,2 млн. грн. з 1147,1 млн. грн., або 84,6 %, по спеціальному – 145,9 млн. грн. з 191,2 млн. грн., або 76,3 %) [3].
Слід зазначити, що значну роль у формуванні бюджету Севастополя відігравали офіційні державні трансферти, які складали третину акумульованих до бюджету доходів (за 2008-2010 роки – 1404,9 млн грн або 34,3 % загальної суми зарахованих доходів) [2].
За 2008-2010 роки план надходжень виконано на 96,4 % від затвердженого у відповідних роках з урахуванням змін (у 2008 році – на 96,5 %, 2009 – 94,4 %, 2010 – 96,3%), в тому числі до загального фонду надійшло 3071,6 млн грн або 100,9 % затвердженого, спеціального – 699 млн грн або 78,4 %.


Рис. 1. Стан виконання бюджету м. Севастополя за доходами у 2008-2010 роках (млн. грн.)


При щорічному перевиконанні загального фонду, рівень виконання доходів спеціального фонду погіршувався – з 83,6 % у 2008 році до 78,4 % у 2010. Основна причина цього – незабезпечення в повному обсязі надходжень трансфертів з державного бюджету, зокрема через збільшення асигнувань в останні дні року та невиділення цих коштів з держбюджету у зв’язку з відсутністю нормативних актів щодо їх використання тощо.
Основні доходи зведеного бюджету акумулювались у загальному фонді, частка якого у доходах за 2008-2010 роки становила понад 81,5 %.
Найбільшими платниками до бюджетів різних рівнів в регіоні залишались ВАТ «Балаклавське рудоуправління», ЗАТ «СК «Авліта», ВАТ ЕК «Севастопольенерго», ДКП «Севміськводоканал», ДП «Севморрибпорт», ВАТ «ЦКБ «Корал».
Основним бюджетоутворюючим податком у групі доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, впродовж досліджуваного періоду залишався податок з доходів фізичних осіб. Тільки у 2010 році питома вага цього податку у загальному фонді бюджету (без трансфертів) становила 69,2 %, а в обсязі закріплених доходів – 89,8 %. Загалом у 2010 році зібрано 488,2 млн грн цього податку, що на 59,4 млн грн. або 13,8 % більше, ніж за 2009 рік. Слід зазначити, що 73,2 млн грн надійшло від вільнонайманих у структурах Чорноморського флоту Російської Федерації та 41,2 млн грн з грошового утримання військовослужбовців Збройних Сил України (загалом 23,4 % цих надходжень). Така тенденція була притаманна й попереднім рокам. Основний фактор збільшення надходжень – зростання фонду оплати праці, зокрема у зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. [2].
Рис. 2. Стан надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету м. Севастополя у 2008-2010 роках (млн. грн.)
Щодо доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, то їх основним джерелом залишалась плата за землю, якої зібрано у 2010 році 122,6 млн грн., або 17,4 % доходів загального фонду (без трансфертів) та 75,5 % всіх власних надходжень. Надходження 2010 року за цим джерелом на 13,64 млн грн. або на 12,5 % перевищили надходження 2009 року, зокрема в результаті застосування грошової індексації землі. [2].
Рис. 3. Стан надходження плати за землю до бюджету м. Севастополя у 2008-2010 роках (млн. грн.)
Таким чином, бюджетоутворюючими джерелами надходжень до зведеного бюджету залишались офіційні трансферти (34,4 % загальної суми зарахованих доходів), податок з доходів фізичних осіб (89,8 % закріплених доходів) та плата за землю (орендна плата) (75,5 % власних надходжень). Впродовж досліджуваного періоду постійно забезпечувалось перевиконання плану доходів за загальним фондом та недовиконання за спеціальним, що пов’язано, в основному, з ненадходженням трансфертів з державного бюджету. Загалом спостерігалось зростання обсягів надходжень до загального фонду при зменшенні надходжень до спеціального, що може свідчити про недостатність роботи у цьому напрямку (в основному у сфері земельних відносин). Роль міського бюджету у формуванні доходів зведеного бюджету залишалась значною, водночас його частка постійно зменшувалась (з 82 % за 2008 рік до 79,9 % за 2010 рік).

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ

М. СЕВАСТОПОЛЯ ЗА ВИДАТКАМИ

У 2008-2010 РОКАХ
Зведений бюджет м. Севастополя за видатками на 2008-2010 роки затверджено у загальній сумі 3986,7 млн грн, який виконано на 93,7 % (3733,6 млн грн.). При цьому впродовж досліджуваного періоду рівень виконання бюджету за видатками залишався практично на одному рівні: у 2008 році – 94,2 % (1237,4 млн грн з 1313,3 млн грн за планом), 2009 – 93,3 % (1162,3 млн грн з 1245,8 млн грн), 2010 – 93,4 % (1333,9 млн грн з 1427,6 млн грн.). [4].


Рис. 4. Стан виконання бюджету м. Севастополя за видатками у 2008-2010 роках (млн. грн.)
В розрізі напрямків діяльності найбільше коштів спрямовано на освіту - 1040,3 млн грн, або 28 % всіх видатків, та охорону здоров’я – 775,3 млн грн або 21 %. Зазначені галузі є пріоритетними не лише за питомою вагою спрямованих бюджетних коштів, а й з точки зору соціального значення для держави. З врахуванням наведеного під час аудиту діяльність органів влади в регіоні оцінено з позиції повноти та якості надання громадянам соціальних гарантій у зазначених сферах.Рис. 5. Видатки бюджету м. Севастополя у 2008-2010 роках (млн. грн.)

3.1. Оцінка стану надання соціальних гарантій у сфері освіти
Реалізація державної політики у сфері освіти здійснюється через 169 освітніх закладів, в тому числі 75 дитячих дошкільних закладів (далі – ДДЗ), 62 загальноосвітніх школи (далі – ЗОШ), 1 вечірню (змінну) школу, 5 загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 2 дитячі будинки, 2 спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 10 позашкільних закладів, 2 вищих учбових заклади.
На утримання цих закладів у 2008-2010 роках спрямовано 1040,3 млн грн. При цьому обсяги видатків щорічно зростали – від 305,4 млн грн. у 2008 році до 400,5 млн грн. у 2010, або більше ніж на третину. [4].
Стан надання соціальних гарантій у сфері освіти оцінено через забезпечення доступності освітніх послуг.
Так, на початок 2011 року ДДЗ м. Севастополя відвідувало 11594 дітей при загальній проектній ємності закладів в 10350 дітей (або 112 % від проектної потужності ДДЗ). В той же час існувала загальна черга до вступу в ДДЗ в кількості 4715 дітей. Таким чином, послуги дошкільної освіти є мало доступними для дітей мешканців регіону – отже кожна третя дитина не має можливості відвідувати відповідні заклади. [10]
Загалом, якщо у 2010 році в середньому по Україні всіма формами дошкільної освіти було охоплено 67,9 % дітей відповідного віку, то по м. Севастополю – лише 64 % (19 позиція по країні). При цьому станом на 01.01.2011 року по м. Севастополю забезпечено найменший по країні відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою у розрізі регіонів – 76 % проти 96,9 % в середньому по Україні. [13]
У 2008-2011 роках за рахунок бюджетних коштів утримувалось 70 загальноосвітніх закладів проектною потужністю 44160 місць, з них 10 у сільській місцевості потужністю 3330 місць. При цьому якщо в міській місцевості заклади були заповнені на 70 % (40830 місць відвідувало у 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 роках близько 28,5 тис. учнів), то у сільській – лише на трохи більше, ніж на половину. Таким чином, у місті достатньо потужностей для отримання відповідним контингентом середньої освіти.
3.2. Оцінка стану надання соціальних гарантій у сфері охорони здоров’я
Реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я на кінець 2010 року здійснювалась через 38 закладів охорони здоров’я. При цьому кількість цих закладів зменшилась з початку 2008 року на 5 закладів (ліквідовано у 2008 році Севастопольське міське патологоанатомічне бюро, у 2009 – Стоматологічну поліклініку № 3 шляхом приєднання до Міської лікарні № 4, Міжрайонні медико-соціальні експертні комісії № 1 та 2 шляхом приєднання до Центральної медико-соціальної експертної комісії, у 2010 – Дитячу поліклініку № 1 та Севастопольську міську лікарню № 2 шляхом утворення Міської лікарні № 2).
На утримання цих закладів спрямовано у 2008-2010 роках 775,3 млн грн. При цьому обсяги видатків щорічно зростали – від 224,3 млн грн. у 2008 році до 301,6 млн грн. у 2010, або більше, ніж на третину. [4].
Стан надання соціальних гарантій у сфері охорони здоров’я оцінено через доступність стаціонарної та поліклінічної допомоги, а їх якість – через стан захворюваності, природного приросту та смертності.
Стаціонарну медичну допомогу протягом 2008-2010 років надавали 13 лікарень та спеціалізованих лікарень загальним ліжковим фондом: 2968 ліжок у 2008 році, 2976 – у 2009 році та 2988 ліжок у 2010 році. [8].
При цьому, при нормативній потребі у 79 ліжок на 10 населення, що визначена Постановою КМУ від 28.06.1997 № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення», зазначений показник протягом 2008-2010 років становив 78,6, 78,7 та 78,9 ліжок відповідно. Таким чином, наявний ліжковий фонд практично відповідав нормативній потребі.
Проте, у 2010 році, порівняно з 2008-м, спостерігається загальне зменшення середнього числа днів зайнятості одного ліжка на 2,55 дня. Так, якщо у 2008 році 1 ліжко лікувального закладу було зайнято 334,53 дні, то у 2010-му – 331,98 днів, відповідно, зменшився і обіг ліжка з 28,73 обертів у 2008 році до 28,68 – у 2010-му. [8].
Амбулаторно-поліклінічну допомогу в регіоні на початок 2011 року надавали 30 поліклінік, з яких 25 входили до складу лікарняних закладів – міських лікарень та диспансерів, інші 4 – самостійні поліклінічні заклади (з них 3 стоматологічні).
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів у дослідженому періоді практично не змінювалась і в середньому становила 183 відвідування за зміну у розрахунку на 10 тис. мешканців. В середньому за період 2008-2010 роки план надання амбулаторно-поліклінічної допомоги виконано на 103,4 % (стоматологічної – на 99,7 %).
Водночас вжиті владою заходи у сфері охорони здоров’я не забезпечили покращення стану здоров’я населення. Так, показник природного приросту населення по м. Севастополь залишається негативним, тобто рівень смертності перевищує рівень народжуваності. Загалом за 2010 рік склав цей показник склав -3,73, оскільки на 1 тис. населення припадало 11,05 народжених живими та 14,78 померлих. При цьому ці показники є дещо кращими, ніж середні показники по Україні.
Одна з основних причин смертності – збільшення рівня захворюваності, який у період з 2008 по 2010 роки зріс з 57,4 % до 60,2 %. У свою чергу зросла і поширеність хвороб серед населення: з 182,9 тис. зареєстрованих хвороб (на 100 тис. осіб) у 2008 році до 186,7 тис. – на кінець 2010 року, або на 2 відсотка.
Таблиця 1

Показники захворюваності населення

ПОКАЗНИК

Зареєстровано хвороб, всього

в абсолютному виразі

на 100 тис. населення

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Поширеність хвороб серед населення

690370

697157

706822

182885,3

184381,4

186746,4

у т.ч. дорослого

590103

592326

594735

185625,9

185877,3

186478,8

Первинна захворюваність населення

216632

227959

227944

57387,79

60289,71

60224,1

у т.ч. дорослого

129242

135873

128591

40655,05

42638,19

40319,63Таким чином, бюджет міста Севастополя за видатками щорічно не виконувався (у 2008 – на 94,2 % до затвердженого з урахуванням змін, у 2009 – на 93,3 %, у 2010 році – на 93,4 %). Покращення рівня виконання бюджету за видатками у 2008 – 2010 роках не відбулось. При цьому рівень виконання бюджету за видатками, був гіршим, ніж рівень виконання бюджету за доходами. Найбільший обсяг видатків щорічно спрямовувався на фінансування сфери освіти та охорони здоров’я – майже 50 % всього обсягу видатків. Незважаючи на збільшення впродовж трьох останніх років фінансування зазначених галузей більш, ніж на третину, вирішити ряд важливих проблем місцевій владі так і не вдалося. Зокрема, щодо галузі освіти, то кожна третя дитина до 6-ти років не мала можливості відвідувати дитячі дошкільні заклади. Як наслідок, по м. Севастополю спостерігається найменший по країні відсоток охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою. Водночас загальноосвітні заклади були завантажені менше, ніж на 70 %, особливо у сільській місцевості. Щодо галузі охорони здоров’я, то покращення стану здоров’я населення не відбулося - показник природного приросту населення залишався від’ємним (-3,73), рівень захворюваності збільшився (з 57,4 % до 60,2 %).
Питання для дослідження: Чи існують можливості збільшити надходження до бюджету м. Севастополя та більш ефективно використовувати наявні ресурси?

РОЗДІЛ ІV. РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ

Гіпотеза 1. Недосконалість алгоритму розрахунку сум відшкодування вартості розміщення на території Севастополя Чорноморського флоту Російської Федерації, в тому числі в частині достовірності бази для такого розрахунку, спричиняє недоотримання бюджетом міста значних сум.

Статтею 2 Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про взаєморозрахунки, що пов’язані з розділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28.05.97 (далі - Угода) визначено, що платежі Російською Стороною за використання земельних ділянок, на яких розміщено об’єкти берегової інфраструктури, акваторії бухт, за викиди забруднених речовин, розміщення відходів військовими формуваннями, судами, підприємствами, організаціями та установами Чорноморського флоту Російської Федерації здійснюються шляхом щорічного, починаючи з 1998 року, зменшення державного боргу України перед Російською Федерацією. Платежі, що пов’язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, щорічно враховуються як джерело надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України. [11].
Тобто, за таких умов Угоди, із доходів бюджету м. Севастополь вилучені надходження плати за землю за використання земельних ділянок, на яких розташовані військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, які за Бюджетним кодексом України віднесені до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Разом з тим, починаючи з 2003 року, Законами України про Державний бюджет України передбачається субвенція на компенсацію втрат доходів бюджету м. Севастополь від розміщення на його території Чорноморського флоту Російської Федерації за джерелом надходження від плати за землю (далі - Компенсація). При цьому, розрахунок обсягу Компенсації проводиться відповідно до вимог рішення міської ради від 14.10.2003 № 1348 «Про затвердження Методики визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі», з врахуванням:

- площі земельної ділянки, її місця знаходження та цільового призначення;

- нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- відсоткової ставки орендної плати.
Проте ця субвенція з держбюджету лише частково компенсує втрати бюджету м. Севастополь за джерелом плата за землю від розміщення на його території Чорноморського флоту Російської Федерації. Так, якщо за розрахунками обсяг компенсації за 2008-2009 роки мав становити 417,2 млн грн, то затверджено та надійшло з державного бюджету 200 млн грн. Тобто, загалом недоотримано 217,2 млн грн, що фактично є втратами бюджету міста.
Крім того, аудитом встановлено, що при розрахунку обсягів Компенсації застосовано ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, у розмірі 1 % від їх грошової оцінки (згідно вимог Закону «Про плату за землю»). Водночас не було враховано вимоги Закону України «Про оренду землі» щодо встановлення річного розміру орендної плати за земельні ділянки, який не може бути меншим, ніж 3-х-кратний розмір земельного податку. Як наслідок, розрахунковий обсяг Компенсації за 2008 рік (станом на 01.01.2009) занижено на 2,38 млн грн., за 2009 рік (станом на 01.01.2010) - на 2,54 млн грн, що фактично є втратами місцевого бюджету. [11].
Щодо бази для проведення розрахунку Компенсації, то у 2008-2010 роках такий розрахунок здійснювався на земельні ділянки загальною площею 3438,55 га. Проте, при розрахунку обсягу Компенсації не враховані земельні ділянки, які не ввійшли в Додаток 2 Міжурядової Угоди, але фактично використовуються для дислокації формувань ЧФ РФ, а також спірні ділянки (об’єкти гідрографії). Загалом, за даними Головного управління Держкомзему в м. Севастополь, загальна площа земельних ділянок, які не увійшли до Міжурядової Угоди, але фактично використовуються ЧФ РФ, за матеріалами інвентаризації, що виконані українською стороною, складає 37,1161 га (121 земельна ділянка), з них під об’єктами гідрографії – 0,2844 га (46 земельних ділянок).
Крім того, на 38 земельних ділянках площею 69,153 га розташовані житловий фонд і об’єкти соціально-побутового призначення, побудовані і придбані за рахунок коштів Російської Федерації на території України, що підлягають оформленню у власність Російської Федерації.
На сьогодні інвентаризація земельних ділянок, на яких розміщується ЧФ РФ, продовжується, остаточна їх площа і нормативна грошова оцінка уточнюються. Разом з тим, чітко визначено, що 28 земельних ділянок загальною площею 24,8233 га, які знаходяться в користуванні ЧФ РФ в адміністративно-територіальних межах м. Севастополь, не включались до розрахунку суми Компенсації (на ділянках розташовані житловий фонд, дитячий дошкільний заклад № 56, загальноосвітня школа № 8, каналізаційний колектор за адресами: пр. Генерала Острякова, вул. Маршала Геловані, бухта Казачя, вул. Генерала Лебедя, вул. Юмашева, вул. Шостака, вул. Щелкунова, вул. Кургана, вул. Комуністична, вул. Будищева, вул. Фадеєва-Щитова, вул. Флагманська).
За умови врахування площі земельних ділянок тільки під вищевказаним житловим фондом та об’єктами соціальної і комунальної інфраструктури сума Компенсації могла б бути збільшена: за 2008 рік – на 2,28 млн грн., за 2009 рік – на 2,76 млн грн. [11]. Водночас вказані об’єкти житлового фонду, соціальної і комунальної інфраструктури, що виявлені у ході інвентаризації, для включення до розрахунку Компенсації мають бути погоджені Російською стороною та визначені у додатках 2 та 3 до Угоди між Україною і Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту Російської Федерації. [17].
Таким чином, внаслідок наведеного бюджетом міста недоотримано за 2008-2010 роки загалом щонайменше 227,16 млн. гривень.

Гіпотеза 2. Непослідовність дій органів влади щодо виконання прийнятих рішень, визначених заходів стає на заваді отриманню запланованих результатів, не сприяє розвитку структури міста Севастополь.
2.1. щодо земельних ресурсів
Згідно Генерального плану розвитку м. Севастополя до 2025 року, затвердженого у 2007 році, місто Севастополь займає територію площею 86,4 тис. га, включаючи в себе 3 поселення міського типу (Севастополь, Інкерман, смт Кача), 29 сільських населених пунктів. [6].
Водночас на даний час межі м.Севастополя не встановлені.
Слід зазначити, що у 2007 році рішеннями Севастопольської міської ради передбачалось здійснити у 2007-2008 роках заходи щодо уточнення меж м.Севастополя, м.Інкерману, с.Кача та інших населених пунктів. Однак, з передбачених на цей період 2,8 млн грн асигнувань було виділено лише 1,55 млн грн (у 2007 році – 1,4 млн грн або 100 % запланованого, у 2008 – 150 тис. грн. або 10,7 %). Як наслідок, були затверджені лише проекти землеустрою відносно зміни меж адміністративно-територіальних утворень села Терновка, с.Родноє Терновської сільської ради Балаклавського району м.Севастополя, с.Андрєєвка і селища Сонячне Андрєєвської сільської ради Нахімовського району, сіл Полюшко, Осипенко, Орловка, Вишневе Качинської селищної ради Нахімовського району. [6].
До вирішення зазначеного питання міська рада повернулась лише у 2011 році, коли у квітні було прийнято рішення про розробку проекту землеустрою відносно встановлення меж м. Севастополя. Цією ж сесією були прийняті рішення про розробку проектів землеустрою відносно встановлення меж сіл, які входять до складу єдиного адміністративного центру - села Орлине Балаклавського району м.Севастополя, села Верхнєсадове Нахімовського району м.Севастополя.
Крім того, не зважаючи на прийняті міською радою ще у 2009 році рішення щодо виконання у 2010 році робіт з встановлення меж прибрежної захисної смуги Чорного моря уздовж узберіжжя міста Севастополю, ні у 2010, ні у 2011 роках фінансування вказаного проекту землеустрою не здійснювалось.
Суцільна інвентаризація земель в адміністративно-територіальному утворенні м. Севастополь не проводилася. З 2001 по 2007 роки проведені роботи по суцільній інвентаризації земель Ленінського (1300 га) і Балаклавського районів (територія Західного і Східного берегів Балаклавської бухти – 60 га). [5].
Загалом проінвентаризовано земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на 35,9 тис. га з 46,7 тис. га, або на 76,9 %, в межах населених пунктів - на 7,1 тис. га з 10,3 тис. га, або на 68,9 %.
Внаслідок непроведення інвентаризації земель виникають розбіжності щодо площ окремих земельних ділянок. Так, під час уточнення «Акту звірки обліку земельних ділянок військових містечок Міністерства оборони України по Севастопольському гарнізону на 01.04.2011 року», яке проводилось спільно з Севастопольською КЕЧ морською, з’ясовано, що в користуванні Міноборони України, за даними головного управління, перебувають 133 земельні ділянки по 89 військових містечках загальною площею 1117,9142 га, а за даними Кримського територіального квартирно-експлуатаційного управління – 129 (фактично - 170) земельних ділянок по 121 військових містечках площею 1449,56 га. Розбіжність складає 331,6458 га, що можне свідчити про безпідставне (не за призначенням) безкоштовне використання земельних ділянок. [5].
Таким чином, непослідовність дій органів влади у сфері розпорядження земельними ресурсами, не доведення запланованих заходів до завершення створює підґрунтя для безконтрольного використання цих ресурсів.
Враховуючи, що на даний час ще проводяться заходи щодо встановлення адміністративної межі м.Севастополя, м.Інкерману та інших населених пунктів, Севастопольська міська державна адміністрація не наділена повноваженнями щодо розпорядження землями цих населених пунктів (згідно з п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями в межах населених пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради). Водночас, мають місце факти прийняття рішень щодо зазначених земель, загалом прийнято 1318 розпоряджень СМДА щодо надання юридичним та фізичним особам дозволів на розробку проектів землеустрою на відведення земельних ділянок, затвердження проектів землеустрою та передачу у власність земельних ділянок, що фактично знаходяться у м. Севастополь та адміністративній території м. Севастополь (території сіл та селищ).
Так, на підставі розпорядження від 24.03.2010 за №746-р Севастопольською міською державною адміністрацією було передано у власність громадянам - членам обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельне товариство індивідуальних забудовників «Зелений мис» земельну ділянку площею 2,16 га для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), розташованих за адресою: с. Колхозне, вул. Ущільна №1-27, №1-А-25-А. Також, даним розпорядженням було затверджено обслуговуючому кооперативу «ЖБТІЗ «Зелений мис» проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок і технічну документацію з встановленням меж в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилих будинків. В подальшому громадянам-членам обслуговуючого кооперативу були видані державні акти на право власності на земельні ділянки. З огляду на вище, обумовлені земельні ділянки вибули з державної власності безкоштовно, що суперечить ст.118 Земельного кодексу. При цьому за нормативно-грошовою оцінкою, вартість земель становила 648 тис грн., що могли бути отримані до бюджету у разі відкритої реалізації ділянки. Також, дана земельна ділянка розташована на території державного ландшафтного заказника республіканського значення «Байдарський», що становить загрозу збереження для суспільства цього заказника. [5].
За аналогічною схемою безкоштовно передано у власність членам організацій «Херсонес-21» земельні ділянки у 2 га та 3,5 га (за нормативно-грошовою оцінкою їх вартість складає відповідно 10,94 млн грн та 12,075 млн грн); «Планета плюс» - 13 га та 5,8 га (8,84 млн грн. та 3,206 млн грн) і т.п. [5].
В порушення вимог Лісового кодексу України без висновку та прийняття рішення про зміну цільового призначення при наявності правовстановлюючих документів (планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування) безоплатно у власність дачних кооперативів надано 73,5 га земель лісогосподарського призначення нормативно-грошовою оцінкою 47,8 млн гривень.
Без висновків та прийняття рішення про зміну цільового призначення відповідно до розпоряджень СМДА безоплатно передано юридичним та фізичним особам – членам кооперативів землі лісогосподарського призначення загальною площею 19,3 га нормативно-грошовою оцінкою 14,8 млн грн. Зокрема, відповідно до розпоряджень СМДА без зміни цільового призначення земель передано у власність членам обслуговуючих кооперативів «Дачно-будівельне товариство індивідуальних забудовників «Барвінок» земельну ділянку площею 12 га, розташовану в районі мису Сарич, «Просіка» – 4,7 га в районі Камишовського шосе, м. Севастополь, «Діарама» – 2,6 га в районі вул. 2-ї оборонної в м. Севастополь.
Також встановлено, що наразі проекти землеустрою з організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та закріплення меж на місцевості не розроблені і межі територій не встановлені. Однак, в порушення законодавства здійснюється розпорядження використання землями природоохоронного значення.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”...
Перевірка суб'єктів малого підприємництва Контрольно-ревізійним управлінням (кру)

Державна санітарно-епідеміологічна служба України головне управління...
Ніжинського міськрайонного Управління Головного управління Держсанепідслужби у Чернігівській області щодо забезпечення санітарного...

Головне управління держгеокадастру у хмельницькій області

Головне управління держгеокадастру у хмельницькій області

Вступ
Ключове місце в процесі реформування системи державного управління належить інституту державної служби, який продовжує І завершує...

Про відкликання листа
Міжрегіональне головне управління дфс центральний офіс з обслуговування великих платників

Правила забудови
Головне управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища: відповідальний Присяжнюк В. Ф, Миргородський А. С.,...

«Історіко-археологічний благодійний фонд «Спадщина тисячоліть»
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Реслубліці Крим

Щодо терміну подання розрахунку частини чистого прибутку (доходу)
Міжрегіональне головне управління дфс центральний офіс з обслуговування великих платників

2. Комунальна гігієна. Грунт, очистка населених місць, побутові та...
Головне санітарно-епідеміологічне управління головний державний санітарний лікар україниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка