Пошук по сайту


Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Виконання заходів щодо забезпечення реалізації завдань

програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік

за 2012 рік


з/п

Зміст заходу

Виконання заходу за 2012 рік

Джерела фінансування
1.Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
1.1. Бюджетна та податкова політикаЗдійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних резервів наповнення бюджету

Державною податковою інспекцією у м. Хмельницькому постійно проводиться моніторинг надходжень до бюджету міста. У 2012 році до міського бюджету надійшло 428,4 млн.грн., що становить 99,2% до бюджетних призначень. Темп росту в порівнянні з 2011 роком склав 115,5% (приріст 57,6 млн. грн.).

-Посилити контроль за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів

Для упередження порушень чинного законодавства фінансовим управлінням щорічно здійснюється аналіз бюджетних запитів, проводяться перевірки правильності складання і затвердження кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фонду бюджету, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів у відповідності до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

На стадії фінансування головних розпорядників коштів здійснюється попередній контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, в подальшому головних розпорядників коштів зобов’язано постійно забезпечувати якісний внутрішній контроль за витрачанням бюджетних коштів розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів.

На постійному контролі знаходяться питання щодо дотримання законодавства при оплаті праці працівникам відповідно до затвердженого штатного розпису.

-Забезпечити оприлюднення бюджету та звітів про його виконання в друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті міської ради

Щоквартально публікується звіт про виконання бюджету в газеті “Проскурів” та на веб-сайті міської ради.

-Вживати заходи щодо погашення заборгованості по платежах до бюджету, Пенсійного фонду та із виплати заробітної плати на підприємствах міста

Станом на 01.01.2013 р. заборгованість до бюджету склала 47,8 млн. грн. (збільшилась до початку року на 14,1%).

Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2013 р. збільшилась на 24,2% (528,8 тис.грн.) порівняно з 01.01.2012 р. і склала 2714,1 тис.грн.

Заборгованість до Пенсійного фонду в порівнянні з початком року збільшилась на 24,2% і становить 11,3 млн.грн.

Заслухано керівників підприємств-боржників щодо вжиття заходів, спрямованих на покращення фінансово-господарської діяльності підприємств та перспектив погашення боргів до бюджету, Пенсійного фонду та із виплати заробітної плати, доведено завдання та графіки по їх погашенню.

За 2012 рік до прокуратури м. Хмельницького направлено матеріали 2-х перевірок СГД-юридичних осіб та матеріали 11 перевірок передано до податкової міліції для вжиття відповідних заходів.

У 2012 році боржникам направлено 1823 податкові вимоги та описано майно на загальну суму 12,6 млн. грн.

Направлено 112 позовів до суду для отримання дозволу на стягнення коштів з рахунків у банках та вилучення готівки боржників в рахунок погашення податкового боргу на суму 14,2 млн.грн. По постановах суду забезпечено надходження коштів до бюджетів усіх рівнів у сумі 678,2 тис.грн. та вилучено готівкових коштів в сумі 44,2 тис.грн.

Всього, в результаті вжитих заходів, за звітний рік в рахунок погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів мобілізовано 20,4 млн.грн., в т.ч. до міського бюджету – 5,1 млн.грн.

-Посилити контроль за сплатою поточних платежів по всіх видах податків та вживати заходи щодо недопущення виникнення заборгованості по їх сплаті

З метою недопущення виникнення податкового боргу з початку року укладено 124 договори про розстрочення податкових зобов'язань, з них 19 по зобов’язаннях до міського бюджету. Загальна сума наданого податкового кредиту склала 23,9 млн. грн., в т.ч. до міського бюджету 1,1 млн. грн.

Постійно проводиться моніторинг поданої податкової звітності щодо упередження виникнення заборгованості по поточних зобов’язаннях та своєчасної сплати платежів до бюджетів.

-Сприяти вирішенню питання сплати податків і платежів за місцем здійснення діяльності платниками, зареєстрованими в інших регіонах

На постійному контролі перебувають суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність на території м.Хмельницького, а зареєстровані в інших регіонах (40 платників приватних підприємців – фізичних осіб, 537 – юридичних осіб).

Даною категорією платників за 2012 рік до міського бюджету сплачено 43,4 млн.грн., в т.ч. ПДФО – 21,6 млн.грн.


Розширити базу оподаткування по платі за землю шляхом залучення нових землекористувачів (юридичних та фізичних осіб)

Протягом 2012 року було залучено до оподаткування 21 СГД - юридична особа, за рахунок яких додатково надійшло 314,2 тис. грн. плати за землю.

За рахунок залучення до оподаткування нових землекористувачів – фізичних осіб за 2012 рік надійшло 42,5 тис. грн. плати за землю від фізичних осіб.

-Активізувати роботу щодо легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати із суб’єктами малого підприємництва, які здійснюють діяльність у сфері виробництва, торгівлі та надання послуг

Робочою групою з питань легалізації “тіньової” зайнятості населення та “тіньової” заробітної плати проведено 34 рейдових перевірки з питань легалізації “тіньової” зайнятості населення, перевірено 877 суб’єктів господарювання, виявлено 324 працівники без документів, що підтверджують трудові відносини.

Заслухано керівників 685 підприємств, які виплачували заробітну плату меншу законодавчо встановленого мінімуму, мали заборгованість з виплати заробітної плати та по податку з доходів фізичних осіб, за рахунок чого додатково надійшло 511,2 тис. грн. ПДФО та погашено заборгованість по заробітній платі майже на 3,3 млн.грн.

-Забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету туристичного збору та збору за припаркування транспортних засобів

За 2012 рік нараховано та сплачено до міського бюджету:

- 46,4 тис.грн. туристичного збору;

- 76,2 тис.грн. збору за паркування транспортних засобів.

Станом на 01.01.2013 р. заборгованість по туристичному збору та збору за паркування транспортних засобів відсутня.

-Сприяти розстроченню податкового боргу підприємствам-боржникам в межах бюджетного року

Протягом 2012 року 14 платникам розстрочено податковий борг на загальну суму 3,5 млн.грн., в тому числі до місцевого бюджету 9 платникам на суму 831,9 тис.грн.

-Проводити роз’яснювальну роботу серед суб’єктів малого підприємництва, які сплачують єдиний податок, щодо дотримання вимог Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”

В ДПІ у м. Хмельницькому постійно функціонує “Приймальня громадян”, де згідно з затвердженим графіком здійснюють прийом керівники структурних підрозділів, проводяться сеанси прямого телефонного зв’язку “гаряча лінія”, графіки проведення яких оприлюднюються у ЗМІ. На інформаційних стендах розміщено довідкові матеріали, зразки заповнення декларацій тощо.

Протягом 2012 року проведено:

- 90 тематичних та загальних семінари з різних питань податкового законодавства (в тому числі 71 по спрощеній системі оподаткування), за участю представників малого та середнього бізнесу;

- 48 виступів по телебаченню та 172 – по радіо.

-
1.2. Інвестиційна політика та міжнародне співробітництвоНалагоджувати систему промоції позитивного інвестиційного іміджу м. Хмельницького шляхом формування та оновлення інвестиційного паспорту та експортного каталогу підприємств міста, презентації інвестиційних проектів, розробки друкованої та мультимедійної версій інвестиційних потреб та пропозицій міста, висвітлення інформації про інвестиційну діяльність на офіційному веб-сайті міської ради та постійного її оновлення

Оновлено Інвестиційний паспорт та експортний каталог підприємств міста. На веб-сайті Хмельницької міської ради розміщена інформація щодо інвестиційної діяльності, а саме: база даних про наявність вільних земельних ділянок та приміщень комунальної власності, виробничих та офісних приміщень промислових підприємств міста, які здаються в оренду або пропонуються для продажу, портфель наукових розробок промислових підприємств та вищих навчальних закладів м.Хмельницького.

Оновлено презентаційні матеріали міста Хмельницького для промоції інвестиційного іміджу міста.

-Презентувати промоційні матеріали про інвестиційний потенціал м. Хмельницького на всеукраїнських та міжнародних семінарах, інвестиційних та бізнес-форумах, виставках, конференціях тощо

Інвестиційні пропозиції міської ради та експортний каталог промислових підприємств міста направлено в торгові відділи 28-ми іноземних посольств в Україні. Крім того, презентаційні матеріали міста надано представникам посольств республіки Куба, Австрії, Ізраїлю, Фінляндії, США, Киргизстану, власникам зарубіжних компаній, представникам міст-побратимів.

-Здійснювати цільовий пошук потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів, представників зовнішніх джерел фінансування, організацій-донорів з метою залучення інвестицій в економіку міста

Підписано протокол про наміри з чеською компанією “NWT” щодо будівництва в м. Хмельницькому біогазових станцій для виробництва біогазу та впровадження когенераційних установок по виробництву електроенергії.

В рамках реалізації Національного проекту “Чисте місто” підписано протокол про наміри з ТОВ “Інвестиційний банк Україна” щодо пошуку інвестора для участі у конкурсі на будівництво заводу по переробці твердих побутових відходів в м. Хмельницькому.

-Створювати сприятливі умови для залучення зовнішнього капіталу та інвестицій на розвиток промислової галузі міста

За підтримки міської влади у місті Хмельницькому розпочало роботу підприємство з прямими іноземними інвестиціями ТОВ “Дювельсдорф Україна”, яке на придбаних у ВАТ "Термопласти-автомат” виробничих площах, виготовляє сільськогосподарське обладнання. В поточному році компанія вклала 1167 тис.дол.США інвестицій у виробництво та створила 30 робочих місць. До міського бюджету від ТОВ “Дювельсдорф Україна” надійшло близько 110 тис.грн. податку з доходів фізичних осіб.

Проведено зустріч представників підприємств легкої промисловості м.Хмельницького з представниками Торгово-промислової палати м. Лодзь (Польща) та власниками польської фірми “Гражка”, за результатами якої налагоджено співпрацю ТОВ “Бембі” із польськими виробниками дитячого одягу та іграшок, розроблено інвестиційну пропозицію “Створення дитячого гуртового центру в форматі Cash&Carry в м. Хмельницькому”.

З метою залучення інвестицій в промисловість міста, проведено зустрічі з керівниками промислових підприємств, в ході яких обговорювались питання формування інвестиційних пропозицій підприємств для включення їх до регіональної та загальнодержавної баз пріоритетних інвестиційних проектів та розповсюдження серед міжнародних інвестиційних груп та їх партнерів.

-Залучати комунальні підприємства, управління виконавчого комітету міської ради до участі у інвестиційних і грантових конкурсах та надавати методичні рекомендацій щодо написання інвестиційних та грантових проектів

З метою пошуку інвесторів для реалізації інвестиційних проектів соціального спрямування, направлено 11 проектів для участі в конкурсі мікропроектів, який проводить Посольство Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Крім того, на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в розділі “Перелік галузевих проектів” розміщено 35 інвестиційних проектів комунальних підприємств міста.

Для залучення грантових коштів, бюджетними установами міста подано 4 проекти соціального спрямування для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

-Аналізувати інформацію про стан фінансування та реалізацію інвестиційних проектів. Сприяти залученню інвесторів для реалізації інвестиційних пропозицій та проектів міської ради

Сформовано базу даних міжнародних грантових фондів, інвестиційних фондів та донорських організацій в Україні.

Підготовлено пакет документів для отримання грантових коштів на реалізацію проекту-переможця Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за 2011 рік “Реабілітація дітей з вадами опорно-рухового апарату” (ДНЗ №30).

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік
Заслухавши звіт заступника міського голови “Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік”,...

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва...
Протягом 2012 року продовжувалась робота по створенню сприятливого бізнес-середовища у м. Хмельницькому

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Про Державний бюджет України на 2012 рік Верховна Рада України; Закон,...
Стаття 13. Установити на 2012 рік мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня 1073 гривні, з 1 квітня 1094 гривні,...

Приватне підприємство а удиторська фірма
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «важпромавтоматика»...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка