Пошук по сайту


Розпорядження

Розпорядження


СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
22.07.2015 р. 298


Про підсумки роботи місцевих

органів влади щодо забезпечення

виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року


Завдяки скоординованій організації роботи щодо забезпечення повноти мобілізації податків і зборів до місцевих бюджетів у І півріччі 2015 року в районі забезпечено виконання дохідної частини місцевих бюджетів та досягнуто позитивної динаміки щодо нарощування надходжень до них.

Так до загального фонду місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року надійшло 20451,5 тис. грн податків і зборів, що становить 139,4 відсотка до затверджених планів. Понад план отримано 5782,0 тис. грн.

За звітний період виконання планового завдання по надходженню доходів забезпечено всіма радами району та по районному бюджету.

У порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження до загального фонду місцевих бюджетів району збільшилися на 5333,1 тис. грн або на 31,3 відсотка.

Збільшення надходжень відбулося по основних податках і зборах, які зараховуються до місцевих бюджетів. Так, єдиного податку надійшло на 656,4 тис. грн або на 37,8 відсотків більше ніж за І півріччя 2014 року. Надходження плати за землю збільшилися у порівнянні з минулим роком на 20,3 відсотків (960,6 тис. грн). До районного бюджету отримано 8736,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб, що на 2289,1 тис. грн або на 35,5 відсотків більше проти надходжень за минулий рік. До бюджетів місцевого самоврядування, при відсутності планових призначень по акцизному податку з кінцевих продажів, надходження склали у сумі 2296,4 тис. грн, що свідчить про неякісне планування дохідної частини місцевих бюджетів району на поточний рік.

Забезпечено зменшення на 3,9 відсотки проти початку року заборгованості підприємств і організацій з платежів до місцевих бюджетів, яка станом на 01 липня 2015 року склала 1760,5 тис. грн.

З державного бюджету за І півріччя 2015 року до бюджету району отримано базової дотації у сумі 6924,6 тис. грн, освітньої субвенції – 24930,1 тис. грн, медичної субвенції – 14269,7 тис. грн та субвенцій на фінансування програм соціального захисту населення у сумі 38884,1 тис. грн.

Станом на 1 липня 2015 року заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів району склала 290,1 тис. грн. Борги мали місце в Антонівській, Новомиколаївській, Таврійській, Широківській і Шевченківській сільських радах та територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), фінансування якого здійснюється з районного бюджету.

Установами і організаціями, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів у звітному періоді не забезпечено проведення стовідсоткових розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги. Заборгованість за спожиті бюджетними установами енергоносії станом на 01 липня 2015 року склала 436,6 тис. грн.

До загального фонду районного бюджету надійшло 8970,5 тис. грн доходів, що становить 123,8 відсотків до планових показників та на 2313,2 тис. грн (34,7 відсотки) більше надходжень минулого року.

Головні розпорядники коштів районного бюджету профінансовані в межах фінансового ресурсу бюджету та відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов'язань.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району склала станом на 01 липня 2015 року 3914,3 тис. грн, з них у сумі 2726,5 тис. грн борги по соціальним виплатам, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету. У порівнянні з початком року заборгованість зросла на 2091,9 тис. грн. По спеціальному фонду кредиторська заборгованість склала 42 тис. грн. Дебіторська заборгованість по загальному фонду має місце по бюджету Лазурненської селищної ради у сумі 47,2 тис. грн.

Враховуючи викладене, відповідно до частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 16, пунктом 1 статті 18, пунктом 1 частини першої та частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Головами виконкомів місцевих рад:

1.1. Розглянути питання щодо стану організації роботи з виконання відповідних місцевих бюджетів за І півріччя 2015 року на засіданнях виконкомів міських рад, визначитися з недоліками у роботі.

1.2. Спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації та Скадовською об'єднаною державною податковою інспекцією ГУ ДФС у Херсонській області проаналізувати причини зменшення надходжень до місцевих бюджетів у порівнянні з минулим роком у розрізі податків і зборів та бюджетоутворюючих платників податків, визначитися з можливими шляхами призупинення негативних тенденцій щодо мобілізації платежів.

1.3. Ініціювати винесення на розгляд органів місцевого самоврядування питання про перегляд річних планових показників по акцизному податку з кінцевих продажів з метою приведення їх у відповідність з реальною податковою базою.

2. З метою стабільного функціонування бюджетної системи району та недопущення виникнення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери і розрахунків за енергоносії, що споживаються бюджетними установами фінансовому управлінню районної державної адміністрації, структурним підрозділам районної державної адміністрації - розпорядникам коштів районного бюджету та головами виконкомів місцевих рад:

2.1. Забезпечити реалізацію заходів з приведення діючої мережі бюджетних установ, штатної чисельності працівників у відповідність з наявною чисельністю населення та контингентом дітей.

2.2. Вжити заходів щодо забезпечення додатковим фінансовим ресурсом видатків на розрахунки по них (з урахуванням підвищення цін і тарифів на енергоносії) та внесення відповідних змін до місцевих бюджетів.

3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації, головам виконкомів місцевих рад при проведенні фінансування видатків бюджету забезпечувати спрямування наявного фінансового ресурсу в першу чергу на здійснення у повному обсязі розрахунків з оплати праці працівників бюджетних установ та проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Розумного А.Г.

Перший заступник голови

районної державної адміністрації О.В.Миронець
ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

"Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року"
Проект розпорядження розроблено фінансовим управлінням районної державної адміністрації на виконання положень Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Даний проект розпорядження розроблено відповідно до Положення про фінансове управління Скадовської районної державної адміністрації та погоджено
без зауважень:
Заступник голови

районної державної адміністрації А.Г.Розумний
Керівник апарату районної

державної адміністрації О.І.Чуприненко
Начальник відділу юридичної,

мобілізаційної роботи та взаємодії

з правоохоронними органами апарату

районної державної адміністрації О.І.Калнауз
Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації Т.Л.Резніченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження


"Про підсумки роботи місцевих органів влади щодо забезпечення виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року"1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття зазначеного розпорядження необхідне з метою підведення підсумків виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року та визначення першочергових завдань для збільшення надходження доходів та покращення ситуації в окремих галузях бюджетної сфери у поточному році
2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття зазначеного розпорядження є оцінка стану бюджету району в цілому за підсумками І півріччя 2015 року та вжиття заходів по забезпеченню його виконання у поточному році

Досягнення головної мети пропонується забезпечити за рахунок виконання окремих завдань, передбачених проектом розпорядження.
3. Правові аспекти

Питання, порушені у проекті розпорядження, належать до компетенції районної державної адміністрації відповідно до вимог статті 6, пункту 3 частини першої статті 13, пункту 2 статті 16, пункту 1 статті 18, пункту 1 частини першої статті 39, частини першої статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Виконання завдань, передбачених проектом розпорядження, буде здійснюватися відповідальними виконавцями в межах коштів визначених на їх утримання у 2015 році.
5. Позиція заінтересованих органів

Перелік передбачених проектом розпорядження завдань сформовано з урахуванням пропозицій окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації та направлений на покращення ситуації в окремих галузях бюджетної сфери.
6. Регіональний аспект

Прийняття запропонованого проекту розпорядження направлене на забезпечення подальшого розвитку району у 2015 році.
7. Громадське обговорення

Питання про підведення підсумків виконання місцевих бюджетів району за І півріччя 2015 року та перспективи його виконання у поточному році, розглянуті у проекті цього розпорядження, передбачається направити на розгляд постійних комісій районної ради для подальшого заслуховування на сесії районної ради.
8. Прогноз результатів

Проектом цього розпорядження визначено перелік завдань, які необхідно вирішити для забезпечення подальшого розвитку району, встановлено терміни їх виконання та коло відповідальних виконавців.


Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації Т.Л.Резніченко

"__"___________2015 р

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 08. 2013 року №195/2013-р

Розпорядження
Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 вересня 2014 року №541 «Про утворення на особливий...

Розпорядження
Про організацію виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2015 року №601 Про профілактику...

Розпорядження
Про виконання в районі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 листопада 2015 року №647 «Про план обласних заходів...

Розпорядження
Рекомендувати головам міської, селищної та сільських рад, керівникам підприємств, установ І організацій у порядку І на умовах, визначених...

Розпорядження
«Про зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 березня 2012 року №165 «Про створення мобільної групи...

Розпорядження
Положення, на виконання розпорядження голови Волинської обласної державної адміністрації від 16 вересня 2014 року №359 «Про приписку...

Розпорядження
Земельного кодексу України, розпорядження голови адміністрації "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником, заступником...

Рішення від 17. 02. 2011 р. №193
України “Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...

Розпорядження
Міністерстві юстиції України 2 вересня 2013 року за №1511/24043, розпорядження голови адміністрації від 27 листопада 2013 року №279/2013-р...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка