Пошук по сайту


Система контролю

Система контролю

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Міністерство освіти і науки україни

Тернопільська академія
народного господарства


Інститут обліку і аудиту

Кафедра обліку,

ревізії і аудиту

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ
Опорний конспект лекцій
Затверджено на

засіданні кафедри обліку, ревізії і аудиту

протокол №6

від 27.01.2003 року

Тернопіль – 2003


Система контролю: Опорний конспект лекцій. / Будник Л.А., Голяш І.Д., Кватирка П.Б. –Тернопіль: ТАНГ, 2003 – 48 с.

Рецензенти: Мех Ярослав Васильович,

кандидат економічних наук, професор,

завідувач кафедри обліку, ревізії і аудиту,

директор інституту обліку і аудиту
Питель Святослав Васильович,

кандидат економічних наук,

старший викладач кафедри бухгалтерського

обліку в промисловості
Зміст

Вступ 5

Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні 6

1. Зміст, мета, завдання, значення контролю в системі управління 6

2. Принципи контролю 8

3. Організаційні форми та види контролю 9

4. Етапи розвитку господарського контролю 11

5. Реформування системи контролю в Україні 12

Контрольні питання 13

Тема 2. Теоретичні аспекти економічного контролю: предмет, об’єкти, метод і методичні прийоми 14

1. Предмет та об’єкти економічного контролю 14

2. Поняття про метод контролю 16

3. Характеристика методичних прийомів фактичного контролю 17

4. Характеристика методичних прийомів документального контролю 18

5. Розрахунково-аналітичні прийоми контролю 20

Контрольні питання 20

Тема 3. Система державного та муніципального контролю 21

1. Поняття про державний контроль 21

2. Парламентський та президентський контроль 21

3. Структура, повноваження, завдання Рахункової палати України 23

4. Контроль органів виконавчої влади 25

5. Спеціалізовані органи державного економічного контролю 27

6. Судовий контроль. 29

7. Муніципальний контроль в Україні 30

8. Вищі державні контролюючі органи в зарубіжних країнах 31

Контрольні питання 33

Тема 4. Органи державного контролю в сфері фінансової діяльності 34

1. Зміст фінансово-господарського контролю 34

2. Державна контрольно-ревізійна служба, її функції у фінансово-господарському контролі 34

3. Державна податкова служба як орган державного контролю 37

4. Функції та завдання Державного казначейства України 38

Контрольні питання 39

Тема 5. Зміст, мета, завдання, необхідність аудиторського контролю 40

1. Зміст та необхідність аудиторського контролю 40

2. Класифікація аудиту 41

3. Мета і завдання аудиторського контролю 43

Контрольні питання 44

Тема 6. Контроль власника в системі економічного контролю 45

1. Поняття про внутрішньосистемний контроль 45

2. Внутрішньогосподарський контроль, його функції 45

3. Мета, завдання, функції ревізійних комісій акціонерних товариств 46

Контрольні питання 48

Рекомендована література 49Вступ
Формування ринкової економіки зумовило реформування системи контролю в Україні. Такі атрибути ринкових відносин як різноманітність форм власності, вільне підприємництво, роздержавлення підприємств, їх приватизація, корпоратизація, іноземні інвестування вимагають використання різних організаційних форм контролю, вдосконалення його методології. Вивчення змісту контролю як функції управління, як цілісної системи, знання теоретичних основ контролю, вміння використовувати методи контролю для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів має важливе значення в підготовці фахівців за спеціальністю “Облік і аудит”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка