Пошук по сайту


Контрольні питання - Система контролю

Система контролю

Сторінка14/16
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Контрольні питання


 1. Які основні завдання фінансово-господарського контролю ?

 2. Які структура, функції та завдання Державної податкової адміністрації України ?

 3. В чому полягають права і обов’язки службових осіб Державної податкової служби ?

 4. Які санкції мають право застосовувати службові особи Державної податкової служби ?

 5. Яка структура Державної контрольно-ревізійної служби України ?

 6. Які обов’язки покладено на працівників Державної контрольно-ревізійної служби ?

 7. Які права мають працівники Державної контрольно-ревізійної служби ?

 8. На підставі яких документів проводять ревізії, контрольні перевірки ?

 9. В яких випадках службові особи Державної контрольно-ревізійної служби можуть застосовувати штрафні санкції ?

 10. Які контрольні функції виконує державне казначейство України ?

Тема 5. Зміст, мета, завдання, необхідність аудиторського контролю

  1. Зміст та необхідність аудиторського контролю.

  2. Класифікація аудиту.

  3. Мета і завдання аудиторського контролю.

1. Зміст та необхідність аудиторського контролю


Розвиток ринкових відносин і пов’язана з цим поява підприємств з різними формами господарювання і власності, демократизація управління і використання економічних важелів і стимулів вимагають формування нової форми контролю – незалежного аудиторського контролю.

Слово “аудит” походить від латинського “audio”, що буквально означає “слухати”. Цей переклад трактується по-різному. Іноді аудитора порівнюють з кваліфікованим лікарем, який уважно слухає хворого. Є різні трактування терміну “аудит”.

Відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року (зі змінами і доповненнями) аудит – це перевірка публічної бухгалтерської звітності, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству.

Основне призначення аудиту – перевірка на достовірність економічної інформації, якою користуються власники, інвестори, акціонери, кредитори, різні підприємства, установи, організації.

Від якості інформації в умовах ринку залежать управлінські рішення, які в свою чергу визначають долю різних підприємств і окремих людей. Основною передумовою такого контролю є взаємна зацікавленість підприємств в особі їх власника, держави в особі податкової служби і аудитора в забезпеченні достовірності обліку і звітності. В своїй діяльності аудитор керується законодавством і власними інтересами. В умовах конкуренції в аудиторському бізнесі це економічно сприяє якісному проведенню аудиту. В свою чергу підприємство має можливість вибору в якості партнера кваліфікованого, незалежного від будь-яких відомств аудитора, а держава одержує можливість забезпечити контроль за достовірністю звітності, як наслідок, правильністю оподаткування, не витрачаючи на це кошти державного бюджету.

Аудит в сучасному розумінні виник більш ста років тому. Потреба в аудиторському контролі з’явилася тоді, коли пройшов поділ інтересів між тими, хто безпосередньо займаються управлінням підприємством і тими хто вклав кошти в його діяльність.

Необхідність аудиту обумовлена наступним:

 1. Неспівпадання інтересів між тими хто готує інформацію і тими хто нею користується може привести до необ’єктивності інформації.

 2. При прийнятті рішень, які ґрунтуються на необ’єктивній інформації можуть наступити негативні економічні наслідки.

 3. Користувачі інформації дуже часто не одержують доступу для оцінки якості інформації.

 4. Щоб оцінити достовірність інформації, або її перевірити необхідні спеціальні знання, які не завжди мають користувачі інформацією.

Правовою основою проведення аудиту в Україні є Закон “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 року.

При проведенні аудиторського контролю керуються також національними нормативами аудиту і Кодексом професійної етики аудиторів України. Ці нормативно-правові документи були прийняті 1.01.1999 року Аудиторською палатою України. У національних нормативах аудиту (на сьогодні їх прийнято 32) визначають вимоги до аудиту, процедури і правила його організації. У Кодексі професійної етики розглядають фундаментальні етичні принципи, яких необхідно дотримуватися при проведенні аудиторського контролю.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка