Пошук по сайту


Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні - Система контролю

Система контролю

Сторінка2/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Тема 1. Основи організації системи контролю в Україні


1. Зміст, мета, завдання, значення контролю в системі управління.

2. Принципи контролю.

3. Організаційні форми та види контролю.

4. Етапи розвитку господарського контролю.

5. Реформування системи контролю в Україні.

1. Зміст, мета, завдання, значення контролю в системі управління


Контроль – це функція системи управління суспільними процесами. Призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку суспільства. Функції економічного контролю зумовлюються дією основного економічного закону і діями суспільства, інтереси якого він забезпечує.

Держава не може функціонувати і розвиватися без чітко організаційної системи контролю за виробництвом, розподілом, перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невід'ємним елементом надбудови суспільства, який зазначає серйозних змін в процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади.

Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в державі багато в чому залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень, розпоряджень. Системний і всеосяжний контроль сприяє забезпеченню наукової обґрунтованості програм, розпоряджень, нормативних документів, своєчасної їх реалізації. Він є необхідною умовою виявлення та усунення недоліків у діяльності об’єктів управління та причин, які породжують ці недоліки.

Відсутність ефективного контролю - одна з причин обвального падіння економіки, інтенсивного зростання неплатежів, тіньової економіки, а також мало результативної діяльності інституту державної служби контролю.

Слово контроль має французьке походження “controle” – перевірка або спостереження з метою перевірки.

Французьке “control” утворилося від латинського “contra” – протидія, “role” – міра впливу

Тобто можна визначити зміст слова контроль як протидія чомусь небажаному.

В широкому розумінні:

контроль – це системна сукупність процесів за допомогою яких забезпечується спостереження за керованим об’єктом з метою виявлення відхилень від встановлених параметрів і вжиття заходів з усунення та ліквідації негативних явищ.

Суть контролю полягає в тому, що суб’єкт управління здійснює облік і перевірку того, як об’єкт управління виконує його настанови. За допомогою контролю встановлюють причини і винних у відхиленнях від заданих параметрів з метою усунення цих відхилень і недопущення у майбутньому.

Основна мета контролю полягає в тому, щоб:

 • об’єктивно вивчити фактичний стан справ у різних ланках суспільного і державного життя;

 • виявити ті фактори та умови, які негативно впливають на процеси виконання прийнятих рішень, здійснення заходів та досягнення цілей;

 • усунути негативні фактори.

Основним завданням контролю є визначення фактичного стану справ об’єкта контролю, порівняння його з нормативним відповідно до чинного законодавства, виявлення необхідних коригуючих впливу на об’єкт контролю.

Контроль виконує і часткові завдання, до яких відносять:

 1. утвердження законності, демократії в суспільстві;

 2. попередження правопорушень, зловживань;

 3. виявлення порушень, відхилень від правових норм чинного законодавства і обґрунтування для притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

 4. захист і збереження власності.

Що стосується першого завдання – утвердження законності і демократії в суспільстві, слід відзначити, що ринкові відносини ґрунтуються на демократизації управління у використанні економічних важелів та стимулів. В зв’язку з цим демократичний напрям розвитку контролю полягає у застосуванні економічних важелів.

В умовах ринкової економіки контроль повинен сприяти:

 • зміцненню державної фінансової дисципліни;

 • поліпшенню фінансового стану об’єктів контролю;

 • збереженню майна (державного, муніципального, колективного, приватного, іншого) залежно від того, які завдання виконує контроль і хто його проводить;

 • попередженню зловживань;

 • поповненню доходів бюджету.

Контроль виконує такі основні функції: профілактичну, інформаційну, мобілізуючу.

У ринковому середовищі контролю підлягає вся фінансово-господарська діяльність підприємства, що спонукає підприємців відповідально ставитися до виконання своїх обов‘язків. З іншого боку, ліквідуються умови, які породжують безгосподарність. Контроль у цьому випадку покликаний виявити подібні явища і сприяти їх ліквідації, реалізуючи при цьому профілактичну функцію.

Інформаційна функція полягає в тому, що одержана під час контролю інформація є підставою для прийняття управлінських рішень і проведення коригуючих дій, завдяки чому забезпечується нормальне функціонування об‘єкта, що перевіряється.

У процесі контролю виявляються не тільки недоліки, а й позитивні сторони діяльності, які можуть стати надбанням інших суб‘єктів господарювання, завдяки чому реалізується мобілізуюча функція контролю.

У здійсненні економічного контролю можна відзначити два напрямки:

 • контроль з точки зору дотримання законності і збереження майна;

 • контроль з точки зору економічної ефективності об’єкта контролю.

Ефективність контролю залежить від повноти виконання контролюючими суб’єктами таких вимог: контроль повинен здійснюватися безперервно, регулярно; бути своєчасним за терміном здійснення, повним в охопленні об’єкту контролю; бути оперативним, дійовим, гласним; мати загальний характер.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка