Пошук по сайту


4. Етапи розвитку господарського контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка4/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

4. Етапи розвитку господарського контролю


Контроль виник разом з розвитком людського суспільства та слугував засобом регулювання виробництва і розподілу здобутих засобів життя. Відсутність у первісному суспільстві товарно-грошових відносин давало можливість здійснювати тільки кількісний контроль простих господарських процесів.

За умов рабовласницького устрою, основу виробничих відносин складали особиста власність рабовласника на засоби виробництва і рабів. Тут вперше запроваджується контроль, який здійснюється інститутом логістів та починає діяти судова колегія (евфіни) для розгляду справ, які пов'язані з неправильним поданням звітності. Основною функцією контролю в цей період був захист інтересів рабовласника, та, посилення експлуатації і пригнічення рабів. В цей період інтенсивно розвивається торгівля, впроваджуються грошові та розрахункові операції, з'являється купівля-продаж паїв на участь в корисних справах. Такі зрушення в господарському житті вимагали посилення обліку і контролю. Розвиток господарського контролю пов’язаний із виникненням обліку в державах, розташованих у долинах річок Ніл, Тигр, Євфрат.

Так при I і II династіях у Стародавньому Єгипті (3400-2980 рр. до н. е.) через кожних два роки проводилась інвентаризація рухомого і нерухомого майна, яка пізніше була замінена поточною інвентаризацією, метою якої була перевірка достовірності розподілу хліба та інших продуктів харчування.

Вавилонія була першою державою, де виникло спеціальне законодавство. Закони Хаммураби (2200-2150 рр. до н. є.) передбачали: купцям – ведення самостійного обліку; храмам – державне рахівництво; передавання грошей без розписки вважалося не дійсним.

В Іудеї облік поєднувався з контролем. На Великдень жреці єрусалимського храму не розпочинали службу доти, поки “головний бухгалтер” Іудеї не закриє всі рахунки і не складе звіт і цей звіт не отримає санкції контрольних органів.

В Афінах були спеціальні чиновники і контролери до обов’язків яких входило складання звітів про доходи і видатки держави та їх контроль. Фінансовий облік і контроль були в руках десяти обраних населенням осіб, до функцій яких входили проведення інвентаризації рухомого і нерухомого майна, облік і контроль всіх державних доходів і видатків.

У період середньовіччя разом з розвитком суспільно – економічних відносин удосконалюється облік і контроль, з’являються спеціальні трактати про контроль обліку і звітності. Так, в одному із трактатів домініканського ченця Вольтера Хенгі визначено:

  • піддавати ретельній перевірці звіти;

  • щороку проводити інвентаризацію для перевірки звітних і фактичних залишків цінностей;

  • обов’язково здійснювати інвентаризацію дебіторської заборгованості;

  • підтверджувати правильність цін, зазначених у звіті, оскільки є випадки навмисного зменшення у звітах виручки від продажу товарів і послуг.

Почалась підготовка спеціалістів з обліку видаються перші книги з цього питання: італійця Луки Пачолі (1494 p.), голландців - Яна Імпіна (1543 p.) Сімона Стевіна (1607); французів - Жака Саварі (1675) і М. де ла Порта (1712) та багатьох інших.

У ХІХ столітті виникла нова форма контролю – аудит. Батьківщиною аудиту вважають Великобританію, де у 1844 році була прийнята серія законів “Про британські компанії”, в яких була запропоновано в обов’язковому порядку перевіряти рахунки та звіти компаній незалежними аудиторами не рідше одного разу на рік для звіту перед акціонерами. Аудиторський контроль набув швидкого розвитку в країнах з ринковою економікою.

В умовах ринкової економіки вдало поєднуються всі форми контролю: державний, аудиторський, муніципальний, аудит власника.

5. Реформування системи контролю в Україні


В Україні система контролю сформувалася на фундаменті командно-адміністративного устрою, де через сильну централізацію управлінських структур звертали увагу на політичні функції контролю і його масовість, що негативно впливало на компетентність та об’єктивність контролю. В результаті об’єкти управління почали відходити від реального контролю, процес контролю ставав все більше формальним, що передусім позначалося на темпах розвитку економіки.

Тому з переходом до ринкової економіки виникла необхідність реформування системи контролю.

Першим кроком до створення нових контролюючих структур, характерних для ринку, стало прийняття в 1990 році Закону України “Про державну податкову службу в Україні”. Проте створення податкової служби не вирішило всіх проблем здійснення державного контролю, тому 26.01.1993 року був прийнятий Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні”.

Потім почали створюватися інші органи державного контролю: Рахункова палати Верховної Ради України, Державне казначейство України, інші.

Реорганізація та часткова ліквідація складних вертикальних структур усувають в багатьох випадках підстави для здійснення відомчого контролю. Повна ліквідація такого контролю неможлива, він повинен бути, необхідно посилити контроль з боку міністерств і відомств за діяльність підприємств, організацій, установ.

Разом з тим, із збільшенням частки недержавних підприємств контрольні функції держави перекладаються на власника. Зростає роль внутрішньогосподарського контролю.

Розвиток ринкових відносин супроводжується появою нових економічних суб’єктів – акціонерних товариств, комерційних банків, страхових організацій, які не є власністю держави і не мають вищестоящих органів управління. Виникла необхідність контролю, який відповідає недержавній формі власності. Такою формою контролю був визначений аудиторський контроль. Поява аудиторського контролю в Україні пов’язана з необхідністю контролю за діяльністю спільних підприємств, для яких аудит став обов’язковим згідно з Інструкцією Мінфіну СРСР № 124 від 04. 05. 1987 року “Про оподаткування спільних підприємств”. У 1989 році в Україні виникла перша аудиторська фірма, а 22 квітня 1993 року був прийнятий Закон України “Про аудиторську діяльність“.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка