Пошук по сайту


Контрольні питання - Система контролю

Система контролю

Сторінка5/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Контрольні питання


 1. Яке місце займає контроль у системі управління ?

 2. В чому полягають зміст, мета, завдання контролю в системі управління ?

 3. Які функції виконує контроль ?

 4. Яким чином пов’язаний економічний контроль з іншими функціями управління ?

 5. Які є організаційні форми контролю ?

 6. За якими ознаками класифікуються економічний контроль ?

 7. З яких етапів складається розвиток економічного контролю ?

 8. Які спільні і відмінні риси властиві аудиту, ревізії, судово-бухгалтерській експертизі ?

 9. Що розуміють під принципом контролю. Які є принципи економічного контролю?


Тема 2. Теоретичні аспекти економічного контролю: предмет, об’єкти, метод і методичні прийоми

 1. Предмет та об’єкти економічного контролю.

 2. Поняття про метод контролю.

 3. Характеристика методичних прийомів фактичного контролю.

 4. Характеристика прийомів документального контролю.

 5. Розрахунково-аналітичні прийоми контролю.

1. Предмет та об’єкти економічного контролю


Кожна наука має свій предмет, метод і мету.

Предмет - те, що вивчає дана наука. Він є критерієм, який визначає характер науки. Характерною рисою економічного контролю є постійне його функціонування в кожній виробничій і господарській ланці, в масштабах всієї економіки. Економічний контроль покликаний до життя суспільним виробництвом, об’єктивно існує в усіх економічних формаціях незалежно від волі і свідомості людей.

Економічний контроль як галузь знань вивчає економічні явища і процеси, які виникають у суспільному виробництві з точки зору їх достовірності, законності, ефективності.

Економічному контролю підлягають:

 1. фактична наявність, збереження та рух майна в кожній окремій ланці та в масштабах всієї економічної діяльності;

 2. господарські процеси по виробництву суспільного продукту;

 3. виробничі та організаційно-технологічні відносини, що виникають під час споживання та відтворення майна, створення суспільного продукту.

Таким чином предметом економічного контролю є господарські процеси, фактична наявність та рух майна в процесі розширеного відтворення, а також виробничі відносини, які при цьому виникають.

Конкретизацією предмету є об’єкти.

Під терміном “об’єкт” слід позначати частину цілого, окремі складові предмету.

В процесі контролю вивчають різні об’єкти за своїм складом, цільовою орієнтацією, відношенням до різних сфер діяльності, іншими характеристиками. Тому необхідно здійснити класифікацію об’єктів, яка б давала цілісне уявлення про предмет контролю.

Об‘єкти класифікуються за такими ознаками:

 1. За видом:

 • ресурси: основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні, трудові, фінансові ресурси і т.п.

 • господарські процеси: економічні процеси впровадження нової техніки, матеріально-технічного постачання, виробництва, реалізації продукції чи послуг, забезпечення і використання фінансових ресурсів, тощо;

 • економічні результати діяльності: обсяг виробництва, прибуток, рентабельність та інші;

 • організаційні форми управління, організаційна структура виробництва і апарату управління;

 • методи управління, системи стимулювання, функції управління: планування нормування, облік, аналіз, регулювання.

 1. За складністю:

 • сукупні ресурси, господарські процеси, цілісні системи управління. В цьому випадку, наприклад, контролюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства чи вивчають ефективність організаційної структури в цілому;

 • групи ресурсів і господарських процесів, відносно окремі частини системи управління.

Складність об’єкту поняття відносне. Вона визначається обсягом виробництва, інтенсивністю господарських операцій, організаційною структурою виробництва, іншими системними характеристиками.

 1. За відношенням до сфери діяльності:

 • об’єкти матеріально-технічного постачання;

 • об’єкти основного і допоміжного виробництва;

 • об’єкти управління.

Специфіка сфер діяльності визначає методичні прийоми контролю.

 1. За зв’язком з часом:

 • об’єкти, стан яких оцінюється в минулому - коли робиться висновок про доцільність і законність господарських операцій, ефективність використання ресурсів;

 • об’єкти, стан яких вивчають в теперішньому часі - наприклад, оцінюють наявність матеріальних ресурсів;

 • об’єкти, стан яких оцінюють у майбутньому - коли мова іде про економічну ефективність діяльності підприємства, стратегію його розвитку.

 1. За характером оцінки стану об’єктів:

 • об’єкти, стан яких оцінюється тільки кількісно - ресурси, економічні результати;

 • об’єкти, стан яких оцінюється якісно - організаційні форми і методи управління;

 • об’єкти, які можуть оцінюватися як кількісно, так і якісно – наприклад, господарські процеси. Їх можна оцінити кількісно, коли мова йде про затрати в окремих сферах діяльності і якісно, якщо розглядається питання технології виробництва, оптимізації складу постачальників.

Класифікація об’єктів має системний характер, оскільки виділені за окремими ознаками групи об’єктів взаємопов’язані в просторі та часі.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка