Пошук по сайту


4. Характеристика методичних прийомів документального контролю - Система контролю

Система контролю

Сторінка7/16
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

4. Характеристика методичних прийомів документального контролю


Джерелами інформації документального контролю є первинні документи, облікові регістри, нагромаджувальні відомості, розробні таблиці, звітність, програми, кошториси та інші документи.

Документи перевіряють за різними ознаками, використовуючи методичні прийоми документального контролю.

Перевірка документів за змістом – це прийом вивчення відповідності факту здійснення господарської операції документальному її оформленню. За допомогою цього методичного прийому можна виявити факти крадіжок, приписок.

Перевірка документів за формою (формальна перевірка) передбачає встановлення повноти та правильності заповнення всіх реквізитів, обов’язкових для даного документа, дійсності підписів посадових осіб, які відповідають за оформлення документів. При цьому ретельно перевіряють чіткість змісту операцій і цифрових показників, своєчасність складання документів, виявляють випадки необґрунтованих виправлень. Слід зазначити, що в кожному випадку на виправленому документі має бути зроблена спеціальна відмітка, засвідчена підписом тих осіб, які брали участь у його складанні.

Арифметична перевірка документів полягає у перевірці всіх арифметичних підрахунків, що містяться в документі.

Прийом юридичної перевірки документів використовується з метою встановлення відповідності господарської операції, відображеної в документі, чинному законодавству, а також економічної доцільності її. Господарську операцію вважають законною, якщо її зміст не суперечить чинному законодавству.

Перевірку документів можна здійснювати в хронологічному, систематичному порядку.

Хронологічна перевірка передбачає послідовний розгляд документів за датами, незалежно від змісту зафіксованих у них господарських операцій. Дана перевірка недостатньо ефективна, оскільки увага контролера розсіюється на різних операціях.

Систематична перевірка документів передбачає розгляд їх за однорідними операціями і дає змогу глибше вникнути в зміст кожної господарської операції. Проте найбільш ефективна комбінована перевірка документів, яка використовує переваги як систематичної так і хронологічної перевірок.

Прийом зустрічної перевірки засовують тоді, коли одну і ту ж, або взаємопов’язані господарські операції вивчають за різними документами з метою встановлення істини. Зустрічні перевірки можуть бути: внутрішніми – охоплюють документ складені на даному підприємстві; зовнішніми – передбачають перевірку документів складеними різними підприємствами, установами, організаціями.

Спосіб зворотного рахунку полягає в попередній експертній оцінці матеріальних витрат з метою послідуючого визначення величини необґрунтованого списання сировини і матеріалів на виробництво певного виду продукції більша частина якої (або вся продукція) є в наявності в складах підприємства або покупців.

Балансовий спосіб застосовують при перевірці показників які перебувають у функціональній залежності або відносяться як частка до цілого. Найбільш поширеними є товарні баланси, баланси робочого часу. Балансовий прийом дуже часто використовують при перевірці стану зберігання товарно-матеріальних цінностей. З цією метою надходження товарно-матеріальних цінностей в між інвентаризаційний період (включаючи залишки при попередній інвентаризації) співставляють з їх витратами за цей же період і залишками за інвентаризаційною відомістю на день перевірки.

Прийом порівняння полягає у співставленні з встановленими критеріями (нормами). Важлива умова –це співставність показників. Цей прийом дуже часто використовують під час аудиту на відповідність встановленим вимогам та інших видах аудиту.

Оцінка законності і обґрунтованості господарських операцій на основі кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку полягає у співставленні записів в облікових регістрах з виправдовуючи ми документами, а також даних облікових регістрів з даними звітності. Під час перевірки необхідно звернути особливу увагу на виявлення таких порушень, як: неправильна кореспонденція рахунків; невідповідність записів в облікових регістрах первинним документам в частині обсягу здійснюваних операцій; відсутність бухгалтерських записів за окремими первинними документами. Однією з причин таких порушень можуть бути недоліки в бухгалтерському обліку, його запущеність.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Схожі:

Правові засади контролю за виконанням державного бюджету
Згідно з Лімською декларацією керівних принципів контролю, прийнятою IX конгресом Міжнародної організації вищих органів контролю...

Архівна система та система архівних установ
Система (грецьке походження), що означає цілісність, яка базується на певних складових частинах І які пов’язані між собою відповідними...

Про тимчасові особливості здійснення заходів державного
Стаття у цьому Законі терміни "державний нагляд (контроль)", "заходи державного нагляду (контролю)", "органи державного нагляду (контролю)"...

Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю)...
В, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з продажем (реалізацією) товарів, щодо...

Тема. Фінансова система України Поняття фінансової системи
Фінансова система держави є відображенням форм І методів конкретного використання фінансів в економіці І відповідною до задіяної...

Єдина система контролю роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу
У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя І здоров'я учасників освітнього процесу,...

Система нетарифного регулювання план
Дійовими заходами регулювання зед є нетарифні інструменти: система ліцензування, квотування, створення невиправданих стандартів якості...

Україна нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 нетішинської...
Графіку проведення перевірок харчоблока школи, з метою забезпечення безперебійного І якісного харчування дітей комісією з харчування...

Система дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» (далі – система іб )
«Банк», в особі заступника керуючого відділенням банку "регіональний центр в м. Донецьк " Сердюк Алла Олександрівна, який діє на...

Тематичний план тема 1: «право інтелектуальної власності: історія розвитку, система»
Тема 5: «Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Система договорів»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка