Пошук по сайту


Рішення 14 липня 2016 року

Рішення 14 липня 2016 року

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА

сьоме скликання

РІШЕННЯ


14 липня 2016 року

Луцьк

№ 6/14Про затвердження Порядку надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки
Відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про племінну справу в тваринництві», «Про молоко та молочні продукти», «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини», «Про сільськогодарську кооперацію», постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення обласної ради від 20.03.2015 № 34/7 «Про Стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року», на виконання рішення обласної ради від 10.03.2016 № 3/23 «Про затвердження Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки», враховуючи рішення постійних комісій обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин від 30.06.2016 № 3/2, з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 11.07.2016 № 13/7 та з питань бюджету, фінансів та цінової політики від 12.07.2016 № 8/18, обласна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин.
Голова ради І.П. ПАЛИЦЯГорбенко 249 996

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення обласної ради

від 14.07.2016 № 6/14

ПОРЯДОК


надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки
І. Загальні положення

1. Порядок надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки (далі – Порядок), розроблений відповідно до статей 20, 91 Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання рішення обласної ради від 10 березня 2016 року № 3/23 «Про затвердження Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки» (далі – Програми).

2. Порядок визначає та регулює механізм надання і використання коштів субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки (далі – субвенцій).

3. Головними розпорядниками коштів субвенцій є районні державні адміністрації або структурні підрозділи з питань АПК райдержадміністрацій, об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ).
ІІ. Надання та використання коштів субвенцій з обласного бюджету

1. Бюджетні кошти спрямовуються на надання субвенцій з обласного бюджету місцевим бюджетам на умовах співфінансування у розмірі по 50 відсотків з обласного та місцевих бюджетів за напрямками діяльності на виконання заходів Програми в межах виділених асигнувань:

- дотація за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувалися в цьому господарстві до 2-річного віку (тварини віком від 18 до 24 місяців);

- дотація власникам особистих селянських господарств (далі власникам ОСГ), які утримують три і більше корів;

- часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки плодоовочевої продукції для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (далі СОК);

- часткове відшкодування вартості техніки та/або обладнання вітчизняного виробництва для обробітку землі СОК;

- дотація сільськогосподарським підприємствам і фермерським господарствам за посів жита та гречки;

- дотація особистим селянським та фермерським господарствам за посадку садів і ягідників;

- часткове відшкодування вартості послуг із сертифікації виробникам органічної продукції;

- фінансова підтримка заходів з вапнування кислих ґрунтів;

- фінансова підтримка заходів з корінного поліпшення пасовищ.

2. Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень субвенцій між місцевими бюджетами формує департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації відповідно до пропозицій райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з відповідних місцевих бюджетів в межах обсягів, визначених Програмою.

3. Відмова у виплаті дотації:

- за умови одержання такої дотації чи виплати з державного бюджету;

- одержувачам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

- юридичним особам за наявності заборгованості по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів.

4. Для визначення одержувачів дотацій, відповідно до заходів Програми, за розпорядженням голови районної державної адміністрації утворюється районна комісія (далі – комісія).

До складу комісії входять спеціалісти райдержадміністрації, структурних підрозділів з питань АПК та фінансового управління райдержадміністрацій, представників ветеринарної медицини, Державної фінансової інспекції, Державної фіскальної служби, асоціацій фермерів та приватних землевласників, правоохоронних органів, управлінь Держгеокадастру в районах, депутатів місцевих рад (за згодою), голів сільських (селищних, міських) рад, об’єднаних територіальних громад (за згодою).

Комісію очолює заступник голови райдержадміністрації або керівник структурного підрозділу з питань АПК райдержадміністрації.
5. Субвенції спрямовуються за напрямами:
Субвенція на дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих

селянських господарствах до 2-річного віку
Дотація за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до 2-річного віку (вік від 18 до 24 місяців) (далі – за утримання телиць, нетелів) та на погашення кредиторської заборгованості у разі виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Дотація надається в розмірі до 1000 гривень за утримання 1 голови телиці/нетеля.

Дотація надається одноразово при умові, що тварини після одержання дотації будуть утримуватись в господарстві протягом 2-х років.

Для отримання дотації за утримання телиць та нетелів одержувачі коштів подають відповідній комісії райдержадміністрації такі документи:

- заявку на отримання дотації;

- копію довідки про відкриття рахунку в банку;

- копії паспортів і ветеринарних карток худоби;

- копії паспорта власника тварини та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це у відповідний орган Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність телиці, нетеля в господарствах фізичних осіб;

- копію довідки про проведене штучне осіменіння, виданої підприємством, яке надало таку послугу;

- розписку про повну юридичну та фінансову відповідальність за достовірність поданих документів.

Подані документи реєструються в журналі реєстрації секретарем комісії (додаток 1).

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення одержувача до реєстру осіб, які мають право на дотацію за утримання телиць, нетелів (додаток 2).

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- телиці та нетелі в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувались в цьому господарстві до 2-річного віку (вік 18 до 24 місяців).

У разі прийняття рішення про відмову в наданні дотації, комісія в триденний строк після його прийняття надсилає заявнику письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

На підставі рішення комісії райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації складає та подає реєстр (додаток 3) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця наступного за звітним та до 15 грудня відповідного періоду. Одночасно копії протоколів та витяги з реєстрів подаються об’єднаним територіальним громадам.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації формує зведені реєстри фактично нарахованих сум у розрізі районів та об’єднаних територіальних громад (додаток 4) та подає до 15 числа департаменту фінансів облдержадміністрації для подальшого перерахування коштів субвенції районним бюджетам (бюджетам об’єднаних територіальних громад).

Після надходження коштів субвенції проходить зарахування коштів на рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.

У разі виявлення порушень контролюючими органами власники ОСГ повертають отримані кошти до відповідних місцевих бюджетів шляхом перерахування їх на рахунок райдержадміністрації/структурного підрозділу з питань АПК райдержадміністрацій, об’єднаної територіальної громади.Субвенція на дотацію власникам ОСГ,

які утримують три і більше корів
Бюджетні кошти на дотацію власникам ОСГ, які утримують три і більше корів спрямовуються на виплату дотації за наявне поголів’я корів станом на 1 січня поточного року та на погашення кредиторської заборгованості у разі виникнення такої на кінець бюджетного року у наступному бюджетному році. Розмір дотації визначається з розрахунку до 150 грн на одну наявну корову.

Для отримання дотації власник ОСГ подає відповідній комісії райдержадміністрації наступні документи:

- заявку про виплату дотації;

- зобов’язання про не зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря;

- копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду фізичній особі (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної фіскальної служби - копію відмітки у паспорті);

- витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарствах фізичних осіб;

- копію довідки про відкриття рахунку в банку.

Подані документи реєструються в журналі реєстрації секретарем комісії (додаток 5).

Комісія розглядає подані документи, приймає рішення про включення одержувача до реєстру осіб, які мають право на дотацію за утримання трьох і більше корів (додаток 6).

Основні критерії для визначення одержувачів дотації:

- утримання в господарстві власника ОСГ 3 і більше ідентифікованих корів.

Райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації відповідно до рішення комісії формує реєстр ОСГ, яким виплачується дотація та щомісячно до 10 числа подає реєстр (додаток 3) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Одночасно копії протоколів та витяги з реєстрів подаються сільським (селищним, міським) радам об’єднаних територіальних громад.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації формує зведені реєстри фактично нарахованих сум у розрізі районів та об’єднаних територіальних громад (додаток 4) та подає до 15 числа департаменту фінансів облдержадміністрації для подальшого перерахування коштів субвенції районним бюджетам (бюджетам об’єднаних територіальних громад).

Після надходження коштів субвенції проходить зарахування коштів на рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.

Щомісячно до 5 числа наступного за звітним місяцем райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації, об’єднана територіальна громада подає до департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації інформацію про використанню коштів субвенції за попередній місяць (додаток 7).

Райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністраціїї щороку до 25 січня проводять моніторинг ОСГ щодо наявного поголів’я корів, та до 30 січня подають департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації список власників ОСГ, які зменшили поголів’я корів (додаток 8).

У випадку зменшення поголів’я корів (крім випадків обумовлених набутими хворобами, що підтверджено довідками Державної ветеринарної служби) власники ОСГ повертають отримані кошти до відповідних місцевих бюджетів шляхом перерахування їх на рахунок райдержадміністрації/ структурного підрозділу з питань АПК райдержадміністрацій, об’єднаної територіальної громади.
Субвенція на розвиток інфраструктури аграрного ринку
Часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного, допоміжного обладнання з переробки сільськогосподарської продукції, а також техніки та/або обладнання вітчизняного виробництва для обробітку землі надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам в розмірі до 50 відсотків вартості придбання, але не більше 100 тис. грн на кожний напрям на 1 обслуговуючий кооператив, та на погашення кредиторської заборгованості минулого року у разі її виникнення на кінець бюджетного року.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому надане часткове відшкодування, у разі відчуження або використання не за цільовим призначенням такого обладнання протягом перших трьох років повинен повернути виплачені йому бюджетні кошти до відповідних місцевих бюджетів.

Для одержання відшкодування сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи подають відповідній комісії райдержадміністрації такі документи:

- заявку;

- копію статуту кооперативу;

- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма № 1, форма № 2) (крім новостворених);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;

- довідку про відсутність заборгованості за податками і зборами до бюджетів усіх рівнів;

- копію платіжного документу, який підтверджує факт оплати за обладнання/техніку;

- копії технічної документації на обладнання/техніку;

- проект розвитку (бізнес-план) з визначенням пріоритетного напряму діяльності;

- довідку про банківські реквізити, видану підприємством.

Подані документи реєструються в журналі обліку секретарем комісії (додаток 9). Розгляд комісією заявок про часткове відшкодування здійснюється у порядку їх надходження та реєстрації.

Основні критерії визначення переможців конкурсного відбору кооперативів, а саме:

- кількість залучених членів до обслуговуючого кооперативу;

- надані послуги у кількісному і вартісному виразі членам кооперативу;

- відповідність придбаного обладнання до виду послуг, які надає чи планує надавати кооператив відповідно до бізнес-плану.

За рівних умов перевага надається обслуговуючим кооперативам з більшою кількістю членів.

За результатами розгляду матеріалів комісія приймає рішення про включення до реєстрів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на отримання відшкодування (додатки 10, 11) з визначенням розміру у межах бюджетних асигнувань.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні часткового відшкодування, комісія у триденний строк після його прийняття надсилає сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

На підставі реєстрів, райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації, об’єднана територіальна громада реєструє бюджетні зобов’язання та після надходження коштів здійснює фінансування .

На підставі рішення комісії райдержадміністрація/структурний підрозділ з питань АПК райдержадміністрації складає та подає реєстр (додаток 3) департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 10 числа місяця наступного за звітним та до 15 грудня відповідного періоду. Одночасно копії протоколів та витяги з реєстрів подаються об’єднаним територіальним громадам.

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації формує зведені реєстри фактично нарахованих сум у розрізі районів та об’єднаних територіальних громад (додаток 4) та подає до 15 числа департаменту фінансів облдержадміністрації для подальшого перерахування коштів субвенції районним бюджетам (бюджетам об’єднаних територіальних громад).

Після надходження коштів субвенції проходить зарахування коштів на рахунки одержувачів відповідно до сформованих реєстрів.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 розділу II закону України від 16 липня 2015 року...

Рішення №13/ від 12 липня 2016 року м. Боярка
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва І обслуговування житлового будинку,...

Рішення (Проект) від 14 липня 2016 року
Про зменшення тарифу з утримання будинку та прибудинкової території (на суму вартості послуги з прибирання прибудинкової території)...

Рішення від 17. 03. 2016 року №11/8
Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету...

Рішення від 09. 06. 2016 року №30/3
Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету...

Закон україни
З 1 січня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені підпунктами "а" І "в" підпункту 1 пункту 1 розділу I закону...

Що чекає на мешканців багатоповерхівок, які до 01 липня 2016 не створять осбб?
Тож наразі з’ясуймо, чим загрожує неприйняття відповідного рішення й чи можна буде реалізувати право на створення осбб пізніше зазначеної...

Рішення від 16 вересня 2016 року №56/1 м. Боярка Про затвердження...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»,...

Розпорядження
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 24 лютого 2012 року №4, 19 липня 2012...

Рішення №5/132 від 16 лютого 2016 року м. Боярка
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Бюджетним кодексом України,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка