Пошук по сайту


Рішення 14 липня 2016 року - Сторінка 3

Рішення 14 липня 2016 року

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

Директор департаменту

агропромислового

розвитку облдержадміністрації ____________ ______________

(підпис) ПІП

М.П.

Додаток 5

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ

поданих документів власників особистих селянських господарств, на виплату дотації за утримання трьох і більше корів

по _____________________ району

назва району
з/п

ОТГ, сільська, селищна рада

Населений пункт

Прізвище, ім’я та по батькові

Подані документи

Підпис власника ОСГ

Заявка про виплату дотації

Зобов’язання про не зменшення поголів’я корів станом на 1 січня наступного року без умотивованих висновків ветеринарного лікаря

Копії паспорта власника ОСГ та довідки про присвоєння ідентифіка-ційного коду фізичній особі

Витяг з Єдиного державного реєстру тварин

Копія довідки про відкриття рахунку в банку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2

Додаток 6

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку
РЕЄСТР №

особистих селянських господарств, на виплату дотації за утримання трьох і більше корів

по _____________________ району/об’єднаній територіальній громаді
за ___________ 20___ року

(місяць)
з/п

ОТГ, сільська, селищна рада

Населений пункт

Прізвище, ім’я та по батькові

Ідентифікаційний код власника ОСГ

Кількість корів

Ідентифі-

каційний

№ корови

Банківські реквізити та № р/р власника ОСГ

Сума до відшко-дування,

грн

В тому числі

Місцевий

бюджет

Обласний бюджет

12


Разом по ОТГ, сільській раді….Разом по району

Голова комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

Члени комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

___________________ ___________________

(підпис) ПІП

Додаток 7

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку

Інформація

по використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам за Комплексною програмою розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2016-2020 роки за напрямком дотація власникам

особистих селянських господарств де утримується три і більше корів
по _____________________ району

(сільській (селищній, міській) раді, об’єднаній територіальній громаді)
за ___________ 20___ року

(місяць)
з/п

ОТГ, сільська, селищна рада

Населений пункт

Кількість власників ОСГ

Кількість корів

Сума до відшкодування,

грн

Відшкодовано, грн

12


Разом по ОТГ, сільській раді

3


Разом по районуКерівник ____________ ______________

(підпис) ПІП

М.П.


Додаток 8

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку
Список власників ОСГ,

які у 20__ році отримали дотацію та зменшили поголів’я корів по ____________ району

(сільській (селищній, міській) раді, об’єднаній територіальній громаді)


№ п/п

П.І.П.

Адреса (населений пункт, ОТГ, сільська рада)

Кількість та ідентифікаційні

номери корів на дату отримання дотації

Кількість та ідентифікаційні

номери корів на ___________

(звітна дата)

Сума отриманої дотації, грн

Причина зменшення поголів’я

Сума до повернення, грн

1

2

3

4

5

6

7

8


Керівник ___________________ _______________

(підпис) ПІП
М.П.

Додаток 9

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку

Журнал обліку поданих заявок сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами

на часткове відшкодування вартості _____________________________________________________________________

по _______________________району


№ з/п

Дата реєстрації заяви

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Документи, які надані для участі в конкурсному відборі

заявка

копія статуту кооперативу

витяг з ЄДР

проект розвитку

(бізнес-план)

довідка про відсутність заборгованості за

податками і зборами

копія платіжного документу, що підтверджує факт оплати

копії технічної документації

довідка про банківські реквізити

баланс і звіт (крім новостворених)

1

2

3

4

5

6

79

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 10

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку


РЕЄСТР №

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на часткове відшкодування вартості холодильного, пакувального, сортувального, сушильного, технологічного та допоміжного обладнання з переробки плодоовочевої продукції

_________________________________ району

за ___________ року

(місяць)
з/п

Назва сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Юридична адреса

Назва обладнання

Кількість одиниць

Вартість обладна-ння, грн

Відсоток часткового відшкоду-

вання

Сума до відшко-дування, грн

В тому числі

Місцевий

бюджет

Обласний бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Голова комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

Члени комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

___________________ ___________________

(підпис) ПІП

«___»_____________20_____р.
Додаток 11

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку

РЕЄСТР №

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, які мають право на часткове відшкодування вартості техніки та/або обладнання вітчизняного виробництва для обробітку землі

__________________________________ району

за ___________ року

(місяць)
з/п

Назва сільськогоспо-дарського обслуговуючого кооперативу

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Юридична адреса

Назва техніки та/або обладнання

Кількість одиниць

Вартість техніки та/або обладна-ння

Відсоток часткового відшкоду-

вання

Cума до відшкоду-вання, грн

В тому числі


Місцевий

бюджет


Обласний бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Голова комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

Члени комісії ___________________ ___________________

(підпис) ПІП

___________________ ___________________

(підпис) ПІП

МП «___»_____________20_____р.
Додаток 12

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку

Журнал обліку поданих заяв сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами

на дотацію за посів жита, гречки по _______________________району

(сільській (селищній, міській) раді, об’єднаній територіальній громаді)


№ з/п

Дата реєстрації заяви

Назва підприємства

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса

Документи, які надані для участі в конкурсному відборі

Заява

Спеціалізована бухгалтерська форма первинного обліку ВЗСГ-3

Спеціалізована бухгалтерська форма первинного обліку ВЗСГ-4

Довідка про банківські реквізити

Копію довідки з ЄДРПОУ

Довідка про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів

Письмове зобов'язання

Копія підтвердження площ посівів озимого жита та гречки за статистичною звітністю за формою

4-сг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Додаток 13

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку
РЕЄСТР

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств,

що займаються виробництвом жита і мають право на отримання дотації

станом на _______________ 20__ року

по ________________________________ району

(сільській (селищній, міській) раді, об’єднаній територіальній громаді)


№ з/п

Назва підприємства

Р/р, назва банку, МФО

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Площа, на якій отримано сходи ________, га

Сума дотації, грн

В тому числі

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Разом
Голова комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Члени комісії:

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали
________________

________________
підпис

прізвище та ініціали


Додаток 14 До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку
РЕЄСТР

сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств,

що займаються виробництвом гречки і мають право на отримання дотації

станом на _______________ 20__ року

по ________________________________ району

(сільській (селищній, міській) раді, об’єднаній територіальній громаді)


№ з/п

Назва підприємства

Р/р, назва банку, МФО

Код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)

Площа, на якій отримано сходи ________, га

Сума дотації, грн

В тому числі

Місцевий бюджет

Обласний бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Разом
Голова комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Заступник голови комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Секретар комісії

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали

Члени комісії:

________________

________________
підпис

прізвище та ініціали
________________

________________
підпис

прізвище та ініціали


Додаток 15

До пункту 5.

Розділу ІІ Порядку

АКТ
про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат

на підготовку ґрунту та посадку _____________________

станом на _______________ 20___ р.Культура

Схема посадки

Підготовка ґрунту, га

Посадка, га

Фактично понесені витрати на підготовку ґрунту та посадку, тис.грн

У т.ч. вартість саджанців, тис. грн

1

2

3

4

5

6Разом:
Керівник

_______ ___________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
_______ __________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.
(за наявності)
1   2   3   4   5

Схожі:

Закон україни
З 1 липня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 3 розділу II закону України від 16 липня 2015 року...

Рішення №13/ від 12 липня 2016 року м. Боярка
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва І обслуговування житлового будинку,...

Рішення (Проект) від 14 липня 2016 року
Про зменшення тарифу з утримання будинку та прибудинкової території (на суму вартості послуги з прибирання прибудинкової території)...

Рішення від 17. 03. 2016 року №11/8
Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету...

Рішення від 09. 06. 2016 року №30/3
Керуючись п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект плану роботи виконавчого комітету...

Закон україни
З 1 січня 2016 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені підпунктами "а" І "в" підпункту 1 пункту 1 розділу I закону...

Що чекає на мешканців багатоповерхівок, які до 01 липня 2016 не створять осбб?
Тож наразі з’ясуймо, чим загрожує неприйняття відповідного рішення й чи можна буде реалізувати право на створення осбб пізніше зазначеної...

Рішення від 16 вересня 2016 року №56/1 м. Боярка Про затвердження...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Положення про міський щорічний конкурс «Людина року міста Боярка»,...

Розпорядження
Розглянувши рішення Комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації від 24 лютого 2012 року №4, 19 липня 2012...

Рішення №5/132 від 16 лютого 2016 року м. Боярка
«Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Бюджетним кодексом України,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка