Пошук по сайту


Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському районі на період до 2016 року

Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському районі на період до 2016 року

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5   1. УКРАЇНА
   1. СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


       1. ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ     1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ

27.12.2011р. №696
Про проект програми щодо реалізації

Конвенції ООН про права дитини в

Скадовському районі на період до 2016 року
З метою організації виконання в районі Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 листопада 2011 року №749 ”Про проект програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в

Херсонській області на період до 2016 року“, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Схвалити проект програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському районі на період до 2016 року (далі – Програма) та заходи по її виконанню, що додаються, та винести їх на розгляд районної ради.

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, РВ УМВС України в Херсонській області, центральній районній лікарні, районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районному управлінню юстиції у Херсонській області, районному центру зайнятості, кримінально-виконавчій інспекції Скадовського району управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Херсонській області забезпечити реалізацію заходів, передбачених Програмою, та за результатами щороку до 10 грудня надавати службі у справах дітей районної державної адміністрації відповідну інформацію для узагальнення та подальшого інформування обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Небрат Є.В.

Голова районної

державної адміністрації Є.О. Устинов

СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

______________ № ____________
ПРОГРАМА

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини

в Скадовському районі на період до 2016 року

(проект)

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1.

Ініціатор розроблення Програми

Районнна державна адміністрація, Громадська рада при Скадовській районній державній адміністрації

2.

Розробник Програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації, Громадська рада при Скадовській районній державній адміністрації

3.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

4.

Учасники Програми

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, відділи районної державної адміністрації: культури і туризму, освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю райдержадміністрації, РВ УМВС України в Херсонській області, центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районне управління юстиції у Херсонській області, районний центр зайнятості, кримінально-виконавча інспекція Скадовського району управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Херсонській області, виконкоми міської, селищної, сільських рад, громадські організації.

5.

Термін реалізації Програми

2012 – 2016 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми


Державний, районний та міський, селищний, сільські бюджети
7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього:

100 тис.грн

у тому числі: з державного бюджету

обсяг коштів визначається законом України про державний бюджет на відповідний рік

з районного бюджету

100 тис. грн

з місцевих бюджетів

обсяги коштів визначаються рішеннями місцевих рад

8.

Основні джерела фінансування Програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного, районного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством


І. Проблема,

на розв’язання якої спрямована Програма
Програма щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Скадовському районі на період до 2016 року (далі – Програма) спрямована на виконання в районі Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

Соціальний захист дітей є актуальною проблемою сьогодення, що має складний, інтегрований, багатоаспектний характер і повинна розглядатися та розв’язуватися у різних контекстах. Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості, з урахуванням духовних засад і традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї та морального здоров’я дітей в Україні. Скадовський район є незмінним учасником реалізації державної політики щодо захисту прав та законних інтересів дітей.

За останні роки в районі вдалося досягти зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей (у 2008 році – 13 дітей, у 2009 році – 8, у 2010 році – 12 дітей, станом на 15 грудня 2011 року – 5 дітей), а також дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах (з 255 дітей у 2009 році до 140 дітей у 2010 році, та до 56 дітей станом на 15 грудня 2011 року). Завдання зацікавлених органів виконавчої влади - зберегти та посилити вказану тенденцію.

Разом з тим, викликає занепокоєння зростання показників дитячої злочинності. За підсумками січня - листопада 2011 року кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зросла на 100 % і складала 14 (7 у 2010 році).

З огляду на викладене необхідно об’єднати в єдину систему зусилля органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості щодо захисту прав дітей.
ІІ. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в районі відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та чинного законодавства України.
ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми
Програму планується реалізувати шляхом:

- створення умов для народження повноцінної дитини, збереження її здоров’я протягом усього періоду дитинства, забезпечення доступу до високоякісних медичних послуг;

- створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави;

- реалізації права дітей на сімейне виховання, насамперед, біологічними батьками, у родинах усиновлювачів, опікунів, піклувальників або в прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

- активізації процесу формування у дітей здорового способу життя, забезпечення їх широкого залучення до фізичної культури і спорту;

- створення системи надання дітям психологічних, соціально-педагогічних, медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг незалежно від місця проживання;

- збереження та зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти і культури, соціального захисту;

- створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів та дітей з особливими потребами для здобуття ними освіти;

- ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними; створення умов для ефективної реабілітації дітей;

- профілактики правопорушень з боку дітей, значного зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах у відповідність із міжнародними стандартами;

- пропагування національної культури та духовної спадщини, патріотичного виховання дітей, проведення роботи з виявлення та підтримки обдарованих дітей;

- забезпечення широкої участі дітей у житті суспільства;

- активізації діяльності територіальних громад із захисту прав дітей;

- поширення соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань щодо соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

Термін реалізації Програми: 2012 – 2016 роки.

ІV. Завдання і заходи Програми
Основними завданнями Програми є:

- охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей;

- забезпечення права дітей на освіту;

- культурний і духовний розвиток дитини;

- захист прав дітей різних категорій. Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;

- запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей;

- соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- захист дітей-інвалідів;

- боротьба з використанням найгірших форм дитячої праці;

- профілактика торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними;

- профілактика вчинення правопорушень неповнолітніми, захист прав дітей, які вчинили правопорушення;

- участь дітей у житті суспільства;

- міжнародне співробітництво, співпраця з регіональними громадськими організаціями;

- інформаційно-просвітницька діяльність, співпраця із засобами масової інформації.

Заходи з виконання Програми наведені у додатку 1.
V. Очікувані результати, ефективність Програми
Забезпечення результативних показників Програми (додаток 2) сприятиме:

- динамічному збільшенню кількості профілактичних рейдів з 42 до 50 і більше;

- збільшенню кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу з 19 осіб до 29;

- охопленню сімейними формами виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до 80 відсотків від загальної кількості дітей даної категорії.
VI. Обсяги та джерела фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, районного та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На виконання заходів Програми з районного бюджету планується спрямувати 100 тис. грн.

Звіт про хід виконання Програми надається голові районної державної адміністрації щороку до 10 січня.

Орієнтовні розрахунки видатків, пов’язаних із виконанням заходів районної Програми, підлягають щорічному уточненню в період формування проектів відповідних бюджетів.


Роки

Всього,

тис.грн.

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

Районний бюджет

2012

20,0

20,0

2013

20,0

20,0

2014

20,0

20,0

2015

20,0

20,0

2016

20,0

20,0
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про роботу служби у справах дітей районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад щодо реалізації у 2014 році...

Киданівський навчально-виховний комплекс
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року та з метою забезпечення соціально-психологічної безпеки життєдіяльності неповнолітніх,...

Лекція «Конвенція оон» очима дітей ст виховний захід «Знання Конвенції ООН про права дитини»
«Конвенція ООН про права дитини» ст

К онвенція ООН про права дитини
Оон про права дитини це угода між країнами. В ній записа­но, як уряд кожної країни має дбати про дітей. Конвенція була прийнята та...

1. Основні права дитини закріплені Конвенцією ООН про права дитини
У наш час існує близько ста міжнародних угод І декларацій, які так чи інакше, стосуються прав дитини. Більшість з них перспективні,...

Скадовська районна державна адміністрація
Про підсумки проходження опалювального сезону 2015/16 року та затвердження першочергових заходів з підготовки підприємств житлово-комунального...

Права дитини в Україні
Україна приєдналась до Конвенції про права дитини, ратифікувала її та підписала Факультативний протокол до Міжнародного пакту про...

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у...
Відповідно до Закону України „ Про охорону дитинства” та Конвенції ООН про права дитини, кожній дитині гарантується право на свободу,...

Розпорядження
Про заборону на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах в зоні контролю управління охорони, використання...

Кзо «Жданівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської...
Учитель. Дорогі діти! 20 листопада 2009року виповнилося 20 років з дня прийняття Генеральною Асамблеєю ООН конвенції про права дитини....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка