Пошук по сайту


Закон україни

Закон україни

Сторінка1/36
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Про Державний бюджет України на 2003 рік

Про Державний бюджет України на 2003 рік


Зміст документу


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2003 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 10-11, ст.86 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 630-IV ( 630-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 25, ст.177

N 653-IV ( 653-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 26, ст.189

N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 33-34, ст.267

N 1068-IV ( 1068-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.32

N 1069-IV ( 1069-15 ) від 09.07.2003, ВВР, 2004, N 5, ст.33

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

N 1222-IV ( 1222-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.108

N 1239-IV ( 1239-15 ) від 23.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.109

N 1289-IV ( 1289-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 12, ст.160

N 1290-IV ( 1290-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.191

N 1328-IV ( 1328-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 14, ст.204

N 1391-IV ( 1391-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.234

N 1392-IV ( 1392-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.235

N 1397-IV ( 1397-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 16, ст.236 )

( Щодо визнання неконституційними окремих положень див.

Рішення Конституційного Суду

N 7-рп/2004 ( v007p710-04 ) від 17.03.2004 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на


2003 рік у сумі — 53.272.580,8 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 42.230.005,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 11.042.575,4 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону. (Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV від 06.03.2003, N 849-IV від 22.05.2003, N 1068-IV від 09.07.2003, N 1069-IV від 09.07.2003, N 1392-IV від 11.12.2003)

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 55.907.506 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 43.740.005,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 12.167.500,6 тис. гривень. (Частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами N 630-IV від 06.03.2003, N 849-IV від 22.05.2003, N 1068-IV від 09.07.2003, N 1069-IV від 09.07.2003, N 1392-IV від 11.12.2003)

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2003 рік у сумі 2.634.925,2 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.510.000 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.124.925,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону. (Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1068-IV від 09.07.2003)

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду


Державного бюджету України на 2003 рік належать:

1) податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, 70 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 70 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

9) ввізне мито (крім 70 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Україні; (Пункт 10 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 849-IV від 22.05.2003)

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) надходження від санкцій (штрафів, пені тощо), що застосовуються за рішеннями уповноважених посадових осіб Антимонопольного комітету України, інших органів виконавчої влади (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями), а також за рішеннями судів, прийнятими за зверненнями Державної автомобільної інспекції України;

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов’язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів, знахідок, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі;

15) дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї)

господарських товариств, які є у державній власності;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності — 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

23) рентна плата за транспортування нафти;

24) рентна плата за транзитне транспортування аміаку;

25) 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою; (Пункт 25 статті 2 в редакції Закону N 630-IV від 06.03.2003)

26) надходження від Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” в рахунок погашення заборгованості поточного року перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання ;

27) 50 відсотків плати за оренду майна (крім військового майна і майна Національної академії наук України, майна державних професійно-технічних навчальних закладів), що належить бюджетним установам, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету; (Пункт 27 статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1158-IV від 11.09.2003)

28) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

29) надходження від зборів за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, та коштів, одержаних від продажу контрольних марок;

30) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; (Статтю 2 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 849-IV від 22.05.2003)

31) частина прибутку (доходу) державних підприємств, що вилучається до бюджету; (Статтю 2 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 849-IV від 22.05.2003)

32) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни від
Цей Закон визначає статус бі­бліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек І бі­бліотечної справи в Україні. Цей...

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту

Закон україни
Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни

Закон україни
Української рср ( 142-12 ) самостійно здійснює політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення І

Закон україни
Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів

Зміст документу закон україни
Цей Закон встановлює дипломатичні ранги в Україні, визначає порядок їх присвоєння та позбавлення

Закон україни
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка