Пошук по сайту


Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі за I півріччя 2013 рік

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі за I півріччя 2013 рік

Сторінка1/2
  1   2
ІНФОРМАЦІЯ

про соціально-економічний стан та

суспільно-політичну ситуацію в Теофіпольському районі

за I півріччя 2013 рік
Протягом II кварталу 2013 року робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації була спрямована на реалізацію державної регіональної політики, виконання положень Конституції України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

Протягом кварталу було проведено 6 засіданнь колегії райдерж-адміністрації, на яких було розглянуто 19 запланованих та 2 додатково винесене питань на розгляд засідання колегії.

По результатах обговорення прийнято 19 розпоряджень голови райдержадміністрації та 3 протокольних рішення.

Всього ж за I півріччя 2013 року головою райдержадміністрації видано 172 розпорядження з питань економіки, матеріального виробництва, роботи агропромислового комплексу і земельних питань, бюджету, фінансів, цін, питань гуманітарної сфери та соціальної політики, організаційно-кадрового забезпечення, благоустрою території, питань розвитку культури та інші.

Згідно плану роботи районної державної адміністрації за II квартал 2013 року в порядку контролю було розглянуто хід виконання 17 Законів України; 9 Указів Президента України; 4 постанови Кабінету Міністрів України; 3 розпорядження Кабінету Міністрів України; 13 розпоряджень голови обласної державної адміністрації та 9 розпоряджень голови районної державної адміністрації.

З метою інформування населення про найважливіші суспільно-економічні новини життя країни, району проведено 6 днів райдержадміністрації в населених пунктах району та 6 єдиних днів інформування населення.

З метою підвищення ефективності роботи службовців юридичним відділом апарату райдержадміністрації проведено 6 навчань з державними службовцями апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Протягом звітного періоду відбулося 4 навчання з кадровим резервом для державної служби.

Сприяє вирішенню соціально-економічних проблем населення району організація виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації.

Згідно розпоряджень голови райдержадміністрації керівники управлінь та відділів, заступники голови адміністрації, згідно графіка здійснюють виїзди у сільські ради, населення яких завчасно повідомлене через засоби інформації про захід. Так, протягом поточного року проведено 43 виїзних прийомів громадян, на яких прийнято 84 громадяни.

З метою інформування громадян району про їх права і свободи, а також надання безкоштовної правової допомоги населенню в райдержадміністрації діє „Громадська приймальня".

За I півріччя 2013 року надано консультацій 52 громадянам, які потребували юридичної допомоги.

У вирішенні проблем соціально-економічного розвитку району державна адміністрація, її управління та відділи тісно співпрацюють з районною радою, її постійними комісіями, сільськими та селищними радами.

До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2013 року надійшло 51807,1 тис.грн., що становить 95,7 відсотків до затверджених показників доходів на І півріччя 2013 року. Станом на 01.07.2013 року виконання власних доходів загального фонду до річних призначень становить – 40,2 відсотки, дотації – 49,0 відсотків, субвенції – 52,0 відсотки.

Найбільшу питому вагу у надходженні власних доходів загального фонду за І півріччя 2013 року становить податок на доходи фізичних осіб -5084,1 тис.грн. або 99,1 відсоток.

Темп росту власних надходжень до відповідного періоду минулого року становить 112,7 відсотків.

Недовиконання планових призначень власних надходжень загального фонду районного бюджету пояснюється тим, що борги минулих років перераховані у 2011 році підприємствами сільськогосподарської галузі увійшли до формули розрахунку індексу податкоспроможності району та обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів доведених МФУ на 2013 рік.

Власні доходи спеціального фонду за І півріччя 2013 року виконано на 137,9% до затверджених показників доходів.

Видатки загального фонду районного бюджету району за І півріччя 2013 року без урахування субвенції з державного бюджету та обласного бюджету становлять 38629,3 тис.грн., що складає 92,3 відсотки до плану на відповідний період.

У структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів (без урахування субвенції) значну питому вагу складають видатки на утримання установ соціально-культурної сфери, а саме: освіта - 67,2 відсотки ( 25966,1 тис.грн.), охорона здоров'я – 23,5 відсотків (9060,9 тис.грн.), культура - 3,3 відсотки (1284,2 тис.грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за І півріччя 2013 року використано 31566,8 тис.грн., що становить 93,6 відсотків, на оплату енергоносіїв 5648,4 тис.грн. або 92,1 відсоток до планових показників на відповідний період.

Залишки коштів на рахунках районного бюджету загального фонду на 1 липня 2013 року становлять 179,2 тис.грн., залишки коштів спеціального фонду становлять 372,7 тис.гривень.
Податкова політика

Податковою службою району протягом першого піріччя 2013 року вживались заходи направлені на виконання доведених показників планової нормативної бази надходжень, забезпечення максимальної сплати нарахованих сум податків та розширення фактичної бази оподаткування за рахунок контрольно-перевірочної роботи. В результаті цього до Зведеного бюджету надійшло 16044,2 тис.грн. при плані 15346,8 тис.грн, що становить 104,5 % від прогнозних показників.

Надходження до Загального фонду держбюджету забезпечено в розмірі 2649,2 тис. грн., виконання становить 102,5%. Темп росту до відповідного періоду минулого року становить 68,7 %.

До місцевого бюджету надійшло 13222,7 тис. грн. Виконання становить 106,3%, додатково надійшло 788,3тис. грн., темп росту до минулого року складає 116,7%.

Бюджетні призначення загального фонду місцевого бюдету виконанні на 102,8%, тобто при запланованому показнику МФУ в сумі 4313,8 тис. грн. до бюджету району забезпечено надходження в сумі 4436,4 тис. грн.

Податку з доходів фізичних осіб, як основне джерело наповнення місцевого бюджету, акумульовано до бюджету в сумі 10168,2тис. грн. при прогнозних показниках 9950,0 тис грн., що становить 102,2% виконання , з темпом росту до минулого року 113,5%

Плати за землю забезпечено надходження до місцевого бюджету в сумі 1528,7 тис. грн., відсоток виконання складає 111,2 темп росту до минулого року 130,4%.

Станом на 01.07.2013 року в Теофіпольському відділенні Красилівської МДПІ на обліку перебуває 1341 суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі 523 - юридичних осіб та 818 – фізичних осіб .

Станом на 01 липня 2013 року податковий борг до Зведеного бюджету із врахуванням відокремленого обліку банкрутів за оперативними даними становить 360,0 тис. грн., в тому числі 146,8тис.грн. до Державного та 213,2 тис. грн. до місцевого бюджетів. Порівняно з 01.01.2013 року до Зведеного бюджету податковий борг зменшився на 365,8 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету зменшився на 365,8 тис.грн.

Найбільшими підприємствами-боржниками є СТОВ «Хлібороб» – 104,2 тис.грн.(по підприємству ініціюється порушення справи про банкрутство), ТзОВ «Холдінгова компанія «Базалія»» - 53,4 тис. грн.., ДП «Теофіпольський молокопереробний завод» -8,3 тис. грн.

За результатами аналізу показників по формі № 1ДФ за 1 квартал 2013 року середньомісячна заробітна плата в Теофіпольському районі склала – 1932 грн.

За січень - червень 2013 року робочою групою проведено 7 перевірок з метою виявлення виплати заробітної плати в конвертах та не законного оформлення трудових відносин із найманими працівниками. Перевірено 23 суб»єкти господарської діяльності, в результаті чого залучено до державної реєстрації 11 найманих працівників

За результатами аналізу показників по формі 1-ДФ відділенням щомісячно ініціюється на засіданнях робочих груп при місцевих органах влади заслуховування конкретних керівників СГД (в т.ч. приватних підприємців – роботодавців), які виплачують заробітну плату у розмірах, менших законодавчо встановленої мінімальної, та уклали угоди із найманими працівниками про неповну трудову зайнятість. За січень – червень 2013 року проведено 5 засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та сприяння легалізації тіньової зайнятості населення та тіньової заробітної плати в районі.

З метою повноти надходження податку на доходи з фізичних осіб Теофіпольським відділенням Красилівської МДПІ за перше півріччя 2013 р. проведено 13 зустрічей з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями боржниками по податку на доходи та тими, що виплачують заробітну плату в розмірі меншому від законодавчо встановленого мінімуму, в результаті чого забезпечено надходження заборгованості по податку на доходи фізичних осіб в сумі 3,8 тис.грн.

За перше півріччя 2013 року документальними перевірками охоплено 133 СПД , з яких 90 перевірок результативні.

В тому числі

- юридичних осіб – 34 перевірки, 25 з яких результативні (всього донараховано 37,9тис. грн),

- фізичних осіб підприємців – 93 (в т.ч. 45 перевірок на закриття підприємницької діяльності), з яких 60 результативні – усього донараховано платежів на суму 14,0 тис грн..

- 6 перевірок фізичних осіб (громадян) з питань нарахування та оподаткування окремих видів доходів на суму 1,3 тис грн. основного платежу та 1,18 тис. грн. штрафних санкцій).

В результаті проведеної контрольно-перевірочної роботи до бюджету додатково нараховано податку на доходи фізичних осіб – 54,7 тис.грн. (в т.ч. 18,4 тис.грн. основного платежу та 36,3 тис.грн. штрафних санкцій та пені).

Станом на 01.07.2013 р. на розгляді в судах перебуває 21 справа на суму 6847,00 тис. грн.. в тому числі:

- 7 справ за позовом до Теофіпольського відділення Красилівської МДПІ на суму 6437,31 тис. грн.

- 14 справ на суму 409,69 тис. грн.. за позовом Теофіпольського відділення Красилівської МДПІ, з них 3 справи на суму 346.31 тис. грн.. провадження по яких порушено в минулих роках, та 11 справ на суму 63,38 тис. грн.. провадження по яких порушено у звітному періоді.

Станом на звітну дату на користь відділення вирішено 13 справ на суму 966,6 тис. грн.

В результаті проведеної роботи надійшло 62,31 тис. грн.

Протягом першого півріччя 2013 року в районній газеті “Життя Теофіпольщини” опубліковано 24 статті з актуальних питань податкового законодавства, на офіційному веб-сайті ДПС у Хмельницькій області розміщено 14 статтей та 24 – на інтернет-майданчику “Податкова інформує” офіційного веб-сайту Теофіпольської районної ради.

Відділенням проведено 6 “круглих” столів. З платниками податків проведено 11 семінарів та 12 сеансів “гарячої лінії” з питань роз’яснення податкового законодавства. Начальником Теофіпольського відділення особисто проведено 6 зустрічей з платниками податків.
Пенсійне забезпечення

Станом на 01.07.2013 року на обліку в управлінні перебуває 1220 платників, з яких 383 – юридичні особи та 837 – фізичні особи. Протягом I півріччя 2013 року взято на облік 57 платників, з них 20 юридичних, 36 фізичних осіб та 1 добровольця. В звітному періоді знято з обліку 82 платники, а саме 10 юридичних, 70 фізичних осіб та 2 платники добровольці.

Потреба на виплату пенсій та допомог по управлінню за І півріччя 2013 року склала 72621,0 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року потреба збільшилась на 7004,3 тис.грн. або на 10,7%.

На обліку перебуває 9979 пенсіонерів, що на 119 чол. менше ніж станом на 01.01.2013 року. Пенсія виплачується 9673 особам.

За І півріччя 2013 з усіх джерел фінансування до Пенсійного фонду в Теофіпольському районі надійшло 101762,32 тис.грн., що на 9634,15 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року.

Забезпеченість власними коштами станом на 01 липня 2013 року склала 35,8% ( - 0,79% до минулого року).

Одержують пенсію через вкладні рахунки в установах банку 4110 пенсіонерів, що складає 42,4 % до загальної кількості пенсіонерів яким виплачена пенсія. Економія коштів склала 480,4 тис.грн. ( + 46,4 тис.грн. до відповідного періоду минулого року).

Станом на 01.07.2013 року середній розмір пенсії склав 1196,96 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року він зріс на 41,83 грн. ( або на 3,6%).

З початку року проведено 5 масових перерахунки пенсій за різними програмами.

Надходження власних коштів за І півріччя 2013 року склали 25997,38 тис.грн. що на 1985,16 тис.грн. більше до відповідного періоду минулого року. Планове завдання за І півріччя виконано на 101,7%. Темпи росту власних надходжень до відповідного періоду минулого року склали 108,3%. Відсоток сплати зобов’язань становить 99,78. (в минулому році – 99,87%).

Середній розмір заробітної плати за січень - травень 2013 року складає 1972,46 грн., в тому числі по с/г товаровиробниках – 1833,61 грн.

Станом на 01.07.2013 року загальний борг до управління складає 202,0 тис.грн. Загальну суму боргу до початку року зменшено на 49,8 тис.грн., або на 19,8%. Борг економічно - активних платників зменшено на 11,0 тис.грн. або на 54,5%, в тому числі зменшено недоїмку економічно - активних боржників на 11,1 тис.грн., або на 56,3%.

З єдиного соціального внеску заборгованість мають: недіюче комунальне підприємство ТРК «Теофіполь» (проходить ліквідаційна процедура) в сумі 2,9 тис.грн., ТКП «Теофіпольлісвод» – 4,2 тис.грн. та 26 приватних підприємців – 78,4 тис.грн.

Станом на 01.07.2013 року 7 приватних підприємців спрощеної системи оподаткування не сплатили страхові внески за III та IV квартали 2010 року в сумі 8,97 тис.грн. Спеціалістами управління проводилась робота по стягненню несплачених сум боргу. Так, станом на 1 липня 2013 року на виконані у відділі ДВС знаходяться виконавчі листи на суму 5,3 тис.грн. та вимоги на суму 5.0 тис.грн. Відповідно до Закону України № 4814-VI заключено 12 договорів розстрочення страхових внесків на суму 11,26 тис.грн. Станом на 01.07.2013 року розірвано договір з ПП Дзюмак Р.С. (борг 1,3 тис.грн.). За 2011 -2012 роки станом на 01.07.2013 року 21 приватний підприємець спрощеної системи оподаткування не сплатили єдиний соціальний внесок в сумі 55,6 тис.грн. та за I квартал 2013 року – 15,6 тис.грн.(14 осіб) На виконані у відділі ДВС знаходяться виконавчі листи на суму 8,5 тис.грн. та вимоги на суму 70,4 тис.грн.

Станом на 1 липня 2013 року сільськогосподарські товаровиробники району не мають заборгованості зі сплати платежів до Пенсійного фонду.

За І квартал 2013 року проведено 91 перевірку страхувальників, в т.ч. 76 позапланових. По 15 перевірках виявлено порушення. За результатами перевірки донараховано 0,2 тис.грн. єдиного внеску, нараховано 1,9 тис.грн. штрафних санкцій та 3 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.(штрафи на суму 1,1 тис.грн.).

Протягом І півріччя поточного року 13 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення платіжної дисципліни зі сплати єдиного соціального внеску та застосовано адмінштрафи на загальну суму 11,5 тис.грн.

Управлінням Пенсійного фонду України в І півріччі 2013 року до суду не подавались позовні заяви про стягнення заборгованості із платежів до Пенсійного фонду України. Надходження від ДВС по виконавчих документах становить 133,3 тис.грн.

Усіма формами інформаційно-роз’яснювальної роботи в районі в поточному році охоплено 2495 різних категорій громадян, що становить 9,0 % загальної кількості населення району. Зокрема проведено 24 зустрічі з трудовими колективами підприємств, організацій району, якими охоплено 835 осіб. Проведено 18 виїзних прийомів у населені пункти району, під час яких звернулося 119 чоловік. Проведено 4 навчально-роз’яснювальний семінар для роботодавців району з метою їх кращої інформованості щодо порядку та умов сплати страхових внесків. 113 громадян одержали консультації через постійно діючі «гарячі» телефоні лінії управління Пенсійного фонду України в районі.

Крім того, управлінням залучено до роз’яснення основ пенсійного законодавства безробітних громадян та учнів загальноосвітніх шкіл. Зокрема проведено 27 уроків для 458 учнів загальноосвітніх шкіл, прочитано 5 лекцій для 91 безробітного громадянина. Впродовж I півріччя 2013 року висвітлено в засобах масової інформації 11 матеріалів на сторінках друкованих видань. Виготовлено та розповсюджено на підприємствах, організаціях, установах та серед населення району 4 види власної інформаційної продукції.
На фіксованому ринку праці в звітному періоді спостерігалося незначне зменшення кількості безробітного населення, яке скористалося послугами районної служби зайнятості в порівнянні до відповідного періоду минулого року на 1,3 %. Всього на обліку в звітному кварталі перебувало 1837 чол. (в минулому році 1861)

За звітний період активними формами сприяння зайнятості (працевлаштування, навчання, участь в громадських роботах) охоплено 1192 особи, що становить 64,9% до ринку праці. (Порівняно з 1 кварталом цього року цей показник зріс на 45 %) Із них працевлаштовано 850 осіб, рівень працевлаштування становить 46,3 % від чисельності безробітного населення, яке перебувало на обліку.

Для підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці служба зайнятості велику увагу приділяє професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації незайнятого населення. Протягом звітного періоду проходили навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації 245 безробітних (13,3% до кількості безробітних, що перебували на обліку), з них 57,3% навчалися за конкретними замовленнями роботодавців. Закінчили навчання 207 безробітних з них 201 працевлаштовані за направленнями служби зайнятості.

Суттєвим фактором підтримки безробітних в період пошуку постійного місця роботи є організація оплачуваних громадських та тимчасових робіт. У звітному періоді до участі в тимчасових роботах залучено 115 безробітних за рахунок коштів підприємств (6,3% до кількості безробітних, що перебували на обліку. За рахунок коштів Фонду ЗДССнВБ громадські роботи в першому півріччі не проводились через відсутність коштів в сільських радах на ці цілі. Тимчасові роботи організовували сільськогосподарські підприємства району по підготовці насіння та техніки до весняно-польових робіт.

В звітному періоді центром зайнятості проводилась профорієнтаційна робота з незайнятим та зайнятим населенням. Охоплено такими послугами 3991 осіб, які отримали 8446 послуг, в тому числі учнівської молоді - 1523 особи.

Працівниками служби зайнятості постійно проводиться інформаційно роз’яснювальна робота щодо послуг служби зайнятості та чинного законодавства в сфері зайнятості через ЗМІ, а також проводяться семінари та тренінги з роботодавцями та безробітними. З цією метою в кожній сільській раді обладнано куточки служби зайнятості. В цілях орієнтації молоді на робітничі професії, що є актуальними на місцевому ринку праці та з метою роз’яснення послуг аналогічні куточки обладнано в усіх школах району, а також у школах 1-3 ступенів встановлені профорієнтаційні термінали.

За ініціативою центру зайнятості укладено угоди щодо співпраці з питань зниження рівня безробіття з сільськими та селищними радами. Такі угоди дають можливість скоординувати напрямки надання послуг центром зайнятості незайнятому населенню та роботодавцям в питаннях працевлаштування, професійного навчання, організації громадських робіт, підприємницької діяльності.

На даний час в районі працює 2 промислових підприємства: ВАТ "Теофіпольський цукровий завод" та приватне підприємство "Добрий хліб".

Основним промисловим підприємством району є ВАТ "Теофіпольський цукровий завод", яке займається сезонним виробництвом. Підприємство свою роботу розпочне у вересні 2013 року.

Обсяги виробництва промислової продукції по району за І півріччя 2013 року становлять 2069,5 тис.грн. або 106,1% до відповідного періоду 2012 року. Це обсяги ПП «Добрий хліб».

ПП "Добрий хліб" у І півріччі 2013 року вироблено хлібобулочних виробів 644,3 тонни, що більше минулого року на 7 тонн або 101,1% до відповідного періоду минулого року.

В галузі рослинництва протягом 1 півріччя 2013 року, з метою виконання прогнозована показників по посіву сільськогосподарських культур та догляду за ними спеціалістами управлінні агропромислового розвитку райдержадміністрації проводилася відповідна робота по своєчасній і якісній підготовці матеріально-технічної бази господарств району до підготовки та проведення комплексу весняно-польових робіт під урожай 2013 року.

З метою активізації підготовки до проведення весняно-польових робіт було проведено роботу по формуванню зведених планів розвитку агропромислового комплексу та сільських територій на 2013 рік, якими визначено обсяги виробництва продукції рослинництва.

З головними агрономами господарств проведено навчання по технологіях вирощування сільськогосподарських культур та використанню нових засобів захисту рослин з участю регіональних представників фірм.

Проведено навчання працівників, робота яких пов’язана з організацією та безпосереднім проведенням робіт по транспортуванню, зберіганню та застосуванню пестицидів і агрохімікатів.

У ході проведення цих заходів зверталась увага на особливості цієї весни, викликані погодними умовами та на вдосконалення структури посівних площ з метою ініціювати вирощування таких конкурентоспроможних культур як ячмінь, соя, кукурудза на зерно.

Як наслідок проведеної роботи по району підживлено 19,8 тис. га. озимої пшениці,( 198 відсотків до плану) 2,7 тис. га . озимого ячменя ( 200 відсотків) , 1,9 тис.га. озимого ріпаку ( 200 відсотків) 1605 га. багаторічних трав (100 відсотків) до плану.

Завершено посів ярих культур, посіяно 38,8 тис. га. (102 відсотків до плану), ярих зернових культур посіяно 21,2 тис. га. (103 відсотки)

Зокрема посіяно 8,4 тис. га. ярого ячменя , 0,7 тис. га. гороху, 378 га. овесу, 209 га. ярої пшениці, 2,0 тис. га. гречки, майже 9,3 тис. га кукурудзи на зерно.

Посіяно 4,4 тис. га. цукрового буряка (106 відсотків до плану) , 1,9 тис. га.однорічних трав, 2,3тис. га кукурудзи на силос, 870 га.кормового буряка, 467 га.овочів, посаджено 2,1 тис. га. картоплі.

Проводилася відповідна робота по догляду за сільськогосподарськими культурами. Оброблено озимих зернових культур проти бур’янів на 100 відсотків, захищено всю площу озимої пшениці від хвороб. Оброблено від бурянів та в період цвітіння проведено захист озимого ріпаку від шкідників.

Зроблено чимало роботи по захисту ярих зернових культур від бур’янів, хвороб та шкідників. Так по захисту сільськогосподарських культур від бур’янів ця робота проведена на ярому ячмені на 99 відсотках, гороху на 100 відсотків. Оброблено ярого ячменю від хвороб на 98 відсотках від площ посіву.

Продовжуються роботи по догляду за посівами цукрових буряків .

На сьогоднішній день в сільськогосподарських формуваннях району рахується 300 тракторів, 140 тракторних плугів, 220 культиватори, 190 тракторних сівалок, 92 зернозбиральних комбайнів, 93 жатки валкові, 54 косарок тракторних і ряд іншої техніки .

На протязі ремонтного періоду проводилась нарада з головними інженерами і бригадирами тракторних бригад сільськогосподарських формувань на базі ТОВ «Нива» с. Поляхова по питаннях підготовки техніки до весняно – польових робі

В наслідок проведеної роботи готовність тракторів на початок весняно-польових робіт становила 98 відсотки, сівалок та ґрунтообробної техніки 100 відсотків , що повністю забезпечувало можливість проведення весняно-польових робіт .

До початку жнив господарства району закупили 1200 тонн дизельного палива та 250 тонн бензину, що становить 75 та 78 відсотків до потреби і повністю підготували зернозбиральну техніку, готовність зернозбиральної техніки становить 100 відсотків, що забезпечить якісно і в оптимальні строки без втрат провести весь жнивний комплекс.

За шість місяців 2013 року сільськогосподарськими формуваннями для поновлення машинно – тракторного парку закуплено нову високопродуктивну техніку в кількості 40 одиниць на суму 15,5 млн . грн.: а саме 17 тракторів, 8 грунтообробних агрегати, 3 сівалки,

2 оприскувачі, 5 розкидачів мінеральних добрив і ряд іншої техніки.

Підсумки розвитку галузі тваринництва засвідчують, що в цілому по району підтримується стабільність виробництва.

Для нарощування сільськогосподарської продукції, зокрема тваринництва сільськогосподарськими підприємствами району проводиться відповідна робота по нарощування поголів'я сільськогосподарських тварин, та покращенню їх продуктивних якостей.

Так протягом 2013 року в сільгосппідприємствах району було проведено реконструкцію молочнотоварної ферми в ТОВ «Україна 2001» с. Бережинці і в

с. Волиця Польова встановленням молокопроводів на 400 корів, та в с. Воронівці на 200 голів, де на сьогоднішній день проводиться комплектація дійного стада з розширенням поголів’я до 1000 корів, як за рахунок власного відтворення так і за рахунок закупівлі поліпшених телиць від населення.

Для нарощування поголів’я свиней товариством «Україна 2001» проведено реконструкції свинокомплексу в смт. Базалія для утримання 700 основних свиноматок, ведеться робота по будівництво цеху дорощування поросят та відгодівельного поголів’я на 7,5 тис. голів.

Характеризуючи вищесказане, слід зауважити що відповідна робота сприяла припиненню спаду поголів’я ВРХ кількість яких становить 11392 голови, нарощування дійного стада, кількість яких зросла на 95 голів і станом на 1.07.2013 року в сільськогосподарських підприємствах району утримується 3796 корів.

Позитивна тенденція спостерігається і в галузі свинарства, загальне поголів’я якого за шість місяці поточного року збільшилося в підприємствах району на 5836 голів, або на 33 % і становить 23696 голів.

Завдяки збільшенню поголів’я дійного стада, покращенню його продуктивності по сільгосппідприємствах виробництво молока зросло на 8 % , або на 833 тонни, загальна кількість якого становить 10707 тонн.

За шість місяців поточного року с/г підприємствами району вироблено 2050 тонн м'яса, що на 2 % менше в порівнянні до відповідної дати минулого року. Основною причиною зменшення виробництва м'яса є зменшення поголів’я тварин в період протягом січня – квітня поточного року в зв’язку із виведенням приміщень під реконструкцію.

На сьогоднішній день переважна робота по реконструкції приміщень є на завершальному етапі, про що говорить стабілізація поголів’я ВРХ та нарощення поголів’я свиней а також поступове збільшення виробництва м'яса.

Відповідно до плану роботи агропромислового комплексу на 2013 рік передбачається збільшення виробництва продукції тваринництва протягом року, а саме молока на 378 тонн і м'яса на 288 тонн, загальна кількість якого становитиме по сільгосппідприємствах відповідно 19672 тонни молока та 4454 тонни м'яса.

Для забезпечення повноцінної годівлі, досягнення високої продуктивності тварин, на зимово-стійловий період 2012-2013 років сільськогосподарськими підприємствами району заготовлено 3,9 тис. тонн сіна та 14,1 тис. тон сінажу, що становить 100 % до потреби.

За 6 місяців фонд заробітної плати штатних працівників зріс в порівнянні до минулого року на 8,3 % і становить 22,7 млн. грн.. Середньомісячна зарплата на одного штатного працівника за червень 2013 року становить 2075 грн., що на 180 грн. більше відповідного періоду минулого року.

Виробництво валової продукції по сільськогосподарських підприємствах району збільшилось на 101,4 % і складає 47,3 млн. грн.

Аналізуючи суспільно-політичну ситуацію в районі за I квартал 2013 року, варто відмітити, що вона залишається передбачуваною та стабільною.

У січні поточного року керівництво райдержадміністрації взяло участь у заходах з нагоди Новорічних та Різдвяних свят

10 січня 2013 року поблизу головної ялинки району, на центральній площі смт Теофіполь, відбувся фестиваль «Україна колядує, колядує вся земля». Насамперед, всіх учасників дійства із Різдвяними святами привітав заступник голови райдержадміністрації Леонтій Олійник.

22 січня на межі с.Лисогірка Теофіпольського району та с.Осники Лановецького району відбулась громадсько-політична акція до 94-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно – Української Народної Республіки за участю громадськості Теофіпольського та Лановецького районів.

В залі засідань районної ради 1 лютого 2013 року під головуванням голови райдержадміністрації Володимира Довжука відбулось засідання оргкомітету з підготовки та відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

3 лютого 2013 року в залі засідань Теофіпольської селищної ради відбулась зустріч депутата Верховної Ради України Ігоря Сабія з жителями району.

6 лютого 2013 року під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Петра Вільшинського, за участю голови районної громадської організації «Української спілки ветеранів Афганістану» (воїнів-інтернаціоналістів) Володимира Процкова і активу організації відбулось засідання робочої групи щодо підготовки та відзначення в районі Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

12 лютого 2013 року, в рамках відзначення в районі Дня соціальної справедливості, головою райдержадміністрації Володимиром Довжуком проведено нараду за участю керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ та організацій району.

15 лютого 2013 року, у 24-у річницю виведення радянських військ з Афганістану, у Теофіпольському районі пройшло ряд урочистих заходів із вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в ході яких воїнів-інтернаціоналістів привітав голова райдержадміністрації Володимир Довжук.

20 лютого 2013 року у залі засідань районної ради за участю голови райдержадміністрації Володимира Довжука відбулось засідання громадської ради при Теофіпольській районній державній адміністрації.

4 березня 2013 року в с. Караїна та Теофіполі біля пам’ятника Загиблим воїнам відбулися мітинги-реквієми та покладання квітів до могили загиблих воїнів з нагоди 69-ї річниці визволення Теофіпольського району від німецько-фашистських загарбників.

7 березня 2013 року в актовій залі дитячої музичної школи відбулись урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру за участю керівництва райдержадміністрації та районної ради, начальників та працівників управлінь і відділів райдержадміністрації, райради, керівників та представників трудових колективів підприємств, установ, організацій, громадськості.

9 березня 2013 року з нагоди 199-ї річниці від дня народження Т.Шевченка відбулося урочисте покладання корзин квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка на території Теофіпольської ЗОШ І-ІІІст. №1 за участю керівництва райдержадміністраці та громадськості району.

12 березня 2013 року в залі засідань управління агропромислового розвитку при райдержадміністрації, з метою підтримки приватного аграрного бізнесу,  пошуку оптимальних шляхів його розвитку  за ініціативи обласної Асоціації фермерів та приватних землевласників Хмельницької області, відбулася нарада представників Асоціації з керівниками фермерських господарств Теофіпольського району.

У квітні поточного року керівництво райдержадміністрації взяло участь у заходах приурочених нагородженню багатодітних жінок району. У відповідності до Указів Президента України від 7 березня 2013 року № 119/2013 та № 120/2013 за материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку, почесне звання "Мати-героїня” присвоєно 30 жінкам Теофіпольського району.
З цієї нагоди 18 квітня у залі засідань Святенької сільської ради відбулось нагородження 11- тьох «Матерів – героїнь».

На урочистостях був присутній заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук, голова Теофіпольської райдержадміністрації Володимир Довжук, керівник с/г формування, депутат обласної ради Василь Мастій та сільський голова Петро Андрощук та інші сільські голови.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Засідання громадської ради при районної державної
Про результати соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку району за І півріччя поточного року

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Закони України
Відповідно до графіку роботи Відділу Держземагентства у Теофіпольському районі Хмельницької області

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Місцезнаходження емітента 91019 Луганська область м. Луганськ вул. Кiрова, буд. 43

Як збудувати ефективну суспільно-політичну організацію, що позбавлена...
Одночасно з цим, вони комплексно впливатимуть на інші корпоративні утворення, наприклад, на всю систему охорони здоров’я, стимулюючи...

Одні вважають таким предметом владу, другі — політичну систему, треті...
«політична система суспільства». Це інтегративна категорія, яка органічно поєднує всі інші категорії політології — політичні інститути,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка