Пошук по сайту


Проект паспорту міської цільової програми

Проект паспорту міської цільової програми

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 23.11.2011 №288
Проект паспорту

міської цільової програми
1. Назва: Програма економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр., далі-Програма.

2. Код Програми: 120201

3. Підстава для розроблення: ст.143 Конституції України, закони України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Указ Президента України від 9 грудня 2000 року № 1323/2000 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні”, рішення обласної ради 30 грудня 2010 року № 40-4/VI «Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 червня 2001 року № 372-16/ХХІІІ „Про програму економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області” (зі змінами)»

4. Замовник або координатор: Синельниківська міська рада

5. Замовники-співвиконавці: виконавчий комітет міської ради, головний спеціаліст з питань внутрішньої політики міської ради, редакція міськрайонної газети «Синельниківські вісті».

6. Відповідальний виконавець: виконавчий комітет Синельниківської міської ради.

7. Метою Програми є поєднання державної і регіональної політики в інформаційній сфері, забезпечення конституційних прав громадян на одержання інформаційної продукції, продовження державної політики щодо підтримки і розвитку ЗМІ на місцевому рівні з метою збалансованого та максимально широкого доступу жителів міста до місцевих інформаційних джерел.

8. Початок: 01 січня 2012 року, закінчення: 31грудня 2015 року.

9. Етапи виконання: Програма виконується в один етап з щорічним коригування відсотку інфляції

10. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки державного, обласного та міського бюджетів.

Обсяги фінансування визначаються в межах затверджених бюджетних асигнувань, власних коштів редакції міськрайонної газети «Синельниківські вісті», спонсорської допомоги, інших джерел. Розрахункова потреба становить:


Джерела фінансування

Обсяг фінансування

2012р.

2013р.

2014р.

2015р.

Державний бюджет

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

Міський бюджет

86,00

20,0

21,00

22,00

23,00

Інші джерела

-

-

-

-

-

Всього

86,00

20,0

21,00

22,00

23,00

11. Очікувані результати виконання:Найменування показника

Од.

виміру

Значення показників програми за роками

2012 р.

2013р.

2014р.

2015р.

Показники затрат:

обсяг підтримки

кількість періодичних друкованих видань всього, в тому числі газет


тис.грн

од.


20,0

1


21,00

1


22,00

1


23,00

1

Показники продукту:

Кількість номерів всього

Разовий тираж всього:


од.

од.


52

1000


52

1050


52

1100


52

1150

Показники результативності:

  • - забезпечення своєчасного виходу газети, забезпечення населення оперативною достовірною інформацією про діяльність всіх гілок влади;- збільшення читацької аудиторії, підвищення рівня інформування населення про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
Кількість прим.


Кількість

осіб


1000

1200


1050

1400


1100

1600


1150

1800


Щорічне фінансування програми дозволить збільшити кількість читацької аудиторії міста та району, підвищить рівень інформування населення про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування про шляхи розв’язання суспільно-значущих проблем і питань, які зачіпають права та інтереси громадян, продовжити державну політики щодо підтримки і розвитку ЗМІ.
12. Контроль за виконанням:

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань транспорту, зв’язку та засобів масової інформації, управління преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Терміни звітності: щоквартально до 15-го числа місяця, наступного за звітним.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ
Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 23.11.2011 №288
Проект програми

економічної підтримки міськрайонної газети

Синельниківські вісті” на 2012- 2015 рр.
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

програмним методом
Масштабна програма модернізації країни та курс реформ, проголошених Президентом України В.Ф.Януковичем, вимагають максимальної концентрації спільних зусиль, забезпечення прозорості владних дій, створення ефективного інформаційного супроводу започаткованих перетворень, забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Міськрайонна газета «Синельниківські вісті» є єдиним комунальним друкованим засобом масової інформації в інформаційному просторі Синельниківщини, тираж якої не перевищує однієї тисячі екземплярів. Видання, співзасновниками якого є Синельниківська районна рада та Синельниківська міська рада, спрямоване на задоволення попиту населення на отримання достовірної інформації про діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, явища і події життя територіальної громади міста та району, розвиток місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики.

Враховуючи те, що газета є комунальною, має застарілу комп’ютерну техніку та потребу у додатковій цифровій фототехніці, необхідність фінансово-матеріальної підтримки міськрайонної газети «Синельниківські вісті» шляхом надання їй економічної підтримки з міського бюджету є нагальною потребою.
Мета Програми

Метою Програми є поєднання державної і регіональної політики в інформаційній сфері, гарантування права громадян на своєчасне отримання достовірної інформації про діяльність всіх гілок влади; збільшення читацької аудиторії; продовження державної політики щодо підтримки і розвитку ЗМІ на місцевому рівні з метою збалансованого та максимально широкого доступу жителів міста до місцевих інформаційних джерел.

Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Програма ґрунтується на необхідності цілеспрямованого регулювання в межах чинного законодавства розвитку інформаційного поля міста за допомогою економічних, організаційних заходів міської ради та її виконавчого комітету.

Згідно із Законом України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів” економічна підтримка (дотація) районних, міських та міськрайонних газет і міського, районного міськрайонного телерадіомовлення здійснюється за рахунок коштів і протекціоністських заходів органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій на підставі установчих договорів або конкретних угод. Виходячи з цього, Програмою передбачається надання за рахунок бюджетних коштів економічної підтримки міськрайонній газеті “Синельниківські вісті” міською радою, як одного із двох співзасновників, на поліграфічні послуги з друкування газети.

Строки та етапи виконання Програми

Програма виконується протягом 2012-2015 року з щорічним коригуванням.
Ресурсне забезпечення Програми

На виконання передбачених Програмою заходів з економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” та її технічне переоснащення залучаються бюджетні кошти, інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Фінансування Програми за рахунок бюджетних коштів планується на виконання таких заходів:

фінансово-економічної підтримки міськрайонної газети “Синельниківські вісті” з метою компенсації витрат на поліграфічні послуги з її виготовлення, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Координація роботи за ходом виконання Програми покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради /Кучерук/ шляхом одержання від співвиконавців звітності щоквартально та її аналізу.

Контроль за виконанням покладається на постійну комісію з питань транспорту, зв’язку та засобів масової інформації/Мисова/.
Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми дозволить забезпечити конституційні права громадян на одержання оперативної і достовірної інформаційної продукції, висвітлення діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, збільшити читацьку аудиторію, покращити матеріально-технічний та фінансовий стан газети.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2014 – 2016 роки

Розпорядження
Про проект районної цільової соціальної програми протидії віл-інфекції/сніду на 2016-2018 роки

Про проект районної цільової програми «Призовна дільниця» на 2015 рік
Виконавцям, визначеним у програмі надати інформацію до відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами...

Про проект районної цільової програми «Призовна дільниця» на 2016 рік
Виконавцям, визначеним у програмі надати інформацію до відділу юридичної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами...

Змін до цільової Програми передачі гуртожитків до комунальної власності
Бюджетного Кодексу України, беручи до уваги рішення Синельниківської міської ради від 31. 01. 2014 №724-39/уі «Про надання попередньої...

Розпорядження
«Про проект регіональної цільової програми захисту населення І територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру...

Цільової Програми передачі гуртожитків до комунальної власності територіальної...
«Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки», керуючись статтею...

Від 2 квітня 2009 р. N 440-р Київ
Схвалити Концепцію Державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики, що додається

Про проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року
Схвалити проект районної програми підтримки сім’ї на період до 2016 року (далі – Програма), що додається, та винести його на розгляд...

Розпорядження
Про робочу групу щодо розробки та узгодження формування проекту районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка