Пошук по сайту


Стратегічний план економічного розвитку міста обухів

Стратегічний план економічного розвитку міста обухів

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА ОБУХІВ

на період до 2020 року


ОБУХІВ

2015

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Обухівської міської ради
від _________2015 року

_____________


СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ОБУХІВ на період до 2020 року

Розробники:

КОМІТЕТ ЗІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ для розробки Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року

Загальний методологічний та організаційний супровід:

Наталія Бойко - спеціаліст Центру сприяння розвитку міст АСОЦІАЦІЇ МІСТ УКРАЇНИ, консультант проекту «Місцевий економічний розвиток міст», який впроваджується Федерацією Канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади

ЗМІСТ


1. Вступ 4

2. Методологія 5

3. Опис процесу робіт 10

4. Коротка характеристика міста 11

5. Результати SWOT-аналізу розвитку міста 12

6. Місія і стратегічне бачення 17

А. Розвиток бізнесу 19

В. Залучення інвестицій 19

С. Створення комфортних умов ля проживання 19

Стратегічний напрям А. Розвиток бізнесу 19

Стратегічні та операційні цілі (проекти) 21

Стратегічний напрям В. Залучення інвестицій 23

Стратегічні та операційні цілі (проекти) 26

Стратегічний напрям С. Створення комфортних умов для проживання 27

Стратегічні та операційні цілі (проекти) 29

5. Впровадження та моніторинг реалізації Стратегічного плану 32

6. Узгодженість Стратегічного план з програмними та стратегічними документами 32

ДОДАТОК 1. Склад Комітету зі стратегічного планування для розробки Стратегії місцевого економічного розвитку міста Обухова до 2020 року в рамках проекту «Місцевий економічний розвиток міст України» 32


1. Вступ


Сучасна світова конкуренція та глобальні виклики щодо браку природних, фінансових, людських ресурсів спонукають громади міст України шукати нові інструменти для розвитку, використовувати власні переваги та можливості для отримання кращого доступу до ресурсів.

Саме тому, з метою зменшення вразливості економіки міста до коливань міжнародних фінансових ринків та залежності від зовнішнього кредитування, все більше набирає ваги тенденція до ефективного використання власних ресурсів, творення власної територіальної згуртованості, базуючись на партнерстві влади, громади та бізнесу.

Зміна підходів до місцевого економічного розвитку відбувається не тільки в Європі, але й в Україні і полягає у посиленні ролі громад, органів місцевого самоврядування у власному стратегічному плануванні та власному розвитку.

Планування місцевого економічного розвитку на середньострокову перспективу, яке є результатом роботи різних суб‘єктів громади: від виконкому до представників крупних роботодавців міста, дрібного бізнесу, асоціацій підприємців, громадськості та науковців, має стати основою для міських програм розвитку.

Таким головним планувальним документом міста Обухів визначається «Стратегічний план економічного розвитку міста Обухів до 2020 року».

Заходи з розробки Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року (далі Стратегічний план) було реалізовано відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегії розвитку Київської області на період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці Стратегічного плану було враховано також політичні рішення Уряду щодо реформування регіонального розвитку.

Необхідність підготовки та затвердження Стратегічного плану викликана зміною соціально-економічної ситуації, як в Україні, так і в області, ухваленням змін до бюджетного та податкового законодавства, яким визначено нові підходи до фінансування проектів та програм регіонального розвитку.

Мета Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року полягає у вирішенні спільних проблем мешканців громади та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у місті через ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегічний план спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові і існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання та створення умов для цього розвитку на тривалий період. Економічний розвиток спрямований на виробництво найбільшої кількості благ та створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності, яка полягає у динамічному і більш стабільному розвитку громади у порівнянні з іншими містами та регіонами, а також у розвитку місцевих приватних компаній, що перемагають своїх конкурентів з інших регіонів (зі збуту, експорту, продуктивності, доходах). Ці процеси можливі тільки при наявності сприятливого бізнес-середовища та активної інвестиційної політики місцевої влади.

Стратегічний план ставить перед громадою амбітну мету – перетворити Обухів на комфортне для проживання місто, де створено рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, місто з наданням якісних адміністративних послуг, місто із унікальною історико-культурною спадщиною та національними традиціями українського народу.

Саме людина стає центром та пріоритетом економічного розвитку громади міста Обухів на тривалу перспективу.

Обґрунтування положень Стратегічного плану здійснено на основі результатів статистичних показників по Україні, Київській області, Обухівського району, місту та аналітичної і оперативної інформації управлінь та відділів міськвиконкому, аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод.

Розпорядженням міського голови Олександра Левченка від 24 листопада 2014 року № 318 з метою розробки Стратегічного плану було затверджено склад Комітету зі стратегічного планування (далі Комітет) із числа керівників міста, депутатів, фахівців управлінь та відділів міськвиконкому, керівників підприємств та установ, підприємців, представників громадських асоціацій, науковців, освітян, незалежних експертів.

Розробка Стратегічного плану стала важливим інструментом налагодження партнерства між широким колом підприємств, установ та організацій, щоб сам документ став надбанням усіх зацікавлених сторін, аби згодом було забезпечено суспільну підтримку реалізації заходів та проектів з Плану реалізації Стратегічного плану.

Підготовче засідання Комітету відбулося 04 грудня 2014 року, на якому його члени ознайомилися з методологією процесу розробки Стратегічного плану, обговорили та затвердили робочий план на весь період роботи, визначили обсяги необхідної інформації та її джерела для розробки Профілю громади, а також обговорили методологію проведення опитування керівників підприємств та підприємців міста.

У процесі розробки Стратегічного плану спеціаліст Центру сприяння розвитку міст Асоціації міст України Наталія Бойко здійснювала методичне забезпечення, експертний аналіз даних і результатів досліджень, отриманих під час здійснення процесу планування, забезпечувала надання консультаційних послуг з питань, які належать до усіх аспектів стратегічного планування.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стратегічний план економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності
Розроблено експертним Комітетом зі стратегічного планування економічного розвитку

Стратегічний план розвитку міста боярка 2008 зміст зміст 2 звернення...
Сьогодні місто Боярка має всі необхідні управлінські структури для ефективного забезпечення життєдіяльності міста

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік
Заслухавши звіт заступника міського голови “Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік”,...

План Принципи економічного районування території України (стор 3-11)...
Проект нової сітки економічного районування України та перспектива розвитку економічних районів України (стор 26-39)

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік
Здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних резервів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка