Пошук по сайту


з використанням біологічних видів палива - Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету

Довідник n 65/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету

Сторінка2/4
1   2   3   4
з використанням біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм"

4834-VI

24.05.2012

01.07.2012

01.01.2020

1

 

Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

01.01.2020

11020283

Звільняються від оподаткування:
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України.

Податковий кодекс України, п. 15 підр. 4 р. XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

01.01.2020

1

 

Закону України "Про альтернативні види палива"

1391-XIV

14.01.2000

11020285

Звільняється від оподаткування прибуток, отриманий сторонами контракту під час виконання контракту, укладеного для реалізації національного проекту "Повітряний експрес".

Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо реалізації проекту будівництва інфраструктурних об'єктів Київського регіону"

N 5043-VI

04.07.2012

15.08.2012

 

0

 

Податковий кодекс України, пункт 27 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"

2755-VI

02.12.2010

11020289

Звільняються від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

Податковий кодекс України, абз. "ґ" п. 17 підр. 4 р. XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

01.01.2021

1

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування"

5412-V

02.10.2012

04.11.2012

11020290

Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування зазначених цілей.

Податковий кодекс України, п. 154.9 ст. 154 р. III

2755-VI

02.12.2010

01.04.2011

 

1

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

3609-VI

07.07.2011

06.08.2011

11020291
НОВА

Встановити ставку податку на прибуток підприємств 5 відсотків для суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені в пункті 15 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Податковий кодекс України, пункт 10 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

31.12.2013

0

 

11020293
НОВА

Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць", оподатковується за ставкою 0 відсотків.

Податковий кодекс України, пункт 29 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення"

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

31.12.2017

0

 

11020294
НОВА

Податок нараховується за ставкою 10 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153.8 та 153.9 статті 153 Кодексу за операціями з цінними паперами та деривативами.

Податковий кодекс України, п. 151.4 ст. 151 розділу III

2755-VI

02.12.2010

01.01.2013

 

0

 

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів"

5519-VI

06.12.2012

 

ПІЛЬГИ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ

 

 

 

 

 

 

 

13050002

Звільняються від сплати земельного податку дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.2 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050004

Не сплачується податок за земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень.

Податковий кодекс України, пп. 283.1.5 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050005

Звільняються від сплати земельного податку релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050007

Не сплачується податок за земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур.

Податковий кодекс України, пп. 283.1.3 п. 283.1 ст. 283 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050010

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території: часткове звільнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштів, що зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.

Податковий кодекс України, п. 284.1 ст. 284 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050028

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості (крім дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій)

Податковий кодекс України, пп. 282.1.4 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050030

Звільняються від сплати земельного податку громадські організації інвалідів України, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.7 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050036

Звільняються від сплати земельного податку підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Податковий кодекс України, пп. 282.1.7 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050046

Звільняються від сплати земельного податку новостворені фермерські господарства протягом трьох років, а в трудонедостатніх населених пунктах - протягом п'яти років з часу передачі їм земельної ділянки у власність.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.11 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050059

Звільняються від сплати земельного податку санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.6 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050071

Звільняються від сплати земельного податку благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.5 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050072

Звільняються від сплати земельного податку підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Податковий кодекс України, пп. 282.1.9 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050073

Звільняються від сплати земельного податку протягом дії ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, резиденти - суб'єкти космічної діяльності, які отримали ліцензію на право її здійснення та беруть участь у реалізації таких договорів (угод), за земельні ділянки виробничого призначення згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України, звільняються від сплати земельного податку.

Податковий кодекс України, п. 1 підрозділу 6 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

01.01.2015

0

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань космічної діяльності"

1342-VI

19.05.2009

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку суб'єктів космічної діяльності, які звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 1 січня 2015 року"

1248

29.12.2010

13050074

До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", земельні ділянки яких безпосередньо використовуються для цілей виробництва кінцевої продукції, а саме: літальних апаратів, їх корпусів, двигунів, включаючи місця, призначені для їх зберігання (склади, ангари, місця для відстоювання), посадково-злітні смуги, а також місця, в яких розташовані пункти заправки (дозаправки) моторних літальних апаратів та контролю над польотами.

Податковий кодекс України, п. 2 підрозділу 6 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

31.12.2015

0

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки літакобудівної промисловості в Україні"

1814-VI

20.01.2010

13050078

Звільняються від сплати земельного податку дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій

Податковий кодекс України, пп. 282.1.4 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

 

0

 

13050079

Звільняються від сплати земельного податку дошкільні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

 

 

0

 

13050080

Звільняються від сплати земельного податку загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування

Податковий кодекс України, пп. 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 розділу XIII

2755-VI

02.12.2010

 

 

0

 

13050081

До 1 січня 2016 року звільняються від сплати земельного податку суб'єкти кінематографії (виробники національних фільмів), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів.

Податковий кодекс України, п. 3 підрозділу 6 розділу XX

2755-VI

02.12.2010

01.01.2011

31.12.2015

0

 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку суб'єктів кінематографії (виробників національних фільмів), які до 1 січня 2016 р. звільняються від спати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються для забезпечення виробництва національних фільмів"

48

26.01.2011

13050082

До 1 січня 2016 року від сплати земельного податку звільняються суб'єкти суднобудівної промисловості

Податковий кодекс України, п. 4 підрозділу 6 розділу XX

2755-VI
із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.07.2011 N 3609-VI

02.12.2010

08.07.2011

31.12.2015

0

 

 

1   2   3   4

Схожі:

Довідник №60 податкових пільг
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Сьомого скликання
Про виконання бюджету сільської ради за 2015 рік “, сільська рада відмічає, що загальний обсяг доходів бюджету складає 3 254 962,00грн.,...

Довідник ознак доходів для заповнення ф. №1ДФ
Наведені у довіднику ознаки доходів використовуються при заповненні податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого)...

Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне...
Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів І видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів

Державна податкова адміністрація україни лист від 19. 04. 2005 р....
Порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну...

Довідник ознак доходів
Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних...

Закон України «Про систему оподаткування»
...

Демократичне врядування” “democratic governance”
Проаналізовано склад та можливості нарощування доходів місцевих бюджетів. Показано резерви збільшення доходної та зменшення видаткової...

«Єдиноподатники» не перераховують до бюджету збір за видачу дозволу...
Лист Міністерства юстиції України від 19. 05. 2010 р. №6091-0-4-10-20 "Щодо порядку ведення обліку доходів І витрат суб’єктами малого...

Правила обліку податку на додану вартість для вдосконалення обчислення...
Ці Правила розроблені на виконання статті 3 Указу Президента України від 23 червня 2004 року n 671 “Про невідкладні заходи щодо підвищення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка