Пошук по сайту


Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік за І півріччя 2013 року №

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік за І півріччя 2013 року №

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань

програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2013 рік за І півріччя 2013 року


з/п

Зміст заходу

Виконання заходу за І півріччя

2013 року

Джерела

Фінансування, тис.грн.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
1.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політикиЗабезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії бюджетних коштів

Надходження доходів загального фонду міського бюджету (без трансфертів з державного бюджету) за січень-червень 2013 року збільшились на 28,4 млн. грн., або на 15,7% і склали 208,9 млн. грн. (100,7% до планового розпису на звітний період поточного року).

Отримано з державного бюджету дотацію вирівнювання у сумі 61,3 млн. грн., що становить 90,1% до планових призначень та додаткові дотації у сумі 1,1 млн. гривень.

До спеціального фонду міського бюджету у І півріччі 2013 року надійшло 46,9 млн. гривень.

Отримано субвенцій загального фонду з державного бюджету на суму 132,7 млн. грн. та субвенцію спеціального фонду на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг в сумі 5,5 млн. гривень.

-Здійснювати контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів

Рішенням виконавчого комітету від 28.02.2013 року №172 “Про затвердження заходів щодо забезпечення виконання у 2013 році показників доходної частини міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів” передбачено забезпечити приріст доходів загального та спеціального фонду міського бюджету в 2013 році у сумі 18,9 млн. грн. та економію бюджетних коштів у сумі 17,2 млн. гривень.

За І півріччя 2013 року приріст доходів загального та спеціального фондів міського бюджету склав 14,7 млн. грн., що становить 77,8% до річних планових призначень.

Забезпечено економію бюджетних коштів у сумі 10,5 млн. грн., що становить 61,0% до планових призначень на 2013 рік.

-Запобігати та протидіяти виникненню на території міста схем мінімізації сплати податків, зборів та платежів

У І півріччі 2013 року проведено 1040 документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства, повноти нарахування та своєчасності перерахування податків і зборів до бюджетів всіх рівнів, за результатами яких донараховано та застосовано штрафних санкцій на суму 15,8 млн. грн., до бюджету надійшло 12,5 млн. гривень.

Зменшено суму збитків суб’єктів господарювання на 6,0 млн.грн. та суму ПДВ, заявлену до відшкодування, на 1,3 млн. гривень.

-Посилити контроль за сплатою поточних платежів по всіх видах податків для недопущення виникнення заборгованості по їх сплаті

З метою недопущення виникнення податкового боргу з початку року укладено 64 договори про розстрочення податкових зобов’язань на загальну суму 19,4 млн. гривень.

Постійно проводиться моніторинг поданої податкової звітності щодо упередження виникнення заборгованості по поточних зобов’язаннях та своєчасної сплати платежів до бюджету.

-Вжити заходи, спрямовані на погашення податкового боргу по платежах до бюджетів усіх рівнів (контрольні перевірки, заслуховування керівників підприємств-боржників, направлення позовів до суду, розстрочення податкового боргу тощо)

Станом на 01.07.2013 року заборгованість до бюджету склала 46,2 млн. грн. (зменшилась до початку року на 0,8%).

Заслухано керівників 13 підприємств-боржників щодо вжиття заходів, спрямованих на покращання фінансового-господарської діяльності підприємств та перспектив погашення боргів до бюджету, доведено завдання та графіки по їх погашенню.

Розстрочено податковий борг до міського бюджету двом платникам у сумі 80,5 тис. гривень.

У І півріччі 2013 року боржникам направлено 147 податкових вимог та описано майно на суму 8,7 млн. гривень.

Направлено 38 позовів до суду для отримання дозволу на стягнення коштів з рахунків та вилучення готівки боржників в рахунок погашення податкового боргу на суму 2,6 млн. грн. По постановах суду забезпечено надходження коштів до бюджетів всіх рівнів у сумі 165,9 тис. грн. та вилучено готівкових коштів у сумі 1,6 тис. гривень.

Всього, в результаті вжитих заходів, за звітний період в рахунок погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів мобілізовано 12,4 млн. грн., в т.ч. до міського бюджету – 7,3 млн. гривень.

-Розширити базу оподаткування по платі за землю шляхом залучення нових землекористувачів (юридичних та фізичних осіб)

У січні-червні 2013 року залучено до оподаткування 9 СГД – юридичних осіб та 151 землекористувач – фізична особа, за рахунок чого додатково надійшло 167,1 тис. грн. плати за землю.

-Здійснювати систематичний моніторинг фінансових результатів діяльності юридичних осіб, які зменшили перерахування податку на доходи фізичних осіб (не виплачують заробітну плату, виплачують менше законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати) і при цьому, згідно з даними фінансової звітності, отримують прибутки та нарощують обсяги виробництва або обсяги капітальних інвестицій

Постійно проводиться моніторинг надходжень до бюджету міста податку на доходи фізичних осіб. За І півріччя 2013 року до міського бюджету надійшло 152,8 млн. грн. ПДФО, що на 8,1% більше ніж у І півріччі 2012 р. та становить 93,9% до бюджетних призначень.

За рахунок контрольно-перевірочної роботи, упередження мінімізації податкових зобов’язань платників податків, які при значних обсягах валових доходів сплачують незначні суми до бюджету та виведення з числа мінімізаторів підприємств, які виплачують заробітну плату працівникам у розмірах нижче законодавчо встановленого рівня, додатково надійшло 647,4 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

-
1.2. Модернізація промислово-технологічного потенціалу та сприяння впровадженню інноваційСтворювати сприятливі умови для нарощування обсягів промислового виробництва та залучення інвестицій на розвиток промислової галузі міста

В місті створено сприятливі умови для нарощування обсягів промислового виробництва та залучення інвестицій на розвиток промислової галузі міста.


Виготовити трансформатори та трансформаторні підстанції з покращеними технічними параметрами для технічного переоснащення ПАТ “Хмельницькобленерго”

В І півріччі 2013 р. на ПАТ “Укрелектроапарат” не виготовлялись трансформатори та трансформаторні підстанції для ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Забезпечити нарощування потужностей для збільшення виробництва тягових трансформаторів

На ПАТ “Укрелектроапарат” збільшено обсяги виробництва тягових трансформаторів майже у 2 рази.

Впровадити у виробництво автомат цвяховий АГ 4117

На ПАТ “Хмельницький завод КПУ “Пригма-Прес” впроваджено у виробництво автомат цвяховий АГ 4117.

Впровадити виробничий комплекс з нанесення захисних металічних, оксидних та неорганічних лакофарбових покриттів

На ДП “Новатор” впроваджено виробничий комплекс з нанесення захисних металічних, оксидних та неорганічних лакофарбових покриттів.

Провести технічне переоснащення виробництва по виготовленню: системи попередження зіткнення літаків у повітрі СПС-2000, метеонавігаційних радіолокаційних станцій “Буран-А”, багатофункціонального індикатора “МФИ БР-457”, адресного відповідача режиму “S” - БР-210”

На ДП “Новатор” продовжується модернізація виробництва по виготовленню системи попередження зіткнення літаків у повітрі СПС-2000, метеонавігаційних радіолокаційних станцій “Буран-А”, багатофункціонального індикатора “МФИ БР-457”, адресного відповідача режиму “S” - БР-210”.

Запровадити виробництво діагностичної апаратури для терапевтичного лікування

На ДП “Новатор” розпочато виготовлення діагностичної апаратури для терапевтичного лікування, яка на даний час проходить лабораторні дослідження.


1.3. Реалізація політики у сфері енергозбереженняВпроваджувати енергоефективні заходи у бюджетних закладах (заміна вікон, ламп розжарювання тощо)

Закладами бюджетної сфери впроваджено ряд енергоефек-тивних заходів, а саме замінено:

- 354 лампи розжарювання на нові енергоефективні;

- 319 старих вікон та дверей на нові металопластикові;

- 124,7 п.м. труб теплопостачання;

- переобладнано газові плити на електричні у 3-х закладах освіти тощо.

574,8 – ВКПровести заміну електричних конфорок на енергозберігаючі в закладах освіти (120 од.)

Виконання заходу заплановано на наступні періоди 2013 року.

Провести утеплення фасаду, горищного перекриття, заміну вікон та дверей ЗОШ №18 на вул. Купріна, 12

Виконання заходу заплановано на наступні періоди 2013 року.

Провести утеплення фасаду, горищного перекриття, заміну вікон та дверей в міській поліклініці №1 на вул. Подільській, 54

Виконання заходу заплановано на наступні періоди 2013 року.

Впровадити пристрої контролю освітлення в місцях загального користування багатоквартирних житлових будинків (100 од.)

Впроваджено 101 пристрій контролю освітлення в місцях загального користування багатоквартирних житлових будинків.

21,1 – ВКПровести заміну зношених трубопроводів на попередньоізольовані труби

МКП “Хмельницьктеплокомуненерго” проведено заміну 1,5 км зношених трубопроводів на попередньоізольовані.

1000,1 – ВКПровести реконструкцію теплової мережі до мікрорайону “Озерна”

Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію теплової мережі до мікрорайону “Озерна”.

Провести модернізацію котельні на вул. Тернопільська, 14/3 із заміною котла ТВГ-8

Розробляється проектно-кошторисна документація на заміну котла ТВГ-8 на котельні на вул. Тернопільська, 14/3

46,3 – ВК
Провести переобладнання центрального теплового пункту під котельню на вул. Молодіжна, 15/1

Проведено переобладнання центрального теплового пункту під котельню на вул. Молодіжна, 15/1.

453,9 – ВК
Провести реконструкцію теплової мережі від ТК-215 до ВТ-1 на Львівському шосе, 43/3

Проведено реконструкцію теплової мережі від ТК-215 до ВТ-1 на Львівському шосе, 43/3.

74,8 - МБПровести реконструкцію котельні із заміною котлів КВГ-4 на 2 котли КОЛВІ-4000 на вул. Сковороди, 11

Розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію котельні із заміною котлів КВГ-4 на 2 котли КОЛВІ-4000 на вул. Сковороди, 11

Провести реконструкцію насосного парку котелень із заміною на сучасні аналоги зі збереженням необхідних характеристик

Проведено монтаж конвективної частини котла ТВГ-8М в котельні на вул. Кам’янецькій, 48.

Замінено насос на ЦТП на вул. Подільській, 78

71,8– ВКПровести модернізацію технічного обладнання ГКНС

Виконання заходу заплановано на наступні періоди 2013 року.
Провести технічне переоснащення міського водозабору ВНС-3


Виконання заходу заплановано на наступні періоди 2013 року.


  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького...
Забезпечити контроль за виконанням заходів щодо збільшення надходжень до загального та спеціального фондів міського бюджету та економії...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста самбора на 2014 рік самбір 2013
Підсумки роботи територіально-господарського комплексу та виконання програми соціально-економічного розвитку міста самбора у 2013...

Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік
Заслухавши звіт заступника міського голови “Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Хмельницького за 2002 рік”,...

Програми економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2012 рік за 2012 рік
Здійснювати аналіз надходжень до бюджету міста за доходами, надавати пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо наявних резервів...

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...

Про проект Програми економічного, соціального та культурного розвитку...

Інформація про соціально-економічний стан та суспільно-політичну...
України, вимог Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня,...

Стратегічний план економічного розвитку міста обухів
Комітет зі стратегічного планування для розробки Стратегічного плану економічного розвитку міста Обухів до 2020 року

Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2015рік
Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка