Пошук по сайту


Завдання та обов'язки - Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка184/188
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188
133. СВІТЛОКОПІЮВАЛЬНИК

Завдання та обов'язки. Друкує і проявляє креслення, рисунки, плани та інші зображення на світлочутливому папері різних сортів на світлокопіювальних апаратах. Виконує повне оброблення світлокопій після печатання. Промиває, розкладає, обрізає за форматом, сушить, складає в стопи та перевіряє якість креслень і світлокопій. Виявляє браковані світлокопії та повторно копіює їх. Звіряє наклад світлокопій із замовленням, пакує замовлення. Підбирає креслення та світлокопії за вимогою або за переліком замовника.

Повинен знати: будову та призначення обслуговуваного устаткування; склад ванн для закріплення світлокопій та способи проявлення їх; сорти і властивості кальок та світлочутливого паперу; правила пуску та зупинки апарату.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує світлокопіювальні апарати різних систем. Регулює швидкість обертання барабана світлокопіювального апарата залежно від сорту, світлочутливості паперу, густини і якості кальки (негативу). Завантажує проявні камери за нормою. Готує розчини для проявлення. Усуває дрібні неполадки в роботі апарата, мастить і регулює його. Приймає і здає креслення та світлокопії.

Повинен знати: будову та призначення світлокопіювальних апаратів різних систем; порядок і норми завантаження проявних камер, фіксажних та промивальних ванн; рецептуру і правила готування розчинів; правила зберігання хімікатів, світлочутливого паперу, кальок, світлокопій.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією світлокопіювальника 1 розряду - не менше 0,5 року.
134. СКЛОГРАФІСТ (РОТАТОРНИК)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Розмножує на ротаторі, склографі, гектографі та іншому устаткуванні текстові й графічні матеріали. Накладає відбитки восківки на ротатор або проявляє матеріали на склі. Готує реактиви, грунтовки, переводить кліше на матеріал, проявляє зображення. Перевіряє якість роботи, веде її облік і оформляє приймально-здавальні документи.

Повинен знати: будову, призначення і правила роботи на устаткуванні для розмноження текстових та графічних матеріалів; правила проявлення зображення, готування реактивів, ґрунтовки, переведення кліше на матеріал; якість і призначення фарб та мастик; стандарти матеріалу, який друкується; способи перевірки якості роботи, правила оформлення приймально-здавальних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
135. СКЛОПРОТИРАЛЬНИК

Завдання та обов'язки. Очищає скло та рами від бруду. Наносить на скло спеціальну речовину для протирання їх м'якою ганчіркою. Миє рами вікон та підвіконня. Вибирає для роботи необхідний інвентар та пристрої й утримує їх у чистоті.

Повинен знати: умови виконання роботи, види та властивості мийних засобів$ правила і норми охорони праці та безпечного виконання робіт на висоті; правила користування спеціальними пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
136. СТОРОЖ

Завдання та обов'язки. Перевіряє цілісність об'єкта, що охороняється (замків та інших запірних пристроїв; наявність пломб; протипожежного інвентарю; справності сигналізації, телефонів, освітлення), разом з представником адміністрації або змінним сторожем. У разі виявлення несправностей (зламані двері, вікна, замки, відсутність пломб та печаток і таке інше), які не дозволяють прийняти об'єкт під охорону, доповідає про це особі, якій він підзвітний, представнику адміністрації та черговому з відділку міліції і охороняє сліди злочину до прибуття представників міліції. За умови виникнення пожежі на об'єкті підіймає тривогу, сповіщає пожежну команду та чергового з відділку міліції, вживає заходів щодо ліквідації пожежі. Чергує в прохідній підприємства, установи, організації: пропускає працівників, відвідувачів, автотранспорт на територію підприємства, установи, організації та назад після пред'явлення ними відповідних документів. Звіряє супровідні документи з фактичною наявністю вантажу, відкриває та закриває ворота. Приймає і здає чергування з відповідним записом у журналі. Утримує приміщення прохідної в належному санітарному стані.

Повинен знати: положення та інструкції з пропускного режиму; зразки підписів осіб, які мають право підписувати перепустки на винесення і вивезення матеріальних цінностей або відвідування підприємства, установи, організації; зразки постійних і разових перепусток; правила та інструкції з охорони об'єктів; межу об'єкта, що охороняється; номери телефонів представників адміністрації об'єкта, що охороняється, та чергового з відділку міліції.

Кваліфікаційні вимоги.

Сторож: базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Старший сторож (у разі керування змінними сторожами): базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією сторожа - не менше 0,5 року.
137. СТРОПАЛЬНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби, деталі, лісові (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Відчеплює стропи на місці установлення або укладання. Подає сигнали машиністу крана (кранівнику) і стежить за вантажем під час піднімання, переміщення та укладання. Вибирає необхідні стропи відповідно до маси та розміру переміщуваного вантажу. Визначає придатність стропів.

Повинен знати: візуальне визначення маси переміщуваного вантажу; місця застропування типових виробів; правила стропування, піднімання і переміщення малогабаритних вантажів; умовну сигналізацію для машиністів кранів (кранівників); призначення та правила застосування стропів-тросів, ланцюгів, канатів тощо; граничні норми навантаження крана та стропів; потрібну довжину і діаметр стропів для переміщення вантажів; допустимі навантаження стропів і канатів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби, деталі, лісові (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою понад 5 до 25 т для їх піднімання, переміщення і укладання. Стропує та ув'язує вантажі середньої складності, лісові вантажі (довжиною понад 3 до 6 м), вироби, деталі та вузли з установленням їх на верстат, помости та інші монтажні пристрої і механізми, а також інші аналогічні вантажі масою до 5 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Вибирає способи для швидкого й безпечного стропування та переміщення вантажів за різних умов. Сточує та зв'язує стропи різними вузлами.

Повинен знати: візуальне визначення маси та центру ваги переміщуваних вантажів; правила стропування, піднімання і переміщення простих важких вантажів та вантажів середньої складності; найбільш зручні місця стропування вантажів; терміни експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й строки випробування, способи сточування і зв'язування стропів; принцип роботи вантажозахоплювальних пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує прості вироби, деталі, лісові вантажі (довжиною до 3 м) та інші аналогічні вантажі масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Стропує та ув'язує вантажі середньої складності, лісові вантажі (довжиною понад 3 до 6 м), вироби, деталі та вузли з установленням їх на верстат, помости на інші монтажні пристрої і механізми, а також аналогічні вантажі масою понад 5 до 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Стропує та ув'язує лісові вантажі (довжиною понад 6 м), вироби, деталі та вузли, що вимагають підвищеної обережності, технологічне устаткування та пов'язані з ним конструкції, вироби, вузли, машини та механізми безпосередньо під час стапельного й секційного складання та розбирання, а також під час складання і розбирання машин, апаратів, конструкцій збірних елементів будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою до 5 т для їх піднімання, монтажу, переміщення та укладання. Заплітає кінці стропів. Вибирає стропи відповідно до маси та виду вантажу.

Повинен знати: способи стропування важких вантажів; будову вантажозахватних пристроїв, що застосовуються під час піднімання і переміщення вантажів, для охорони їх від прогину й псування; правила й способи сточування стропів; терміни експлуатації стропів та їх вантажопідйомність.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує вантажі середньої складності, лісові вантажі (довжиною понад 3 до 6 м), вироби, деталі та вузли з установленням їх на верстат, помости та інші монтажні пристрої і механізми, а також аналогічні вантажі масою понад 25 т для їх піднімання, переміщення та укладання. Стропує та ув'язує лісові вантажі (довжиною понад 6 м), особливо відповідальні вироби, вузли машин і механізмів безпосередньо під час стапельного та секційного складання і розбирання, а також під час складання і розбирання машин, апаратів, конструкцій складних елементів будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою понад 5 до 50 т для їх піднімання, переміщення та укладання.

Повинен знати: конструкції пристроїв, що застосовуються під час піднімання та переміщення вантажів, для охорони їх від прогину й псування; методи й строки випробування стропів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 4 розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Стропує та ув'язує складні лісові вантажі (довжиною понад 6 м), особливо відповідальні вироби, вузли, машини та механізми безпосередньо під час стапельного та секційного складання і розбирання, а також під час складання і розбирання машин, апаратів, конструкцій складних елементів будівель та споруд і аналогічних складних вантажів масою понад 50 т для їх піднімання, монтажу, переміщення та укладання.

Повинен знати: правила й способи стропування особливо відповідальних вантажів; конструкції пристроїв, що застосовуються під час піднімання і переміщення відповідальних вантажів, для охорони їх від псування та прогину.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією стропальника 5 розряду не менше 1 року.
138. ТАКЕЛАЖНИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з горизонтального і вертикального переміщення, ув'язування, кріплення та встановлення на візки або платформи різних вантажів, устаткування, виробів тощо масою до 5 т із застосуванням лебідок, талей, домкратів, козел та скатів. Переміщає вантажі із заведенням тросів під час застропування. Споруджує настили, стояки, тимчасові містки та пристрої. Промиває, очищає, змащує, просушує, підбирає та укладає такелаж за видами і розмірами. Здійснює розкладання та намотування тросів та канатів і розбивку плетива з обплетенням кінців. Навішує бирки та готує такелаж до відвантаження. Виготовляє простий такелаж.

Повинен знати: будову й правила користування простими такелажними засобами під час переміщення вантажів, устаткування та виробів; правила стропування вантажів малої маси; способи спорудження тимчасових настилів, містків, стояків скатів; правила розбирання, змащування, сушіння та зберігання такелажу; види простих такелажних пристрою та прийоми їх виготовлення; основи слюсарної та теслярської справи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання та встановлення на фундамент, платформу або візок машин, механізмів, верстатів та інших вантажів масою понад 5 до 25 т. Переносить, піднімає і спускає вручну на різні поверхи приміщень вантажі, які потребують особливої обережності: піаніно, роялі, лабораторне устаткування тощо. Установлює, монтує і демонтує блоки, талі, якорі, щогли й поліспасти вантажопідйомністю до 10 т. Закріплює і знімає розтяжки та відтяжки. Влаштовує тимчасові кліті зі шпал. Знімає і встановлює лісосплавний такелаж: ланцюги, троси, якорі та ремонтує його безпосередньо на плотах. Установлює на платформу легкові автомобілі. Сточує металеві троси діаметром до 25 мм і канати діаметром до 40 мм. Виготовляє всі види стропів. Виконує необхідні слюсарні та теслярські роботи.

Повинен знати: будову і правила користування вантажопідйомними механізмами та такелажними засобами для переміщення й улаштування різних вантажів, машин, верстатів, допустимі норми навантаження на троси, канати, ланцюги й такелажні пристрої; види такелажних вузлів, стропів і захоплювачів; правила спорудження тимчасових клітей зі шпал; способи й правила знімання, ремонту та встановлення такелажу; основні вимоги державного технагляду до проведення такелажних робіт.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну відмітку або фундамент машин, механізмів, верстатів масою понад 25 до 50 т. Установлює, монтує і демонтує блоки, талі, якорі, щогли та поліспасти вантажопідйомністю понад 10 т. Виготовляє стропи, заправляє згони та коуші. Перевіряє і випробовує троси, канати, ланцюги та інші такелажні пристрої. Влаштовує естакади та кліті зі шпал. Сточує металеві троси діаметром понад 25 мм і канати діаметром понад 40 мм.

Повинен знати: будову й правила користування вантажопідйомними механізмами й такелажними засобами, способи їх оснащення та випробування; строки зношення і правила випробування тросів та канатів; правила піднімання і переміщення устаткування, машин, механізмів, верстатів та виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує такелажні роботи з горизонтального й вертикального переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну відмітку або фундамент машин, механізмів, верстатів масою понад 50 т, які потребують від такелажника особливої точності, відповідальності та акуратності в роботі, з використанням кранів, лебідок, талей та інших спеціальних пристроїв. Визначає масу і центр ваги переміщуваних та монтованих агрегатів і конструкцій. Підбирає та випробовує троси, канати, ланцюги та спеціальні пристрої згідно з масою та конфігурацією вантажу.

Повинен знати: конструкцію різних вантажопідйомних механізмів і такелажних засобів; правила та способи стропування особливо відповідальних важких вантажів, агрегатів та конструкцій під час їх переміщення, складання, розбирання та встановлення на проектну відмітку або фундамент; правила виконання особливо складних такелажних робіт за різних положень вантажу та місцевості; способи визначення маси і центра ваги виробів, конструкцій та споруд, які піднімаються і переміщуються; правила підбирання та випробування тросів, канатів, ланцюгів і спеціальних пристроїв залежно від маси, габаритів та конфігурації вантажу.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією такелажника 4 розряду - не менше 1 року.
139. ТРАКТОРИСТ

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Керує трактором з потужністю двигуна до 25,7 кВт (до 35 к. с.), який працює на рідкому паливі, під час транспортування різних вантажів, машин, механізмів, металоконструкцій і споруд різної маси та габаритів із застосуванням причіпних пристроїв або устаткування. Стежить за вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що транспортуються. Заправляє трактор паливом та змащує трактор і всі причіпні пристрої. Виявляє та усуває несправності в роботі трактора. Проводить поточний ремонт і бере участь у всіх інших видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує.

Повинен знати: принцип роботи та будову обслуговуваного трактора; правила вуличного руху; правила вантаження, укладання, стропування і розвантаження різних вантажів; правила проведення робіт із причіпними пристроями та устаткуванням; способи виявлення і усунення недоліків у роботі трактора; потужність обслуговуваного двигуна та граничне навантаження причіпного устаткування; порядок оформлення приймально-здавальних документів на перевезені вантажі або виконані роботи.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 25,7 до 44,1 кВт (понад 35 до 60 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією тракториста 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

- у разі керування трактором з потужністю двигуна понад 44,1 до 73,5 кВт (понад 60 до 100 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за професією тракториста 3 розряду - не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі керування трактором потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к. с.).

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищена кваліфікації. Наявність кваліфікаційного свідоцтва на право керування тракторами відповідної категорії. Стаж роботи за професією тракториста 4 розряду - не менше 1 року.

Примітки:

1. Машиністи бульдозерів за цим випуском не тарифікуються. Вони тарифікуються за розділами ДКХП "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" і "Загальні професії гірничих та гірничо-капітальних робіт", залежно від характеру виконуваних робіт.

2. Трактористи, які зайняті в технологічному процесі будівництва суден під час транспортування великих блоків, будівельно-монтажними роботами (такелажними, підніманням і встановленням опор та устаткування, роботою із будівельно-дорожніми машинами і механізмами тощо), на бурінні свердловин, добуванні нафти й газу, на геологорозвідувальних та топографо-геодезичних роботах, на роботах із перевезень та обміну пошти з поштовими вагонами, транспортуванні по місту великогабаритних, важких вантажів на трейлерах вантажопідйомністю понад 100 т, тарифікуються на один розряд вище з такою ж потужністю обслуговуваного трактора.

3. Трактористи, які зайняті на косінні очерету випуску 3 ДКХП тарифікуються за розділом "Заготівля та перероблення очерету".

4. Трактористи, які зайняті в зеленому господарстві під час виконання комплексу робіт з підготування ґрунту, сівбі, садінні зелених насаджень, догляду за ними, обробленні їх отрутохімікатами та аерозолями, утриманні міських площ, тротуарів, доріг, парків, скверів у належному стані, тарифікуються за 5 розрядом.
140. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Обслуговує різного виду транспортні механізми, стрічкові, черв'ячні та інші конвеєри, крім гвинтових і ковшових елеваторних типу норії. Перевіряє несправності конвеєрних механізмів. Пускає та зупиняє їх. Забезпечує своєчасне подавання у виробництво різної сировини, напівфабрикатів, готової продукції та матеріалів у необхідних кількостях, не допускаючи порушення технологічного процесу. Керує пристроями для транспортування лісоматеріалів. Наглядає за справним станом механізмів, регулює швидкість, натяг ланцюгів, перешиває ремені та стрічки. Усуває дрібні дефекти в роботі механізмів. Усуває затори та перевантаження механізмів. Чистить та змащує обслуговуване устаткування.

Повинен знати: основні відомості з електротехніки; строки та правила подавання матеріалів на обслуговувані дільниці; принцип роботи та будову обслуговуваних транспортних механізмів; причини, які спричиняють несправність у роботі механізмів, і засоби їх усування; види мастильних матеріалів та застосування їх.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

- у разі обслуговування гвинтових конвеєрів і ковшових елеваторних типу норії.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (обслуговування механізмів) 2 розряду - не менше 1 року.
141. ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК (ТАКЕЛАЖНІ РОБОТИ)

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках, електропневмоталях та інших транспортних засобах, а також за допомогою тросів на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які не потребують обережності, а також і сипкі матеріали згідно зі змінним завданням. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів. Доставляє хімічні матеріали та барвники із вагової до місця їх приготування. Передає і кількісно приймає напівфабрикати, деталі, вироби, які проходять міжопераційне оброблення в інших цехах та на дільницях. Складає та сортує вантажі, що транспортуються.

Повинен знати: найменування вантажів, що переносяться та перевозяться; виробниче завдання обслуговуваних дільниць і графік завантаження робочих місць; технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів; правила вантаження і транспортування вантажів; способи укладання та штабелювання вантажів; будову тари та способи закріплення вантажів, що перевозяться; порядок оформлення приймально-здавальних і супровідних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках та інших транспортних засобах на робочі місця різні виробничі вантажі: сировину, напівфабрикати, деталі, вироби, інструмент, прилади тощо, які потребують обережності; шкідливі, пожежо- і вибухонебезпечні речовини згідно із змінним завданням. Доставляє і здає на склад та ВТК зазначені вантажі з відповідним оформленням приймально-здавальних і супровідних документів.

Повинен знати: найменування вантажів, які перевозяться і переносяться; виробниче завдання обслуговуваних дільниць та графік завантаження робочих місць; технологічну послідовність оброблення матеріалів, деталей, вузлів; правила транспортування шкідливих, пожежо- і вибухонебезпечних речовин, способи їх складання; порядок оформлення приймально-здавальних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (такелажні роботи) 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Переносить вручну і перевозить на візках, вагонетках та інших транспортних засобах на робочі місця особливо відповідальні, монументальні, художні, скульптурні вироби, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, а також вантажі, які потребують особливої обережності.

Повинен знати: правила перенесення, перевезення особливо відповідальних виробів і вибухонебезпечних речовин, способи складання їх; порядок оформлення приймально-здавальних документів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією транспортувальника (такелажні роботи) 3 розряду - не менше 1 року.
142. УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Фасує напівфабрикати і готову продукцію або окремі її компоненти в тару: пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну без зважування, відмірювання та оформлення. Загортає в різний обгортковий матеріал, укладає вручну вироби, деталі та продукцію в паперову, дерев'яну, картонну, металеву та іншу тару з комплектуванням за відомістю або специфікацією. Протирає, обдуває стиснутим повітрям, змащує (консервує) і обгортає деталі, що складає, продукцію і вироби у папір, вату, целофан та інші матеріали. Наклеює етикетки. Маркує обгортковий матеріал. Заготовляє папір, шпагат, етикетки, фольгу тощо. Виконує розкрій і розрізання пакувального матеріалу вручну за заданими розмірами або шаблоном. Установлює в гнізда ящиків бутлі, пляшки, флакони та прокладає між їхніми рядами папір, картон, вату, стружку, тирсу та інші ізоляційні матеріали. Оббиває пакувальну тару ізоляційним матеріалом або укладає прокладки, пакує - забиває ящики, закриває, заклеює мішки, завальцьовує кришки металевої тари вручну або на верстаті згідно з технічними умовами. Виписує фактури на упаковану продукцію із зазначенням виду, сорту, якості, артикулу, кількості, розміру тощо. Бере участь у складанні та пакуванні складних деталей і виробів, що дорого коштують, разом з укладальником-пакувальником вищої кваліфікації. Переміщає тару, пакувальні матеріали та упаковані вироби всередині складу вручну або з використанням підйомно-транспортного устаткування. Закупорює наповнені бутлі, пляшки, флакони, туби різними пробками вручну. Заливає шийки смолкою, миє та обтирає пляшки, флакони. Стежить за герметичністю закупорювання та глибиною забивання пробки.

Повинен знати: номенклатуру, сорти, вміст комплекту, розміри та масу деталей і виробів, що укладаються; правила й способи комплектування та упаковки; заходи боротьби з корозією; порядок заповнення пакувальних документів і облік упакованих виробів та товарів; правила підйому, переміщення вантажів і сигналізацію під час використання підйомно-транспортних засобів; призначення та правила застосування робочого контрольно-вимірювального інструменту і пристроїв, необхідних під час складання та пакування; способи закупорювання пляшок, бутлів, флаконів і туб; вимоги до готової продукції та якості фасування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Фасує, дозує напівфабрикати й готову продукцію або окремі її компоненти в тару: пакети, пачки, банки, туби, флакони, ампули, пенали, целофанові стрічки, пляшки, бутлі, ящики, мішки тощо вручну за заданим обсягом, масою або кількістю різних твердих, сипких, рідких і штучних товарів. Укладає вручну або за допомогою підйомних механізмів (кранів, електроталей) великогабаритні і важкі готові вироби (граніт, мармур, вапняк та інше). Пакує укладені деталі, вироби й продукцію згідно з технічними умовами. Виконує художнє загортання кондитерських виробів вручну одночасно в декілька папірців (підгортку, фольгу, етикетку, целофан тощо) з підбиранням малюнка етикетки, додержанням рамки та інших спеціальних вимог. Укладає і пакує фасовану м'ясну та молочну продукцію. Веде облік запакованих деталей, виробів та іншої продукції. Веде встановлену документацію. Виконує розкрій та розрізання пакувального матеріалу на автоматичному верстаті за заданими розмірами або шаблоном. Чистить, змащує, виконує поточний ремонт та регулювання верстату.

Повинен знати: правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів; принцип роботи фасувального напівавтомата або автомата і взаємодію його частин, технічні умови та державні стандарти на продукцію, що фасується і дозується; правила укладання, обгортання, кріплення в тарі та пакування великогабаритних і важких готових виробів; правила ведення звітності; розміри та форму тари для кожного роду виробів, деталей і товарів, що пакуються; види, сорти та розміри кріпильних ізолюючих деталей та пакувального матеріалу.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Складає поліровані вироби великих габаритів із попереднім комплектуванням за кольором, текстурою, номерами. Складає крихкі, дорогі, отруйні, шкідливі, агресивні, пожежо- і вибухонебезпечні вантажі. Укладає чутливі точні прилади, які потребують обережного транспортування, з особливо складним кріпленням у тарі. Пакує укладену продукцію згідно з технічними умовами.

Повинен знати: правила фасування, дозування напівфабрикатів, готової продукції або окремих її компонентів на автоматичній лінії; будову агрегатів фасувальної автоматичної лінії та взаємодію їх частин; технічну характеристику вантажів, які пакуються; норми витрат пакувального матеріалу; правила комплектування; технічні умови на укладання і пакування крихких, дорогих, отруйних, шкідливих, агресивних, пожежо- і вибухонебезпечних вантажів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Завантажує антибіотики в бункери автоматів. Стежить та регулює хід технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і візуально. Самостійно лагодить автомати та їх окремі вузли в процесі роботи. Перевіряє дозування на електроаналітичних вагах. Веде записи показників роботи у виробничому журналі. Виконує поточний ремонт устаткування. Пакує монументальні, художні, скульптурні вироби, унікальні декоративні вироби, складні моделі, діючі макети, виготовляє спеціальну тару й виконує інші аналогічні роботи.

Повинен знати: будову фасувальних автоматів; правила лагодження автоматів та їх окремих вузлів; технологічний процес фасування і правила його регулювання; прийоми роботи; правила роботи в стерильних умовах; технічні умови й вимоги до антибіотиків; правила пакування особливо відповідальних монументальних, художніх, скульптурних виробів, складних моделей, діючих макетів; розміри, форму й правила виготовлення спеціальної тари для особливо відповідального пакування.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією укладальника-пакувальника 3 розряду - не менше 1 року.
143. ФОРСУННИК

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Регулює надходження палива та потрібного для горіння повітря в печі або топки котлів через форсунки згідно із заданим технологічним режимом і станом устаткування. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Чистить та замінює форсунки і пов'язані з ними комунікації.

Повинен знати: будову печі, форсунок, пароповітропроводів та нафтопроводів, способи регулювання їх роботи; способи знімання та встановлення форсунок і їх чищення; призначення, правила застосування і будову інструменту та пристроїв для чищення форсунок.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
144. ЧЕРГОВИЙ БІЛЯ ЕСКАЛАТОРА

Завдання та обов'язки. Вмикає, наглядає за роботою і вимикає ескалатори в метро, магазинах, на аеро-, залізничних вокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях. Наглядає та інформує по радіо пасажирів про виконання ними правил користування ескалаторами. Інформує пасажирів на їх прохання про найкоротший проїзд до станції метрополітену, яка їх цікавить, про розташування торгових відділів, секцій, службових приміщень. Надає допомогу старим, інвалідам та пасажирам з дітьми під час входу та виходу з ескалатора. Зупиняє ескалатор у разі аварії та нещасного випадку, надає необхідну допомогу потерпілим. Викликає ремонтний персонал або працівників аварійної служби в разі несправності ескалаторів.

Повинен знати: принцип роботи й експлуатації ескалатора та його електро- і радіооснащення; місце знаходження медпункту, ремонтного персоналу та працівників аварійної служби; правила надання першої допомоги; правила приймання та здавання зміни; схему метрополітену, розташування відділів та секцій у магазині й службових приміщень в аеровокзалах та на інших громадських підприємствах і в організаціях.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
145. ЧЕРГОВИЙ БЮРО ПЕРЕПУСТОК

Завдання та обов'язки. Виписує, оформлює і видає відповідно до встановленого порядку постійні, тимчасові і разові перепустки та інші пропускні документи, які надають право проходу (виходу) на підприємство або в'їзду (виїзду) на його територію. Реєструє в журналах або інших формах документів і веде облік одержуваних незаповнених бланків, виданих і повернених перепусток. Складає щоденні звіти про видавання і повернення перепусток різних видів і готує необхідні довідки, пов'язані з оформленням пропускних документів.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують пропускний режим на підприємстві; правила й порядок видання перепусток та інших пропускних документів; структуру підприємства і режим роботи його підрозділів; порядок одержання, обліку й зберігання бланків і повернених перепусток; форми документів, за якими оформлюються різні види перепусток; порядок обліку й складання встановленої звітності; правила внутрішнього трудового розпорядку; основи організації праці.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
146. ЧИСТИЛЬНИК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує; пропарює і дезінфікує машини, резервуари, устаткування, цистерни, ємності тощо, які не потребують знімання деталей. Чистить деталі, вузли, жерсть, дрібну тару щітками, скребками, напилками, наждаком, йоржами вручну й механізованими способами. Готує устаткування і допоміжний інвентар для чищення. Готує різні мийні кислотні та лужні розчини невисокої концентрації. Обмітає, витрушує, зіскоблює, обтирає предмети чистки. Здає машини, устаткування та тару після чищення.

Повинен знати: основні знання про будову застосовуваного устаткування; правила чищення та вимоги до якості чищення, призначення та правила користування механічними пристроями; правила готування розчинів та поводження з розчинами і розчинниками; властивості розчинів та розчинників.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, резервуари, цистерни, ємності та інші вузли від смоли, сажі, шламу, залишків продуктів тощо щітками, скребками, йоржами вручну або механічними способами із частковим зняттям деталей. Стерилізує машини та устаткування. Чистить прості малогабаритні деталі від окалини, корозії, шлаків та залишків продукту і протикорозійного покриття на ультразвукових установках. Обробляє предмети чищення повітрям, водою або розчинами під тиском. Виконує перевірку, очищення від сажі та золи й пропалювання димових труб, димоходів та лежаків опалювальних печей, вогнищ котельних установок виробничо-технічного призначення, які працюють на різних видах твердого й рідкого палива. Пробиває отвори в місцях чищення та закладає їх. Готує зв'язувальні розчини для замазування отворів. Усуває завали в димоходах і лежаках. Готує різні мийні, лужні, кислотні та травильні розчини за встановленою рецептурою. Ремонтує інструмент, який застосовує під час очищення труб, димоходів і лежаків.

Повинен знати: принцип роботи застосовуваного устаткування; правила знімання і встановлення окремих машин та устаткування; технічні режими чищення; вимоги до поверхні оброблюваних машин і деталей; будову застосовуваних механічних пристроїв; правила користування розчинниками та їх властивості; правила й строки очищення димових труб, димоходів та лежаків, їх будову й розташування; технічні протипожежні вимоги до димових труб, димоходів та лежаків; правила цегляної кладки й способи готування розчинів для замуровування отворів у трубах та лежаках; правила й способи випалювання сажі.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 1 розряду - не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Чистить, змащує, пропарює, дезінфікує машини, устаткування, вузли, резервуари, цистерни, ємності та таке інше від пилу, сажі, шламу, осадів, залишків продукту тощо щітками, йоржами, скребками вручну або механічними способами зі зніманням деталей. Чистить зварний дріт шляхом волочіння його через бункер з абразивним дрібняком. Стерилізує машини та устаткування зі зніманням деталей. Вибирає рецептуру мийного розчину. Чистить складні великогабаритні та відповідальні деталі листа й стрічки з металевих порошків після спікання на ультразвукових установках. Контролює стан устаткування та бакової апаратури. Очищає бункери від залишків вугілля, концентрату й промислових відходів. Здійснює замірювання вмісту газу в бункерах. Виконує поточний ремонт і лагодження застосовуваних машин та устаткування. Перевіряє, чистить від сажі та золи й пропалює димові труби, лежаки, топки, димоходи, газоходи котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, бойлерних і сушильних установок, промислових випалювальних печей, плит ресторанного типу, печей хлібопечення, газових опалювальних систем і установок, які працюють на різних видах твердого та рідкого палива. Чистить калорифери, газові холодильники промислового типу, канали виробничої вентиляції, пилоуловлюючі пристрої. Перевіряє димоходи, газоходи й вентиляційні канали на прохідність, відокремленість та щільність. Складає письмові висновки про технічний і протипожежний стан топок, котлів, промислових печей, газоходів, димоходів та системи виробничої вентиляції.

Повинен знати: будову застосовуваного устаткування, правила знімання та встановлення деталей машин і устаткування; правила користування механічними пристроями; правила й строки очищення димових труб, лежаків, топок, димоходів і газових котельних установок центрального парового опалення виробничо-технологічного призначення, каналів виробничої вентиляції, газових опалювальних установок, сушильних, випалювальних, хлібопекарних печей, ресторанних плит, калориферів і газових холодильників промислового типу; способи перевірки димоходів, газоходів та вентиляційних каналів на прохідність, відокремленість і щільність; правила оформлення технічної документації про стан топок, печей, газоходів і димоходів; властивості газоподібного палива та причини виникнення вибухонебезпечних сумішей; способи усунення завалів у системі димоходів, газоходів та топок; правила і способи обмуровування та футерування котлів; правила налагодження машин і устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 2 розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Перевіряє і очищає від сажі та золи топки, газоходи й димоходи виробничих багатоповерхових печей, плавильних, гартівних, термічних печей та установок, малярних камер, парильних колонок і кондитерських печей. Перевіряє і чистить складні частини каналів виробничої вентиляції. Здійснює контрольну перевірку технічного й протипожежного стану складних виробничих та спеціальних печей і оформляє письмові висновки. Складає схеми розгорток та прив'язок газоходів у багатоповерхових будинках і промислових об'єктах. Визначає можливості переведення печей зі установок на газове паливо із складанням відповідної технічної документації на основі чинних протипожежних правил та норм. Здійснює повний ремонт усіх видів інструменту і пристроїв, що застосовуються під час очищення топок, печей, газоходів та димоходів. Виконує очищення міждонних відсіків і танків суден.

Повинен знати: конструктивну будову виробничих багатоповерхових, гартівних, термічних, плавильних та інших спеціальних печей, технічні і протипожежні вимоги до них; способи ремонту, кладки, обмуровування і футерування виробничих печей та установок; правила складання технічної документації про стан топок, печей, газоходів, димоходів і виробничої вентиляції.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника 3 розряду - не менше 1 року.
147. ШВЕЙЦАР

Завдання та обов'язки. Наглядає за входом і виходом відвідувачів на підприємствах громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо. Інформує відвідувачів про розташування відділів, секцій, торговельних залів, наявність вільних місць. Приводить у порядок вестибюль, протирає скло, стіни в тамбурі та під'їзді, чистить металеві предмети на дверях і перевіряє їх справність. Повідомляє адміністрацію про помічені несправності. Викликає таксі на прохання відвідувачів. Вмикає і вимикає світлові реклами, перевіряє систему сигналізації.

Повинен знати: правила обслуговування відвідувачів; розташування відділів, секцій, торгових залів; номери телефонів виклику таксі, швидкої допомоги, міліції, пожежної команди тощо; місця розташування навколишніх підприємств громадського харчування, торгівлі, комунального господарства тощо; розташування засобів протипожежного захисту та сигналізації і правила користування ними; правила санітарії та гігієни; способи чищення металевих предметів.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
148. ШТЕМПЕЛЮВАЛЬНИК ЕТИКЕТОК

1-й розряд

Завдання та обов'язки. Штемпелює етикетки або штампує, компостує на етикетках, бандеролях, ампулах і флаконах вручну або за допомогою машини відповідні написи. Готує фарби. Заправляє машини рулоном паперу та фарбою. Регулює роботу штемпельної машини.

Повинен знати: принцип роботи штемпельних машин; асортимент продукції; способи штемпелювання, компостування на етикетках, бандеролях, ампулах і флаконах; зміст тексту; сорти застосовуваних фарб.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка