Пошук по сайту


ПЕРЕЛІКназв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 01 ЕТКС видання 1986 р. та іншими джерелами

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

Сторінка185/188
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188

ПЕРЕЛІК
назв професій, передбачених цим розділом, із зазначенням їх назв за випуском 01 ЕТКС видання 1986 р. та іншими джереламипор. 

Назви професій, що вказані у цьому розділі 

Діапазон розрядів 

Назви професій за випуском 01 ЕТКС видання 1986 р. та іншими джерелами 

Діапазон розрядів 1. 

Акумуляторник  

1 - 5 

Аккумуляторщик  

1 - 5 

2. 

Апаратник очищення стічних вод  

2 - 4 

Аппаратчик очистки сточных вод  

2 - 4 

3. 

Апаратник повітроподілу  

2 - 6 

Аппаратчик воздухоразделения  

2 - 6 

4. 

Апаратник хімводоочищення  

1 - 4 

Аппаратчик химводоочистки  

1 - 4 

5. 

Бригадир на дільницях основного виробництва  

  

Бригадир на участках основного производства  

*) 

6. 

Бункерувальник  

2 - 4 

Бункеровщик  

2 - 4 

7. 

Вагар  

-  

Весовщик  

*) 

8. 

Вантажник  

-  

Грузчик  

*) 

9. 

Варник смолки  Варщик смолки  10. 

Випробувач балонів  

3 - 5 

Испытатель баллонов  

3 - 5 

11. 

Виробник трафаретів, шкал та плат  

1 - 4 

Изготовитель трафаретов, шкал и плат  

1 - 4 

12. 

Водій електро- та автовізка  Водитель электро- и автотележки  

*) 

13. 

Водій навантажувача  

2 - 6 

Водитель погрузчика  

2 - 6 

14. 

Возій  

-  

Возчик  

*) 

15. 

Газівник  

2 - 5 

Газовщик  

2 - 5 

16. 

Газогенераторник  

2 - 5 

Газогенераторщик  

2 - 5 

17. 

Газорятівник  

3 - 5 

Газоспасатель  18. 

Гардеробник  

-  

Гардеробщик  19. 

Генераторник ацетиленової установки  

2 - 4 

Генераторщик ацетиленовой установки  

2 - 4 

20. 

Двірник  

-  

Дворник  

*) 

21. 

Дезактиваторник  

2 - 5 

Дезактиваторщик  

2 - 5 

22. 

Дезінфектор  

-  

Дезинфектор  

*) 

23. 

Дефектоскопіст з газового та рідинного контролю  

2 - 6 

Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю  

2 - 6 

24. 

Дефектоскопіст з магнітного контролю  

2 - 5 

Дефектоскопист по магнитному контролю  

2 - 5 

25. 

Дефектоскопіст з ультразвукового контролю  

2 - 6 

Дефектоскопист по ультразвуковому контролю  

2 - 6 

26. 

Дефектоскопіст рентгено-, гамма-графування  

2 - 6 

Дефектоскопист рентгено-, гамма-графирования  

2 - 6 

27. 

Дозиметрист  

2 - 5 

Дозиметрист  

2 - 5 

28. 

Електромеханік з ліфтів  

1 - 6 

Электромеханик по лифтам  

1 - 6 

29. 

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики  

1 - 6 

Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики  

1 - 6 

30. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

2 - 6 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

2 - 6  

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

2 - 6 

Электромонтер по ремонту электрооборудования 

2 - 6 

31. 

Емульсовар  

2 - 3 

Эмульсовар  

2 - 3 

32. 

Заправник поливально-мийних машин  Заправщик поливо-моечных машин  

*) 

33. 

Зарядник вогнегасників  

2 - 3 

Зарядчик огнетушителей  

2 - 3 

34. 

Зарядник протигазових коробок  Зарядчик противогазовых коробок  35. 

Зарядник холодильних апаратів  

2 - 4 

Зарядчик холодильных аппаратов  

2 - 4 

36. 

Зливальник-розливальник  

2 - 4 

Сливщик-разливщик  

2 - 4 

37. 

Кастелянка  

-  

Кастелянша  

*) 

38. 

Клеєвар  

1 - 4 

Клеевар  

1 - 4 

39. 

Комендант  Новая профессия  

  

40. 

Комірник  

1 - 2 

Кладовщик  

*) 

41. 

Консервувальник устаткування та металовиробів  

1 - 3 

Консервировщик оборудования и металлоизделий  

1 - 3 

42. 

Контролер з неруйнівного контролю  

I - II рівень 

Новая профессия  

  

43. 

Котлочистильник  

1 - 6 

Котлочист  

1 - 6 

44. 

Кочегар технологічних печей  

3 - 4 

Кочегар технологических печей  

3 - 4 

45. 

Кубівник  Кубовщик  

*) 

46. 

Кур'єр  Курьер  

*) 

47. 

Лаборант-електроакустик  

2 - 4 

Лаборант-электроакустик  

2 - 4 

48. 

Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань  

2 - 5 

Лаборант электромеханических испытаний и измерений  

2 - 5 

49. 

Лаборант з аналізу газів та пилу  

2 - 4 

Лаборант по анализу газов и пыли  

2 - 4 

50. 

Лаборант з аналізу газів у металах  

2 - 5 

Лаборант по анализу газов в металлах  

2 - 5 

51. 

Лаборант з аналізу люмінофорів  Лаборант по анализу люминофоров  52. 

Лаборант з аналізу формувальних та шихтових сумішей  

2 - 3 

Лаборант по анализу формовочных и шихтовых смесей  

2 - 3 

53. 

Лаборант з електроізоляційних матеріалів  

2 - 5 

Лаборант по электроизоляционным материалам  

2 - 5 

54. 

Лаборант з ультразвукової техніки  

3 - 5 

Лаборант по ультразвуковой технике  

3 - 5 

55. 

Лаборант з фізико-механічних випробувань  

2 - 6 

Лаборант по физико-механическим испытаниям  

2 - 6 

56. 

Лаборант-кристалооптик  

3 - 4 

Лаборант-кристаллооптик  

3 - 4 

57. 

Лаборант лабораторії штучного старіння скловиробів  Лаборант лаборатории искусственного старения стеклоизделий  58. 

Лаборант-металограф  

2 - 5 

Лаборант-металлограф  

2 - 5 

59. 

Лаборант-мікробіолог  

3 - 4 

Лаборант-микробиолог  

3 - 4 

60. 

Лаборант мінералогічного аналізу  

2 - 5 

Лаборант минералогического анализа  

2 - 5 

61. 

Лаборант-полярографіст  

3 - 4 

Лаборант-полярографист  

3 - 4 

62. 

Лаборант пробірного аналізу  

3 - 5 

Лаборант пробирного анализа  

3 - 5 

63. 

Лаборант-радіометрист  

3 - 6 

Лаборант-радиометрист  

3 - 6 

64. 

Лаборант рентгеноспектрального аналізу  

2 - 6 

Лаборант рентгеноспектрального анализа  

2 - 6 

65. 

Лаборант-рентгеноструктурник  

2 - 6 

Лаборант-рентгеноструктурщик  

2 - 6 

66. 

Лаборант-сенситометрист  

3 - 4 

Лаборант-сенситометрист  

3 - 4 

67. 

Лаборант спектрального аналізу  

2 - 6 

Лаборант спектрального анализа  

2 - 6 

68. 

Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу  

2 - 3 

Лаборант химико-бактериологического анализа

2 - 3 

69. 

Лаборант хімічного аналізу  

2 - 5 

Лаборант химического анализа  

2 - 5 

70. 

Лебідник  

2 - 3 

Лебедчик  

2 - 3 

71. 

Маляр  

1 - 6 

Маляр  

1 - 6 

72. 

Маркувальник  Маркировщик  

*) 

73. 

Мастильник  

1 - 3 

Смазчик  

1 - 3 

74. 

Машиніст автомобілерозвантажувача  

3 - 4 

Машинист автомобилеразгрузчика  

3 - 4 

75. 

Машиніст вагоноперекидача  

2 - 5 

Машинист вагоноопрокидывателя  

2 - 5 

76. 

Машиніст вентиляційної та аспіраційної установок  

2 - 3 

Машинист вентиляционной и аспирационной установок  

2 - 3 

77. 

Машиніст газогенераторної станції  

2 - 4 

Машинист газогенераторной станции

2 - 4 

78. 

Машиніст газодувних машин  

2 - 6 

Машинист газодувных машин  

2 - 6 

79. 

Машиніст двигунів внутрішнього згоряння  

2 - 6 

Машинист двигателей внутреннего сгорания  

2 - 6 

80. 

Машиніст ексгаустера  

3 - 4 

Машинист эксгаустера  

3 - 4 

81. 

Машиніст із прання та ремонту спецодягу  Машинист по стирке и ремонту спецодежды  

*) 

82. 

Машиніст компресорних установок  

2.6 

Машинист компрессорных установок

2 - 6 

83. 

Машиніст (кочегар) котельні  

2 - 6 

Машинист (кочегар) котельной  

2 - 6 

84. 

Машиніст крана (кранівник)  

2 - 6 

Машинист крана (крановщик)  

2 - 6 

85. 

Машиніст мийних машин  

1 - 4 

Машинист моечных машин  

1 - 4 

86. 

Машиніст насосних установок  

2 - 5 

Машинист насосных установок  

2 - 5 

87. 

Машиніст парової машини та локомобіля  

3 - 4 

Машинист паровой машины и локомобиля  

3 - 4 

88. 

Машиніст перевантажувачів  

3 - 5 

Машинист перегружателей  

3 - 5 

89. 

Машиніст підіймальної машини  

3 - 4 

Машинист подъемной машины  

*) 

90. 

Машиніст повітророзділювальних установок  

2 - 5 

Машинист воздухоразделительных установок  

2 - 5 

91. 

Машиніст розфасувально-пакувальних машин  

2 - 5 

Машинист расфасовочно-упаковочных машин  

2 - 5 

92. 

Машиніст скрепера (скреперист)  

3 - 4 

Машинист скрепера (скреперист)  

3 - 4 

93. 

Машиніст холодильних установок  

2 - 6 

Машинист холодильных установок  

2 - 6 

94. 

Машиніст штабелеформувальної машини  Машинист штабеле-формирующей машины  95. 

Моторист електродвигунів  

2 - 3 

Моторист электродвигателей  

2 - 3 

96. 

Моторист механічної лопати  Моторист механической лопаты  97. 

Наповнювач балонів  

2 - 4 

Наполнитель баллонов  

2 - 4 

98. 

Натирач підлоги  Полотер  

*) 

99. 

Нейтралізаторник ціанистих розчинів  Нейтрализаторщик цианистых растворов  100. 

Носій  Носильщик  

*) 

101. 

Нянька  Няня  

*) 

102. 

Оббивальник  

1 - 5 

Обойщик  

1 - 5 

103. 

Опалювач  Истопник  

*) 

104. 

Оператор акустичних випробувань 

2 - 6 

Оператор акустических испытаний  

2 - 6 

105. 

Оператор апаратів мікрофільмування та копіювання  

3 - 4 

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования

*) 

106. 

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин  

2 - 4 

Оператор вычислительных машин II, I категории  

*) 

Оператор электронно-вычислительных машин 

*) 

107. 

Оператор заправних станцій  

2 - 5 

Оператор заправочных станций  

2 - 5 

108 

Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів  Новая профессия  

  

109. 

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання  

2 - 4 

Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок  

2 - 4 

110. 

Оператор котельні  

2 - 6 

Оператор котельной  

2 - 6 

111. 

Оператор механізованих та автоматизованих складів  

2 - 5 

Оператор механизированных и автоматизированных складов  

2 - 5 

112. 

Оператор осцилографування та тензометрування  

2 - 4 

Оператор осцилографирования и тензометрирования  

2 - 4 

113. 

Оператор теплового пункту  

2 - 4 

Оператор теплового пункта  

2 - 4 

114 

Охоронник  

1 - 6 

Новая профессия  

  

115. 

Палітурник документів  

2 - 4 

Переплетчик документов  

*) 

116. 

Підсобний робітник  

-  

Подсобный рабочий  

1 - 2 

117. 

Пірометрист  

2 - 4 

Пирометрист  

2 - 4 

118. 

Прибиральник виробничих приміщень  Уборщик производственных помещений  

*) 

119. 

Прибиральник службових приміщень  Уборщик служебных помещений  

*) 

120. 

Прибиральник територій  

-  

Уборщик територий  

*) 

121. 

Приймальник балонів  

2 - 3 

Приемщик баллонов  

2 - 3 

122. 

Пробовідбірник  

1 - 3 

Пробоотборщик  

1 - 3 

123. 

Просочувальник з вогнезахисного просочування  

2 - 4 

Пропитчик по огнезащитной пропитке  

2 - 4 

124. 

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури  

3 - 6 

Радиомехапик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры  

3 - 6 

125 

Радіомонтер приймальних телевізійних антен  

2 - 6 

Радиомонтер приемных телевизионных антенн  

2 - 6 

126 

Регенераторник відпрацьованого масла  

1 - 3 

Регенераторщик отработанного масла  

1 - 3 

127. 

Ремонтувальник респіраторів та протигазів  Ремонтировщик респираторов и противогазов  128. 

Робітник виробничих лазень  

-  

Рабочий производственных бань  

*) 

129. 

Робітник з благоустрою  Рабочий по благоустройству населенных пунктов  

*) 

130. 

Робітник плодоовочевого сховища  Рабочий плодоовощного хранилища  

*) 

131. 

Розподілювач робіт  

2 - 4 

Распределитель работ  

2 - 4 

132. 

Сатураторник  Сатураторщик  

*) 

133. 

Світлокопіювальник  

1 - 2 

Светокопировщик  

*) 

134. 

Склографіст (ротаторник)  Стеклографист (ротаторщик)  

*) 

135. 

Склопротиральник  

-  

Стеклопротирщик  

*) 

136. 

Сторож  

-  

Сторож  

*) 

137. 

Стропальник  

2 - 6 

Стропальщик  

2 - 6 

138. 

Такелажник  

2 - 5 

Такелажник  

2 - 5 

139. 

Тракторист  

2 - 6 

Тракторист  

2 - 6 

140. 

Транспортувальник (обслуговування механізмів)  

2 - 3 

Транспортерщик  

2 - 3 

141. 

Транспортувальник (такелажні роботи)  

2 - 4 

Транспортировщик  

2 - 4 

142. 

Укладальник-пакувальник  

1 - 4 

Укладчик-упаковщик  

1 - 4 

143. 

Форсунник  Форсунщик  144. 

Черговий біля ескалатора  Дежурный у эскалатора  

*) 

145. 

Черговий бюро перепусток  Новая профессия  

  

146. 

Чистильник  

1 - 4 

Чистильщик  

1 - 4 

147. 

Швейцар  

-  

Швейцар  

*) 

148. 

Штемпелювальник етикеток  Штемпелевщик этикеток  Примітка. Назви професій з "Квалификационного справочника профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады". - М.: Экономика, 1990 (затверджений постановою Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 20 лютого 1984 р. № 58/3-102) показані зі знаком *).

 
1   ...   180   181   182   183   184   185   186   187   188

Схожі:

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Видобуван

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 "Торгівля
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65 Торгівля

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск Сільське

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 Залізничн

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Доповненням №1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року №218

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
України від 16 лютого 1998 року №24, з урахуванням змін І доповнень до змісту характеристик, які виникли у зв'язку із впровадженням...

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України

Практичні питання реалізації трудових прав працівників на сумісництво та суміщення професій
П україни встановлено, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної І творчої праці шляхом укладення трудового...

Особові справи педагогічних працівників
Особова справа посідає основне місце у системі персонального обліку працівників. На підставі документів, що групуються у ній, проводиться...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка