Пошук по сайту


Звіт незалежних аудиторів

Звіт незалежних аудиторів

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5Аудиторський висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ та РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТовариствА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ПОІНТ»
за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року

Власникам акцій, керівництву

ПАТ «СК «Поінт»
Національній комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження достовірності, повноти та відповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до фінансової звітності та Річних звітних даних, які подаються до Нацкомфінпослуг, що додаються, Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Поінт» (далі по тексту – Компанія або ПАТ «СК «Поінт») за 2012 рік станом на 31.12.12 року.
 1. Аудит розпочатий 18.02.2013 р. та закінчений 19.03.2013 р.
 1. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 779090 від 15.03.2012 р., номер запису 1  068 120 0000 025616, копія якого додається), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.01 р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.10 р., та Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний номер № 0331, виданого згідно рішення АПУ № 264/4 від 31.01.13 р. (копії додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контактні телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.01 р., дія якого подовжена до 23.02.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 210/4 від 28.01.2010 р., та Свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер № 001169 серії А, виданий 09.02.06 р., строк дії: 09.02.06 р. по 23.02.15р., що додається) на підставі:
 • Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про страхування» від 07 березня 2006 р. № 85/96-ВР, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

 • Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що опубліковані на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5204 від 27.12.2005р., із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 6313 від 12.10.2006р.;

 • Інших законодавчих та нормативних актів України;

 • Договору № 28-01/02-13 від 28.02.2013 р.

 1. Основні відомості про КомпАНІЮ
Повна назва

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поінт»

Код ЄДПРОУ

32670627

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Серія А01 № 603621 від 17.07.2012 р.

Номер запису від 06.05.2010 р. 1 071 107 0012 024965

Дата державної реєстрації

02.09.2003

Орган, що видав Виписку

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація


Місцезнаходження

01024, м. Київ, вул.. Круглоуніверситетська, будинок 14

Види діяльності згідно Довідки АА № 637507 від 20.07.2012р. з ЄДРПОУ Головного управління регіональної статистики

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 Перестрахування

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного

Забезпечення

Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про реєстрацію фінансової установи СТ № 98 від 21.08.2004 р.

Реєстраційний номер фінансової установи 11100506

Чисельність працівників

на 31.12.2012 р.

13
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Реферат з дисципліни «Аудит» на тему: «Порядок призначення аудиторів фінансової звітності»
Аудитор та аудиторська фірма, закон, яким регламентується їх діяльність

Розвиток України на сучасному етапі характеризується становленням...
Подання достовірної та неупередженої інформації зацікавленими особам забезпечується через аудиторський висновок, про що свідчить...

М. Кременчук 10 березня 2011 року
Ват “Кременчуцький завод дорожніх машин” за 2010 рік в складі: Форма №1 “Баланс” станом на 31. 12. 2010 р., Форма №2 “Звіт про фінансові...

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової...
Висновок (звіт) незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий...

Інструкція
Форма звітності № знз-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі – звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні...

Н. С. Власенко "30" жовтня 2013р
Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження №1-пго (річна) "Звіт про...

2. Звіт щодо фінансової звітності
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Приватного акціонерного

Звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік
Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та затвердження основних напрямків діяльності...

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...

Аудиторський висновок
Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, Примітки до річної фінансової звітності,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка