Пошук по сайту


До Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам

До Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам
Додаток

до Порядку фінансування страхувальників

для надання застрахованим особам

матеріального забезпечення

за рахунок коштів Фонду соціального

страхування з тимчасової втрати

працездатності

Директору

(назва робочого органу Фонду)

виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

(прізвище, ім'я, по батькові)

З АЯ ВА-РОЗР АХУ НОК

Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо наші реквізити:

Найменування страхувальника.

Місцезнаходження юридичної особи

(місце проживання фізичної особи-підприємця).

Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011).

Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного
соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011)

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб (реєстраційний номер
облікової картки платника податків - для фізичних осіб)

Телефон

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

(номер рахунку, відкритого відповідно до частини другої статті 21 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 № 2240)

МФО

з/п

Види матеріального забезпечення

Кількість

ДНІВ

Сума, (в грн. з коп.)

1

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)2

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї3

По вагітності та пологах4

На поховання (кількість виплат)


Разом

X
Продовження додатка

Зворотний бік до заяви-розрахунку

для надання коштів

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності

на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам

N9 3/П

П.І.Б.

№ страхо

вого

СВІДОЦ

тва

№ листка непрац ездатно

СТІ

Причина непрацездатності: захворювання загальне-!; наслідок аварії на ЧАЕС-3; невиробничі травми-5; контакт з хворими на Інфекційні захворювання та бактеріоносійство-б; санаторно-курортне лікування-7; вагітність та пологи-8; ортопедичне протезування- 9; догляд-10

Період непрацез дати ості

КІЛЬКІСТЬ ДНІВ,

що підлягають оплаті

Сума

разом

вт. ч. за рахунок коштів Фонд

разом

в т. ч. за рахунок коштів Фонду

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10


(підпис)
року

м.п.

. 201 Керівник підприємства (установи)

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище, Ім'я, по батьков

і

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Подання щомісячної персоніфікованої звітності до пфу
Таблиця "Відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам " 4

Украина харьковский городской совет харьковской области
Про надання дозволу юридичним та фізичним особам на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)...

Інформаційна картка надання дозволу на розробку проекту землеустрою...
...

До Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих...
Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування...

С кадовська районна державна адміністрація херсонської області розпорядження...
Про внесення змін до складу комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та робочої...

Правила здійснення операцій за рахунками, відкритими юридичним особам...
Авторизація – процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням платіжної картки

Про надання гарантії
Принципала по відшкодуванню збитків, що можуть бути заподіяні фізичним особам – туристам (далі разом – «Бенефіціари» та окремо кожна...

Лекція. Основи фінансування бюджетних установ Система розпорядників коштів
Бюджетні установи створені та функціонують з метою забезпечення виконання функцій держави І для здійснення їхньої статутної діяльності...

Закону України «Про захист персональних даних»
Також Ви надаєте згоду на використання своїх персональних даних відповідно до положень ст. 10 вищевказаного Закону, на надання права...

Стосовно надання роз'яснень до чинного законодавства з питань фінансування об'єктів будівництва
Я главою 49 Цивільного кодексу України, а також спеціальними актами законодавства, присвяченими цьому питанню, — законами України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

pravo.lekciya.com.ua
Головна сторінка